- Диагноза с Георги Ифандиев - https://diagnosa.net -

УБИТИЯТ ГЕОРГИ СТОЕВ

В разговор с Георги Ифандиев за прехода и неговите „герои“.

„Диагноза с Георги Ифандиев“, София, 28 октомври 2007 г. Част ІІІ – 1.

 

http://www.youtube.com/watch?v=L3xWo0VCMLA