- Диагноза с Георги Ифандиев - https://diagnosa.net -

УБИТИЯТ ГЕОРГИ СТОЕВ

в разговор с Георги Ифандиев

 

Откровено за зараждането на мутрите, за политиците, за престъпния свят и симбиозата му с МВР и с прогноза, че ще бъде убит.

„Диагноза с Георги Ифандиев“, София, 26 октомври 2007 г.

Част І.

http://www.youtube.com/watch?v=hPGsCUfgArc