- Диагноза с Георги Ифандиев - http://diagnosa.net -

КАЗАНО ЧЕСТНО, НИЩО НЕ НИ Е НАРЕД

 

 

 

 

 

 

 

Добре дошли в медийния диагностичен център. Това е територия, свободна от комунизъм, социализъм, фашизъм, нацизъм, либерализъм – изобщо – от идеологическите фрагменти на ционизма и насаждания от тази крайно националистическа теория, превърната в практика, интернационализъм. Тя е предназначена за личности, за хора нормални, без психически отклонения и без комплекси, незасегнати от индоктринация, и с отворено съзнание. Единственото място, в което се съобщава истината, цялата истина и нищо освен истината. Нещо, което нито една друга медия в този провален опит за държава не може да си позволи.

 

 

 

*    *    *

 

 

 

 

 

Напоследък всяка статия на лондонския всекидневник „The Financial Times“ започва с призив за материална подкрепа с думите: „High quality global journalism requires investment.“ Което ще рече: „Висококачествената световна журналистика изисква инвестиции.“

Всеки да го разбира, както желае.

 

 

 

 

*    *    *

 

 

 

 

Свободата е най-висшата ценност.

Който е живял при нея, не може да я оцени.

Петер Щрелцик,

глава на едно от двете източногермански семейства,

които през есента на 1979 г. успяват да избягат във ФРГ,

прелитайки над Берлинската стена със саморъчно направен балон.[1]

 

 

 

 

 

Съдбата е странна.

 

Преди години ме срещна с Гюнтер Ветцел – от другото семейство в балона. Признавам, че дотогава не знаех за тяхното бягство. Впоследствие стана така, че даже гледах игралния филм, озаглавен „Нощно пресичане“.[2] Той е посветен на това твърде опасно начинание.

 

По време на феноменалното им въздушно бягство Петер Щрелцик е бил на 37. Работил като електромеханик. А Гюнтер Ветцел – на 24, е бил зидар.[3]

 

Запознах се с втория, когато работеше като механик в автосервиз в Кьолн. Пак казвам: Игра на Фортуна!…

 

Понеже сме свикнали да махаме пренебрежително с ръка – „българска работа“, или „циганска работа“, нека подчертая: Хората навсякъде са еднакви. През 1980 година, съвсем скоро след като постигнали свободата, семействата Щрецлик и Ветцел от ГДР, вече граждани на ФРГ, взели да си въртят номера, както се казва. Няколко лета по-късно окончателно прекратили всякакви контакти помежду си.

 

Причината за отчуждаването им? Обичайнатапари и слава или обратното.[4]

 

 

 

Парите убиват

 

 

 

В Шанхай 2015 година започна с масова смърт.

 

Най-малко 36 души загинаха и 47 бяха ранени в новогодишната нощ на централния площад в мегаполиса. Хората се изпотъпкаха едни-други в битка запари! Така се оказа.

 

Агенция „Синхуа“ се позова на свидетеля Ву Тао. Той разказал, че група хора се хвърлили да събират купони, които приличали на доларови банкноти. Но върху тях било отпечатано названието на бар. Те били хвърлени от прозореца на третия етаж [на близка сграда]. Но полицията отхвърли твърденията, че купоните са предизвикали паниката, като заяви, че те били хвърлени след трагедията.[5]

 

Милиционерското твърдение не отговаря на истината. Просто т. нар. комунистически морал, както го втълпяват на народните маси, попаднали под робството на режими, подобни на този в Пекин, не позволява даже да се помисли, че някой би се борил за пари. Докато ръководните върхушки тънат не в материално охолство, а в мандаринско излишество!

 

Обикновен комунизъм почти навсякъде.

 

Парите убиват и то буквално. За какво друго се водят войните и в този момент? А по-рано? Каква беше необходимостта народите да бъдат хвърлени в две световни войни през ХХ век?

 

Разбира се, за пари. За да могат шепата т. нар. warmongersподпалвачи на войни, да пълнят гушите си, като предизвикват трагедия на десетки милиони. Ето я истинската, неподправената същност на комунизма. За мнозина автори на Запад това е социализъм. Те просто не са го преживели, затова. (Погледнете мотото.)

 

Нека припомня, тъй като никога не е излишно:

 

 

 

 

 

Ами това е реалният комунизъм. Повтарям: Някои, които не са живели при неговите условия, го наричат социализъм. Което не променя нещата.

 

Какви са основата и действителното му съдържание? Що за перспектива предлага? Коя е неговата крайна цел?

 

 

 

Парите затриват милиони човешки същества

 

 

 

В края на шейсетте години на ХХ век американският консерватор Гари Алън се чудел, поради каква причина правителството на неговата страна, начело с президента Джон Кенеди, изобщо не се противопоставило на изграждането на Берлинската стена. Същевременно наблюдавал, как внезапно немарксистът Фидел Кастро, който представил своята програма за демократично управление, се обявил замарксист. Това станало след посещение в Белия дом.

 

Сетне внимателно проследил, как отникъде в Западна Европа, а малко по-късно и в САЩ, от нищото се появили младежки организации, които взривили улиците на големите градове със своето недоволство. Властите потушили бунтовете. Но заели позата на пасивни зрители при премазването на Пражката пролет от танковете на СССР и подчинения му Варшавски договор.

 

Тогава Гари Алън прозрял:

 

В него, в реалния социализъм, имате на върха една съвсем тясна олигархична клика, която обикновено не наброява повече от три процента от общото население, но тя тотално контролира всичкото богатство, цялата продукция и самия живот на останалите деветдесет и седем на сто

 

Ако човек прозре, че социализмът не е програма за разпределение на богатството, а фактически е метод за укрепване на богатството и за господство над него, тогава онова, което ви се струва като парадокссвръхбогатите да пропагандират социализмасе оказва, че изобщо не е никакъв парадокс. Обратното, то става логичният, даже перфектният инструмент за мегаломаниаците, преследващи властта.

 

Комунизмът или по-правилносоциализмът, не е движение на потиснатите маси, а на икономическия елит.[6]

 

Точно така – не политическият, а икономическият елит ръководи живота на човечеството. Нали не сте забравили, как преди две столетия Майер Амшел Бауер, основателят на прочутата фамилия Ротшилд, най-богата на планетата, определил основното правило на това световно господство:

 

Дайте ми контрола над националната валута и няма да ме интересува кой прави законите.[7]

 

Днес действа технологията на т. нар. тихо оръжие – настоящата интернационална финансово-кредитна система. Тя е изградена изцяло върху разбирането и злоупотребата с нещо, залегнало дълбоко в човешкия характер алчността. Това е пространна тема, която не е обект на настоящето изследване.

 

На 1 януари 2015 година, поразена от тихото оръжие, Литва влезе в капана. Стана деветнадесетата държава-членка на т. нар. еврозона. Изхвърли своята национална валуталитата, и прие еврото.

 

Не че досега е била финансово независима. Всяка страна, в която интернационалното финансово Братство е инсталирала централна банка, е попаднала в подчинено положение. Тя е реализирала мечтата на Майер Амшел Ротшилд. Което означава, че е приела комунизма. Поне, ако все още се доверяваме на основополагащите документи.

 

Писменото историко-политическо наследство разкрива, че синовете на Бауер-Ротшилд стриктно изпълнявали завета на своя баща. И като поръчали на Карл МарксМанифеста на комунистическата партия“, му разпоредили да включи в него следната важна мярка:

 

Централизация на кредита в ръцете на държавата чрез една национална банка с държавен капитал и изключителен монопол.[8]

 

Това става възможно само по един начин – чрез създаване на централна банкапараграф 5 от мерките в Манифеста“. Освен това е предвидено въвеждането на висок прогресивен подоходен данък. Нормата е записана като Параграф 2 от мерките, които трябва да бъдат въведени при евентуално управление на комунистите. Основните са изложени във въпросния документ.[9]

 

Не се хващайте за думата. До края на Първата световна война и настаняването на новия световен ред във важни държави като Русия, Франция, САЩ, Италия, даже в Българияподоходното облагане е било непознато. Както и задължителното – повтарям: задължителнотосоциално осигуряване. Това са права.

 

Нека припомня, че за първи път подобен метод е въведен в Германия от първия й канцлер Ото фон Бисмарк по време на царстването на кайзер Вилхелм. Но той е заимстван от еврейската традиция на цедака – дарение за бедните. Само че… единствено, ако са евреи. Ето ги темелите на Тяхната “welfare state” – „социална държава“, днес проповядвана по-гръмогласно от десните“, отколкото отлевитеполитици. Където е въведена, няма да срещнете гладни чифути. Помислете защо?

 

Макар уж да бил върл противник на социализма и всичко социално, Бисмарк действително пръв в света въвел невижданата дотогава социална държава. Това станало десетилетие след обединението на германските княжества в обща политическа единица (1871 г.). Как аристократът Ото фон Бисмарк склонил на такова действие и кои били неговите сътрудници? Ами работел ръка за ръка с представителите накрупната промишленост![10]

 

По онова време Германия вечесе радвалана своя централна банкаReichsbank.[11] Някой някъде бил решил, че именно тази новообразувана държава е длъжна да постигне рекорден икономически напредък. Което я задължавало да се грижи за работната сила. Затова същият този „някойспуснал решението за система на социалното осигуряване. Нещо повече – по онова време тя била пропагандирана като коз срещу социалистите. Тъй като те не предлагали никакви крачки в посока на подобряване икономическия и социалния климат, още по-малкоза защита на работническите интереси.

 

Главни опоненти на канцлера в това начинание били консерваторите Теодор Ломан и Херман Вагенер. Вслушвайки се в тях, Бисмарк се справил отлично със задачата,[12] спусната му от Интернационала.

 

За работника основната несправедливост е несигурността на неговото съществуване“ – писал Ото фон Бисмарк. – „Той не е сигурен, че винаги ще има работа, не е уверен, че винаги ще бъде здрав, и може да предвиди, как един ден ще остарее и няма да бъде годен да се труди. Ако изпадне в бедност, даже само поради продължително заболяване, ще се окаже напълно безпомощен, изоставен на произвола на собствената си съдба. А понастоящем обществото не признава и не поема никакви реални ангажименти спрямо него, извън обичайната помощ за бедните. Независимо, че през цялото време той е работил тъй честно и усърдно. Обаче има още много, което да се желае, в обичайното подпомагане на бедните. Особено в големите градове, където е далеч по-зле в сравнение с провинцията.[13]

 

Така се е появило пенсионното осигуряване, наречено „социално“ – сиреч – „обществено“. То е един от елементите на комунистическата държава. След него дошъл редът и на здравното, на данъка върху доходите… Все примки, които свиват свободата на личността. Тя вече няма право да избира, как да продължи своя живот. Задължително я вкарват в коловози, от които няма измъкване. Поради заплаха отзатвор.

 

Но от този момент нататък преобладаващото мнозинство попада под зависимостта на държавата, без значение как я наричате. А тя не принадлежи на народите, а на елитите.

 

В същото време ползите за маситеза социумаса незначителни. Обаче са огромни за онези, които работели съвместно с Бисмарккрупните индустриалци.

 

Ето какво ни обяснява по един достъпен начин Еърън Русо. Когато се разрови в Тяхната Система, на бърза ръка напусна този свят. Казват – по естествен начин

 

Ако се замислите, със средствата, които цял живот ви удържат насила, бихте могли да придобиете собственост. Тя щеше да ви носи доходи. Обаче това е недопустимо! Понеже в такъв случай щяхте да придобиете икономическа независимост, която да ви направи свободни личностиграждани.

 

Вместо това, въведоха думатасолидарност“, която, стига да поразсъждавате, не означава нищо. Ако искате да помогнете на някого, ще го сторите доброволно, а не насила, като част от съдържанието на общ кюп, натъпкан с люде. На който са дали някакво название – примерно осигурителна система, профсъюз или нещо подобно. Та нали всеки от нас е човекуникален, неповторим, най-висшето Божие творение? Защо някой друг трябва да управлява живота ни?

 

Погледнете отново мотото на тази публикация…

 

Въпреки грубо натрапващото се съществуване на СССР, през 1949 г. британският социолог Томас Хъмфри Маршал все още не е съзрял наличието на „планово общество“ и на „The Welfare State“, както нарича бъдещата държава. Той разкрива, че в нея благоденствиетоняма да бъде зависимо от икономическите стойности и от индивидуалните права“.[14]

 

Следователно съществува съществена разлика между една уникална колективна сделка, чрез която икономическите сили на свободния пазар търсят да постигнат равновесие. А използването на колективните граждански права за налагането на базисни претенции като елементи на социалната справедливост.[15]

 

Нека преведа горното на езика на всекидневието. То означава, че т. нар. реален социализъм, в който живяхме, не е бил такъв. В действителност той представляваше държавен капитализъм, в който ограничена на брой върхушка властваше като в най-страшните средновековни тирании. Тя не беше постигнала това с ум, труд, съзидателни усилия. Творческата личност притежава съвест, чувство за мярка дори в лошотията. Все някаква спирачка би се задействала у такъв вид елит.

 

Става дума за изкуствено създадена обществена прослойка, наречена от един от Техните дисиденти „нова класа“,[16] съставена от измъкнати от тинята низши, долнопробни твари. Тя представляваше сбирщина, включена в списък на избрани, но не от Бог, а от слугите на княза на този свят. Затова я наричаха „Номенклатура“ – „списък от имена“.

 

Единствена заслуга на тази номенклатура се състоеше в покорната й готовност да се подчинява на всички, даже на най-злите и най-нехуманните заповеди на същото интернационално Братство. Обаче, съвсем не на шега, „номенклатураозначава и „списък на понятия, термини“.[17]

 

Надявам се, че сте разбрали какво искам да кажа. Братството се грижи за този свойсписък от понятиятака, както добрият стопанин за качествените вещи в дома си. Понеже му служат добре и желае да удължи техния срок на годност.

 

 

 

Комунизмът е война на най-богатите срещу средната класа

 

 

 

Днес вече сме навлезли в по-меката форма на онова, което Томас Хъмфри Маршал предвиждал, че ще представлява съчетание на демокрация със социална държава и капитализъм. Тоест – на същото, но представено под по-благовидна форма. Тази „Welfare Stateимитира многопартийност. Но само напълно заблудените не са в състояние да различат измамата. Зад фасадата на евфемизмасоциална държава“ прозира отвратителната мутра на еднопартийната диктатура на парите.

 

Според кратката и не съвсем изчерпателна формулировка на съветския философ, професор Александър Зиновиев, Тяхната любима идеология се свежда до следното:

 

Комунизмът е тип „обществена формациясъс закони, обусловени отживота в комуна”, където доминиращата обществена връзка е тази нашефи неговите подчинени, без да има обществена необходимост, само по нареждане. Веднъж установена, тази организация може да съществува без компартия, без марксистка идеология и дори с многопартийна система.[18]

 

Но теглила, задължения от рода на данъци, пенсионно и здравно осигуряване, застраховки, не само отнемат свободата на личността. Те са част от войната, която най-богатите предприеха и водят срещу средната класа. Както е посочил, даже отсъдил Исус Христос, тегобите са наложени от книжниците и фарисеите. Не е пророчество, понеже е изречено от Бог:

 

А те [книжниците и фарисеите, чиито наследници са равините][19] връзват тежки товари и ги стоварват върху раменете на хората, но самите те не искат да ги докоснат, даже с пръста си.[20]

 

Дали някой от съвременните последователи на фарисеите разчита само на пенсия?

 

Първата такава социална помощ в САЩ била предоставена на Айда Мей Фулър, чиновничка от градчето Рътланд в щата Вермонт. Тя подала документи за пенсия на 4 ноември 1939 г. Била внасяла осигуровки по-малко от три години. Но не пропуснала да попита, каква ще е ползата за нея от това.

 

По-късно тя коментира: „Не е, като да не очаквах нищо, нека ви припомня. Но знаех, че бях плащала за нещо, наречено социално осигуряване. И исках да попитам за това служителите в Рутланд.[21]

 

В началото на 1940 година Айда Фулър получила първия си пенсионен чек. Той бил на стойност от 22,54 долара. Носел датата 31 януари 1940 г. Сумата се равнявала на около 500 сегашни долара.[22]

 

Европа вече била обхваната от пламъците на войната

 

Евреинът Лу Кравиц, който се представял за американски консерватор, окачествил социалната система катосхема на Понзи“ – пирамида.[23] Можем да му вярваме. Той бил един от най-големите изнудвачирекетьори – в Съединените щати през трийсетте години на миналия век!…[24]

 

Този Кравиц, познат и под името Луис Кей, действал в една банда с някои от най-известните еврейски гангстериЛуис Бъчалтър, Джейкъб Шапиро, Хари Тейтелбаум, Хари Грийнбърг и с най-прочутия от тях – БенджаминБъгзиСийгъл, партньора на Мейър Ланскисъздателя на Лас Вегас и на казината в Хавана, прототип на един от героите в романа и филма „Кръстникът“. До ден днешен имената Лански и Сийгъл са нарицателни за крайна жестокост. Ако не знаете, Мейъридеологът на Лас Вегас и на развратно-хазартна Хаванабеше един от най-крупните спонсори на държавата Израел

 

На този исторически фон, откъдето е тръгнала увеличаващата се несвобода на западните жители, сега сме свидетели на следната все по-мрачна картина на увеличаващата се бездна между богати и бедни. Този тъжен пейзаж показва, как средната класа е на път да изчезне.

 

През 2014 г. най-богатите хора на земята станаха още по-богати, като прибавиха 92 милиарда долара към тяхното колективно богатство пред лицето на падащи цени на енергоносителите и на геополитическа бъркотия, предизвикана от руския президент Владимир Путин.

 

На 29 декември 2014 г. нетното имане на 400най-богати милиардери на света възлизаше на 4,1 трилиона долара, според Индекса на милиардерите на Блуумбърг,[25] всекидневна класация на най-богатите на планетата.

 

Най-облажилият се е Джак Ма, съоснователят на Alibaba Group Holding Ltd., най-голямата китайска компания за търговия по интернет. Ма, бивш учител по английски, който през 1999 г. постави началото на компанията със седалище в Ханджу в своя апартамент, е добавил 25,1 милиарда долара към съкровището си. Печалбата се дължи на увеличението от 56 на сто на акциите на компанията от септември насам при публичното им предлагане. Ма, на 50 години, с богатство от 28,7 милиарда долара, бързо изпревари Ли Кашинг като най-богатия човек в Азия.[26]

 

Сега остава някой да повярва в… „китайската мечта“! Тя е същата, като „американската“. Осъществима е за номенклатуратасветовната. За ония от списъка с понятия, за които стана дума. Затова след година и половина може би Ирина Бокова ще застане начело на ООН. Като марионетка, разбира се. Но все пак…

 

И никой да не е посмял да ми каже, че трябва да се радвам. Понеже тя не само не е българка. Изобщо не е човешко същество. Точно както и Далия Грибаускайте, президентката на новопокръстената в еврото Литва, не е. Тя си е високопоставена комунистка, сменила боята, но не и нрава. Както вече съм писал, другарката Далия Грибаускайте никога не е напускала КПСС. След отделянето на Литва направо влязла в ръководството на Литовската комунистическа партия.[27] Сетне я писали „демократка“ и даже беше заместник-председателка на Европейската комисия и комисарка…

 

Такъв е животът на комунистическата номенклатурапредопределен. „Демократите“, заменили червените знамена със сърпа и чука, нека ликуват, развявайки синьото с дванадесетте петолъчки! Така са научени. Свикнали са.

 

Свобода е! Поне така казват.

 

А трите милиона литовци, „милите“, май постъпиха като онзи нашенски мераклия за предприемач, който си купил фабрика на 8 септември 1944 г.  Или ги постъпиха – не знам. „Умните и красивите“ да кажат. И те са „учени“ – от Сорос и сие

 

Литва прие еврото, когато не съвсем общата европейска валута взе да се срива. А британците се кефеха на това и тръгнаха по зимни курорти на континента.[28] Déjà vu

 

Помня масовата американска икономическа кулминация от средата на осемдесетте. Когато 1 долар се разменяше за 5 марки! А десетилетие след това, когато Великобритания преживя вълшебнияудар по лирата, нанесен от Джордж Сорос съвместно с Джим Роджърс, а САЩ се гърчеха след Войната в Персийския залив и атентатите, дело на собствените им секретни агенции, западноевропейците преживяха същоторазцвет, бум, наречете го, както желаете.

 

Празникът свърши. Гълчавата от фиестата утихна. Сега пред портите на Евросъюза и на Съветските американски щати са застанали инкасатори с каменни лица. И като във филм с Бъстър Кийтън, от името на своите господари, искат парите обратнодо цент. Питайте кипърците или гърците. А защо не португалците, испанците. Не е далеч денят, когато ще зърнете заедно с тях италианците и французите

 

Само ниеизточноевропейците, нямахме своите 15 минути славен живот. С изключение на чехите и то с доста уговорки. Но там причината е друга. Не забравяйте, че от 250 лазарника Прага е необявената европейска столица на ционизма.

 

Но Литва влезе в еврозоната. „Световните“ телевизии показаха радостта на нейните граждани от великотосъбитие, което щялода ги откъсне от Русия“?! „Слепци“, би рекъл Исус Христос.

 

През това време британците харчеха из Европата по-малко лири за същите благинки, както и миналата година!

 

Истината е, че никой не пита т. нар. обикновени хора. Анкетите сред литовците показаха следното:

 

Подкрепата за еврото е почти непроменена от последното допитване през април 2014 г. Сега 47 на сто от запитаните са отговорили, че подкрепят въвеждането на еврото, докато 49 процента са против.[29]

 

Това са данни от края на септември 2014 г. Нищо в настроенията на литовците не е помръднало оттогава.

 

Това е като филм на ужасите“ – казва възрастната Лайма Красикийне пред супермаркет близо до границата. – „Не разбирате ли? Можете ли да си представите колко малко пари имат хората по селата? Само погледнете цените. Те направо разстреляха предварителните очаквания за еврото.[30]

 

На това ли му казвате демокрация?

 

Не ви ли прилича на прословутите президентски избори в САЩ от 2000 година, „спечелениот Джордж Буш? Той постигна малцинство от 48,9 на сто от гласовете на американците. Даже след ръчното преброяване във Флоридазагубилиятпретендент Ал Гор имаше по-висок резултат49,4 на сто!

 

Такива саправилата. Има закон за бедните и друг за богатите. Ето ви още едно déjà vu

 

Де-мо-кра-ция!“ – викаше народът и умираше от глад. Досущ, както при социализЪма

 

Когато натикаха Литва в еврозоната, „еврото струваше малко повече от 78 пенса, в сравнение с 84 пенса през март2014 г.[31]

 

Преди дни самият Марио Драги, „момчето наGoldman Sachs”,[32] предупреди, че Европейският съюз е изправен пред продължителна дефлационна вълна. Например, през миналото лято същата тенденция е заличила около 100 британски лири от средната стойност на наемите на вили в Тоскана, Централна Италия. През последната година цените на храната за туристите, летуващи на остров Крит, са паднали с 18 на сто, а в Хърватияс 11 процента.[33]

 

Докато подготвях тази публикация, медиите известиха:

 

Еврозоната официално изпадна в дефлация, отхвърляйки натиска на ЕЦБ.[34]

 

Само за дни еврото се е сринало до най-ниската си стойност спрямо долара от четири години насам! Това е станало в следствие на изказванията на президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) – споменатия Марио Драги.

 

В интервю за германския вестник Handelsblattг-н Драги предупреди, че ниската инфлация насърчавашекрехкото и непостоянноикономическо възстановяване на еврозоната.

 

Освен това той загатна, че ЕЦБ е готова да започне да инжектира пари в брой във валутния блок, ако икономическата перспектива не успее да се подобри. Като разкри, че „уточняването на размера, скоростта и съдържаниетона всякакви мерки е в ход.[35]

 

Как ви се струва? Cui bono? Кой има полза от това?

 

С какво се занимава Европейската централна банка, която мнозина смятат за… германска и то с достатъчна доза основание? Ами самият Европейски съюз – неговите Парламент и Комисия – министерски съвет? Ей сега ще разберете.

 

 

 

Ludificatio sequitur[36]

 

 

 

Преди това ми се ще да припомня нещо на пръв поглед старо. Но то явно е валидно и днес.

 

В сряда, 7 декември 2011 г., коментаторът на лондонскияThe GuardianТимъти Гартън Аш предупреди за стопяването на оригиналните европейски народи и за превръщането на най-древната цивилизацияевропейската, в нищожна световна сила.

 

Възниква въпросът за смаляващата се позиция и сила на Европа в света. Преди десет години човек четеше розови привидения за това как Европа „ще предвожда ХХІ-я век“. В лицето на Европа китайците виждаха важен полюс в един многополюсен свят. Онзи ден разговарях с високопоставена фигура от централната школа на Китайската комунистическа партия. Попитах го как вижда Европа? „Ние се занимаваме с най-големите отделни страни“, отговори той. Самата Европа е „нещо като Италия или Испания“. Нека го кажа другояче: днешна Европа стои изправена на крака и кани Китай да я раздели и управлява.[37]

 

Това ли заслужава „люлката на цивилизацията“? Затова ли нейните народи проляха толкова много кръв в битки помежду си? Моят категоричен отговор е: Не!

 

Очаквах пробуждането на човечеството да започне тъкмо от Европа. А защо не от Гърция? Нали още преди повече от 5200 години тя е била част от античната българска империя Илат, основана от Атряч Укряч? Понякога наричали така и неговата столица – Илат, макар тя да носела името на своя строител и на неговия народ – Атряч-Булгар (Троя). Градът е бил основан през 3130 г. пр.Р.Хр.

 

Преди по-малко от три лета писах:

 

Едва ли се лъжа, когато мисля, че още дълго няма да позволят на южните ни съсединаши далечни братовчеди, да се изправят и стъпят на краката си. На Тях им трябва Средиземноморието, стратегическа част от което принадлежи на откъсналите се от предците ни племена, които хилядолетие по-късно взели да се обединяват и назовават илатиелини, гърци.[38]

 

Имам самочувствието да твърдя, че се оказах прав. Вече не вярвам, че европейските народи са в състояние да се надигнат и да обърнат нещата в полза на своето оцеляване. Изглежда те са се примирили.

 

Помните ли, че само преди около месец за пореден път показах изявлението на независимия валутен търговец на Лондонския фондов пазар Алесио Рустани? И той заяви, че „не правителстватаGoldman Sachs управлява света“![39]

 

Нима не е така?

 

Ще се повторя, но преди повече от три години писах, че тъкмо Goldman Sachs управлява света“. Разбираемо, се позовах на данни в Техния печат. Откъде другаде да черпя сведения? Всичко опира до оформеното чувство за преценка на достоверността, както и в самия начин за ползване на информацията. Тъй като Те ни казват много неща. Ала ние не сме развили сетивата си така, че да ги усетим.

 

Та през ноември 2011 година лондонски журналист потвърди: Goldman Sachs завладява Европа“! И запита: „Каква е цената на демокрацията?[40]

 

През онази есен служителят на въпросната банка Марио Монти все още беше новоназначен министър-председател на Италия. Друг кадър на същата финансова институция – Марио Драги, отскоро беше оглавил Европейската централна банка (ЕЦБ). Виждате докъде ни докара този „супер Марио“.

 

За да не ви отегчавам, просто ще изредя имената на онези големцивсъщност играчки в ръцете на истинския управляващ елит, които бяха извадени на витрината на глобалния супермаркет за продажба на нещастия, наречен банкаГолдмън Сакс“.

 

Друг от „вампирската сепия“, както наричат “Goldman Sach”, е Отмар Исинг – бивш член на Съвета на директорите на “Bundesbank” и на ЕЦБ. Другарят помогнал при внедряването на еврото. Карел ван Мийрт пък е бивш еврокомисар по… въпросите на конкуренцията! Затова втасахме и с нея.

 

На свой ред Питър Съдърланд беше главен прокурор на Република Ирландия. Масон, член на Управителния съвет на групировката „Билдерберг“, председател на европейския клон на Тристранната комисия, председател на BP, бивша “British Petroleum”, и на Кръглата маса на европейските индустриалци. Съдърланд беше отявлен защитник на мултикултуризма. Настояваше за насърчаване на имиграцията.[41] Кой раздаваше правосъдие в Дъблин?

 

Антонио Борхес пък стоеше начело на Европейския клон на Международния валутен фонд (МВФ).

 

Пак по онова време, но за кратко, премиер на Гърция беше Лукас Пападемос. Преди това от “Goldman Sach” го бяха гудили за шеф на Τράπεζα της Ελλάδος – централната Банка на Гърция. И то по време на преговорите между правителството на южната ни съседка с кого? Познахте от първи път – с “Goldman Sach”!

 

Неговият сънародник и колега от същата толкова споменавана финансова „вампирската сепияПетрос Христодулу пък управлявашеГръцката агенция за управление на дълга.

 

Светна ли ви, как комшиите се сринаха тъй бързо? Та днес да са начело на най-гадната класация в Евросъюзатази за броя на самоубийствата!

 

Хората бяха доведени до страх за работните им места. Austerityстроги икономии – е понятие, което предизвиква изправянето на косите от ужас не само в Атина, но също така в Лисабон, Мадрид, Рим… Скоро парижани ще преживеят същите чувства. След тях – и жителите на други европейски столици.

 

Всички изброени, както и още много други, са преминали през школовката на интернационалната банкаGoldman Sach”! Кой я контролира? Всеки редовен читател на тази медия ще ви даде безпогрешен отговор, без да се налага да повтаряте въпроса.

 

В своята книга „13 банкери[42] Саймън Джонсън, бившият икономист в Международния валутен фонд, твърди, че в навечерието на финансовата криза Goldman Sachs и други големи банки са се сближили с правителствата дотолкова, че на практика САЩ вече са олигархия. А европейските политици най-малкото са купени и им е платеноот корпорациите, както е и в САЩ, казва той. „В замяна, онова, което имате в Европа, е споделено схващане за света между политическия елит и банкерите, съвместно поставени цели и общо засилване и затвърждаване на илюзиите [сред населението] .[43]

 

Дали пък Владимир Путин не е виновен и за това? Не, тогава той беше един от тях. Срещаха се, като малки деца играеха на криеница, викаха си: „Ку-ку“, иззад дървета и паметници! Изобщо – забавляваха се, кой както знае и може. Докатовършеханашата обща, европейска работа?!

 

Какво да ги правите? Елит!

 

Споделени илюзии, може би? Кой би се осмелил да ги провери![44]

 

Сега ще представя, с какво се занимаватевровеличията“ от калибъра на люксембургския пияница Жан Клод Юнкер или туземната ни „самодива“ с изглед на твърде мъжествен борец от категория полутежка, лъжкинята СталинкаКристалинаГеоргиева.

 

 

 

 

 

Уверен съм, че никой от редовните читатели не е учуден. Помним Владимир Буковски, който обясняваше, как Европейският парламент се занимавал с размера на бананите. Ние сами го изпитахме – с „неевропейскитеформи на краставиците… Ами „щастливите кокошки“, да ме прощава Господ!

 

Но един от интервюираните минувачи в Берлин запита:

 

Защо това е толкова важно? Това не е техният, а моят дом. И телевизорът е мой.

 

Така ви се струва, мили деца на свободата, които не сте живели в условията на реалния социализъм, без кавички. Партията беше Big Brother. Тя държеше да знае всичкодаже най-интимните подробности от живота на хората. Затова нейните членове бяха длъжни по Устав да донасят за околните си. А агентите клеветяха дори най-близките си.

 

 

 

Terminus nullus falso est[45]

 

 

 

Да вземем за пример уважавания социалист, а сетне и член на БКП, другаря „демократиченжурналист, държанката на всички власти Петко Бочаров. Сред неговите доноси блестят писанията му за неговата собствена първа съпруга, с която се предполага, че са делили не само обща постеля, а радости и скърби. Също – сквернословията по адрес на родния му брат!

 

Друг такъв „демократ“, при това бивш депутат от СДС, е бил изпращан от Първо главно управление на Държавна сигурност в Париж, за да следи, подслушва и да донася всичко също за своя брат, достатъчно познатия анархист Георги Константинов![46]

 

ПартиятаГолемият брат – не просто искаше да знае. Тя поставяше всички – от последния репресиран, съсипан член на „социалистическото общество“, до онези в самото подножие на върха на номенклатурната пирамида, в подчинение, зависимост и постоянно чувство за вина. Прочее, това не се е променило кой знае колко.

 

Съвременният член на ужпосткомунистическата общностживее в постоянна грижа да не изпусне срок за плащане на данък, такса, глоба, за внасяне на някакъв отчет, декларация и прочие административни тегоби, все свързани със срокове и заплахи от наказание. А господството на бюрокрацията – тази солидна основа на тоталитарния режиме все така почти пълно.

 

В най-груби щрихи – това представлява “the welfare state”. Ако желаете, наречете я „социална държава“. Отвъд Атлантика въведоха евфемизма „голямо правителство“.

 

Какво се крие зад тези терминологични загадкиенигми, както биха ги нарекли съставителите на кръстословици и други подобни вестникарски забавления? Много просто – поставяне на мнозинството на колене пред държавната.

 

Как? Чрез все по-масова мизерия и глад. За да не бъда голословен, нека представя факти.

 

Преди месеци репортерка на телевизия CNS News изнесе, че „по данни от Министерството на финансите на САЩ през 2013 година хората, които са се облагодетелствали от програмите за социално подпомагане, са получили повече от 2 трилиона долара от американските данъкоплатци, или почти 60 на сто от разходите на федералното правителство! Това включва „доказаните целевитепомощи – които изискват доходите да бъдат под определено равнище, за да бъдат получавани – както и „недоказаните целеви помощи“, като медицински услуги, социални осигуровки, осигуровки за безработица, компенсации на работниците и други подобни.[47]

 

Оказва се, че това не е всичко. Както отбеляза икономически наблюдател:

 

Преди всичко, данните на министерството се отнасят единствено до изплащането на федерални помощи. Следователно, те не се занимават с щатските, общинските и местните програми за социално подпомагане.[48]

 

Второ, тя[49] не обръща внимание на проблема с културното влияние върху превръщането на Съединените щати в гигантска социална държава.[50] Оставила е някой друг да разкрие това.

 

Питър Ферара се самообявява като специалист по темата. Миналото лято, в статия за финансовата и културната цена на социалната държава, поместена в списание Forbes, той стигна до заключението, никой не знае достатъчно точно колко струва всичко това. Просто е прекалено много. Ферара, настоящият главен юрист на Американския съюз за човешки права и анализатор в консервативния мозъчен тръст Heartland Institute, писа:

 

Терминътwelfare stateдаже не е наченал да обхваща тоталното обвързване на Америка с ресурси за подпомагане на бедните. По-вероятно е това да се окаже огромна империя, по-голяма от целия бюджет на почти всяка друга страна по света. Американската социална империя обхваща близо 200 или даже повече федерални и щатски програми, включително 23 – за здравеопазване на хора с ниски доходи, 34 програми за социални услуги, най-малко 13 програми за храни и изхранване, и 24 програми за подпомагане на отглеждането на деца от родители с ниски приходи, освен всички останали.[51]

 

Какво показва това? Само едно: САЩ са най-голямата социалистическа държава на планетата! Не, не се загубвайте в превода на термина “welfare state”. За някой той може и да означава „социална държава“. За други – „държава на благоденствието“, както се опитват да ни втълпят.

 

Моят превод и разбиране са еднозначнистава дума за социалистическа държава. Ето го „голямото правителство“. То е многото държавна намеса в живота на хората. А тя постига само еднопроправя пътя към несвобода, зависимост и подчинение.

 

Сега, без да се цупите, се върнете към споделеното от Еърън Русо. То е изречено през 2006 година. Нима сега, в началото на 2015-а, всичко това не е отишло далеч напред? Не платените от шпионски централи пишман умни и красивиулични викачи, а истински интелигентните хора успяват да забележат знаците, белезите на подобни беди. И се втурват да бият камбаната. Обикновено, по някакво неписано правило, почти никой не ги чува. Така стана и с Гари Алън, който в края на шейсетте прозря:

 

Стремежът да установят СОЦИАЛИЗЪМ, а не комунизъм, е в ядрото на всичко, което илюминираните, запознатите вътрешни хора, вършат. Маркс и всички негови наследници в комунистическото движение бяха наредили на техните последователи, да работят за изграждане на СОЦИАЛИЗЪМ. Ако отидете, за да чуете някой официален комунистически проповедник, той никога не споменава комунизма. Ще приказва само за борбата за пълната социализация на Америка.

 

Ако влезете в комунистическа книжарница, ще откриете, че цялата тяхна литература застъпва тази тема. В нея не се говори за налагане на комунизъм, а на СОЦИАЛИЗЪМ.

 

А много от членовете на елита лансират същата тази парадигма. Септемврийският брой от 1970 година на списание New Yorkсъдържа статия от харвардския професор Джон Кенет Гълбрайт – самият той отявлен социалист, озаглавена „Ричард Никсън и Великото социалистическо възраждане“.[52] Гълбрайт заявява:

 

„Може би г-н Никсън не е най-запаленият читател на Маркс. Но неговите (съветници), докторите Бърнс, Шулц и Маккракън, са отлични учени, които познават добре Марксовите трудове, и биха могли да доведат президента до там, че той да не изостава от тях. Извън всякакви отрицания е, че кризата, която помогна за втурването към социализма, беше проектирана от правителството

 

Д-р Гълбрайт започваше статията си със заявлението:

 

„Със сигурност най-малко предполагаемото развитие при управлението на Никсъновото правителство беше това ново доверие спрямо социализма. Срещат се и хора, които все още не са наясно с това. Други може би разтриват очите си, понеже, без съмнение, прогнозите изглеждаха тъкмо противоположните. Като противник на социализма г-н Никсън ни се струваше непоколебим…“

 

След което Гълбрайт продължава със списък на гигантските стъпки към социализъм, предприети от администрацията на Никсън. Когато човек тегли чертата след прочитането на тази статия, стига до извода, че социализмътбез значение дали идва от Демократическата или Републиканската партияе неизбежен. Друг харвардски социалист – д-р Артър Шлезинджър, също беше изрекъл повечето от тези неща:

 

Главните постижения на либерализма в миналото общо взето остават в законодателството. Но когато консерваторите си възстановят властта, либерализмът нараства и става все по-либерален. А по същия начин консерватизмът става все по-малко консервативен…“…

 

Уолтър Троън – външен наблюдател на “The Chicago Tribune” със своя лична рубрика в него и един от най-забележителните американски коментатори, съвсем правилно отбеляза:

 

„Известен факт е, че днес политиката на правителствата, независимо дали са на републиканците или на демократите, е по-близо до програмата на комунистическата партия от 1932 г., отколкото бяха програмите на собствените им партии през онази критична година. Преди повече от век, да бъда точен – през 1848 година, Карл Маркс провъзгласи своята програма[53] за социализиране на държавата вКомунистическия манифест“…

 

Но г-н Троън също е бил подведен да смята, че тенденцията е неизбежна:

 

Консерваторите трябва да бъдат достатъчно реалисти, за да признаят, че тази страна все повече затъва в социализъм и ще видим експанзията на федералното управление, без значение дали републиканците или демократите са на власт. Единственото предимство, което имат, е, че скоростта при управлението на Никсън ще бъде по-ниска, отколкото би била под властта на Хюбърт Х. Хъмфри[54]

 

На консерваторите ще им се наложи да признаят, че правителството на Никсън ще прегърне повечето от социализма на демократическата администрация, докато ще тръби, че ще оправи това…

 

Елитът пропагандира идеята за неизбежността на комунизма, като използва за това перверзните термини, употребявани при описанието на политическия спектър. Казват ни, че в крайната левица на политическия спектър намираме комунизма, който е диктаторски, по всеобщите признания. Но също така ни заявяват, че точно толкова се страхуват от противното на крайната левица, тоест – от крайната десница, на която лепят етикета „фашизъм“.

 

Постоянно ни говорят, че трябва да опитаме да останем по средата на пътя.[55] Място, което определят с термина „демокрация“. Но под който елитът разбира фейбиънския[56] (или пълзящия) социализъм. (Фактът, че от цели четиридесет години насам „средният пътнеразумно се придвижва все по-наляво, бива пренебрегван.)

 

Ето го отличният пример за използването на фалшиви други възможности. Предоставят ни да избираме между комунизъм (интернационален социализъм), от единия край на спектъра, и нацизъм (национален социализъм), от другия край, или фейбиънския социализъм по средата. Целият спектър е социалистически![57]

 

Стана ли ясно? Как е понастоящем? Слепи ли сте? Нима не виждате, как по най-нагъл и безочлив начин осъществяват целия план пред очите ни?

 

Действително „живеем в епохата на измамата“, както се пее в рефрена на съвсем нешлагерна поп-творба, представена ви единствено от мен.[58]

 

 

 

Завръщане към благоразумието

 

 

 

През 1971 година Гари Алън стига до неизбежната констатация за бъдещето на САЩ:

 

Комунизмът или по-правилносоциализмът, не е движение на потиснатите маси, а на икономическия елит. Тогава планът на заговорниците от най-вътрешния кръг[59] е да социализират Съединените щати, а не да ги комунизират.[60]

 

Ето къде е скрита основната измама! Голямата, „великаталъжа, както е по Тяхному. Те – интернационалното левитско Братство – се стремят към единна социалистическа или комунистическа държава на планетата. Фразеологията няма никакво значение и не променя съдържанието на плана. Тя ще представлява онова, което Зиновиев включва в своята формулировка на комунизма:

 

„… Тип „обществена формациясъс закони, обусловени отживота в комуна”, където доминиращата обществена връзка е тази нашефи неговите подчинени, без да има обществена необходимост, само по нареждане.“

 

Наличието на многопартийна система, която е такава само външно, но не и по същество, е друг елемент на същата огромна измама – ако ще ви е по-добре – заблуда!

 

Преди около 45 години Гари Алън е допускал, че тенденцията би могла да бъде променена. Почти тридесет лета след неговата кончина действителността опроверга надеждите му. А ако желае да оцелее и да живее при свобода, човечеството е длъжно да намери път за завръщане към благоразумието.

 

Няколко реалности за САЩ в началото на 2015 година:

 

Според изчисления на ФондациятаХеритидж“,[61] „потвърдени пред Бюджетната комисия на Конгреса, през април 2012 г. „само за 79 от „целево доказанитефедерални програми за социална защита и подпомагане на бедните в рамките на welfare state централното правителство във Вашингтон е прехвърлило един трилион долара от данъкоплатците на нуждаещите се. Фондацията е заключила, че ако тази сума просто беше прехвърлена в брой на всяко американско семейство с по-ниски доходи, издръжката на тези домакинства незабавно щеше да нараснедо 200 процента от федералната граница на бедността, грубо – до 44 000 долара на година за четиричленно семейство“![62]

 

Опитвам се да подскажа, какви са размерите на корупцията в those USA”,[63] за живот в които не само мнозина от моето поколение бленуваха. Доста съвременници мечтаят, поддали се на пропагандните измами.

 

Но има още нещо, което е даже далеч по-съществено и значимо. То е елемент, съпровождащ социализма. Определям го не просто като мързел.

 

Социализмът е противоестествена система, която откъсва работещия човек от резултатите от неговия труд. Лишава го от собственост. А тъкмо тя, вложена в производствения процес, бива използвана за създаването на нова, по-висока стойност. Такава е природата на напредъка – не само материален, но и духовен. Стига да се замислите…

 

Социализмът отнема собствеността от хората. По този начин всеки нормален земен жител престава да намира смисъл в работата, в труда. Едновременно с това, той губи своята финансова независимост. Което ограбва свободата му.

 

Вече споменатият Питър Ферара посочил:

 

Когато плащат на хората, за да не работят, те не работят. Една от основните причини за възхода на бедността след началото на Войната против нея (започната от президента Джонсън) е, че бедните и населението с по-ниски доходи престанаха да работят. През 1960 г. почти две трети от домакинствата с най-ниски доходиедна пета от населението – бяха оглавявани от хора, които работеха. През 1991 г. тези трудови усилия намаляха с около 50 на сто. Едва една трета от главите на семейства от 20-е процента, намиращи се на дъното според приходите им, работеха. А само 11 на сто от тях бяха заети на пълен работен ден през цялата година.[64]

 

В момента положението е направо ужасяващо. Цели градове – какво говоря – райони на САЩ, заприличват на тукашните цигански гета. Прословутиятдух на Америкаотлетя нанякъде. Със сигурност – не към Европа. Може би отиде в Китай?

 

Нещо друго. Пропагандата втълпява, че в Съединените щати се наблюдава икономически растеж, даже едва ли не – възход?! Говорят за намаляване на безработицата. Пак казвам – пропаганда!

 

Преди няма и седем месеца тузарското списание “Forbes” поднесе печална статистика. През лятото на 2014 година то извести в заглавие:

 

70 процента от работниците не са наети, как е при управителите?[65]

 

Вярвате ли, че в Еврейските съветски американски щати е била проведена нова промишлена революция? Вятър и мъгла. Положението даже се влошава. Сривът в цените на петрол вече доведе до фалит, или до спиране на работа на по-дребните играчи на този пазар, както вече и тук се изразяват на глупав псевдо икономически жаргон. Премълчават избухналата етническа война. Нейното истинско разгаряне предстои. И това наистина е неизбежно.

 

Ами масовото психясване? Само през изминалата 2014 година в САЩ са регистрирани повече от 650 случая на избиванев университети, училища, магазини, на улицата, по домоветеПреди дни двугодишно бебе застреля майка си![66] По признания на президента Барак Обама в момента повече от 45 милиона американци страдат от тежки психически заболявания, включително шизофрения![67] Това са официалните сведения. Колко не са регистрирани и се разхождат свободно?…

 

Харесва ли ви това? Такива ли са представите ви за прекрасна държава и живот в нея?

 

САЩ отдавна не могат да бъдат предводители на човечеството. Нещо повече – нямат право на това. Ако се вгледаме в историята им, те са постоянно воюваща, разбойническа страна, в която действа законът на джунглата. Затова и така бяха създадениотплявата, която останалата част от света повърна и изхвърли на бреговете ни“, както призна бившият прокурор и настоящ разследващ журналист Грег Паласт.[68]

 

На част от техния елит дължим и основаването на СССРсъвременната юдео-болшевишка Хазария.

 

Опитите за измерване на цената и на мащабите на социалистическата държава в Америка се провалиха. Чрез насилственото извличането на приходи от онези, които работят, и прехвърлянето им към онези, които не се трудят, културният характер и силата, някога съставляващи славата на Америка, се оказаха отслабени. Посредством превръщането на нейните граждани в зависими същества, трудовата етика сред бедните изцяло изчезна. В същото време импулсът да се работи здраво сред онези, които все още правят това, също отслабна.

 

Такава е истинската цена на социалистическата държава в Съединените щати.[69]

 

Естествено, за кой ли път ще се намерят малоумни и обикновени идиоти, които ще попитат: А защо всички искат да отидат в Америка? Не им връзвайте кусур. Простено да им е. Затова са идиоти. Което ще рече – непобедими.

 

Отговорът не е един. Но всички обяснения са елементарни.

 

На първо място, съвсем не всички са се устремили към САЩ. Това предположение, което някога може да е било хипотеза, е опровергано отдавна. От прекалено дълго тази страна не е “the land of the free” – „територия на свободните“. Ако питате мен, никога не е била. Не е било възможно, щомКолтъте въздавал справедливост. Така е в окултурената, а не в дивата джунгла. Там властва силата, но в рамките на необходимото. Чувството за мярка надделява.

 

Второ. Кои се стремят към Съединените щати? Най-закъсалите и бедните. Преди всичко люде от мизерстващите страни в Латинска Америка. Както и подобните им от уж бившия соцлагер. Извинете, но аз обсъждам, какъв трябва да бъде животът на нормалния човек. Не одумвам екстремните ситуации.

 

Тукашната бедност е като в джунглата. Но без да действа никакво чувство за мярка и да се търси отговорноств ограбването на народа и в отношенията между човеците.

 

Трето, имиграцията навън от САЩ се засилва. Колкото и странно да ви звучи, все повече граждани на тази страна поемат към Мексико, да речем. Очертава се трайна тенденция.

 

На четвърто място, измененията в етническата и образователната структура ще продължат да разслояват обществото, което също вече не е такова. Това означава, че ще наблюдаваме по-нататъшно разширяване на пропастта, която разделя бедните от богатите. При все по-бързо свиване на средната класа – истинската солидна основа на всяка държавна организация.

 

Има още фактори, но спирам, та да не стана досаден. За да добиете представа, каква е обстановката отвъд Океана днес, най-добре посетете някой от големите цигански квартали у нас. И се опитайте да убедите жителите им в необходимостта да поддържат лична хигиена, ред и чистота в домовете си и по улиците. В потребността от образование, като условие за намиране на работа. Още по-простичко – в задължението да се трудят, за да живеят.

 

Ако не ви набият, най-малкото ще ви изгонят с цветущи псувни, които ще усещате като пробождания в гърбовете си. И знаете ли, тогава се замислете за welfare state, за социалистическата държава. Поразсъждавайте над това, до какво водят изброените античовешки идеологии и тяхното внедряване в практикатаот лявото, през средатацентъра, до дясното.

 

Все социализъм. Аз пък казвам – комунизъм.

 

Едва тогава може да ви просветне въпросът: Защо сте на този свят?

 

Потърсете отговора у Бога. Защото Той епътят и истината, и животът“![70] И ни е завещал смисъла на битието:

 

Следователно, трябва да станете съвършени, точно както вашият Отец на небето е съвършен.[71]

 

За да постигнете това, ви е необходим живият Бог. Понеже:

 

Никой човек не стига до моя Отец, освен чрез Мен.[72]

 

 

 

Елит ли? Какъв елит? Това е шайка от негодници

 

 

 

Ако попитате тези от т. нар. умерена левицасоциалистите, а не смятаните за комунисти, те ще се постараят да опровергаят всичко поднесено до тук. Ще изкарат, че „по-малката държава ни е натикала в неприятностите“![73]

 

Британските лейбъристи, които при управлението на Тони Блеър и Гордън Браун бяха по-десни от консерваторите, както добре помнят някои, сега квичат като прасета пред Бъдни вечер. Искат „силна държава“, „голямо правителство“, много пари, които хората да харчат. Настояват, че „стандартът на живот за мнозинството продължава да пада, докато много богатите стават още по-богати“.[74]

 

Констатациите са верни. Но са толкова лесни, че даже клошарите са в състояние да минат за анализатори. Да, през последното тримесечие на миналата година на Албиона взеха да приказват за икономически растеж“. Никой не го усети. Във Видинско казват, че това са приказки на шукерици. Тоест – празни думи.

 

Черен петък, Boxing Day26 декември, денят след Коледа. От Коледната кутия с подаръци. Сякаш Исус Христос е дошъл, за да насърчи потреблението?! Вместо това, Той прогонил търговците и сарафите от предверието на синагогата![75]

 

Искам да кажа, че това, както туризмът и имиграцията, доведоха до леко покачване на потреблението и малко подобрени макроикономически резултати. Което беше отчетено като икономически растеж“. Както постъпваха другарите при социализЪма. От цацата правеха кит.

 

В този смисъл някои коментатори правилно поставят въпроса, че обявеният „рекорден брой нови работни местае за временни длъжности и то зле платени“. Като продължават с това, че „някои хора са доведени до самоубийства, защото социалните помощи са им отнети, а те нямат други средства за оцеляване“.[76]

 

Почти никой не се занимава с натрупването на дълг. Политиците, направлявани от своите кукловоди, замазват положението с краткосрочни мерки. Печатат пари, теглят кредити, поставят цели държави под зависимостта на интернационалните банкери.

 

По официални данни Великобритания има дълг, който възлиза на 90,60 на сто от нейния брутен вътрешен продукт (БВП). Във Франция същият показател има стойност 92,20 процента от БВП. Еврозоната епо-добре“ – 90,90 на сто.

 

Възвеличаваната Германия е натрупала задължения, които съставляват 76,90 процента от нейния БВП. САЩ са рекордьори със 101,53 на сто!

 

Докато комунистически Китай – най-близкият другар на целия Запад, пред когото нищожествата от целия „политически спектър“ коленичат, има дълг в размер на 22,40 на сто от БВП!

 

Причината не е просто в по-мекия, но все пак тоталитарен режим. Китай произвежда. Да, с робски или детски труд, но там работят. На Запад плащат за това, хората да не се трудят. Факт. Ще го отрече ли някой?

 

Пред всички тях тъй обругаваната Русия изглежда процъфтяваща със своя дълг от 13,41 на сто от БВП.[77]

 

Което може да се отнася до отчетите на макроикономистите. Но в никакъв случай не отразява реалния живот на хората. Обикновеният руснак, както сме свикнали да се изразяваме, е все така беден. Показателите на държавно равнище не отчитат разликите между бедни и богати. Това важи за всички. А средната класа вече почти не съществува. Тази печална истина е забележима и в доскоро благоденстващите скандинавски страни.

 

Преди чрез видеосвидетелство да илюстрирам какво представлява мрачният пейзаж в САЩ, нека уточня. Посочените данни са единствено за дълговете на централните правителства. Не забравяйте задълженията на щати, провинции, области, общини – според териториалното устройство на отделните държави.

 

Ако искаме да сме акуратни, жителите на еврозоната би трябвало да работят цяла година, без да получават никакви възнаграждения, за да погасят дълга. Но по заповед на когото трябва Берлин сочи към Атина и вика: „Тамо са виновниците!“

 

 

 

 

 

 

 

Не веднъж през миналата година предупреждавах, че ни тласкат към трийсеттекъм ситуация, подобна на навечерието на Втората световна война. Нищо, че знаците не са същите. Съдържанието им е идентично.

 

 

 

The world unites for #JeSuisCharlie vigils[78]

 

 

 

Споделих, че не вярвам във воденето надобратаужасна стара война с т. нар. конвенционалниобичайни, огнестрелни оръжия. Знам – повтарям: сигурен съмче човекомразците от интернационалния елит, евгениците, ни редуцират. Този глагол, който е чуждица, замърсяваща езика ни, представлява евфемизъм за намаляване на населението. От доста време вършат това, като ни засипват с отрови от въздуха, тровят храната ни, чрез генните изменения я превръщат в източник на смърт, предизвикват природни бедствия и разпространяват непознати вируси, причиняващи епидемии и дори пандемии.

 

Да не забравяме, че първият опит с биологично оръжие е бил направен през 1918 година с грипаинфлуенцата. Смята се, че тогава тази болест, нареченаиспанска“, понеже пуснали вируса първо на Иберийския полуостров, е изпратила без време в отвъдното около 1,5 милиона европейци! По официални данни общият брой на загиналите през Първата световна война е 16 милиона души – военни и цивилни! Излиза, че за няколко месеца през 1918-1919 г. пораженията на епидемията от испанската болест са се равнявали на близо 10 на сто от тези по време на четиригодишните военни действия!

 

Даже не допускам, че възнамеряват да използват ядрени оръжия. Не за друго, а понеже самите Те трудно ще се опазят от последиците. Атомната бомба послужи като универсално плашило. Братството заложи на нея т. нар. равновесие на силите. Ако някой политик дръзне да Му изневерява и кривне отправилнаталиния, предначертана от глобалната Партия на парите, тъкмо ядрените оръжия служат като оправдание за отстраняването и дори за ликвидирането на непослушника. Защо да отиваме далече?

 

Спомнете си измишльотината, наречена Карибска криза, която затвърди богатия наследник и демократ Фидел Кастро като марксистки  диктатор на Куба. Ами съвсем неотдавна измамата соръжията за масово поразяванев Ирак и обесването на приятеля и съюзника на Америка Саддам Хюсеин, в което не вярвам. Какво представляват внушенията захимическото оръжиена режима в Дамаск?

 

Ето от какво ме е страх днес. Погледнете горното подзаглавие. То гласи, че „светът се обединява за нощно бдение“. Този път неговото също така единно мото е „Аз съм Чарли“.

 

Когато чуя заобединение на света“, под което трябва да разбираме – „на прогресивните сили“, винаги настръхвам. Цели 40 лазарника от живота ми минаха под терора на точно тези сили. Методите Им са едни и същи. Външните изменения в подхода могат да залъжат единствено необразованите, бягащите от истината и немислещите.

 

Нападението на сградата на парижкото сатирично издание Charlie Hebdoне ви ли напомня подпалването на Райхстага? Ако не сме в 1933 година, значи сме в 1938-а. Възможно ли е убийството на карикатуристи с юдео-хазарско потекло да представлява сегашната KristallnachtНощ на строшените витрини?

 

Днес свободните хора са наясно: Няма нито една жертва на т. нар. Стъклена нощ! Нито една.

 

Честните историци, независимо от техните политически пристрастия, доказаха това след дълго ровене в германските държавни архиви.[79] Всичко останало – 2000-3000 убитие лъжа. Никой не е успял да докаже даже един единствен загинал! Това не е защита на нацизма и Хитлер, а истината. Обаче тя е забранена в онзив свободния свят“.

 

Онова, което размахаха като някакъв страшен върколак, дето едва ли не е надвиснал над Европа и заплашва преди всичко свободата на словото, също е пълна лъжа. На Стария континент свободата на словото е мираж. Ако бях в Австрия, Германия, Франция, Унгария, Холандия, даже навярно вече и в Швейцария, за тези мои редове щяха да ме вкарат зад решетките. Но за следното откровениеникога:

 

Като деца и то еврейчета, постоянно ни казваха, винаги и неотменно да се държим едни за други и да отстояваме нашата идентичност. Родителите и учителите често щяха да ви натякват, че ако се ожените за нееврейски партньор, бихте свършили работата на Хитлер вместо него. Ако всички евреи се изпоженят извън еврейската общност, Хитлер щеше да победи.

 

Това е тежко бреме, което стоварват върху младежките рамена.[80] Мнозина го носят през целия си живот. Други, включително моя милост, не само отхвърляме подобна отговорност, но действително вярваме в асимилациятав претопяването, в мултикултуризма, в смесването на гените в общия басейн. И този подход със сигурност замъглява Хитлеровата представа зарасова чистота“.[81]

 

Това не е писано през трийсетте години на миналия век, а преди дни! Схващате ли, откъде фюрерът на Третия райх е черпил идеи за своята расова теория? Ами да, като крипто евреин,[82] тайно изповядващ талмудизма Халака, юдейския религиозен закон, той подбрал обкръжението си изключително от такива среди. Затова го избрали. А той перфектно си свършил работата, след което доживял дните си в Аржентина в охолство и необезпокояван от никого. Който не вярва на мен и книгата ми „Хитлер в Патагония“, скоро ще бъде убеден от израелски документален филм, чиято премиера се очаква през тази пролет.

 

Така е. За чужденците нашенци са toujours, готови на действието изуй гащи. За българите са винаги jamais.

 

Нали помните рисунката от натура на неговата еврейска учителка Ема Льовенщрам? Тя изобразява как двама евреи – Адолф Хитлер и Лейба Бронщейн, който вече бил откраднал руската благородническа фамилия Троцки, играят шах в дома на виенските Ротшилдови. (Вижте илюстрацията.) Какво повече има за обсъждане?

 

Но горният цитат е от смятания за „лявлондонски всекидневник “The Guardian”. Той непрестанно насажда тезата за неизбежността на „мултикултуризма“ в Европа. Твърдят, че на френския седмичникCharlie Hebdoбила възложена идентична роля. За разлика от английския си побратим, той вършел това недодялано, без да се свени да оскърбява верските или религиозните чувства на читателите.

 

Проверих. „Седмичникът Чарлие не левичарско, а крайно ляво издание.[83] Смятат го и за антирелигиозно, но не и за расистко.[84] Макар често да го обвиняват тъкмо в расизъм. Въпрос на ракурс…

 

Според Шарб – псевдоним на загиналия Стефан Шарбоние, който според едни е бивш главен редактор, а според други – настоящ директор на медията, редакционната политика отразява всички компоненти на лявоцентристкия плурализъм и даже на въздържателството“.[85]

 

Когато узнаете, че някои от застреляните са били евреи, например Жорж Волински, съмненията неизбежно възникват. А щом прочетете или чуете, че израелският министър-председател в оставка Бенямин Нетаняху се срещнал с норвежкия външен министър и заявил, черадикалният ислям е заплаха за цялата наша обща цивилизация“, картината започва да се прояснява. Нещо повече. ВоеннопрестъпникътБиби“ повелително декларирал:

 

Израел застава до Европа, Европа трябва да стои до Израел![86]

 

Толкоз! Нито повече, нито по-малко. „За изпълнение“, както би го резюлирал бащицата Сталин, един от създателите на държавата Израел.

 

Понеже съм се освободил от страха, ще повдигна вечния логичен въпрос:

 

Cui bono?” – „В чия полза?

 

Точно така – кой има сметка от такъв акт? Как е бил осъществен той? Какви могат да бъдат евентуалните последици от него? И кой ще спечели накрая?

 

 

 

Дали 2015 не е 1938 или дори 1933 година?

 

 

 

Пиша, докато френските власти и „световните медии“ разясняват, че двама от тримата атентатори са братя, родени в Париж.[87] Но не разказват през какви школи са преминали, та са извършили такова великолепно въоръжено нападение, простете за грубо звучащия суперлатив. Агресия, за която специалистите признават: Тя издава висш професионализъм. Къде е придобито това бойно съвършенство?

 

Може би оръжието им – автомати „Калашников“ – е доставено от Владимир Путин? Или принудителното омекване на и без друго мекушавия и пухкав еврейски президент на Франция, социалиста Франсоа Оланд, и сближаването на позициите на Париж и Москва, не е една от причините за трагедията?

 

Добре, ама съвсем неотдавна стана ясно, че САЩ също търгуват савтоматиКалашников“ и други съветски – може би рускиоръжия![88]

 

Предстоят важни избори. Например в Гърция т. нар. десни, от някаква „Златна зора“, набират подкрепа. Съседите ни се напатиха от Евросъюза и не искат повече той, в лицето на източногерманската комсомолска активистка Ангела Меркел, да им натрапва насилствено затягане на коланите. А златно-аврорците са националисти. Обвиняват ги в нацизъм. Навярно те са най-ярките позволени противници на Европа като федерална държава.

 

От другата страна, вляво, бившата коалиция и настояща партия „Сиризапонася същите ударив краен евроскептицизъм. Докараха я до там, че нейният млад председател Алексис Ципрас взе да се оправдава, чене е човекоядец“![89] А всички знаем, че очакванията са тъкмо на „Сириза“ да бъде поверено управлението на южната ни съседка от февруари насетне.

 

Сега удари часът на „крайната десница“. Работата е нещо като в детските игри на улицата: Казвахме ли ви?… Но всички те – „десните екстремисти“, са ратаи, изпълняващи заповедите на интернационалното левитско Братство. Нито веднъж досега не са подирили причината за трагедиите, катастрофите и бедите в своите общества!

 

Вследствие на какво? Да не би да са малоумни? Ако е така, на кого залагат онези, които им вярват, симпатизират и ги следват?

 

Кръгът на масовото безумие се затваря. Капанът щраква. Излизане от него има само, ако левитският Интернационал реши така.

 

Вижте и чуйте, какво заяви Марин Льо Пен – тъй ненавижданата лидерка на Националния фронт на Франция:

 

 

 

 

 

Все едно „деснитеиграха тото и удариха джакпота! Кой напълни сферата с топки, върху които имаше едни и същи числа? Кой завъртя кълбото? Цялата работа беше in favoremв нечия полза! В чия?

 

Трябва ли да мине толкова време, колкото от атентата на летището в Бургас, за да проумеете, че не разпространявам никакви конспиративни теории“? А събирам фактите. Подреждам ги. Анализирам ситуацията, която те разкриват. И едва тогава вадя заключенията си.

 

Който има очи, ще прочете. Който има ум, ще разбере.

 

Но не е само това. Ако приемем, че сме в 1933 година, да се досетим, че през май предстоят общи избори на Албиона. А там отсега Найджъл Фаридж и неговата „дяснаПартия на независимостта на ВеликобританияUKIP, самодоволно потриват ръце. И отново радостно възкликват: Казвахме ли ви?

 

Понатиреният холандски хомосексуалист Хейрт Вилдерс[90] водач на също „крайно дяснатаПартия на свободатаPartij voor de VrijheidPVV, не пропусна шанса да се накокошини. С надеждата отново да изплува на повърхността. Даже да бъде осветен от прожекторите наобщественото мнение“!

 

В Холандия партията PVV, предвождана от Хейрт Вилдерс, продължава да привлича значителна популярност, независимо че на нейния лидер предстои да се изправи пред съда по обвинение в насаждане на расова омраза.[91]

 

У нас крайно деснитеса отявлени комунисти и ченгета, до единпроруски настроени. Какво ни е наред, та да сме поне като другите? Макар и онези отвъд сръбско-австрийската граница съвсем да не се държат човешки. Всички са курви, без извинение.

 

Например Марин Льо Пен е крайно непривлекателналъжлива и прекалено политически шавлива. Тласкана не от нагон, а от зависимости и интереси.

 

Въпреки това, всички са наопаки, само ние сме на терсене. Тукашното чудо го няма никъде – довчерашни комунисти, което по дефиниция означава интернационалисти, да се правят на… националисти. А не е ли нормално, щом сме наясно с общия произход на комунизма, социализма, фашизма и нацизма?

 

Даже назначеният преди има-няма десетилетие за „крайно десен“ и за „главен антисемитсмени фамилията си с тази на кръстника на съветската кагебистка еврейска мафия. И вече се казва Волен Кобзон.

 

Не бойте се, деца, за утрешния ден“, както продалият се за рубли поет, тачен от национал-комунетата, успокоявал неизвестно кого. Каквито сме ние, дето се имаме захристияни“, такива са ни и мюсюлманите, и евреите, и арменците, че и циганите

 

 

 

Кой раздава някакви „цивилизационни привилегии“?

 

 

 

Има нещо далеч по-важно. САЩ уж започнаха да се изтеглят от Афганистан. Незабавно, „по грешка“, афгански войници изстреляха ракета срещусватба. Загинаха повече от 30 напълно невинни хора, повечето жени и деца.

 

Вцивилизования святникой не коментира. Някакви афганци

 

Обаче… изтеглянето на американските войски се забавя! А т. нар. Война против тероризма, която фактически е превърната в битка тъкмо срещу исляма, намери ново основание. Производителите и търговците на оръжие са направо на седмото небе. Независимо къде се намират – във Вашингтон и Москва, в Берлин и Лондон, в Париж и Тел Авив

 

Онези, които се занимават с военно продоволствие и други доставки за армиите, също са щастливи.

 

Тихите битки за цените на петрола също ще продължат. Закъснението в развитието на добивната промишленост от шистови залежи отвъд Атлантикатоже.

 

Но на настоящия фон зверствата, извършвани десетилетия наред от ЦРУ, вече не вълнуват никого. Никой не споменава комунистическите. Пепелта на забравата покри всичко. Вниманието на масовия идиот постоянно бива ангажирано с такива чудеса за три дни“, каквото е атентатът срещу Charlie Hebdo”. Следващото събитие от този род вече дебне зад ъгъла

 

В Европа дефлацията върви ръка за ръка с падането на цените на нефта. Световното производство на всичко забавя своя ход. Глобалната икономика закъсва. Новата всеобща криза настъпва.

 

Всеки ден в Близкия изток загиват хиляди цивилни. Никой въввъзвисения културенсвят не проронва сълза за тях. Тамошните жертви са част от статистика, с която са свикнали.

 

За парижанина качеството на багетата е по-важно. За берлинчанинавкусът на бирата. За британеца колко крехък ще е овнешкият бифтек на неделния обед. А за московчанинада има водка, пък била тя и табуреточная. А Путин все така да поддържа у него усещането, че е жител на широка страна“, в която „наши нивы глазом не обшаришь, не упомнишь наших городов“. И „наше слово гордоетоварищнам дороже всех красивых слов“…

 

Нищо, че руските ниви са запустели отдавна, а съветските граждани от КГБ и ГРУ бягат към братская Болгария“!

 

Напротив, „редовите хора“, например французите, изцяло винят народите на онзи нещастен регион даже за събития, които те – „потомците на галите“, са предизвикали. Вижте и чуйте.

 

 

 

 

 

Милата възрастна „дамаМадлен с дворно фамилно име, звучащо цинично на български. Навярно преди 150 години прабабите й са били перачки. А нейните вечно пияни прадядовци са налагали жените си яко, какъвто е бил обичаят, съдейки по литературното наследство на тази страна. Тази Дьо ла Кур твърди, че, видите ли, тефранцузите, „милитекатолици, не ходели в страните от презрения ислямски свят, за да вършат такива неща.

 

Тя даже не осъзнава, че в този момент армията на нейната страна е в Мали. Френски части се намират в Либия и на много други места по света. По време на онзи деншния атентат в парижкото болшевишко издание повече от 12 000 френски военни, съвсем неканени, все така нарушаваха мирния бит на коренното население из цяла АфрикаИ Елисейският дворец няма намерение да ги изтегли

 

Векове наред френски католици са избивали хорамилиони! До ден днешен прословутият Френски чуждестранен легион е синоним на продажност и варварство.

 

Не само това. Жертвите на любимата имвеликареволюция са около 1,5 милиона!

 

Първи пред олтара на илюминатските комунистически богове били хвърлени именно католическите свещеници. Те били изгорени като жертвени животни, но не от мюсюлмани, а от революционери. Почти всички вождове на революцията били евреи. До единмасони, илюминати!

 

Също така Мадлен няма нищо против в нейната свободна родина, в която „имат правото да рисуват, каквото пожелаят“, хора да бъдат хвърляни в тъмниците, понеже са се усъмнили в достоверността на данните от някакъв еврейскихолокост“?!

 

Ашколсун! Каквочувство за справедливост“!

 

Не, изповядващите исляма не са колонизирали Европа, като изключим Отоманската империя и мавърската окупация на Испания. „Одухотворенитезападноевропейци, вършат мръсната работа на талмудистите. Насъсквани от скритите властелини на света, по-рано те завладяваха чужди земи. И сега го вършат. В повечето случаи – още по-зловещо, не с танка, а с банка. Но ако им заповядат – даже с оръжия с обеднен уран, със сдържащи фосфор, с уж забранени пехотни мини

 

На всичко отгоре и френският президент, който вместо презиме носи названието на съседна страна, и Обама, превърнал изгорялата до основи преди два века вашингтонска Бяла къща в черна Барака, окачествиха терористичната атака срещу “Charlie Hebdo” като „действие на страхливци“.[92]

 

Тези двама „храбреци“, както и останалите комуняги, слуги на левитския Интернационал, никога в живота си не са обличали униформа, не са носили оръжие, не са давали наряд, камо ли да са воювали. Но с удоволствие надяват синьо-белите зидарски престилки на масонските ложи, в които членуват. Накипрени с тях, приличат на съветски ученички от епохата на Сталин и Хрушчов. А не са ли?…

 

Върхът на дебелоочието е, че квалифицират нападателите като страхливци“. Въпреки че атентаторитемургави парижани, както ни ги представят, са несъмнен продукт на тамошните специални служби. И безспорно са рискували живота си.

 

Докато Барак и Франсоа цял живот се крият зад гърбовете на господарите си и зад фуражките на военните. Та сега „безстрашнода заповядват на военнитесмелода избиват хиляди от небето сбезпилотни самолети.

 

Какво геройство!

 

Освен това, макар да не съм съвсем убеден, убиха терористите. УдобноНяма свидетел, няма проблем.

 

Точно така постъпиха със Саддам Хюсеин, Муамар Кадафи и Осама бин Ладен. Обявиха живите Адолф Хитлер и Мартин Борман замъртви. Съмнявам се, че са затрили първия и третия. За оцеляването на фюрера и неговия заместник съм напълно сигурен.

 

Има нещо общо. Във всички случаи не оставят следидаже частица от костичка от мощите на провъзгласените за изконно зли“. За да не може да бъде проверена достоверността на официалните твърдения.

 

Кой е осъден за взривовете, сринали трите сгради на Световния търговски център в Ню Йорк в онзи слънчев 11 септември 2001 г.? Да припомня ли, че 47-етажната Сграда 7 рухна близо 8 часа след самолетните попадения. Без да е била поразена!…

 

Всички разумни хора знаят, кои са извършителите. Както и разпоредителите. Но никой не беше изправен пред съда. „Свобода“ и „демокрация“. Даже възнамеряват да ни разиграят нова пиеска „Клинтън срещу Буш“. Този път с Хитлери и Джеб в главните роли.

 

Във всички такива „световниинциденти непременно има еврейски жертви. Какво пиша? Еврейски Жертви! С главни букви. Иначе ционисткото Gestapo пердаши, даже убива

 

Комунизмът е ционизъм. Няма добър комунист. Както е известно, комунистът не е човек. Логично следва, че не е възможно Обама, Оланд, Меркел, Путин, Камерън и останалите болшевикипредатели на своите народиизобщо да са човешки същества.

 

Откога предупреждавам, че ще започнат с етническо или верско противопоставяне, което ще прерасне във войни? Даже свалиха телевизионното предаване „Диагноза“ заради това.

 

Не започнаха ли миналото лято с убийство на младеж и последвали безредици в градчето Фъргюсън, в американския щат Мисури? Продължиха с убийства на чернокожи младежи и на полицаи. Сега – във Франция. И да крещя, гласът ми е като на викащия в пустинята

 

Всичко, което стана на 7 януари 2015 г. в центъра на Париж беше очаквано. Може би – планирано. Сутринта на същия ден издателствотоФламарионпусна в продажба новия роман на Мишел Улебек, озаглавен “Soumission” – „Послушание“, „Покорство“ или „Смирение“.[93] Не владея френски. Затова не съм сигурен в превода.

 

Авторът е смятан за „ислямофоб“, каквото и да означава това. Отново същия ден лондонско издание акцентира на сюжета на книгата. В нея се разказва за Франция през 2022 година. В страната вече се прилага ислямското религиозно законодателство.

 

Според английската журналистка, анти-мюсюлманската атмосфера подхранва с достатъчно ислямофобия идеологията на Марин Льо Пен и на нейния Национален фронт. Общата оценка на творбата е „провокативна“!

 

Само фактът, че съществува представа, как мюсюлманите завземат властта, налага шериатския закон, развива омраза. Както веднъж Пикасо е написал: „Всичко, което си представяте, е реално.[94]

 

И изведнъж – бум! Не съм суеверен и не вярвам в случайностите.

 

Трагедията в редакцията на парижкото социалистическо сатирично издание “Charlie Hebdo” стана на принципа „каквото повикало, такова се обадило“. Цели 20 години неговите журналисти и карикатуристивсе проституткиникога не бяха издигали глас в защита на народите от Изтока, поробени от комуниститетехни съидейници и приятели.[95]

 

Тези услужливи леки момичета не реват и не проклинат собствените си правителства, които участват във войната срещу човечеството по целия свят. Тъй като те – белите, европейците, повечето от които се смятат за чифути, сиреч за цветнокожиса привилегировани!

 

Кой им предостави тези предимства? Къде дават така?

 

На планетата Земя в условията на Pax Judaicaеврейския нов световен ред.

 

Но Бог си знае работата. И ще наложи Своя.

 

Времето на проектите Израел, Европейски съюз, Съединени американски щати изтича. Нищо, че краят им ще се проточи.

 

“Vae victis!” – „Горко на победените!

 

За наша жалост, ние винаги сме сред тях.

 

Но те, победените, могат да избират. Още поетът Вергилий е постановил:

 

Una salus victis, nullam sperare salute” – „победените имат само един изход за спасение, да не очакват никакво спасение“.

 

Което означава: Ако го знаят, да не воюват до смърт. А да потърсят спасение в своето единение и интелигентна разправа със своите неприятели и потисници. Така ни учи Исус Христос. Да обичаме враговете си, докато се разправяме с тях, въздавайки suum cuiqueвсекиму заслуженото.

 

 

 

А за бъдещето на Европейския съюз – по-нататък. Животът, както Те планират събитията в него, е по-силен. Ако не искам да ме обвиняват в изостаналост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За връзка с автора:

mejdu_redovete@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

От сърце благодаря на всички досегашни дарители.

 

Този път – за изключителната щедрост на Михаил Ц. от Атланта, щата Джорджия.

Също и на Лидия С. от София, Красимира Н. и Веселин Н. от Пловдив, Кирил Н. Д. от Варна, Стоянка Груйчева и Елиян К. от Пловдив, Събина Ц. от Поморие, Георги Цв. и Гено К. от Бургас, Борислав Ат. от Нови пазар, за несекващото великодушие на Владимир С. от Вакарел и на Илия Т. от Хасково, както и на най-редовните: Владимир Б. от Пловдив, Лиляна Р. от град Раковски.

 

 

Бог да ви въздаде! 

 

 

Признавам, надявах се, че поне половината от регистрираните посетители са съмишленици. И биха подкрепили тази медия с 50 стотинки или 1 лев месечно. Уви…

За улеснение, в страницата за дарения вече прилагам и адрес за изпращане на пощенски записи.

 

Сметката е така устроена, че не мога да известявам имената и броя на дарителите по банков път.

 

Съдейки по сумите, за себе си съм сигурен, че повечето дарители са едни и същи хора, които искрено помагат за съществуването на тази медия. Няма как да издържа дълго по този начин. Никой от тези благородни сърца не е длъжен на останалите, нито на мен.

 

Повтарям, че сметката е направена така, та да не се узнава нищо, в т.ч. броят, имената, адресите на дарителите и изпратените суми. Понякога научавам само броя на постъпленията от страната и чужбина и то само благодарение на ласкавото отношение на служителките.

 

Истина ви казвам: за да продължи да действа тази медия, е необходима вашата щедрост. Не преувеличавам. И няма как това да става с доброволните пожертвования само на едни и същи предани читатели.

 

Преди известно време в „Агора“ един анонимен подлец и клеветник ви посъветва: „Не хранете Ифандиев!“

 

Изглежда мнозинството послуша съвета му.

 

 

Не желая никой „да ме храни“. Но не съм в състояние да работя по 12-14 часа дневно, без моят труд да намери поне елементарна материална оценка. Пък и обикновено безплатните неща не са качествени.

 

В интерес на истината, с парите от вашите дарения успявам не само да поддържам сайта, който премина на по-висока такса, но и да си платя сметката за достъп в интернет. Може би още някои съвсем дребни неща. Толкова.

 

Преди доста време един от вас, който не се крие – чудесният специалист по английски език, преводач и преподавател Петър Коритаров, ми изпрати прилична за моите разбирания сума – 50 лева. Когато предложих да я върна, защото ми се стори прекалена, той ми писа, че „това е най-изгодната сделка в живота му“. Защото срещу тези „нищожни пари“ получава „огромен обем информация“.

 

 

Явно само шепа приятели на медията мислят така. Регистрираните посетители са повече от 1100. Гастрольорите са поне още толкова. Дори половината от редовните да са злонамерени, остават 550. Всеки от тях да внася по 1 лев месечно – 10 до 12 лева годишно, бих могъл да продължа.

 

Не става… Но ще се боря, докато мога.

 

 

Освен това очаквах съдействие – с ваши статии. Вярно, без хонорар.

Но нима на повечето останали места плащат за публикации?

 

Явно няма необходимост от такъв тип публицистика. Истината вълнува малцина. Има по-важни неща…

 

Не съдя никого. Изцяло приемам, че вината е в мен, защото не откликвам на злободневието.

 

Признавам, че ми е късно да се променям.

 

 

Въпреки всичко, съобщавам, че можете да изразите щедростта си като изпращате малки суми на един пощенски адрес и на две сметки с един и същ титуляр, обявени в рубриката „Дарения“ под главата на сайта или вдясно на основната страница, както и по пощата чрез запис на посочения адрес.

 

 

Достатъчно е да натиснете този бутон (позиция) и цялата информация ще се покаже.

 

 

Неудобно е, но поради преследванията няма друг начин.

 

 

По-добре е повече хора, и по разбираеми причини имигрантите, да помагат с малки суми, отколкото обратното – малцина – с големи.

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТЪП ДО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ДЕКОМУНИЗЦИЯ

 

 

Всеки, който прояви желание да разполага с копие от текста на Проектозакона за декомунизация, може да го прочете или придобие от online:

http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0

 

 

 

 

 

 

ГЛЕДАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ

 

Побързайте да гледате видеозаписите на старите издания на предаването „Диагноза с Георги ИфандиевYouTube, защото вече ги изтриват. Ето връзка (link):

 

http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2&suggested_categories=25&page=3

 

и във VBOX7 от:

 

http://vbox7.com/tag:%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2

 

Записите са достъпни благодарение на усилията на Юри Комсалов от Скандинавия и на Марко П. от Великобритания.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УТОЧНЕНИЯ

 

Ако размерът на текста ви затруднява и използвате търсачката Google, отидете в менюто горе на страницата, спрете върху третата възможна позиция отляво надясно и щракнете (кликнете) върху нея – ViewИзглед. Щракнете (кликнете) веднъж, за да се отворят възможностите. След което слезте надолу до седмата възможна – ZoomУвеличение, и изберете процента, с който да увеличите размера на страницата, без да я повреждате. Препоръчвам 150 процента.

 

Ако щракнете (кликнете) върху която и да е илюстрация, тя се увеличава. За да я върнете в предишния й размер, натиснете върху „хиксчето“ в горната лява част на илюстрацията.

 

Ако щракнете (кликнете) върху номер на бележка под линия, автоматично ще попаднете на нея. За да се върнете в текста, моля, щракнете (кликнете) отново върху същия номер, но на бележката под линия.

Вече спокойно можете да четете всички публикации. Достатъчно е да влезете в някоя страница, например в „Диагнозите ми“, и горе вдясно да намерите бутона „Назад“. Натискате го (щраквате, кликвате върху него) и всички публикации се показват.

 

 

Системите за форуми работят по следния начин:

 

 

Има категории и всяка от тях има един или повече форуми. Във всеки един форум се пускат теми (posts), които хората дискутират.

В нашия случай, няма нужда от излишно категоризиране. Ето я структурата за момента:

 

 

Форум: „За сайта“:

 

 

Описание: „Тук можете да споделите Вашата градивна критика относно сайта и да докладвате грешките, които сте открили в него.“

 

 

Форум: „За предаването“:

 

 

Описание: „Тук можете да обсъждате проблемите, посочени в предаването и в статиите. Какво е Вашето мнение? За или против? Защо?“

Форумната система, която ползваме, има екстрата да създава нова тема в момента, в който Вие пуснете статия. Активирано е. Също така има възможността за показване на профил на човек или пък за редактиране на собствения.

 

 

Как да създадете нова тема във форума?

 

 

Отидете в страница „Агора“. След което изберете в кой форум ще пишете – да речем избирате „За сайта“. Зарежда се нова страница в която ще видите бутон „Нова тема“. Оттам писането на тема е ясно.

 

 

Как да редактирате профила си през форума?

 

 

Отидете на страница „Контакти“. Има директна връзка „Редактиране на профила“.

 

 

 

                  Иван Занев, WEB-дизайнър

                  Единствено за отстраняване на технически проблеми:

      support@diagnosa.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Вж. „Разбиването на Берлинската стена“, епизод 2, “News7”, София, петък, 2 януари, около 10:30 часа; “Fall of the Berlin Wall”, Director: Linh Mai, Loopfilm for ZDF in association with History and RAI, Zweites Deutsches Fernsehen, Hamburg, 2014 г.

[2] Вж. “Night Crossing”, Written by John McGreevey, Directed by Delbert Mann, Walt Disney Productions, Los Angeles, CA, 1982 г.

[3] Вж. напр. “Harrowing Flight From East Germany”, “The Washington Post”, Washington, DC, September 27, 1979 г., online: http://abutel1.stormloader.com/eightyone.html

[4] Вж. “The End of Our Partnership”, “Ballonflucht – Escape by Baloon”, Created by Günter Wetzel, Betzenstein, Germany, дата не е посочена, online: http://translate.google.bg/translate?hl=en&sl=de&u=http://www.ballonflucht.de/&prev=search

[5] Вж. напр. “New Year’s stampede in Shanghai leaves dozens dead” by AP, CBS News, cbsnews.com, New York, NY, Wednesday, December 31, 2014 г., Last Updated: Thursday, January 1, 2015 г., online: http://www.cbsnews.com/news/new-years-stampede-in-shanghai-leaves-dozens-dead/

[6] Gary Allen with Larry Abraham – “None Dare Call It Conspiracy”, Concord Press, Seal Beach, Ca, 1971 г., стр. 32. Книгата е в архива на автора.

[7] Curtis B. Dall – “F.D.R. – My Exploited Father-in-Law”, Revised Edition, Christian Crusade Publications, Tulsa, OK, 1968 г., стр. 172.

[8] Карл Маркс, Фридрих Енгелс – „Манифест на комунистическата партия“, Издателство „ГАЛ-ИКО“, София, 1999 г., стр. 57.

[9] Пак там.

[10] Вж. напр. E. P. Hennock – “The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850–1914: Social Policies Compared”, Cambridge University Press, Cambridge, 2007 г., стр. 87, 93 и сл.

[11] Основана е още преди обединението – на 1 януари 1876 г. Явно някои са били „пророци“ и са знаели дори предстоящите събития.

[12] Пак там, стр. 81, 99 и сл.

[13] Frederic B. M. Hollyday – “Bismarck”, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1970 г., стp. 65.

[14] Thomas Humphrey Marshall – Citizenship and Social Class, Cambridge Univercity Press, Cambridge, 1950 г., стр. 42-43. Книгата е в архива на автора.

[15] Пак там, стр. 44.

[16] Става дума за високопоставения черогорски комунист Милован Джилас. (Вж. Milovan Đilas – The New Class: An Analysis of the Communist System”, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, CA, 1957 г.)

[17] Вж. “Nomenclature”, Dictionary.com, LLC, dictionary.reference.com, USA, 2007 г., online: http://dictionary.reference.com/browse/nomenclature

[18] Сюзан Лабен – “Тайният план за завладяване на Европа”, Издателство Монархическо-Консервативен Съюз, София, 1993 г., стр. 60.

[19] „Фарисейството стана талмудизъм. Талмудизмът се превърна в средновековно равинство. А средновековното равинство стана съвременното равинство. Но през цялата тази промяна на названията, неизменното пригаждане към обичаите и съобразяването със закона [на приелите ги народи], духът на древните фарисеи оцеля непроменен. Когато евреинът чете своята молитва, той рецитира формулировки, разработени от учените още през епохата преди Макавеите… Когато изучава Талмуда, в действителност той преповтаря аргументите, използвани в палестинските училища.“ (Louis Finkelstein – “The Pharisees: The Sociological Background of Their Faith”, Volume I, The Jewish Publication Society of America, Piladelphia, PA, 1938 г., стр. хxi.)

[20] „Свето Евангелие от Матей“, гл. 23, ст. 4. Превод от превода на английски, който д-р Джордж Ламза направи от оригинала на арамейски.

[21] “The First Social Security Beneficiary”, Social Security History, Social Security, Official Social Security Website, The United States Social Security Administration, Woodlawn, Maryland, MD, дата не е посочена, online: http://www.ssa.gov/history/imf.html

[22] Пак там.

[23] Вж. “Social Security Ponzi” by Lou Kravitz, “Social Security: Myth or Magic?”, Mussing from a Jew-Con, New York, NY, August 26, 2011 г., online: http://noverde.wordpress.com/tag/social-security-ponzi/

[24] Вж. напр. “5 Held in Wrecking of Clothing Plant: Men Are Accused as Gang Which Terrorizes Owners of Non-Union Factories. $25,000 DAMAGE IN RAID; Two Prisoners in Rosenblatt Loft Sabatage Were Jailed in “Little Augie” Murder”, “The New York Times”, nytimes.com, New York, NY, July 18, 1929 г., стp. 25, online: http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9A05E3D91331E73ABC4052DFB1668382639EDE

[25] Bloomberg Billionaires Index.

[26] “World’s 400 Richest Add $92 Billion in 2014 as Alibaba Jumps” by Peter Newcomb and Alex Sazonov, “Bloomberg”, bloomberg.com, New York, NY,  December 30, 2014 г., online: http://www.bloomberg.com/news/2014-12-29/world-s-400-wealthiest-add-92-billion-in-2014-as-alibaba-surges.html

[27] Вж. “Former adviser to President Dalia Grybauskaite says that the president never withdrew from the Communist Party of the Soviet Union” by ekspertai.eu, “Ekspertai.eu”, Vilnius, February 6, 2014 г., online: http://www.ekspertai.eu/en/former-adviser-to-president-dalia-grybauskaite-says-that-the-president-never-withdrew-from-the-communist-party-of-the-soviet-union/

[28] Вж. “Holiday windfall for Britons as euro slides” by John Bingham, Social Affairs Editor, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Friday, 2 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-news/11322711/Holiday-windfall-for-Britons-as-euro-slides.html

[29] “News analysis: euro opens window of opportunities for Lithuania”, Editor: Yang Yi, English.news.cn, Xinhuanet, xinhuanet.com, Beijing and London, 27 September 2014 г., online: http://news.xinhuanet.com/english/euruope/2014-09/27/c_133675839.htm

[30] “Lithuania losing its litas to adopt the euro currency”, “Euroneus”, euronews.com, Lyon, 29 December 2014 г., online: http://www.euronews.com/2014/12/29/lithuania-losing-its-litas-to-adopt-the-euro-currency/

[31] “Holiday windfall for Britons as euro slides” by John Bingham, Social Affairs Editor, “The Telegraph”, вече цит. съч.

[32] Вж. напр. “Why should Goldman’s boy lead ECB? Former Goldman Sachs employee Mario Draghi cannot bring sufficient credibility to the European Central Bank. The EU Parliament should thus reject his candidacy, writes German MEP Jürgen Klute.”, Jürgen Klute, juergen-klute.eu, Brüssel and Herten, June 17th, 2011 г., online: http://www.juergen-klute.eu/en/article/829.why-should-goldman-s-boy-lead-ecb.html

[33] Вж. “Holiday windfall for Britons as euro slides” by John Bingham, Social Affairs Editor, “The Telegraph”, вече цит. съч.

[34] “Eurozone officially falls into deflation, piling pressure on ECB” by Marion Dakers, Financial Services Editor, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Wednesday, 7 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11329769/Eurozone-officially-falls-into-deflation-piling-pressure-on-ECB.html

[35] “Holiday windfall for Britons as euro slides” by John Bingham, Social Affairs Editor, “The Telegraph”, вече цит. съч.

[36] Измамата продължава, лат.

[37] “The eurozone crisis: a terrifying race to become a diminished world power” by Timothy Garton Ash, “The Guardian”, guardian.co.uk, London, Wednesday, 7 December 2011 г., online: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/dec/07/eurozone-crisis-world-power

[38] Георги Ифандиев – „Европа е устремена към своя упадък – Част 1“, „Диагноза с Георги Ифандиев“, diagnosa.net, София, 10 май 2012 г., online: http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%ba-%d1%87

[39] Вж. 007 – Video – Alessio Rastani on the BBC – Goldman Sachs Rules The World в: Георги Ифандиев – „В лъжи и измами живот минува, или защо и как човечеството постепенно губи щастието си“, „Диагноза с Георги Ифандиев“, diagnosa.net, София, 12 декември 2014 г., online: http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%d0%b2-%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b8 или от YouTube от online: https://www.youtube.com/watch?v=zCbOwV9506I

[40] Вж. “What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe” by Stephen Foley, “The Independent”, independent.co.uk, London, Friday, 18 November 2011 г., online: http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-price-the-new-democracy-goldman-sachs-conquers-europe-6264091.html

[41] Вж. “EU should ‘undermine national homogeneity’ says UN migration chief” by Brian Wheeler, Political reporter, BBC News, BBC, bbc.com, London, 21 June 2012 г., online: http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

[42] Цялото заглавие е „13 банкери: „Уол Стрийт“ превзема света и следващото стопяване на финансовата система“. (Вж. Simon Johnson – “13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown”, Vintage Books, New York, NY, 2010 г.)

[43] “What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe” by Stephen Foley, “The Independent”, вече цит. съч.

[44] Пак там.

[45] Лъжата няма край, лат.

[46] Вж. Георги Константинов – „“Емигрантски спомени“, Том 3: 1982 – 1986, Издателство „Шрапнел“, София, 2013 г., стр. 344-346. Книгата е в библиотеката на автора.

[47] “Welfare State Costs Taxpayers More Than $2 Trillion a Year” by  Bob Adelmann, “The New American”, thenewamerican.com, Appleton, Wisconsin, Wednesday, 6 August 2014 г., online: http://www.thenewamerican.com/culture/family/item/18865-welfare-state-costs-taxpayers-more-than-2-trillion-a-year

[48] Welfare programs.

[49] Репортерката Али Майер, еврейка.

[50] В оригинала: welfare state.

[51] Пак там.

[52] Вж. “Richard Nixon and the Great Socialist Revival” by John Kenneth Gaibraith, “New York”, Vol. 3, No. 38, New York, NY, September 1970 г., стр. 24.

[53] Грешка! Това е програмата на Ордена на илюминатите, коригирана с мерките, които са били необходими на семейство Ротшилд, за да постигне целта, поставена в предсмъртния завет на основоположника му – Майер Амшел Бауер от Франкфурт на Майн. Тя е била и все така е – единна световна комунистическа държава на земята. Ако ви е по-удобно, наричайте я социалистическа. Терминологията не определя същността. Ако откриете разлики, те ще са незначителни.

[54] Hubert H. Humphrey – 38-ият вицепрезидент на САЩ в мандата на президента Линдън Б. Джонсън – 1965-1969 г. Двамата принадлежаха на Демократическата партия. Беше съперник на Ричард Никсън на президентските избори през 1968 г., но загуби.

[55] The middle of the road – в политиката – евфемизъм на социализъм, на умерена левица, англ.

[56] За Фейбианския клуб, масонска ложа, прераснала в Лейбъристката – социалистическата – партия на Великобритания, можете да намерите повече сведения в по-стари публикации в тази медия. Тъкмо т. нар. фейбианци, като Хърбърт Джордж Уелс и други, формулирали и пропагандирали новия световен ред.

[57] Gary Allen with Larry Abraham – “None Dare Call It Conspiracy”, Concord Press, Seal Beach, Ca, 1971 г., стр. 19-20. Книгата е в архива на автора.

[58] Вж. 004 – Video – Living In The Age of The Hoax – A PSA In Song Song A Day в: Георги Ифандиев – „Ако ви е харесало да живеете в 1984 година, то направо ще обикнете 2014-а! – Част 1“, „Диагноза с Георги Ифандиев“, diagnosa.net, София, 6 януари 2014 г., online: http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8-%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-1984-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82 или в YouTube от online: https://www.youtube.com/watch?v=gclAUMACn04

[59] В оригинала: „the conspirator Insiders“. Тоест, можете да употребите и думата конспиратори, ако така повече ви харесва.

[60] Пак там, стр. 24.

[61] The Heritage Foundation – смятана за крайно десен, консервативен мозъчен тръст, основан през 1973 г. от уж разочаровани от „либералния завой“ в политиката на Ричард Никсън – президент от Републиканската партия. Организацията е един от центровете, в които се определят ходовете на тайното световно правителство. Няма да откриете президент, който да е опитал да пренебрегне съветите й.

[62] Вж. “Welfare State Costs Taxpayers More Than $2 Trillion a Year” by  Bob Adelmann, “The New American”, вече цит. съч.

[63] “The Life in Those US” – „Животът в онези САЩ“, се наричаше пропагандна рубрика в едно от най-четените някога седмични издания “Reader’s Digest”.

[64] Пак там.

[65] “70% Of Workers Aren’t Engaged – What About The Managers” by Joseph Folkman, Contributor, “Forbes”, forbes.com, New York, NY, 3 June 2014 г., online: http://www.forbes.com/sites/joefolkman/2014/03/06/seventy-percent-of-workers-not-engaged-what-about-the-managers/

[66] Вж. “Two-year-old boy shoots dead mother in Idaho: Toddler accidentally set off concealed firearm carried in woman’s purse in a Wal-Mart store, Idaho authorities say” by Nick Allen, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Tuesday, 30 December 2014 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11318361/Two-year-old-boy-shoots-dead-mother-in-Idaho.html

[67] Вж. втория видеорепортаж в телевизионното предаване „Диагноза с Георги Ифандиев“, телевизия „Евроком“, София, сряда, 7 януари 2015 г., online: http://eurocom.bg/shows/video/diagnoza/351; https://www.youtube.com/watch?v=E7Xk1_kmp9I&feature=youtu.be; http://www.vbox7.com/play:81fde3455f или http://rutube.ru/video/ef4f7eccf6ce4bd4d833840109f9527a/; около 16 минути след началото.

[68] Грег Паласт – „Въоръжена лудница: От Багдад до Ню Орлийнс – мръсни тайни и странни истории за един побеснял Бял дом”, Издателство „Дилок”, София, 2009 г., стр. 369. Книгата е в библиотеката на автора.

[69] “Welfare State Costs Taxpayers More Than $2 Trillion a Year” by  Bob Adelmann, “The New American”, вече цит. съч.

[70] Вж. „Свето Евангелие от Йоан“, гл. 14, ст. 6. Според превода от арамейски на д-р Джордж Ламза.

[71] „Свето Евангелие от Матей“, гл. 5, ст. 48. Според превода от арамейски на д-р Джордж Ламза.

[72] „Свето Евангелие от Йоан“, гл. 14, ст. 6. Според превода от арамейски на д-р Джордж Ламза.

[73] Вж. напр. “A smaller state? It’s what got us into trouble to begin with” by Peter Hain, “The Guardian”, theguardian.com, London, Monday, 5 January 2015 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/05/smaller-state-trouble-deficit-labour-spending

[74] Пак там.

[75] Така нареченият „храм“ представлявал двор, ограден с висока ограда. Зад нея имало алея, постлана с каменни плочи. Там се въртял алъш-вериш с дребни животинки, които юдеите колели като жертвоприношение пред техния варварски, кръвожаден бог. Понеже в Юдея всякакви пари били в оборот, сарафите ги обменяли за шекели. Тъй като жреците – фарисеите, държали на юдейската валута. От нея прибирали десятък. От другите нямало как. Даже Sancta Sanctorum – светая светих, олтарът на т. нар. храм, бил покрит с платно. Преди години, по библейските описания еврейски студенти от цял свят изработиха макет на Йерусалимската синагога. Той представляваше точно това.

[76] Пак там.

[77] Вж. “United States Government Debt to GDP” и “US Trade Deficit at 11-Month Low”, “Trading Economics”, tradingeconomics.com, New York, Lisbon, 2014-2015 г., online: http://www.tradingeconomics.com/ и http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-debt-to-gdp Данните са към 13 декември 2014 г.

[78] Светът се обединява за нощно бдение [под мотото] „Аз съм Чарли“, англ.

[79] Вж. напр. David Irving – “Hitler’s War and the War Path”, Focal Point, London, 2002 г., стр. 139-143, 836. Книгата е в архива на автора и е достъпна от online: http://www.fpp.co.uk/books/Hitler/2001/HW_Web_dl.pdf

[80] Сега е моментът да направите асоциацията с Христовото обвинение спрямо фарисеите, записано в Глава 23 на „Светото Евангелие от Матей“, за това, че стоварват „бремена тежки върху хората“, но самите те никога не ги носят.

[81] “70th anniversary of Auschwitz liberation: ‘Why I had to visit this monstrous memorial’” by Simmy Richman, “The Independent”, independent.co.uk, London, Wednesday, 7 January 2015 г., online: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/70th-anniversary-of-auschwitz-liberation-why-i-had-to-visit-this-monstrous-memorial-9963741.html

[82] Вж. напр. най-новите генетични доказателства за еврейския произход на фюрера: “Hitler ‘had Jewish and African roots’, DNA tests show: Adolf Hitler is likely to have had Jewish and African roots, DNA tests have shown” by Heidi Blake, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, 24 August 2010 г., online: http://www.telegraph.co.uk/history/world-war-two/7961211/Hitler-had-Jewish-and-African-roots-DNA-tests-show.html

[83] Вж. напр. “Charlie Hebdo : les dessinateurs Cabu, Charb, Tignous et Wolinski sont morts”, Publié par Anne Valérie, Paris, “NLD Infos”, nieppe-la-douce.com, Paris, 7 Janvier 2015 г., online: http://www.nieppe-la-douce.com/2015/01/charlie-hebdo-les-dessinateurs-cabu-charb-tignous-et-wolinski-sont-morts.html

[84] Вж. напр. “Charlie Hebdo” n’est pas raciste!”, par Charb (Directeur de publication „Charlie Hebdo“) et Fabrice Nicolino (Journaliste), “Le Monde”, lemonde.fr, Paris, 20.11.2013 г., online: http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/11/20/non-charlie-hebdo-n-est-pas-raciste_3516646_3232.html

[85] Вж. “Charlie Hebdo, c’est la gauche plurielle”, “Le Courrier”, lecourrier.ch, Genève, Vendredi, 9 Avril 2010 г., online: http://www.lecourrier.ch/charlie_hebdo_c_est_la_gauche_plurielle_0

[86] „Netanyahu: Israel is standing by Europe, Europe must stand by Israel: In meeting with Norwegian FM, Netanyahu says radical Islam is a ‘threat to our common civilization’“ by JPost.com Staff, “The Jerusalem Post”, jpost.com, Jerusalem, Thursday, 8 January 2015 г., online: http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Netanyahu-Israel-is-standing-by-Europe-Europe-must-stand-by-Israel-387083

[87] Текстът е завършен в 20 часа в четвъртък, 8 януари 2015 г.

[88] Вж. “U.S. plans to arm Iraq’s Sunni tribesmen with AK-47s, RPGs, mortars” by Phil Stewart, Washington, Reuters, reuters.com, New York, NY, Saturday, November 22, 2014 г., online: http://www.reuters.com/article/2014/11/22/us-mideast-crisis-usa-arms-idUSKCN0J60OB20141122

[89] Вж. “Greece’s Syriza party leader says he is not an ogre” by Nick Squires, Rome, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Wednesday, 7 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11331737/Greeces-Syriza-party-leader-says-he-is-not-an-ogre.html

[90] Произношението е сверено. Звукът „г“ не съществува в холандския език.

[91] “Charlie Hebdo attacks: Anti-Islam parties are now on the march across Europe: Religion should be able to cope with being satirized” by Philip Johnston, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Thursday, 7 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11330287/Charlie-Hebdo-attacks-Anti-Islam-parties-are-now-on-the-march-across-Europe.html

[92] Вж. напр. “Charlie Hebdo: Gun attack on French magazine kills 12”, News Europe, BBC, bbc.com, London, January 7, 2015 г., online: http://www.bbc.com/news/world-europe-30710883; “Obama Calls French Shooting ‘Cowardly Evil Attacks’” by Nedra Pickler, Associated Press, ABC News, abcnews.go.com, New York, NY, January 7, 2015 г., online: http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/obama-spokesman-us-stands-french-time-suffering-28052401

[93] Вж. Michel Houellebecq – “Soumission”, Flammarion, Paris, 2015 г.

[94] “Charlie Hebdo: My country’s worst nightmare has come true” by Catherine Monroy, “The Independent”, independent.co.uk, London, Wednesday, 7 January 2015 г., online: http://www.independent.co.uk/voices/comment/charlie-hebdo-my-countrys-worst-nightmare-has-come-true-9963259.html

[95] Даже не измяукаха преди около месец, когато „демократичната“ шведска полиция нахлу в помещенията на The Pirate Bay – център за споделяне на информация в интернет чрез т. нар. технология torrent. Този път „пиратите“ май са окончателно затворени. Нито една влиятелна медия не се обади даже, за да ги наругае. „Няма такова нещо, няма проблем.“ Такъв е Техният принцип, приписан на „бащицата“ Сталин.