Здравейте, Гост [Логин]
Територия на истината и свободното слово

Агора

Здравей Гост 

Сгъсти или разшири описанието.

Здравейте, публикуването в този форум изисква регистрация.

Страници: Първо << 6 7 8 [9] 10 11 12 >> Последно
Автор Заглавие:Последната диагноза на Ифандиев....
Гост
Новак
Публикации: 16
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 9, 2013, 15:59

Драги Ифандиев, С удоволствие напускам тази медия, защото бях заблуден че това е територията на истината.Сега разбрах че това е територията на един средно- интелигентен човек и шепа тъпоумници-нарекли се "елит".Та вместо да четете трактати на понятия добили гражданственост, научете че осван обща теория има и специална теория на относителноста.Това го знаят и учениците.Така че когато пишете не се занимавайте с физика и история пишете си за Ротшилд, белким някой ви обърне вниманиеКолкото до д-р Желев аз ви цитирам документи вие правите заклинания, въпреки че деликатно ви намекнах да не го правите защото ставате смешен.И последно-щом не знаете че Григорий Климов е идеолога на партията на Жириновски, започвам да се съмнявам че някой ви диктува какво да пишете.Отърсете се от комунистическите си привички и се опитайте да бъдете себе си което искренно ви го пожелавам!

Гост
Новак
Публикации: 16
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 9, 2013, 16:05

Я ми кажете Анщайн не беше ли евреин?Казват че и Кличко бил евреин по бабина си линия.

Veselin-
Nikolov
Pro
Публикации: 208
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 9, 2013, 19:57

На такива като теб,изпразнени тикви за Хелоуин,е много трудно да се обяснят много неща!Просто нямате умствения потенциал да го разберете,природата не ви е дала много разум!
Както и,че г-н Ифандиев,многократно е заявявал позицията си относно евреи,цигани,мюсюлмани,арменци и всякакви други етноси или народности!
Не е казано,че трябва непременно да се съгласяваш с него,но можеш поне да си направиш труда,да прочетеш,да поразсъждаваш и да си направиш извода,пък тогава ако искаш се съгласявай!!!
И това изречение,ако ти бях казал в разговор,съм сигурен,че щеше да изглежда,че говоря на стената!
ДАСВИДАНЯ ДРУГАРЮ!ПРАВ ТИ ПЪТ!!!!

Георг-
и-
Ифанд-
иев
Администратор
Публикации: 611
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 9, 2013, 21:21

Здравейте и как сте?
Моля, не приемайте тези редове като отговор на другаря inko. Като всеки червен боклук, той е обикновен страхливец, лъжец и клеветник.
Обаче понякога такива негодници успяват да заровят семенца на съмнението и впоследствие лъжата избуява от тях.
Думата ми е за Григорий Климов. И обвинението, че той, видите ли, бил „идеологът на Жириновски“. Огромна, отвратителна лъжа.
Григорий Климов, който беше от български произход, беше обявен за „най-големия антисемит“ в Русия. Даже го нарекоха „юдоед“ – тоест – човек, който яде евреи. Притесняваха го еврейските организации както в Русия, така и в САЩ, където живя половин век и почина там.
Докато Владимир Жириновски е чист чифут – ешкеназки евреин от Украйна.
Неговият дядо се е казвал Исаак Айзик Ейделштейн, а баща му – Волф Исаакович Еделщейн.
Когато преди петнадесетина години попитаха Жириновски какъв е бил по народност неговият баща, той отговори: „Юрист.“
Бащата на въпросния Жириновски – Волф Исаакович Еделщейн, е погребан в… Израел.
Самият Владимир Волфович често посещава ционисткия „рай“, даже дава пресконференции там.
Работата е като при тукашните „националисти“. До вчера комунисти, изповядващи интернационализма и преследвали патриотите. Днес – обърнали палачинките. Ако не те самите, техните деца – например Волен Сидеров.
При тези от СКАТ положението е още по-страшно. Приели са и Григор Велев – бивш секретар на първичната партийна организация на БКП в Окръжната болница на Стара Загора. По спомени на Николай Колев-Босия, изричани в мое телевизионно предаване, когато през 1988-1989 г. се събирали, за да обмислят създаването на независим профсъюз, тъкмо другарят Григор Велев ходел да донася за тях в милицията.
Друг въпрос е що ще Босия при комунистите и ченгетата в СКАТ, които даже титулува „господа“?
Пиша тези неща в името на истината и за да няма заблудени. Понеже комунистите са майстори на манипулациите и интригите.
Другарят inko – такова беше названието на една от нашумелите през първите години на промените фирма на Държавна сигурност – лъже и за това, че ми бил предоставил някакъв „документ“. Прочел нещо в интернет… Обича комуниста Желев, понеже навярно сам той е такъв. Или поне – издънка на комуняга.
Това представляват те – комунистите и ченгетата. Такива се до гроб.
Иначе, това действително е територия на истината. Може ли някой да го опровергае?

Гост
Новак
Публикации: 16
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 10, 2013, 11:44

ДО БЮРОТО НА
VІІІ РК НА БКП
ЗА ВУЗ
СОФИЯ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Контролната комисия при РК ОТНОСНО:
партийното положение на ЖЕЛЮ МИТЕВ ЖЕЛЕВ,
член на партийната организация
при специалност „Философия” на СУ
Партийната организация при специалност „Фило-
софия”, СУ на 7 свои поредни събрания от 25.XII г. до
16.III.1965 г. се е занимавала, наред с някои други въ-
проси, с партийното положение на бившия аспирант
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.
Заради непристойното поведение и за изконсумира-
ни сериозни антипартийни провинения на Желю Желев,
по предложение на партийното бюро партийната органи-
зация е решила да го изключи от своите редове.
От 38 членове на партийната организация, присъст-
вуващи на събранието, 25 гласуват за изключване на
Желю Желев, а 13 са за наказание „строго мъмрене с
последно предупреждение”. Другарката Мария Рашкова,
която е присъствувала на първата част на събранията,
а след това по технически причини е отсъствувала, съ-
общава писмено, че гласува за изключването на Желев,
като по такъв начин 2/3 от присъствуващите членове
са гласували за предложението на партийното бюро за
изключване на Желю Желев по чл.11 от Устава на Пар-
тията.
Желю Желев е роден на 3 март 1935 г. в с. Весели-
ново, Коларовградски окръг, в бедно селско семейство.
Баща му е член на ТКЗС от 1957 г. Желев става член на
БКП в родното си село през 1961 г. От 1961 г. постъпва
аспирант в специалност „Философия” по диалектически
материализъм.Контролната комисия проучи всички материали на
партийната организация по обследването на поведение-
то и грешките на Желю Желев. Води разговор с партий-
ния секретар на организацията др. Кирил Петров, с ръ-
ководителя на катедрата по основи на маркс-ленинизма
Гиргин Гиргинов, към която е бил аспирант Желю Желев,
а така също и лично с него.
В резултат на тези проучвания комисията констатира,
че Желю Желев е развивал и отстоявал и сега отстоява
и то много по-силно антимарксически свои разбирания
по основните въпроси на нашата идеология и по такъв
начин влиза в противоречие с основното положение на
партийния устав, определящ партията като доброволен
съюз на марксисти-ленинци, обединени върху основата
на обща марксистко-ленинска идеология.
Идейно-теоретически и политически объркан, той се
заема да ревизира и отхвърля ленинското философско
определение на материята като негодно, неоказващо
никаква методологическа помощ на частните науки и
го заменя с ново атрибутивно определение, безотноси-
телно към съзнанието. Той ревизира също така и други
основни положения на марксистката философия, като
се отнася съвсем безотговорно към философско-теоре-
тическото наследство на В.И.Ленин, чиито основни фи-
лософски идеи са залегнали в основата на идейното и
организационно единство на нашата Партия и са научно-
теоритическа база на нейната политика. Желю Желев се
заема и упорито разпространява тези свои антипартийни
възгледи между бивши студенти като Уваков, Джаджев,
Янев и др. Търси предумишлено и съзнателно подходяща
аудитория (създава кръжок на аспиранти, разпростра-
нява възгледите си при различни обсъждания на книги,
при изнасяне на публични лекции и пр.) и сподвижни-
цисред които насажда тенденцията за отхвърлянето на
най-богатото и проверено в живота научно-философско
и теоретическо наследство на Маркс, Енгелс и Ленин.
Служейки си с фалшификация на имената на авторите и
партийното им положение, той най-настоятелно, въпре-

ки отказа, иска публикуването на статия в немско списа-
ние, използвайки откритата от него дискусия. Поместе-
ната към кореспонденцията статия на Желев, която раз-
крива ревизионистичните му възгледи, веднага намира
положителен отзвук и в западногерманското „Ди Велт”.
Желю Желев отстоява непартийната философска и по-
литическа платформа, която се основава на неговите по-
грешни възгледи за съотношението между философия и
политика, хули нашата социалистическа действителност.
Той няма комунистическо възпитание, не зачита колекти-
ва, не е искрен към Партията, той не е склонен към ка-
квато и да било самокритика. Проявява безпримерна на-
глост, нямаща нищо общо с нашия комунистически морал,
като твърди, че философията е станала „проститутка” на
партийната политика и затова той се е заел „да освободи
философията от нейното проституиращо” състояние.
От 1962 г. държанието на Желю Желев на партийни
събрания е особено. Нагодишното отчетно-партийно съ-
брание през м. ноември 1964 г. той се държа арогантно,
говори, че у нас има „философски бандитизъм”, не иска
да види, да осъзнае, да отчете своите грешки и слабости,
въпреки че критика за тях му е била правена не един път
досега. Със своите антипартийни теории и отричане на
нашата идеология той фактически отдавна е доказал, че
е загубил своя идеен и морален облик като комунист и
сам е решил своята съдба, че повече място в Партията за
такъв, който я хули, не бива да има. Неговото поведение
и прояви са в явно противоречие с основните изказвания
на партийния устав, особено на чл.1 и 2 и чл.28 от уста-
ва на БКП. Кой друг, ако не всеки комунист от тази ор-
ганизация трябва да се чувства най-много задължен да
воюва и да се бори за отстояване чистотата на маркси-
зма-ленинизма, на нашата идеология. Такива хора като
Желев, които отричат основни положения на марксист-
ко-ленинската идеология, не може да имат повече място
в редовете на славната БКП.

Въз основа на всичко до тук изложено контролната
комисия единодушно поддържаи одобрява решението

на партийната организация при специалност „Филосо-
фия” – Желю Желев да бъде изключен от редовете на
Партията и прави предложение бюрото на VIII РК на БКП
да потвърди това решение на ППО.
Контролната комисия счита за свой партиен дълг да
обърне внимание на такива факти,че партийната орга-
низация при тая основна специалност е проспала много
ценно време, през което Желев и компания са плели сво-
ята кошница и са изграждали свои съмишленици – сту-
денти тогава, а сега вече някои и асистенти. Това загу-
бено време можеше да бъде оправдано ако бяха разо-
бличили всички съидейници на Желев и се помогне на
ония, които покажат желание да се поправят. За съжале-
ние това партийната организация не е постигнала. Желю
Желев пред лицето на партийната организация образува
и ръководи кръжок на младите философи-аспиранти, в
които насажда своите антипартийни идеи и схващания.
И съвсем естествено е да се очакват изложенията сега
на ред негови съмишленици до различни партийни ин-
станции.
Контролната комисия счита също така за необходимо
да предложи на бюрото на VIII РК да се заостри внима-
нието на партийната организация по кадровия подбор
при приемането на членове в Партията, а също и при
подбора на преподаватели, за да не се допускат в ней-
ните редове хора, които нямат не само вяра и обич в нея,
но я хулят и отричат нейната идеология.
Партийната организация трябва да вземе своевре-
менно отношение и към другите съмишленици на Желев,
за да се оздрави по-скоро организацията и да се създа-
де творческа обстановка за работа във факултета. Да се
предложи на ръководството на Университета и факулте-
та административно да се вземат мерки за това.
София, 12 май 1965 г.
ОТ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ

Гост
Новак
Публикации: 16
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 10, 2013, 11:46

АЗ не лъжа ти лъжеш ислед това триеш документите.Това сте скритите комунисти и ченгета.Май наистина си ПИЕР

Румен-
Недял-
ков
Новак
Публикации: 10
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 10, 2013, 19:38

Другарю inko,
благодаря за по-горе изнесената информация за престъпника и българомразец - Жельо Желев. Даже, от самото звучене на това име може да ти се повдигне. Това, горния текст, още веднъж потвърждава често повтаряната от г-н Ифандиев максима;
'Веднъж комунист, завинаги комунист'! . . . Останалото е вътрешно-партийни игри, а защо не и 'легитимен документ' за един бъдещ, 'демократичен' президент.
Обещахте на всеослушание, че напускате тази медия! Поне веднъж постъпете като мъж и го направете.
Няма да липсвате на никого!

Георг-
и-
Ифанд-
иев
Администратор
Публикации: 611
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 10, 2013, 19:52

Здравейте и как сте?

Благодаря на свестните хора за подкрепата. Нямам време. Имам компютърни проблеми. Старая се да не забавя следващата публикация.
Достойните хора се представят с имената си. И не представят документи от този сорт.
Благодаря ви, г-н Недялков.
Не мразя никого, дори другарите. Но знам какво заслужават и съм сигурен, че Господ не забравя.
Комунистът си остава клеветник и злобар - до последно.
Справка - неприязънта и лъжата, подписани с псевдоним, преди вашето мнение.

Бог да пази добрите хора и преди всичко българите.

Весел-
ин-
Йолов
Начинаещ
Публикации: 31
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 10, 2013, 23:24

Цитат от Георги Ифандиев на October 9, 2013, 14:15
Да, всичко е енергия.

Не, всичко е Бог. Всичко е енергия само на нивито на физическия свят. Сигурен съм, че и Вие имахте това в предвид. На скоро попаднах на следната статия, която според мен много добре описва материалния свят и доказва по логически път, че той не може да съществува без Бог. http://veronicaverai.com/writings/limits.htm Преразказано на кратко "първичната грешка", за която се споменава, всъщност е това, с което е дадено началото на т.н. от физиците "голям взрив". Той не е започнал от нищото, тъй като това е невъзможно. Бог е създал грешка в своето съвършенство, която се е мултиплицирала и така се образувала нашата вселена. Най-важният извод е, че нищо не може да съществува отвъд безкрайността и вечността, т.е. от Бог.

e-mail: veselin.yolov@gmail.com skype: veselin.yolov

P.K.
Новак
Публикации: 5
Пост Отговор на : Последната диагноза на Ифандиев....
на: October 19, 2013, 17:02

Една фраза в последната диагноза на господин Ифандиев ми дава повод да направя паралел между морала на добре платените (и охранени) продажни журналисти и този на почтените, мизерстващи интелектуалци, чиято единствена вина е, че са непримирими в отстояването на нравствените принципи навсякъде и на всяка цена. Цитатът беше на Петър Гогов: „Не участвам в трите „П”: не се Предавам, не се Продавам и не се Примирявам.” Веднага си спомних за една статия на Кеворкян от преди една година, в която Иван Гарелов беше изрекъл следния оксиморон: „Продадох се, обаче не се предадох!”
Ако обектът на продажба е бил физически труд, подобна постъпка би предизвикала по-скоро снизходителна усмивка, а защо не и уважение. Все пак човек трябва да осигурява издръжка на семейството си. Тук обаче героят на „кеворкиращия” е журналист, който в продължение на повече от тридесет години от телевизионния екран се изявява като блюстител на нравствеността, а на сергията е поставена неговата собствена душа. Поради тази причина позата му на непримиримост, чрез героичното „обаче не се предадох”, се превръща в пародия и карикатура.
Каква е реакцията на Кеворкян? Цитирам дословно: „Това много ми хареса и го споменах в една своя дописка, а Иван остана много доволен. Пък и в края на краищата подобни „продажби” за мнозина са част от нашия занаят – не е най-добрата, обаче е неизбежна... А за Иван ми е жал. Не съм се състезавал специално с него, обаче той винаги е бил след мен във всякакви класации и допитвания. Но той е широко скроен, шегаджия е и вероятно не го е преживявал много.”
Аз също съм сигурен, че душевните терзания на този веселяк и шегаджия едва ли са били по-мъчителни от угризенията на съвестта връхлетели представителка на най-древната професия след успешен работен ден. Все пак солидната банкова сметка, славата и изисканите напитки си имат своята цена и само тези, които са готови да я платят ги придобиват. Те са героите на нашето време, а другите – кучета ги яли.

Петър Коритаров

Страници: Първо << 6 7 8 [9] 10 11 12 >> Последно
Mingle Форум by cartpauj
Версия: 1.0.33.2 ; Страницата заредена за : 0.11 секунди.

Анкета:

Редно ли е 27 лета след промените все така да ни ръководят и поучават комунисти, ченгета, московски възпитаници, номенклатурни рожби учили на Запад, и нагаждачи?

View Results

Loading ... Loading ...