Здравейте, Гост [Логин]
Територия на истината и свободното слово

Агора

Здравей Гост 

Сгъсти или разшири описанието.

Здравейте, публикуването в този форум изисква регистрация.

Страници: [1]
Автор Заглавие:НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВРАГОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!
bai_pasko
Начинаещ
Публикации: 28
Пост НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВРАГОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!
на: July 30, 2013, 00:59

Въпреки, че книгата, която ще коментирам, е писана от римокатолически духовник и неколцина православни, реших все пак да я добавя чрез линк в оригиналния и вид, без да правя ремарки или каквито и да са пояснителни бележки.
Съзнавам риска Както е известно на интересуващите се - Римокатолицизмът е просто несъзнателен носител на юдейската религиозна ортопраксия. Именно защото е превзет отвътре още при самото си създаване чрез юдейската интрига през 1054г. Поразено е от фарисейския квас, както и самото "православие", което изцяло е копирало юдейското синагогално богослужение и за нещастие става повод за погубване на много души. И въпреки, че външно изразяват религиозно почитание към Творецът на целият видим и невидим свят - Господ Исус Христос, то те си остават във властта на агентите на Синедриона, които окончателно са установили властта си и дори назначили църковните йерарси от всички деноминации. Фарисейският квас се е превърнал в официална доктрина. Те твърдо вярват в Моисей и го наричат "пророк", който в личен разговор е получил десетте заповеди от "бога", предназначени за основа на човешкия морал и общовалидни за цялото човечество. Те вярват в това въпреки, че има достатъчно сведения за личността на равина Моисей, който изобщо не живял по времето на измислените от самия него събития, а станал събирателен образ доукрасен от неговите синедрионски колеги през вековете, които не пропуснали да се самоувековечат чрез добавяне на личните си биографии като "съдии Израилеви". Самите заповеди впоследствие станали основни стълбове за оформянето на култа към единния световен комунистически център превзел света днес. Именно чрез слабоволевото и лишено от вяра допускане на синедрионската измама за "необходимо посредничество" между свободната човешка душа, в която е записан нравствения закон и служи като ориентир за предпазване от злини и други античовешки постъпки. И постепенно човечеството допуснало една малка сатанинска себична секта да се маскира и самообяви за върховен посредник и морален съдник. Човечеството заглущшило гласа на собствената си съвест. В най-добрия случай хората, представящи се за християнски свещенослужители и проповедници са просто неосъзнати духовни престъпници, погубващи човешките души чрез разпространение на идеологическата зараза, която възприемат за "християнско" вероучение и литургия.
Такъв е случаят и с книгата на Жан Бойе, който би трябвало по християнски да отрече фарисейския квас на синедриона - Моисеевия закон, но просто личи обърканата съвест, която все пак смело е посочила първоначалната причина на злото - юдейската многонационална окултистка шайка, която се самолегитимира като нация. Дадени са основните методи на действие и субординация, установена като вертикална, световна, мафиотска структура между синедрионските фамилии от всички рангове. Техните наместници из всички държави по света.
Съветвам всички, които ще прочетат книгата, освен това да направят и задълбочено, самостоятелно проучване на историята, като търсят и съпоставят различни източници от всички краища и епохи. Не забравяйте и свидетелствата на художествената литература. Доста често те са безценни и незаменими. Търсете червената нишка на централизацията - духовната, която доведе и до физическа. Повярвайте, че времето си струва, не губете вяра! И не забравяйте, че
Синедрионът има всякакви религиозни разклонения и бригади от "духовно екипирани" бесове. Те неизменно водят към централизация. Не поверявайте на техния контрол нито душите, нито имуществото си. Не забравяйте, че Господ Исус Христос е казал да запазите едната си риза, а не да дадете и двете на друг, който да оперира от ваше име с тях и да решава какво да прави с имуществото на хората. Такъв е случаят и с душите. Помнете двата Господни примера:

"14. Когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който падна на колене пред Него
15. и рече: Господи, помилуй сина ми; по новолуние го хваща бяс, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода;
16. водих го при учениците Ти, ала те не можаха да го изцерят.
17. А Иисус отговори и рече: о, роде неверен и развратен! Докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука.
18. И запрети Иисус на беса, и той излезе из момчето; и то от оня час оздравя.
19. Тогава учениците пристъпиха към Иисуса насаме и Му рекоха: защо не можахме ние да го изгоним?
20. А Иисус им рече: поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно."
Евангелие от Матей, глава 17, стихове от 14 до 20
......................................................................................................................

"46. И дойде им мисъл: кой от тях ще да е по-голям.
47. А Иисус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно дете и го изправи до Себе Си,
48. и рече им: който приеме това дете в Мое име, Мене приема; а който Мене приеме, приема Тогова, Който Ме е пратил; защото, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.
49. А Иоан продума и рече: Наставниче, видяхме човек, който в Твое име изгонва бесове, и му забранихме, защото не ходи с нас.
50. Иисус му рече: не забранявайте, защото, който не е против вас, той е за вас."

Евангелие от Лука, глава 9, стихове от 46 до 50

В първия случай най-приближените на Господ, живеещите неотлъчно до него, ежедневно попивайки словото Му, гледайки примера Му не успели да изгонят бесовете поради все още незакалените си с вяра души.

А във втория, непознат и на пръв поглед неприближен на Господ човек чрез непоколебимата си вяра, която утвърждавал чрез дела - успявал там, където избраниците Му не могли. Къде е тайната? Погледнете внимателно стих 46 - личният интерес на избраниците към повишаване на собствения си статус, което всъщност е стремеж към йерархизиране и пирамидална субординация. Отговорът на Бога е: "Най-малкият между вас ще бъде най-голям!"
Земното Въплъщение на Бога е основата на примера за всички човешки души. Нищо от неговият пример не е самоцелно или случайно. А тази случка не е единственото отхвърляне на централизацията и комунистическата свръхйерархия, където всяка човешка душа губи същността и свободната си воля - тоест смисъла на Божието творение. От това е искал да предпази хората Създателят. В комунизма, без значение духовен или материален, "човекът е подчинен на съботата, а не съботата подчинена на човека". Тоест - от фарисейския квас, който е йерархизирането в синедрионска свръхвисока кула, изградена от издялани и обезличени човешки души. За фарисейската комунистическа йерархия, отделната човешка личност с безсмъртната си душа няма никакво значение. Затова толкова лесно прежалват и собствените си деца, които често стават жертва в тази месомелачка. Смисълът на Божия Заветът е:
Пазете се от фарисейския квас, не изграждайте пирамида, не се потъпквайте един друг, не създавайте условия за изграждане на вътрешна мафия, която да се привилегирова и да забрави същността на живителното и душеспасително учение! Не допускайте шуро-баджанащината на привилегированата комунистическа, субординационна система да низвергва човешката душа, която не е в горните и вътрешни кръгове на пирамидата! Пазете се от участие в синедрионската пирамида и не изграждайте подобна, която безусловно ще бъде погълната от тяхната! Оставете човека, който има силна вяра и душевни способности да изразява свободно волята и таланта си! Не монополизирайте и не комунизирайте вярата, защото тя няма да е вече Божие слово, а обикновени човешки заповеди и антихристиянство! Всеки е надарен с различен талант и трябва да го осъществи за да изрази уникалността на безсмъртната си душа. Ако оставите един център да изравнява и да стандартизира ще съучаствате в погубването на душите си. А таланта на душата - Божият дар се изразява чрез дела. Само вяра не е достатъчна, тя трябва да се претвори в дела. Вяра без дела е мъртва. Бесовете също вярват силно и убедено в Бога, и...треперят!
А най-точно е метафоризирано от Господ в евангелието от Лука глава 11, стих 44: " Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото сте като гробове, които не личат, и по които човеците ходят, без да знаят".
Ходенето върху гроб, за който не знаеш, че е такъв е много опасно нещо:
http://www.blitz.bg/news/article/197641
А именно това представлява световната фарисейска комунистическа пирамида - масов гроб за душите и телата на цялото човечество.

Пожелавам ви приятно четене:
http://www.otzvuk.com/Knigi/Okultna/Taini%20obshtestva/jan.boie-nai.vurlite.vragove.na.chovechestvoto.pdf

Пожелавам ви приятно четене на книгата

bai_pasko
Начинаещ
Публикации: 28
Пост Отговор на : НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВРАГОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!
на: July 31, 2013, 01:36

Daemonium me atque hic persequeris! Vade retro me satanas!
Би възкликнал Жан Бойе (разбира се безрезултатно). Защо не коментира темата или само книгата, а реши да разискваш степента ми на грамотност. На всичкото отгоре ни в клин ни в ръкав ме съпоставяш и с домакина на сайта, без да познаваш нито него нито мен. Виждам, че не се замисляш за елементарното обстоятелство, че той продължава любезно плаща от скъсания си джоб за възможността да има поне едно място, където човек може да се изразява свободно. Прави го мълчаливо и дори не се обажда за това. Трябва ли да се затлачват смислените разговори със спам и на практика да се проваля единствения шанс за връзка между свестните хора?
Ако не коментираш темата или книгата, ще си помисля, че наистина си от активистите на народната милиция и имаш задачка да отклоняваш вниманието на посетителите веднага щом се появи тема за юдейската шайка, която придоби статут на нация, а различните и родове са пръснати по света със сменени имена, и стягат хватката убивайки човечеството.

Ето например "патриотите" и "герои" на ВМРО (МВРо), които са документално доказани дейци на синедрионските революции и въстания в България, Македония и периметъра им на Балканите. До един са родени със Sad-kona Yantra на челото. И това ли е параноя, документите са от архива на Министерския съвет, препоръчвам на всички да го прегледат, и ако могат по някакъв начин копират текста, защото съм убеден, че ще изчезне:
http://macedonia-history.blogspot.co.uk/2006/11/1944.html
Именно тези еврейчета-оперативчици, агенти на Световния банкерски Синедрион, разпалиха Първата световна, Балканската и Междусъюзническата войни (за другите европейски региони отговаряха тамошните регионални еврейски комуни със сменени имена, каквито се носят в съответните държави).
В телевизионното пропагандно "историческо" предаване на Божидар Димитров - "Памет българска" беше дошъл председателят на дружество "Шалом" - рави Максим Бенвенисти. И двамцата до такава степен се унесоха да хвалят "патриотизма" еврейските фамилии, че единият от двамата се изтърва за еврейските касиери на...ВМОРО. Нарече го "войвода" (само пропусна да добави "славен"). Предаването беше качено в youtube.com, но...изчезна. Министерството на истината го свали. Първо отряза 10-минутния епизод с откровението за еврейския финансист. Но после са решили да го скрият. Както и да е, който има кураж да търси истината я намира, както и да трият. Но синедрионската шайка е оставила незаличими следи, които няма как да бъдат премахнати изцяло въпреки колосалните им усилия. Съществува огромно количество документите, архиви, безброй историческите свидетелства, хроники. Един от шефовете на британското разузнаване - Джон Колман беше убит заради книгата си "Комитета на 300-те"

Малко след тази пресконференция и презентация на книгата си the Сommittee of 300 book беше убит. Именно като шеф на разузнаването събрал историческия архив и с тези безценни свидетелства описал подробно 300-те фамилии, съставляващи световния банкерски Синедрион, който унищожава света и цялото човечество. По същество това е пълен списък на всички техни институции, организации и структури, йерархично взаимосвързани в една субординационна гигантска пирамида, което дава изключително ясна и лесна за проследяване следа, разкриваща механизма на геноцида. А това е от ключово значение за противодействието:
http://archive.org/stream/TheStoryOfTheCommitteeOf300/LawsOfSuccess_djvu.txt
Така наречените "Черни венециански благородници"...
http://www.illuminati-news.com/black-nobility.htm
тук е по-прегледно:
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil02.htm

Георг-
и-
Ифанд-
иев
Администратор
Публикации: 634
Пост Отговор на : НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВРАГОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!
на: July 31, 2013, 09:55

Здравейте и как сте?

Благодаря, особено за поредното свидетелство кои стоят зад "революционните движения" и какво представлява Божидар Стоянов, който се срамува от фамилното си име и вместо поне с агентурни псевдоними се представя с бащиното си Димитров. Може би, понеже и баща му е бил комунист, а това е повод за гордост за дьонметата...
Причината да ви пиша е, че Джон Коулман е жив и здрав, слава Богу. Можете да четете негови коментари и анализи в "Weekly Intelligence Report".

Никога не е оглавявал разузнаването. Бил е шпионин и известно време преподаваше "този странен занаят".

Бях влязъл във връзка с него. Обаче тогава заминаваше за САЩ и на втория ми опит не отговори. Все пак аз съм представител на страна, която не означава нищо в международен план.

Съжалявам за откровението, но е така. От 70 години България постоянно е васал на Интернационала.

Поздрави.

bai_pasko
Начинаещ
Публикации: 28
Пост Отговор на : НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВРАГОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!
на: July 31, 2013, 18:32

Здравейте, г-н Ифандиев!
Радвам се, че влязохте в тази тема. Все пак предпочитах "да ме коригира" беса. Но, няма значение:)
Просто не се сетих за друг начин да преизвикам спам-сътрудничещата на легионите мушичка към коментар
по същността на темата, освен двойно изписаната "грешка" относно "убийството" на доктор Джон Колман.
Надявах се това да подразни поне тези оперативчици, които са изпратили бесноватото да заглушава опасните за тях теми, които непосредствено и съвсем конкретно ги засягат, помислих че ще "ме опровергаят".
Те несъмнено имат списък с малцината честни автори по света, които се изявяват публично пред широка аудитория, и които чрез безценни архиви и документи изнасят подробности за структурите на световния престъпен Синедрион, неговите методи и взаимовръзката между събитията, които се случват по света.
Позволих си да го направя, само защото се сетих за Вашия пример в друга дискусия на "Агора", когато успяхте да предизвикате раздвижване на мозъците с посочването на историческа дата, за която преднамерено посочихте, че е точно 100 години след действителното събитие.
Не съм съвсем сигурен, но май ставаше дума за обявяването на ордена на Илюминатите "през 1876". Тогава една смутителска мушичка "Ви коригира", а същевременно и обвини във високомерие спрямо другите.Така го разпознах
(пък и надявам се не само аз).
Мнението си за STRATFOR GLOBAL INTELLIGENCE, което се потвърди, изказах преди две години. Това е най-
значимия от световните намордници предназначени за бивши служители на разузнавателните агенции, които клонят към неконтролирано разпространение на опасна за Синедриона информация и анализи на реалността, и истинското значение на случващите се събития по света.
Забележете, че публикации на доктор Колман не се появяват на други места освен там (и отвреме навреме в съветската медия на Алекс Джоунс).Добре, че има собствен сайт, чрез който предлага безценните си трудове.
Предполагам, че отдавна сте се разминали и недовършили кореспонденцията с доктор Колман, защото в сайта си той е оставил стационарен телефон за пряка връзка с него (ако все още имате желание):
http://coleman300.net/contact-us.aspx
А на болшевиките, които не осъзнават подмяната на християнството със сатанинския синедрионски сурогат и са зомбирани от полковниците на така нареченото БПЦ, ще препоръчам безценната монография на доктор Колман:
"Ролята на Руската православна църква в Световната революция" (според мен по-правилно е да бъде наречена - съветската):
http://coleman300.net/theroleoftherussianorthodoxchurchinworldrevolution.aspx
Срещу символичната цена от 12 щатски долара (предполагам и още толкова за доставката) те ще свалят веригата на комунистическите религиозни офицери от мозъците си и ще се освободят от властта на тяхната частна еврейска масонска търговска ложа и нейните милиционерски поделения ,както индиректно се самоназовават самите те:
http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=24795
Това е първата стъпка за тяхното спасение и отваряне на очите си за истинското християнство чрез съвестта си. Доктор Колман е дал архивни данни и за другите световни религиозни милиции на Синедриона, част от които са основните "християнски" деноминации.Книгите и монографиите му са просто безценни.
Поздрави на всички, които търсят истината,
а на Вас г-н Ифандиев много сили за изтощителната интелектуална работа и всичко най-добро!
P.S. Тъй като се видя, че целта на "михайлов" и Сие не е била добронамерен коментар и дискусия, ако не Ви затруднява направете услуга на мен и на нормалните хора, посещаващи сайта, и отсега нататък изтривайте всички провокаторски мушички, които заглушават и отклоняват важните теми посредством обидно-квалификационен спам!

E.
Начинаещ
Публикации: 34
Пост Отговор на : НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВРАГОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!
на: August 1, 2013, 20:32

http://www.blitz.bg/news/article/214405

bai_pasko
Начинаещ
Публикации: 28
Пост Отговор на : НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВРАГОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!
на: September 7, 2013, 00:53

Видях, че в други части на "Агора" се е вихрила същинска вакханалия, изразяваща се в опити за гавра с Твореца, от страна на антихристките легиони. Поради това се чувствам длъжен да дам поредните доказателствени примери, които ги разобличават. Наясно съм, че пак ще кацнат същите мушички и ще нанесат спам-заглушение на свидетелствата, но все пак ще го направя, за да стане ясно кой кой е.
Също така винаги съм бил наясно, че репресивните служби за геноцид ДАНС, НСС и прочие измет, са следели, следят и ще продължават да следят публичните изяви на малцината свободни човешки души. И именно поради това ще покажа как дегенератите, използвайки незаинтересоваността на претендиращите да са запознати с антихристките провокации, са успели да ги заблудят. И се оказва, че в най-добрия случай, въпросните претендиращи за осведоменост са станали жертва на собственото си невежество, неопитност и неосведоменост. Тези характеристики са единствено в резултат на претенцията за вещина по въпроса нелепо съчетана с липса на знания (както и липсата им на опарване от болшевишките провокатори).
Преди около година ги забелязах и подчертах констатацията си, че на различни места из "Агора" върлуват въпросните 2 или 3 същества. Изявите им бяха се състояха основно от манипулация и подхвърляне на реплики. Липсваше какъвто и да е факт, на който да се позоват. Освен всичко останало, полуграмотният им беден речников запас ги издаваше. Имаше натрапчиво използване на едни и същи думи и фрази от "различни персони". Това ми даде основание да заявя неколкократно, че става въпрос за не повече от 2-ма или 3-ма представители на Народната милиция, изпълняващи определени задачки из интернет.
Разбира се, появиха се "специалистите", които ме "опровергаха". За срам на тези "велемудрейши" пролетарии, имената им висят под един и същ лумпенски рефрен, зададен им от съответния провокаторски деец. Това е пряко доказателство за техния идиотизъм. Друг идиот (а най-вероятно същият) стигна дотам, че обяви предупрежденията ми за... "суетна показност" и "търсене на внимание". Нещастната болшевишка душица се опита със собствената си мизерна мярка да измерва напълно непознат. Без изобщо да подозира, че моя милост е човек с богат литературен опит, владеещ неизвестния за него сравнителен стилистичен анализ, доказващ авторство на литературни произведения от древността до днес именно чрез съпоставяне и смислово семантично анализиране на изразните средства в древни текстове на непознати нему езици. Какво да се прави, земята на Ботев и Левски...
Накрая, навярно и домакинът е изпитал досада, защото на мое запитване в личен имейл ми отговори, че това е безсмислено "търсене на ченгето в другия". Разбира се, както сега така и тогава той е бил зает и е нямало как да обърне внимание, затова е махнал с ръка.
Виждайки това аз написах едно "извинение" на "засегнатите" идиоти. "Извиних им се" поради това, че бях обидил първосигналността им, доказана чрез френетичните им пролетарски възгласи на едно и също зададено им отстрани болшевишко "Ура" или "Ууу". Което поради липса на болшевишка изтънченост, на всичко отгоре пропуснах и да оценя подобаващо като "остроумие".
Подчертах, че "извинението" е от позицията на "православен християнин". Семантичното послание на този оксиморон е останало незабелязано от провокаторските душици, които са го сметнали за буквално. А половин година след това Господ ми ги посочи. Чрез техните собствени средства попаднаха при мен по воля Свише.
В едно от масово посещаваните червени виртуални блата, където истината не се понася и не се толерира, започнах да публикувам слабоизвестни или изобщо неизвестни факти и да ги коментирам (след публикуването на материал, който изобличава болшевишките еврейски главатари наскоро ми спряха достъпа, но това не е важно).
Ето как преди 6 месеца при мен кацна мушичка, която се представи за "семето Аврамово" - ravramov. Публикувам кореспонденцията:
"Здравейте!
Подкрепям напълно това, което пишете! Бих желал да знам обаче, каква вяра изповядвате?
Бог с Вас!"
НА КОЕТО МУ ОТГОВОРИХ: "Аз съм последовател на Христос, и затова отричам и изобличавам всички юдейски ереси, които от ранните векове се маскираха като "християнство" и разложиха църквата. Днес църквата и цялото "християнство" е филиал на юдаизма, както мюсюлманството на полуевреина "Мухамад", който е приел името на ... административния съд на синедриона, все едно аз да се кръстя "софийска прокуратура" или "връзки с обществеността". Прочетете тази статия, и вижте какви забележки съм отправил спрямо автора:

http://grigorsimov.blog.bg/politika/2009/04/16/iudeisko-tvorenie-li-e-hristiianstvoto-kakto-uporito-se-vnus.323291

Нека Христос да Ви благослови и да Ви даде сили да прочетете документите и свидетелствата на историята, които макар и да Ви донесат болка ще Ви разкрият юдейската система, която е набита в главите на човечеството и то не осъзнава, че живее с юдейски понятия инфилтрирани в историята, философията и светогледа му. Това е отровата, която позволи да се изгради вавилонската кула. Само вярата в Христос може да преобърне пирамидата надолу, Той каза : "Най-големият да измие краката на най-малкия", за да няма робство, и онзи, който иска да е отгоре да се смирява пред Бога и да не потъпква другите Му творения, носещи свободна воля и безсмъртна душа.

Вижте и предупреждението ми за това което предстои, коментарите ми под тази статия в подлистника "Дневник":

http://www.dnevnik.bg/sviat/2013/02/20/2006395_jena_shte_sujiviava_mirniia_proces_mejdu_izrael_i/?p=0#addcomment
ФАРИСЕЯТ ПРОДЪЛЖИ: "Прощавайте, но Вие Православен християнин ли сте? Защото и католиците, протестантите, англиканите и т.н. също се имат за християни и за последователи на Христа!"
АЗ ПАК МУ ОТГОВОРИХ: "Отдавна съм се откъснал от юдейската религиозна разновидност, наречена "българска" "православна" "църква', която е инсталирана от червените каскети на съветската юдейска въоръжена паплач, а местните червени лакеи действащи по заповед отвън избиха свещениците с кирки и лопати и си проведоха комунистическия указ за ..."назначаване на патриарх". Това е тяхната "апостолска приемственост" и благодат под дулото на автомат "Калашников". Малкото истински свещеници днес са обект на репресия в тази "институция" ръководена от все същите юдейски агенти на Държавна сигурност и съжаляват всекидневно, че са там. Заразата е много дълбока, още Йоан Златоуст е пострадал от нея, от проникналите юдейски ереси и скритите им агенти, като александрийския "патриарх" Теофил, който подкокоросал юдейската императрица Евдоксия. Днес този "вселенски" събор е отречен и замазан от настоящата православна църква, но всички древни ереси са възприети, както и ереста "католицизъм" с "безгрешния" "божий наместник" - имат ...общи служби и си гостуват, в общение са с юдейското протестантство (писмото на архиравина до Мартин Лутер и подробностите около създаването на този вид "християнство"), така наречената "православна" църква получила благодатта си и приемствеността си от юдейския автомат след 1944г. няма да ме учуди дори и ако установи общение с индуизма. Само там нямат представител засега. Цели 10 години съм бил в тази богоненавистна общност с главатари евреи с подменени имена, и мога да Ви кажа, че съм приготвил цял огромен учебник с разяснения на така наречената "литургика" и идентичността им с ... ортодоксалното равинско "богослужение" на синагогата, всеки един предмет, всяка една одежда, всеки един ритуал, всеки един ден от календарното "богослужение". Човек, който види документите и свидетелствата (цели томове) би получил сътресение, особено ако е бил в тази юдейска магия с десетилетия. Това би убило мнозина, нужен е силен дух за да се преодолее и гореща вяра за търсене на истината, макар и зрънце по зрънце. Накрая Христос ще ни утеши.
Бог да Ви благослови и даде сили!"
ПОСЛЕДВА ФАРИСЕЙСКИЯТ УКОР: "Ясно, не сте Православен!" (ПРИ ТОВА С ГЛАВНА БУКВА)
СЛЕД, КОЕТО МАКАР И ДА СЕ ДОСЕЩАХ ВЕЧЕ КОЙ Е, РЕШИХ ДА НЕ ГО НАСОЧВАМ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА, И ПРЕДЛОЖИХ НЕЩО ПО-ДОСТЪПНО ЗА АСИМИЛИРАНЕ ОТ НЕЧОВЕШКИЯ МУ МОЗЪЧЕН СУБСТРАТ:
"Мисля, че беше ясно от първото ми писмо, но понеже правилно се досетих, че храните някакви илюзии относно "православното" "християнство", Ви посочих основната причина - тоест, че това няма нищо общо с Христос, както вече казах и за останалите разложени месомелачки за човешки души, проповядващи юдаизъм, което е осъдено от Самия Бог - "Иисус им рече: да беше Бог ваш Отец, щяхте да Ме обичате, понеже Аз съм излязъл и дохождам от Бога; защото Аз не съм дошъл от Себе Си, а Той Ме прати.
43. Защо не разбирате речта Ми? Защото не можете да слушате словото Ми.
44. Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата." Йоан (8 - 42:44) В днешно време чедата на сатаната, които Христос визира са проникнали и овладели въпросната "християнска" "църква", а "православните" се покланят на антихриста. Подробни доказателства за българския филиал на това масонско дружество, филиалче на Ротшилдовата интернационална синагога, можете да намерите в поредицата от 8 части на Георги Ифандиев, която е озаглавена "Удря часът да си върнем църквата". Винаги се намират достатъчно хора, които да разпространяват истината и никой да няма оправдание, че не е знаел.
Бог да Ви дари с много сили да понесете информацията за над двухилядолетната злина на вече изградената днес Вавилонска кула на антихриста и формите, под които съществува!"
И ТОВА ОТПРИЩИ САМОРАЗКРИВАНЕТО НА БЕСА:
"Уважаеми г-н Съвестинов, чисто и просто Ви попитах каква вяра изповядвате, но не помня да съм търсел Вашите "поучения"!? По небивалиците, които пишете, се досетих, че и Вие сте от бандата на другарите Жеков и Ифандиев. Същите двама другари си въобразяват, че преди тях не е имало Църква, а може би, че и след тях няма да има!?
Аз вярвам в светата Православна Църква и в нейния съборен разум (светите Вселенски и Поместни Събори и св. Предание), а не на болни мозъци! Това, че институцията "БПЦ" не е църква, съвсем не означава, че такава няма. Има Православни духовници, които са успяли да се съхранят по време на безбожния комунизъм и да опазят светата вяра чиста! Именно те днес представляват Православната Църква и нямат никакво общение с милиционерите от "БПЦ", както и с останалите "официални църкви". Нещата са толкова прости, че и една проста бабичка може да ги разбере. Някои обаче ги усложняват с лукавото си мъдруване и с нежеланието си да бъдат българи! "
..................................................................................................................................................
Ето как фарисеят разкри няколко неща:

1. Абсолютен фанатик, за когото фактите от реалността имат значение, само ако деклариращият ги носи неговото религиозно етикетче, чието название претендира да е синоним на "правоверност", "единственост" и "изключителност", тоест - ексклузивно догматично право върху херменевтичната трактовка (преливащо в търговско) и присъщо само на юдейските религиозни деноминации
2. Игнорира забележката, че така нареченият "съборен разум" умишлено е инкорпорирал различни форми на двувластие, двусмислие и това в крайна сметка е отворило вратата на окончателното нахлуване на синагогата в "църквата", пряко доказателство за което се явява идентичното сатанослужение, орнаментиката и храмовите утварни принадлежности, както и еднаквото одеяние на самите сатанослужещи
3. Игнорира дори и предупреждението на Бога за дохождащите вълци в овчи кожи и макар да е непосилно за разума му да разбере какво се е случило през хилядолетията (не знае и милиардна част от църковната история) и все пак отхвърля самото учение на неговата фарисейска деноминация, наречено "апостолска приемственост", според което Господ "бил завещал щафетата единствено на апостолите Си, а те от своя страна на тези, които изберат". Тоест приписва на Бог основаването на фамилно юридическо дружество, което си има животворяща благодат независимо от това какви изроди попадат вътре. По този начин опровергава Самия Исус Христос, Който е казал ясно, че Църквата не е наследствена фамилна баница, нито е йерархично построена пирамида. А напротив - истинската Църква е съставена САМО от тези, които изпълняват волята Му. Би трябвало да му е достатъчен примера със случайния човек, който лекувал хората и вършел чудеса, докато самите Негови ученици бидейки при Него не успявали. Но за фарисеите не е
4. Игнорира ясното становище на Господ Исус христос, че така нареченото "св. предание" е фарисейската "Мишна". Тоест - "заповедите човешки", които са категорично отхвърлени от Твореца, Висшия Законодател. Не му стигат думите на Бога, когато опровергавал книжниците и фарисеите с тяхното фалшиво "свещено устно предание", което изобщо няма нищо общо с Бога, а произлиза от сатаната.
5. Лукаво се опитва да пробута агентите на репресивната еврейска Държавна сигурност като "духовници опазили чистата вяра по време на комунизма". С недомлъвка визира камарата тиражирани пропагандни дивотии, произлизаща от недрата на действащата и до момента ДС за полковниците-духовници и "как били съхранили "християнската" вяра в трудния период". Подобна дивотия съм срещал и от други обременени червени идиоти, произлизащи от други сфери. Например, когато казах на един фатмак, че комунистическото му минало в армията е антинационализъм и антипатриотизъм, той ми отвърна "Комунизмът мина и замина, но патриотизмът...остана!"
Ето как на едно място червеният идиотизъм е "патриотизъм", а на друго "съхранена християнска вяра".
6. Дори и незнаейки за ранното превземане на "църквата" от Синедриона, пак не осъзнава, че неговата "апостолска приемственост" е прекъсната. Не асимилира факта че, комунистическите еврейски орди, които изклаха свещениците (доста от които масони) и облякоха техните окървавени раса - пак не са "приели щафетката" чрез автомати "Калашников" и "Шпагин". Така, че и при това положение няма откъде да дойдат "съхранилите християнската вяра" - "полковници-духовници". Но той си ги припознава като собствени "отци", пък макар и облени в кръв.
7. И СТИГАМЕ ДО НАЙ-ВАЖНОТО РАЗКРИТИЕ - ПРИЗНАНИЕТО МУ, ЧЕ ЗНАЕ СТАНОВИЩЕТО НА ДОМАКИНА НА ТОЗИ САЙТ ПО ВЪПРОСА. Нещо повече, нарича го "другар". Загребвайки и хвърляйки кал с малката си шепичка, всъщност издава гузната си съвест. Приписва му позицията на собствените си червени "духовници", като казва "мисли, че преди него и след него църква няма и няма да има". Тук ще му кажа: "Не приятелче, Ифандиев не е окупирал сградите на църквата с оръжие, за разлика от твоите "духовници" (пък макар и да са от т.нар.разколници). Той не е избил свещениците, обявявайки себе си за нов родоначалник на тази разядена православна синагога, наречена "църква". Единствено силовите звена на синагогата извършиха това поредно и последно затриване на християнската вяра, а административните просто го "узакониха" и дори през 1968 г. смениха летоброенето да започва от тях. Това е юдейският тертип на твоите "духовници, съхранили вярата".
Освен израза "другари", по адрес на Георги Ифандиев и Георги Жеков, въпросният поклонник на антихриста използва и думата "банда"...
И ето как всичко си дойде на мястото.
Понеже се старая да не изпусна статия на Домакина, седмично влизам поне 2-3 пъти в сайта, от които поне 1 в "Агора". Веднъж ми направи впечатление, че един от "героите", които още в началото се опитаха да заглушат темата за световния геноцид, се е опитал да легитимира друг "герой", канейки го в..."бандата на ифандиевци". Използвал е именно този израз:
http://diagnosa.net/agora?mingleforumaction=viewtopic&t=41.78

Ето как "търсенето на ченгето" съвсем не се вмества в научния метод на сравнителния стилистичен анализ на изразните средства. Нещо повече - "героят" се демаскира и на други места с пробутване и внушаване на фарисейските аксиоми на преоблечената православна синагога, като неподлежащи на обсъждане. Напук на всички доказателства. За незапознатите това може и да не говори нищо, но за мен е ясен знак, че репресивната Държавна сигурност е мобилизирала и "алтернативния синод" на "духовниците съхранили вярата".
Пиша това поради започналите спекулации с никнейма ми. Тъй като живея в държава с жестока диктатура, не мога да си позволя лукса да си напиша името. Знам, че слухтящите утайки и от двете страни го знаят много добре, но нямат юридическо основание да ме обвинят в каквото и да е. Рано ми е за съдбата на Дейвид Ървинг, няма да се оставя да е безсмислено и заради глупост. Достатъчно ясно съм дал да се разбере кой съм, а който го е игнорирал и е отказал да възприеме навреме, няма правото да отправя квалификации, защото фалшът на еклесията от фарисейския амвон лесно би могъл да лъсне. Не всеки може да понесе истината, заради това е казано:
"И с много такива притчи им проповядваше словото, според както можеха да слушат." Марко (4:33)
Както е казано, че на всеки са дадени различни таланти и от всекиго ще се иска според тях.

Страници: [1]
Mingle Форум by cartpauj
Версия: 1.0.33.2 ; Страницата заредена за : 0.098 секунди.


Анкета:

Редно ли е 27 лета след промените все така да ни ръководят и поучават комунисти, ченгета, московски възпитаници, номенклатурни рожби учили на Запад, и нагаждачи?

View Results

Loading ... Loading ...