- Диагноза с Георги Ифандиев - http://diagnosa.net -

ДРАГИ „ШИКШИ“ И „ГОИ“, СЕГА, КОГАТО ВЕЧЕ ВСИЧКИ СМЕ „АНТИСЕМИТИ“, Е ВРЕМЕ ДА ГИ ЗАБИЕМ

 

 

 

 

 

 

 

Добре дошли в медийния диагностичен център. Това е територия, свободна от комунизъм, социализъм, фашизъм, нацизъм, либерализъм – изобщо – от идеологическите фрагменти на ционизма и насаждания от тази крайно националистическа теория, превърната в практика, интернационализъм. Тя е предназначена за личности, за хора нормални, без психически отклонения и без комплекси, незасегнати от индоктринация, и с отворено съзнание. Единственото място, в което се съобщава истината, цялата истина и нищо освен истината. Нещо, което нито една друга медия в този провален опит за държава не може да си позволи.

 

 

 

*    *    *

 

 

 

 

Напоследък всяка статия на лондонския всекидневник „The Financial Times“ започва с призив за материална подкрепа с думите: „High quality global journalism requires investment.“ Което ще рече: „Висококачествената световна журналистика изисква инвестиции.“

Всеки да го разбира, както желае.

 

 

 

 

*    *    *

 

 

 

 

 

!טרגדיה

 

Tragedy! Tragédie! Tragedia! Tragödie! Tragedia! Трагедия!

 

Сега повече от половината френски евреи смятат, че евреите нямат никакво бъдеще във Франция“. Най-малко 75 на сто от френските евреи заявяват, че обмислят да имигрират. Много вече са го сторили. Неотдавна една от моите най-близки приятелки се премести от Франция в Канада, защото усещаше, чеположението вече не е сигурно за моите (еврейски) деца“.[1]

 

 

 

Антисемитите ще станат наши най-сигурни приятели,

антисемитските страни – наши съюзници[2]

 

 

 

Горното вътрешно подзаглавие действително представлява буквален превод на цитат от „бащата на политическия ционизъмТеодор Херцел. Той е образец на цинизма, характерен за политиците. Но явно – и за журналистите. Тъй като авторът – виенски евреин – е работил за тамошния всекидневник “Neue Freie Presse”. Същия вестник, за който Любен Каравелов писал:

 

Не зная, имат ли редакторите на „Пестер Лойд“ и на „Новата Виенска преса“ своя собствена миризма, зная само това, че ако софийският евреин се приближи до вас, то вие сте принудени да идете в банята и да се умиете с хума.[3]

 

А Христо Ботйов допълва:

 

Освенъ виенската чифутска преса, никой другъ не повѣрва въ възможностьта да роди върбата грозде и Турция да произведе нѣщо човѣческо.[4]

 

АнтисемитътКаравелов не е пропуснал да добави, че „евреите са известни на сичкия свят не само със своята телесна, но и душевна нечистота“.[5]

 

В какво се изразява тя? Ами погледнете отново мисълта на Херцел в подзаглавието. Казано с езика на Любен Каравелов:

 

Стреснете се, събудете се, братя българи плоещчени. Доста сте падали с главата надолу в чуждите ями, доста сте били чифути, които за пет пари продават майка си.[6]

 

Когато описва авантюрите на четата на Бенковски, Захари Стоянов разказва как еврейски спекуланти бягали заедно с българите. За да ги увери в своята добронамереност, един даже пожелал да се покръсти.

 

Ефендим, християнската вяра искам да сторя кабул – каза човекът още повече уплашен и захвана в същото време да се кръсти така неестествено, като че да мелеше кафе.

 

– Нима ти не си българин? – попитахме ние.

 

Не, ефендим. Аз съм евреин, но не падам по-долу от българин. Живея братски с християните, а мразя и ненавиждам турците, като всеки кучето, даже и самите евреи.“

 

На уплашения евреин казахме да бъде свободен и да слуша какво му говорят, а вярата му никому не е потребна, целта ни не е да разпространяваме християнство. Гено Теллията се задължи да внимава оттук нататък, щото друговерците, изходящи се на Еледжик, да не бъдат притеснявани. Евреинът обаче не ни заплати със същата монета, както ще видят читателите по-нататък…

 

Евреинът, за когото загатнах по-горе няколко думи, че искаха да го кръщават в святото православие, така също не останал хладнокръвен при настъпванието на османлиите, които той не се посвенил да нарече ангели-избавители, както отнапред наричаше въстаниците. Застанал той пред лицето на пашата, направил десятина ниски теманета, изтървал няколко фалшиви сълзи от двете си очи и произнесъл:

 

Ефендим, вие баща, вие майка, вие ангел![7] Преди всичко подайте ми най-напред една сабля и ми дайте воля да изпитам корави ли са костите на комитите

 

Разбира се, че волята на евреина била изпълнена още на часа с подобающето се турско задоволствие. Грабнал той подадената сабля, казал бисмиляхим и се втурнал между средата и на така обезкуражените въстаници, които почнал да удря.[8]

 

Ето я „душевна нечистотана евреите, която Любен Каравелов имал предвид.

 

Да не изреждам сходните оценки на Георги С. Раковски, Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Алеко Константинов, Иван Богоров… Но я по-добре им турете пепелте саантисемити“ като моя милост…[9]

 

Според едни източници истинското малко име на Херцел било Тивадар. Други твърдят, че всъщност се казвал Бенямин Зеев. И в своята брошура “Der Judenstaat” – „Еврейската държава“, издадена през 1896 г. и провъзгласена за „програма на ционизма“, той разкрива основите на измисленото понятие „антисемитизъм“. Като не го свързва с религията, а с икономиката.

 

Преди всичко евреите трябваше да придобият икономическа власт, която е достатъчно могъща, за да преодолява старите обществени предразсъдъци спрямо тях. Примерът ни е осигурен от аристокрацията, сред която смесените бракове се срещат в най-голяма степен. Старите благородни фамилии се обновиха посредством еврейските пари. И в този процес еврейските семейства бяха погълнати.[10]

 

Никой не обвинява Херцел в „антисемитизъм“. Но когато по-сетне британецът Едуин. С. Нут повтори същото в книгата си „Империята на Сити-то” (от сити или квадратната миля – кварталът на големите банки в Лондон), незабавно му лепнаха това клеймо. Нут писал:

 

Съвсем незначителна част от британската управляваща класа може да претендира, че е чисто арийска англо-саксонска”. Тъй като средностатистическият англичанин е смесица от всички земни раси, от всички потиснати народи и от бежанци, прекосили водите на Ламанша, за да намерят нова свободна територия. И това продължава повече от хиляда години. А огромна част от британските благородници са евреи.[11]

 

Ето как постепенно тогавашната най-могъща империя на земята изпада под влиянието на равините. Не случайно, но напълно несправедливо, се заговаря за англосаксонска конспирация. А тя всъщност е еврейска. Днес е по-точно да се каже: юдеомасонска.

 

В книга, която се появи точно преди две години, американската изследователка Дийна Спингола подчертава, че същият автор погрешно твърди:

 

Китай, Русия, Съединените щати и Германия със сигурност са най-независимите страни в света. И следователно представляват най-динамичната и най-опасната конкуренция за Британската империя.[12]

 

Съвсем вярно. Друга, различна сила, отдавна владее всички тях. За да бъде прецизна, уточнява коя е тя. Като проследява нейното проникване в новата световна империя:

 

Поне от VІІ или от VІІІ век. Но още по времето на династиите Танг и Сонг чак до династията Ксинг съществуваха техни [еврейски] изолирани общности. През ІХ век еврейски търговци пътуваха до Китай по т. нар. Път на коприната, минаващ през Централна Азия и Индия. Кайфенгските евреи,  които може би бяха пристигнали от Персия по време на династията Сонг (960–1127), по-късно станаха неразличими от китайското население. От 1126 до 1421 година те имаха свои синагоги в Кайфенг.[13]

 

Не Христофор Колумб, а китайски мореплаватели са открили Америка още през 1424 година. Експедицията им започнала през 1421-а. Когато след няколко лета се върнали, заварили родината си опустошена. В нея вече се мъдрели първитесинагоги.[14]

 

В интерес на истината, хилядолетия по-рано древните българи не само достигали Китай и т. нар. Америка, а поддържали търговски контакти с тях.

 

Самите Ротшилдови са в Китай още от1838 година. А инвестират активно там от1953-а. Няма „конспиративни теории“. Източникът на това сведение са самите Те. И той е лесно достъпен за всеки, когото не го мързи.[15]

 

Още в края на второто десетилетие на ХХ век Хенри Форд проумява: богатството на Ротшилдовизасяга Америка“. Оттогава насетне Те ръководят съдбините й, заедно с подопечните Им еврейски банкерски родове. Предприемачът цитира някакъв икономист, който достигнал до извода, че „светът на висшите финанси е предимно еврейски свят, заради отсъствието на национални или патриотични илюзии у еврейските банкери“.[16]

 

По-нататък Форд заключава: „Революцията е израз на еврейското желание за власт. Партиите са само инструменти в плана на евреите относно вземането на властта. Така наречената „диктатура на пролетариата“ е на практика диктатура на евреите.[17]

 

Всички войни от Френската революция насам се водят под тайната егида на Ротшилдови и техните приближени.

 

Извън съмнение е фактът, че семейство Ротшилд направи парите си в големите исторически сблъсъци и от големите войни в историята в самия период, през който останалите губеха своите пари.[18]

 

Към средата на ХІХ век“ – констатира Бенджамин Гинзбърг, – „цялата европейска държавна система стана зависима от интернационалните финансови мрежи, доминирани от Ротшилдови.[19]

 

Еврейската публицистка Хана Арендт се спира на методите на фамилията, особено на нейната „лоялност“:

 

През 1848 г. на френските Ротшилдови им бяха необходими само двадесет и четири часа, за да прехвърлят услугите си от правителството на Луи Филип към новата, преживяла кратко Френска република и отново към Наполеон ІІІ.[20]

 

Същите помагат и в разгрома на император Наполеон.[21]

 

Случиха се събития, в които Ротшилдови демонстративно промениха посоката на международната политика.[22]

 

Роденият в Австрия евреин, американският журналист и политолог Фриц Манделбаум, чийто баща „антисемит“ приел фамилното име Мортън, се преименувал на Фредерик Мортън. Под това име той е познат като един от биографите насветотобанкерско семейство. Той сполучливо отбеляза в нашумяла своя книга, посветена на въпросните франкфуртски финансисти:

 

Веднъж някой каза, че богатството на Ротшилдови е съставено от банкрутите[23] на нации.[24]

 

Схващате ли какво ви говорят всички тези цитати? За пълния триумф на банкстеритепрестъпните интернационални банкери.

 

Че народите вече не могат да влияят върху управлението на държавите. А правителствата не са в състояние да управляват самостоятелно. Повече никой не е способен да се противопостави на интернационалните банкери. С находчивост, търпение, постоянство, на принципа на източните бойни изкуства, и без всякакъв морал, Те проведоха своята световна революция. Като използваха силата на съперниците сичовешкия род.

 

Революцията на парите – наричайте я, както желаете – тържествува. В момента Те направляват провеждането на нейните финални етапи. Дали семейство Рокфелер ще ръководи изпомпването на шистов нефт и газ в САЩ, а Голдман и сватовете им от Сакс ще контролират тамошния военно-промишлен комплекс, е все едно. Фамилията Ротшилд винаги ще бъде на върха. Тя контролира Европа, Русия, Китай, Близкия изток и почти целия останал свят. На интернационалните финансисти Им остават още няколко битки – за Африка и за Тихоокеанския регион.

 

И още една – най-тежката – за т. нар. редуциране на човечеството. Казват – до необходимия за удобния Им живот „златен милиард“. Ние никога не сме имали друго значение за Тях, освен като работна сила и пушечно месо.

 

За да приемем обвиненията в „антисемитизъм“ със снизходителна усмивка, нека сверим всичко това с Теодор Херцел. Но и с други свидетелства за еврейското превъзходство над земните жители.

 

 

 

За да придобием Палестина, имаме потребност

от дипломатически преговори… и от мащабна пропаганда[25]

 

 

 

Когато припомня как евреите са се сдобили с грамадна икономическа власт, а чрез браковете си с елита на гоитеи с политическа, се спира на отражението на този процес върху останалите обществени прослойки. Като разкрива какво всъщност представлява еврейството:

 

Но по какъв начин този феномен беше възприет в средните класи, където (евреите са буржоазен народ) главно е съсредоточен еврейският въпрос?“ – пита се Херцел. И продължава: – „Предшестващото придобиване на власт се оказа синоним на онова икономическо превъзходство, което евреите вече погрешно декларираха, че притежават. А ако властта, с която вече разполагат, поражда гняв и възмущение сред антисемитите, какви ли изблици би създало това все по-увеличаващо се заграбване на власт?…

 

Съвременният антисемитизъм не бива да бъде объркван с религиозните преследвания на евреите в миналото. Понякога той придобива религиозни оттенъци в някои страни. Но причината за настоящето агресивно движение е променена. В страните, където антисемитизмът преобладава най-вече, това става в резултат на еманципацията на евреите. Когато цивилизованите нации се събудиха, за да премахнат нехуманните дискриминационни закони и ни предоставиха политически права, нашето собствено освобождение закъсня прекалено дълго. Вече не беше възможно да премахнем собствената ни неспособност от нашите стари домове.

 

Защото докато пребивавахме в гетото, ние, напълно куриозно, се превърнахме в буржоа. И се появихме, само за да влезем в ожесточена конкуренция със средните класи. Следователно, нашата еманципация изведнъж ни постави в самата сърцевина на средната класа. Ние изпитвахме двоен натиск да се задържим там – отвътре и отвън. Християнската буржоазия нямаше нищо против да ни пожертва в социализма, макар това да не беше в състояние да подобри положението кой знае колко.

 

Същевременно равните права на евреите пред закона не могат да бъдат премахнати, щом веднъж са дадени. Не само, понеже тяхната отмяна би противоречала на духа на нашата епоха. Но също така, защото би натикало всички евреи богати и бедни в подривните партии. Нищо не е в състояние да ни навреди.

 

Навремето прибираха бижутата ни. Как сега биха могли да сложат ръка върху нашата движима собственост? Тя се състои от отпечатани книжа, които са заключени някъде по света, може би в сейфовете на християните. Разбира се, чрез данъците е възможно да посегнат на акциите и облигациите ни в железниците, в банките и в промишлените предприятия във всички отрасли. И докато това прогресивно данъчно облагане е в сила, цялата ни недвижима собственост е застрашена. Само че всички тези усилия не могат да бъдат насочени само срещу евреите. А ако все пак това стане, незабавно ще последват няколко икономически кризи

 

Антисемитизмът сред народите се увеличава ден след ден, час след час. Действително, той няма как да не нараства, тъй като причините за неговото уголемяване продължават да съществуват и не могат да бъдат премахнати… Непосредствената причина за това е, че все така произвеждаме в прекомерни количества посредствени интелигенти, които не могат да намерят отдушник надолу или нагоре – което ще рече, никакъв изход в каквато и да е посока.

 

Когато потъваме, ние се превръщаме в революционен пролетариатв спазващи субординацията бойци на всички революционни партии. А в същото време, когато сме във възход, с него се въздига и нараства нашата ужасна власт на парите.[26]

 

Всякакви коментари са излишни. Ето ги темелите на всички идеологии и революционни движения, както и на самите революции. Как ги определя самият „баща на ционизма“? Тяхнатаужасна власт на парите“!

 

Да се върнем към началото. Забелязахте ли, накъде се е запътилаедна от най-близките приятелки“ на авторката? Не към Израел, както би следвало да очакваме, а къмКанада! И поради що? Ами заради „тревогата на евреите „от настоящото надигане на антисемитизма, специално в Европа“![27]

 

Как така, хем никой не отрича прекомерното еврейско господство и надмощие във всички сфери на живота, хем някакъвантисемитизъмуж надига глава? Нали властта е в техните ръце?

 

Да се върнем към постулатите на официално приетия за първи ционист – другаря Теодор Херцел. „Антисемитите ще станат наши най-сигурни приятели, антисемитските страни наши съюзници“ – оповестил той. И допълнил, че за да прокарат своите идеи и за да постигнат целите си, „имат потребност от мащабна пропаганда“.

 

Сега ще демонстрирам, как действа второто. Нима някой се съмнява, че основните, най-влиятелните медии по светаоръжията на пропагандатасе намират в други ръце, освен еврейски? Нека бъда по-точен – ционистки? Ако се намери такъв, по-добре да залегне над информацията и да понаучи едно-друго.

 

Няма да се осланям на някакви невидимиантисемити“, а на ортодоксални юдейски равини. И то от столицата на световното еврействоНю Йорк, най-големия еврейски град на земята. Само гледайте и слушайте.

 

 

 

 

 

Сега да видим как действа Тяхната пропаганда. Във вече цитираната обвинителна статия, с която започнах, са изнесени недоказуеми и непроверими данни. Те са изфабрикувани отнай-независиматаот евреите организация на този святАнтиклеветническата лига,[28] която е подразделение на еврейската масонска ложа Бней Брит – което ще рече „Синове на завета“, на Вехтия. Всъщност – на ционизма, чиито корени са вдълбани в Талмуда, а не в Танаха. Но народните маси не възприемат тези числа като конспиративни теории. Докато опълчи ли се някой на официозите, гледайте каква буря настава…

 

 

 

За да оцеляваме, ние зависим от издръжката на народите,

които са наши домакини; и ако нямам никакви домакини,

които да ни подкрепят, ще умрем от глад[29]

 

 

 

Ето въпросните „данни“ на „най-достоверния“ и „най-безпристрастенизточник:

 

Проучване на глобалното отношение към евреите, проведено наскоро от Антиклеветническата лига, установи, че 24 на сто от хората в Западна Европа (37 процента във Франция, 29 на сто в Испания, 27 процента в Германия, 69 на сто в Гърция) и 34 процента в Източна Европа (41 на сто в Унгария, 45 процента в Полша, 38 на сто в Украйна) изповядват антисемитски схващания. По този начин те се съгласяват с шест от най-класическите стереотипи за евреите от списъка с 11, включително, че „евреите притежават прекалено голям контрол над правителството на САЩ“, „евреите са отговорни за повечето от световните войни“, и „хората мразят евреите, поради начина, по който евреите се държат“.

 

Подобни вярвания обясняват подкрепата при гласуването за съответните партии. На европейските избори през миналия месец три държавиГърция, Унгария и Германия – избраха неонацистки евродепутати. Германската НДП[30] открито се представя като националсоциалистическа. Освен това антисемитизмът води до насилия над евреи. Четирима души бяха убити в Еврейския музей в Брюксел само дни преди европейските избори. Френският мюсюлманин Пехди Немуш, радикализиран в Сирия, очаква съдебно дело, защото е изразил антисемитски възгледи. През 2012 г. равин и три деца  бяха убити в еврейско училище в Тулуза от Мохамад Мера – друг радикален мюсюлманин със сходни антисемитски разбирания. През първите три месеца на 2014 г. повече от 170 антисемитски действия бяха докладвани на намиращата се в Париж Служба за защита на еврейската общност и от френското Министерство на вътрешните работи. Евреи бяха нападнати в Киев, Букурещ и Стокхолм. Еврейското гробище в Андричов беше осквернено. А на президента на римската еврейска общност беше изпратена глава на прасе, поставена в кашон.

 

Когато антисемитските позиции са толкова разпространени из Европа, тези трагични и ужасяващи инциденти са с реални и смущаващи последици. Не е чудно, че евреите из цяла Европа се чувстват все по-разтревожени.[31]

 

Така стигаме до първоначалното твърдение, че европейските евреи искат да напуснат континента. На което – де да отговаряше на истината – аз, „антисемитът“, бих могъл да възкликна единствено: А бакалъм![32]

 

Пропагандната акция не спира до тук. Въз основа на изложените „данни“, авторката настоява:

 

Като континент, ние не можем още веднъж да си позволим да бъдем пасивни свидетели. Длъжни сме да признаем мащаба на проблема, да разберем силите, които го предизвикват, и да подирим нещо, което да го спре в неговото придвижване: Нулева толерантност![33]

 

Това може да бъде написано само от някой, който осъзнава, че разполага с могъща сила зад гърба си. Силата на еврейския нацизъм, която завладява планетата чрез корпоративния капитализъмновия световен ред. Зад понятия като „интернационализъм“ и „глобализациясе крие агресивният еврейски национализъмреволюционният комунизъм. От комунаобщност. Това е плодът, заченат в утробата на изолациятагетото. С всички негови злини – като започнете с възпитаването на чувство за превъзходство и дори ненавист спрямо другите, и стигнете до кръвосмешенията, чийто резултат е дегенерацията.

 

Това доказа в своите трудове основоположникът на криминологията, италианският професор по психиатрия д-р Чезаре Ломброзо, също евреин. Неговият приятел Макс Нордау, смятан за „дясната ръка“ на ционисткия лидер Теодор Херцел, „беше истински популяризатор на концепцията за дегенерацията“.[34] Неговата книга „Дегенерацията“ била посветена на Ломброзо. Роденият в Германия еврейски историк на културата, американецът Джордж Мосе, твърдеше, че нито Чезаре Ломброзо, нито Макс Нордау са били расисти.[35]

 

Добре запознати с последиците от кръвосмешенията, децата на такива вождове на ционизма, като самия Теодор Херцел, на първия президент на Израел д-р Хаим Вайцман и на Давид Бен Гурион – първия министър-председател на еврейската държава, сключили бракове снеевреи. Макс Нордау бил женен за християнка. А първият брак на настоящия израелски премиер Бенямин Нетаняху бил с жена, чиято майка не била еврейка.

 

Самите верско-политически доктрини на юдаизма и ционизма са расистки по своя характер. Тестриктно се основават на биологични критерии“. Освен това, „без ционизма, евреите неминуемо щели да се изправят пред алтернативата: Или стопяване на расата, или нейната физическа дегенерация“.[36]

 

Достатъчно популярният сред марксистите германски социалист Карл Кауцки не се посвенил да атакува все по-настъпващите еврейски расови теории. С достатъчно сарказъм той писал:

 

Ако тази расистка теория позволява на християно-тевтонските патриоти да се самопровъзгласят за полу-богове, защо ционистките патриоти да не използват същото, с цел да поставят етикет на богоизбрания народ като раса, предпочетена от природата, като естествено благородна раса, която трябва да бъде внимателно пазена от физическа поквара и разлагащо влияние от страна на чужди елементи?[37]

 

Истината е, че евреите са били отделени в гетото не от своите приемни народи, а от религиозно-политическия си елитравините. Те още от люлката са отгледани като комунисти. В днешния свят кой все още създава комуни? Единствено Израелкибуците, изолираните ционистки селища с комунистическо управление.

 

Това не е от вчера, а започнало още с настъпването на новата епоха – на Просвещението.

 

Евреите бяха сериозно порицавани заради тяхната изпълнена с жертвоприношения религия, заради националния им характер или поради тяхното икономическо състояние, които, заедно или поотделно, не им позволяваха да бъдат морални. Мислителите от [ерата на] Просвещението, почти без изключения, се придържаха към тази представа за малоценността на евреите.[38]

 

Творците от онази епоха настоявали, че:

 

Гетото произвеждало по същество неприемлива култура. За Европа евреите оставали абсолютно чужди. Обществената им самоизолация изградила у тях характерни особености, които се нуждаели от драстична промяна: евреите криели у себе си омраза към християните, възпитавана през вековете на талмудската и равинската индоктринация.[39] Те били религиозни фанатици, икономически паразити, напълно непочтени в сделките.[40]

 

В своите “Lettres persanes” – „Персийски писма” (1721 г.), бащата на конституционализма Шарл дьо Монтескьо[41] предупреждава:

 

Знайте, че където има пари, там е евреинът.[42]

 

Готов съм да представя още стотици примери за еврейската надменност и презрение спрямо неевреите. Но е безсмислено да досаждам. Умният ще разбере. Глупецът и предубедениятникога.

 

И така, Норийна Херц настоява за „нулева толерантност“ спрямо „антисемитизма“. Макар да съм сигурен, че самата тя не е в състояние да обясни значението на тази измислица. След като науката доказа, че на земята никога не са живели семитскинароди[43]

 

Но авторката явно няма нищо против, когато еврейски учени“ обявяват, че „евреите имат 4 на сто по-голям мозъчен капацитет от бретонците и 2 процента повече от шотландците“, да речем. Също, че това се дължи на „техните по-големи черепи в сравнение с тези на съседите им“.[44]

 

Тя настоява на своето – антисемитизмът надига глава в Европа.

 

Първо, от крайната десница, за която антисемитизмът е отдавна установена част от нейния манифест. Второ, от либералната левица, чието често коленичене пред антиционизма служи за раздухване на пламъците на антисемитизма, който толкова често изразява своята неприязън спрямо Израел с език и образи, които традиционно са използвани за нападки срещу евреите.

 

Евреите по света, даже онези, които не одобряват някои от политиките на израелското правителство спрямо палестинците, трудно схващат защо Израел, една демокрация, в която жените и хомосексуалистите биват третирани еднакво, става обект на академични бойкоти, укори и санкции от мнозина, за които се предполага, че са либерали. Вместо Саудитска Арабия или Катар, да речем. Страни, в които хомосексуализмът е наказуем със смърт, а жертвите на изнасилвания биват обвинявани в прелюбодеяние.[45]

 

Как така Израел изведнъж стана „демокрация“, в която „жените биват третирани еднакво“? Еднакво с кого? С хомосексуалистите ли? Така може.

 

Само преди три месеца излязоха данни за дискриминация на жените на работните им места в ционисткиярай“.[46] И не само т. нар. ортодокси вършат това.[47] Движението за равни права на жените набира сили. На еврейките в Израел не е позволено да се молят пред т. нар. Стена на плача например.[48] Нима не показах как евреи притесняват малко момиченце, задето поличката му не била дълга до земята?[49]

 

Не, Израел няма нищо общо с демокрацията. Това е нацистка държава с тоталитарна марксистка власт. Тя провежда расистка политика на държавен тероризъм. Рядко минава ден, без съобщения за поредните нейни жертви – обикновено палестински деца и юноши. Едно от най-пресните известия дойде на 21 юни 2014 г.[50] Докато подготвям тази публикация, нищо чудно да има още невинни, посечени пред олтара на ционизма.

 

Имате ли представа какво отвърнал Теодор Херцел на онези евреи, които го обвинявали, чепредоставя оръжия на антисемитите“? Запитал ги:

 

Защо така? Понеже признавам истината? Защото не твърдя, че сред нас няма никакви други, освен отлични люде?[51]

 

След като им разяснил могъществото на еврейските капитали, които могат да предизвикат поредица от икономически кризи, когато пожелаят – вижте цитата по-горе – той завършил по следния начин:

 

Следователно, не съществуват никакви оръжия, които могат да бъдат приложени ефикасно срещу нас. Тъй като те ще наранят ръцете, които ги владеят.[52]

 

И това е обнародвано през… 1896 година. Какво е положението сега, когато само малоумните и съвършено безхаберните не са наясно с практически безграничната власт на еврейството. Норийна Херц се жалва от някакви „нападения над евреи“ в Киев! Та нали там назначиха президент, чийто баща е евреин? А цялата ръководна хунта е съставена от пълнокръвни чифути или от мафиоти с частично еврейско потекло.

 

Или може би приема Теодор-Херцеловата констатация:

 

И така, при внимателна проверка, явен приятел на евреите се оказва, че не е нищо повече от антисемит с еврейски произход, дегизиран като филантроп.[53]

 

Какво сме виновни ниеевропейците? И за какъв континент претендира другарката Херц, щом като нейната истинска татковина е Израел? А той се намира в Европа само в изкривените представи на ционистките политико-географски ратаи. Както и в плановете на спортни деятели, добре подкупени не с шекели, а с долари

 

 

 

Юдаизмът и ционизмът са апотеоз на омразата и крайния расизъм

 

 

 

Въпросната авторка премълчава, че например „крайната десница“ във Великобритания, Франция, Холандия, Норвегия, Австрия е не просто произраелска, а проеврейска. Ако настоява, че евреите са заплашени от някакви „все по-жестоки структури от ислямски екстремисти“, то това важи с далеч по-голяма сила за бялото население на Стария континент, нежели за цветнокожите, каквито сасемитите“, в това число самозванитеевреи“, съгласно Стария завет и Талмуда.

 

С очертаващата се радикализация [на ислямския екстремизъм] това се превръща в проблем, който през следващите години вероятно ще нараства в Европа“ – предупреждава Норийна Херц. – „Трите съставки не винаги са разделени. Ще забележите тройката в публиката на френския комедиант Дьодонé Мбала Мбала, чиито „шеги“ включват омаловажаването на холокоста и отправки към газовите пещи [?!]. В типичните антиизраелски демонстрации ще има членове на крайно десните и на политическата левица, както и ислямски екстремисти. Новият антисемитизъм е боядисан в цветовете на дъгата, а неговата разнородност го прави особено опасен враг. Европейските правителства трябва да действат без резерви и без отлагане. Спешно е необходим пан-европейски план за разправа с антисемитизма в интернет, като част от пакета за ликвидиране на расизма в мрежата. Бъдете уверени, че няма да прочета публикациите на читателите в социалната мрежа, които ще последват тази статия. Говоря за законодателство с остри зъби.[54]

 

Следват указания към секретните специални служби. Но на човек му иде да изкрещи: Кой управлява Стария континент? Пропагандната акция, която едва ли начева с тази гнусна и измамна публикация, е прицелена в доста мишени.

 

Първата е самото еврейство. Ето я тревожната камбана, че нещата в Европа едва ли ще се оправят. Сигнал за бягство, но не към „обетованата земя“, даже не към САЩ, а например към… Канада. Може и към Австралия или Нова Зеландия

 

Втората е отвличането на вниманието от съществените въпросиупадъка на икономиките в европейските страни, високата безработица, задаващата се дефлационна вълна, задъхващите се здравни и пенсионни системи

 

На трето място, всяване на шок и ужас у всеки, който си въобрази, че има право да критикува Израел или евреите. Едновременно с това – поредното вменяване на вина у невинните. Прехвърлянето на проблема от болната върху здравата глава. Също така – отклоняване на погледите от претъпканата еврейска кесия.

 

И не на последно място – на пръв поглед удар срещу исляма, но двойно по-силен против християнството. И това не е всичко.

 

Другарката зове за война срещуимамите в Саудитска Арабия“, но добре знае, че поне на този етап тя е немислима. Те са продукт и съюзници на Интернационала. Ала още по-долно звучи нейното насъскване в стила на доносничеството от времената на милиционер-социализЪма:

 

Необходимо е европейските служби за сигурност, разпрострели се тъй нашироко, да се съсредоточат значително върху техните еврейски граждани и да отделят достатъчно средства от своите бюджети, за да ги охраняват.[55]

 

Пита се: Кой да предпазва неевреите и по-специално европейците от еврейската омраза, пренебрежение и заплаха? Временно ще пропусна всекидневното изтребление на палестинци. Впрочем – истинските потомци на юдеите от епохата на земното Христово пришествие.[56] Имам предвид постоянното насаждане на омраза към неевреите и преди всичко спрямо християните. И то от най-високите политически и религиозни равнища в държавата Израел.

 

В своята седмична, съботна вечерна проповед израелският сефарадски лидер, равинът Овадия Йосеф, заяви, че неевреите съществуват, за да слугуват на евреите.

 

Гоите са родени, за да ни обслужват. Без това, те нямат никакво място на света; само да служат на народа на Израел“ – заяви той, по време на публично обсъждане на това, каква работа е допустима да бъде възлагана на неевреите, за да се спазва Шабат.[57] (Вижте илюстрацията.)

 

Няма лъжа и измаманикаква манипулация. Известието е предадено от Еврейската телеграфна агенция и е поместено в най-многотиражния израелски всекидневник, излизащ на иврит и на английски език – “The Jerusalem Post”. Изданието побърза да изтрие публикацията си в интернет

 

Предстои да видите документален запис. Но преди това нека остане писмено свидетелство. Главатарят на сефарадските евреи в Израел продължил да се гаври с неевреите:

 

Защо са необходими неверниците? Те ще работят, ще орат, ще жънат. Ние ще си седим като effendi и ще ядем“ – рече той под одобрителния смях на някои.

 

Йосеф, духовният лидер на партията Шас и бивш главен сефарадски равин на Израел, каза също, че животът на неевреите бива запазван единствено, за да бъдат предотвратени финансови загуби за евреите.

 

С неверниците трябва да бъде като с всеки друг: Те трябва да умрат, но господ ще им даде дълголетие. Защо? Представете си, че нечие магаре умре. Това ще е загуба на пари. То е слуга на съответния човек. Затова и получава дълъг живот, за да се труди усърдно за своя евреин“ – рече равинът, който неотдавна навърши 90 години.[58]

 

Всичко това стана преди четири години. Къде беше тогава другарката Норийна Херц? Някой поиска ли да изправи пред съда този човекомразец с огромно влияние не само над израелците, но и над евреите по целия свят? А те, както е добре известно, съставляват върхушката от най-богати и следователно най-овластени фигури на планетата.

 

Запитайте се: Защо правителствата, специалните служби и съдебните системи на онези, които еврейските равини наричат невернициидобичета“ – „гои“, преглъщат това? Къде са прокурорите и съдиите от Международния трибунал за военни престъпления в Хага? Каква е причината всичко това да бъде прескачано, сякаш не е станало? А ние да мълчим, като…

 

Нека ви покажа още едно идентично престъпление, извършено от равина расист през същата 2010 година.

 

 

 

 

 

Явно за евреите палестинците изобщо не са човешки същества? А ние? Почакайте, предстои ви да разберете веднъж завинаги. Стига съзнанието ви да е отворено за истината. Както гласи мотото на едно американско списание:

 

И ще узнаете истината, и истината ще ви подлуди. Сега, когато вече сте луди, нека ги забием![59]

 

 

 

А вие, моето стадо на пасището ми, сте хора;

само вие сте обозначени като „хора“[60]

 

 

 

Прочетете още веднъж горното подзаглавие.

 

Не вярвате, че отговаря на истината. Погледнете илюстрацията. Притежавам пълното събрание от трактати на Талмуда, преведени на английски и пуснати от лондонското еврейско издателство “Soncino”. Струва ми се, че съм доказал: не лъжа!

 

Сега вече убедихте ли се, че за евреите вие не сте човешки същества?

 

Година по-рано от цитираната проповед на равина Овадия Йосеф, същият Gauleiter на сефарадите в ционистката държава беше нарекъл американския президент Барак Обамароб, който управлява света и иска да контролира израелската политика, що се отнася до строителството в окупирания Йерусалим“. И това беше извадено на показ от израелска медия, в която съсобственик е Сари Нусейбех, бившият началник на политическата полиция Шин Бет.[61]

 

Равинът Овадия Йосеф, духовният водач на израелската ултра-ортодокска партия  Шас, която е част от управляващата коалиция, критикува президента Барак Обама… В своята седмична проповед Йосеф протестира, че „коварните американци ни нареждат да строим тук и да не градим там, сякаш ние сме роби, които работят за тях“. След което добави, че: „Живеем във времена, когато роби ни ръководят и се опитват да ни контролират“, отхвърляйки апела на правителството на САЩ за спиране на незаконното строителство на окупираните палестински територии.

 

Ние не сме наемни работници на американците,… а Израел не се труди в полза на Съединените щати!“ – твърдеше Йосиф. След което равинът насочи вниманието си към проблема с Харам ал Шариф (Храма на хълма), заявявайки: „И къде е нашият храм?! Тамошната ситуация ни причинява тъга. Там няма никой друг, освен зли араби, които окупират нашите земи… И аз се надявам, че месията ще се появи скоро, за да ги унищожи.“

 

Официален представител на израелското правителство публично оскърби президента на Съединените щати, а контролираните от ционистите медии в САЩ поставиха похлупак върху инцидента. Израелският апартейд и расизъм вече не е насочен единствено към нас – „злите араби“. Сега той достига до президента на Съединените щати. Докато критикуването и обиждането на американския президент остава без последици за израелците, критикуването на Израел или на евреите, разбира се, е неприемливо. То еантисемитизъм“, и може да доведе до съдебни процедури в САЩ и в Европа. Миналата седмица даже ФБР беше обвинено вантисемитизъм“, защото арестувало няколко равини в Ню Джърси. Ще позволят ли американците, израелците да наричат президента на САЩроб“, без да поискат поне официално извинение от правителството на Израел? Кога най-сетне американците ще се научат да говорят други езици, та да престанат да се оставят на милостта на крайно политизираните медии, контролирани от ционистите?

 

Взех текста на проповедта на Овадия от арабски източник (вестник) и го преведох. Надявах се, че точен превод на английски ще се появи някъде през следващите два дни. Но не би. Затова преведох текста.[62]

 

Както можете да се досетите, нито една влиятелна световна медия не отрази проповед на равина. Обаче, когато през миналата есен Овадия Йосеф най-сетне предаде духа си на своя богсатаната, повече от 800 000 израелци се стекоха, за да го изпратят в пътя му към геената![63]

 

Останаха „великите“ му мисли. Ето пет от тях:

 

Относновинатана еврейските жертви в холокоста:

 

Шестте милиона жертви на холокоста представляваха прераждане на душите на грешниците. Хора, които съгрешиха и вършеха всякакви неща, които не биваше да правят. Те бяха преродени, за да отговарят за деянията си.“ (Седмична съботна проповед през август 2000 г.)

 

За ураганаКатринакато божествено наказание за безбожниците и американската подкрепа за освобождението на ивицата Газа:

 

„Имаше цунами и ужасна природна катастрофа, защото липсва достатъчното изучаване на ТораТам (в Ню Орлийнз) е населено предимно с чернокожи. Чернокожите ще изучават Тора? (Бог рече): Нека стоварим едно цунами връз тях.“

 

Стотици хиляди останаха без домове. Десетки хиляди бяха убити. Всичко това, понеже те нямат никакъв Бог.

 

Зад Гуш Катиф (блокирането на строителството в ивицата Газа) стоеше Буш. Той насърчи Шарон да прогони Гуш Катиф… Имахме 15 000 души прогонени тук, а там – 150 000. Това беше божие възмездиеГоспод не подбира.“ (Седмична съботна проповед през юли 2005 г.)

 

Относно предназначението на неверниците да служат на евреите:

 

Гоите са родени, за да ни обслужват. Без това, те нямат никакво място на светаединствено да служат на народа на Израел.

 

В Израел смъртта няма никаква власт над тях… С неверниците, ще бъде като с всеки друг – те трябва да умрат. Но (бог) ще ги дари с дълголетие. Защо?…“

 

[Следва цитираното ни сравнение с магарето на евреина.] (Седмична съботна проповед през октомври 2010 г.)

 

Относно сключването на мир с арабите:

 

Как можете да сключите мир със змия?

 

Тези злосторнициарабите – така казва Гемара (Талмудът), че бог съжалява, задето е създал тези синове на Исмаил.“ (Съботна проповед през август 2000 г.)

 

За мюсюлманите:

 

Те са глупави. Религията им е отвратителна, каквито са и самите те.“ (Седмична съботна проповед през декември 2009 г.)[64]

 

Евреите ни обиждат по най-груб начин. Наричат ни „неверници“. Защо тук се засягат от турскотогяур“, което означава същото? Но не и от еврейското. Обаче никой турчин не ни е нарекълдобичета“ – „гои“. Нито жените ни – „курви“ – „шикши“, без извинение. А евреите го правят. На това ги учат от мига, в който проплачат на този свят: Да благодарят на техния бог, задето не ги е създал неверник и жена.[65]

 

А другарката Норийна Херц ще ни баламосва, че – видите ли – Израел е… „демокрация“?! „Не нам!“

 

 

 

Всеки евреин, който пролее кръвта на безбожник (неевреин),

все едно прави жертвоприношение пред бог[66]

 

 

 

На 20 юни 2014 г. на среща в Детройт, „със силно раздвоение, старейшините и свещениците от Презвитерианската църква на САЩ с тънко мнозинство гласуваха да изтеглят акциите на религиозната групировка от три американски компании, за които се говори, че са свързани с изграждането на еврейски селища на окупираните палестински територии.

 

В резултат на вота църквата ще се освободи от собственост, оценена грубо на 21 милиона долара, в Caterpillar Inc., Hewlett-Packard и Motorola Solutions”.[67]

 

Разбира се, църквата няма да се лиши от тези средства. Тя просто ще продаде дяловете си във въпросните компании. Важното е, че демонстрира някакъв морал. Докато основните деноминации на християнството не престават да демонстрират, че са псевдо и нямат нищо общо нито с Господ Бог Исус Христос, нито с Неговия завет.

 

Католическата и източно-православната църкви са нещо като филиали на синагогата. А Сам Бог я е нарекъл „синагога на сатаната“, както е в оригиналния текст на арамейски.[68] Или „сатанинско сборище“ в официализирания превод на български.[69]

 

Като навсякъде, и в Презвитерианската църква на САЩ се намериха продажници. Един от тях, някой си Франк Алън, който представлява най-еврейския щат – Флорида, се кахърел, че решението може „да раздели деноминацията от еврейската общност“?![70]

 

Мисия на църквата в Палестина приключи с издаването на книгатаНеуравновесеният ционизъм: Пътеводител към едно публично изследване“.

 

Тя критикува идеологическата основа на ционизма и подчертава нарушенията на гражданските права. Еврейските лидери окачествиха това издание като антисемитско“. В отговор, Презвитерианската църква (САЩ) гласува резолюция, в която се заявява, че книгата не е представителна за широко приетите възгледи на деноминацията.[71]

 

Обаче още първото изречение в тази брошура, резултат от обиколката на мисионерите в Палестина, съдържа критика спрямо еврейската държава:

 

Само израелските евреи са пълноправни граждани на тази земя[72]

 

Досещате ли се какво стана след решението на църквата от 20 юни 2014 година? Еврейските нацистки организации изквичаха като настъпани по пришка. Ционисткото Gestapo в Съединените щатиАнтиклеветническата лига, „осъди Презвитерианската църква“. Само че не малко от нейните лидери вместо да обърнат и другата буза“, реагираха остро на чифутските обвинения:

 

Ние като църква не можем да печелим от разрушаването на домове и унищожаването на човешки животи“ – заяви преподобният Грейди Парсънс в декларация във връзка с решението от срещата в Детройт. – „Продължаваме да инвестираме в множество предприятия, участващи в търсенето на мир в Израел.

 

Членовете на една от най-многобройните основни протестантски деноминации от години надигат глас срещу проектите на компании, които печелят от начинания, противоречащи на мира“. А решението се появи като част от единно международно движение, настояващо за бойкот на израелските стоки.[73]

 

Илюстрацията, която виждате, е от израелския вестник “Jerusalem Post”. Тя показва призивите за саботаж на расистки Израел, идващи от Франция. Хората в Съединените щати се пробуждат. На много места в Европасъщо. Колкото и репресивни да са режимите тамуждемократични“ – надеждата ми е, че рано или късно, отварянето на очите ще доведе до търсене на причините за злините, които спохождат човечеството. За да се надигне вълна от негодувание и даже гняв, която да помете онези 20-ина милиона сатанистиевреи, ционисти, чифути, юдеи – наричайте ги, както желаете, чийто елит предизвиква цунамитата от трагедии, връхлитащи народите по света. А всички те се облагодетелстват от нещастието на останалите. Както ги възпитава религията им – талмудизмът. Да мразят и преследват всички неевреи.

 

Само тук е мъртвилопълно, придружено от всеобщо одобрение спрямо ционизма и престъпниците, които го изповядват и практикуват.

 

Даже официално провъзгласеният заантисемит номер едно[74] изработва книгите си в еврейска печатница. А в навечерието на изборите за депутати в Европейския парламент даже коленичи пред главатаря на съветската еврейска мафия, комуниста, близък приятел на Бенямин Нетаняху и Шимон Перес, товарищ Йосиф Кобзон. Дали най-сетне ви се изясни, кой какъв е? Тук не само храните и напитките ни са ерзац, а и дрехите втора употреба са менте. Какво остава за… правителственитеантисемити“?

 

Докато американските презвитерианци не желаят да съучастват на израелските престъпления даже чрез акции във фирми! Корпорациите, подложени на бойкота, замълчаха. Какво да кажат, когато църквата, в която членуват много високопоставени правителствени служители, в т.ч. президенти, заяви, че въпросните „компании доставят съоръжения и материали, използвани за разрушаване на домове и за изграждане и на израелски пропускателни пунктове, и на екипировка за наблюдение в тях, както и в строителството на селища, които повечето страни по света смятат за незаконни и разглеждат като препятствие пред постигането на мир.[75]

 

Хора ли сме? Или действително евреите с право ни наричатгои“ – „добичета“? Как така допускаме постоянно да ни обвиняват? Да сочат с пръст достойни българи и да им лепят етикети? Да тръбят, че сме виновни, вместо да подирим техните злини, извършени спрямо нас и Отечеството ни?

 

Защо допускаме да насаждат у нас чувство за вина, с което ни превръщат в роби, понасящи всякакви тегоби и неправди? Евреите втълпяват на хората някаква изкривена представа за привидноравноправие“. Карат ги непременно да зачитат правата на другите, докато самите телицемерите, според определението на Господ Бог Исус Христосвършат противното. Не само това – вменяват го като закон сред своите. За да се различават от нас и да ни презират. Понеже допускаме техните извращения.

 

Предлагам свидетелството на главния равин на Русия Берл Лазар. Не толкова отдавна представих негодника, близък до Владимир Путин, в тази медия. Ще припомня само няколко факта, свързани с него.

 

Истинското му име е Шломо Довбер Пинкас Лазар. Роден е през 1964 година в Милано, Италия. Обучен е в йешиваталмудска семинария, на нацистката юдейска секта Хабад, основана в украинското селце Любавичи.

 

Същата, която по време на Втората световна война била прехвърлена от Адолф Хитлер в Ню Йорк. Понеже така му разпоредили неговите водещи равини.[76] А след края на кръвопролитието забогатяла неимоверно, благодарение на изнесеното от укрилия се в нея заместник на фюрера Мартин Борман злато нацистката партия.[77]

 

Все още говори руски език зле. Проводен е от синедриона, за да завърши ликвидацията на християнството в Русия.

 

Освен главен равин на Русия, Берл Лазар е председател на Федерацията на еврейските общности в тази страна, както и на Федерацията на еврейските общини в ОНД. През септември 2005 г. е назначен за член на Обществената палатасъвета на мъдреците или своеобразния конституционен съд на Русия.

 

Запознайте се с неговите възгледи, вярвания и презрение спрямо нас – неевреите.

 

 

 

 

 

Значи, призовават всички ни да се слеем в една световна държава. Но те да не са с нас. Насърчават федералното творение Европейски съюз, но го смятат за колхоз! Защото знаят, че те ще са председателите и партийните секретари на това ТКЗС.

 

Освен това тъкмо евреите изобретиха пълната свобода“, „равните правана всички и във всичко. Например – на хомосексуалистите. Както и осъдителните квалификации „ксенофоб“ или „хомофоб“, да речем.

 

 

 

Повечето евреи се тревожат от високия брой на смесените бракове

и че децата им все повече изучават общочовешките ценности[78]

 

 

 

Обаче опре ли до тях, тези неща не важат. Те се отнасят до другите, а заобикалят чифутите. Евреите имат право да не понасят останалите раси, народи, религии, „странностина характера, като половите отклонения, да речем. Обаче напълно заслужените от тях определения като расист, ксенофоб, хомофоб и т.н., е забранено да бъдат прилагани спрямо юдеите. Те са освободени от тях. Този род етикети не бива да им бъдат лепвани.

 

И още нещо, което е твърде важно. Другарите евреи могат безпроблемно да критикуват, даже да обиждат, религии [спомнете си изблиците на комунистите Соломон Паси и Емил Кало против християнството], народи, държави – даже онези, в които пребивават.

 

Но рече ли някой нещо справедливо против евреин, срещу юдаизма или Израел, на часа бива зашлевен. След плесницата на бузата му остава етикета с уникалния надпис антисемит“! Това важи навсякъде по света. Най-вече – в онези страни, които се имат за „най-напреднали“ и „най-цивилизовани“. Но вече вървят към ариегарда на човешкия род, теглени към дъното от същата котваинтернационалното еврейство – „най-наболелия световен проблем“, както преди век ги нарече Хенри Форд.

 

Кой подсигури евреите с подобни привилегии?

 

Известният американски писател Филип Рот произлиза от нюйоркско еврейско семейство. В един от популярните си романи той пише:

 

Същото се отнася и до гоите! Всички ние не сме били достатъчно щастливи, че сме се пръкнали евреи, нали? Понеже ми е дошло до гуша с гойскототова е гойско, онова е гойско! Ако е лошо, то е от гоя. Добро ли е, значи е от евреина!

 

Мили мои родители, от чиито слабини все някак съм се появил, не разбирате ли, че подобно мислене е досадно варварско? А чрез него вие изразявате собствените си страхове! Най-първата разлика между нещата на този свят, която научих от вас – със сигурност – не беше между деня и нощта, или между горещо и студено, а между гойско и еврейско!

 

О, как ви ненавиждам заради вашите тясно скроени мозъци![79]

 

Има ли измъкване от тази нравствена пропаст, която ни поглъща? Да. Но са ни необходими вяра, храброст, мъжество, желание за избавление от нея и съвместна енергия, за да успеем. Те са дефицитни даже на Запад. А у нас отдавна мъжете са такива само външно. А педерастите като характер, без извинение, са в изобилие. Който има акъл и не е комплексар, няма да се обиди, а ще се замисли. Колко са такива?…

 

Докато подготвях този материал, прословутото списание “Playboy” на евреина Хю Хефнър,[80] помести интервю с британския актьор Гари Олдман. Интересувам се от кино, но не съм от онези, за които англичаните казваха cinema goersне пропускащи филм. Впрочем понятието изгуби валидността си и на Острова

 

Искам да кажа, че въпреки уж общата ми култура, артистът ми беше непознат дори като физиономия. Въплътил се е в образа на Лий Харви Осуалд вJFK” на Оливър Стоун, но не се е запечатал в съзнанието ми. Не съм гледал никоя от останалите продукции, в които е изпълнявал и главни роли. Пропускът е за моя сметка.

 

Какво е важното в случая? Когато попитали артиста, какво мисли за бъдещето и накъде се е запътило обществото, той отначало се пошегувал. След това бил достатъчно откровен да отговори:

 

Струва ми се, че се намираме в осрана кория, без гребла или компас.

 

Как така?

 

Културно, политически, накъдето и да погледнете. Загледах се в света, в нашето ръководство и разгледах всеки аспект от културата ни. Чудех се, какво би могло да я подобри. Нямам никаква представа. Достатъчно е всяка вечер през седмицата да включите някой от онези новинарски телевизионни канали и да погледате половин час. Прочетете вестника. Нашият свят отиде по дяволите. Влезте в интернет. Слушам радиото и чувам за онези съдебни процеси и за хора, като тази училищна треньорка по волейбол, която съблазнила две ученички, за да пренасят нелегално марихуана. Ти си проклета треньорка по волейбол! Това не е 21 Jump Street.[81]

 

Или тези родители с хеликоптери, които претоварват децата си. Вече няма никаква игра без надзиратели, която да развива умения или да ги учи на йерархията в група, или как да споделят нещата помежду си. Децата искрено вярват, че те са центърът на вселената. Но след това излизат в реалния свят, а това е като: „Мамка му, не се отнася до мен“. И то довежда до нарцисизъм, до депресии и до тревога. Това са само нищожни примерчета, зрънца в пясъка в огромната пустиня, в каквато се превърна сега нашият шибан свят. Колкото до лицата, които днес минават за герои в развлекателния бизнес, изобщо не карайте да започвам…

 

Просто мисля, че политически правилното е лайнарщина. Ето какво мисля за това. Все едно е шибан майтап. Не му обръщайте внимание. Чух за даскал, занимаващ се с наука, който преподавал, че Бог е направил земята, Бог е сътворил всичко. И ако вярваш в нещо друго, излиза, че си глупав. Дете будистче се разстроило твърде много от това в час. Ето защо родителите му се захванали да съдят училището. Училището променя своята учебна програма! Помислих си: Добре, отиди в школото и се оплачи за това. И му турете пепел. Но не, те ще го съдят. Никой вече не може да носи майтап.

 

Не знам за Мел [Гибсън]. Той се напи и рече някои неща. Но всички ние говорехме същите неща. Всички ние сме шибани лицемери. Ето какво мисля. Полицаят, който го арестувал, никога не бил използвал думатанегър“ или „този шибан евреин“? Тук ставам брутално откровен. Това е лицемерие, което ме влудява. Или може би трябвало да ударя и да кажа „думата Н“ и думата Ш“, въпреки че сега има две думи „Ш“.

 

Трибуквената ли?

 

Алек [Болдуин], нарекъл някого на улицата „шаш“,[82] понеже му било писнало да го причакват пред дома му, когато излиза. Не го оставяли на мира. Не го виня. Ето как ни тормозят. Мел Гибсън е в град, ръководен от евреи. И рече нещо погрешно, защото захапа ръката, която – предполагам – го е хранела – и вече няма нужда да го храни повече. Понеже получи достатъчно. Знаеш ли, той е като изгнаник, като прокажен. Но някои от еврейчетата в собствения му кабинет не са ли се обърнали, за да кажат: „Този шибан швабаилиНачукай го на тези германци“, или нещо подобно? Всички се крием и се опитваме да бъдем политически коректни. Ето какво ме дразни. Това е очевидното лицемерие на всички. Ние го търпим и нещата продължават. „Не е ли шокиращо“?[83]

 

Какво толкова е казал актьорът? Нищо. Но подобни думи за евреите са забранени. Те могат да ругаят нас – „неверниците“, „гоите“. Ние не бива да отваряме и дума за тях. Само да им се усмихваме и да ги слушкаме!

 

 

 

Евреите живееха при двойни морални стандарти:

един за самите тях и друг за неевреите[84]

 

 

 

Но Гари Олдман бил предизвикан за още няколко откровения. Езикът, който ще срещнете, е негов. И е обнародван във въпросното списание. Подобно на моя скромност, кинаджията се възмущава от двойните стандарти, с които се сблъсква навсякъде и по всяко време. В политиката и медиите. Но и в киното, което също е медия.

 

Когато го питат за папата, той отговаря:

 

Начукайте му го на папата!…

 

Да не сте фанатик?

 

Не, но защитавам всички грешници. Казвам, че Мел Гибсън е прав. Алек е добро момче. Как стигнах до това? От гняв?[85]

 

След което обяснява, какво означава двоен стандарт. Например:

 

Добре, ако нарека Нанси Пелоси[86] путка – а ще направя по-добре с едно шибана, вместо путка – наистина не мога да го кажа. Но Бил Маар и Джон Стюарт[87] могат. И никой не ще ги уволни от работа заради това. Бил Маар може да нарече някого „педал“ и да му се размине. Тази година той рече на Сет Макфарлън: „Мислех, че отново ще водиш О̀скарите. Вместо това сложиха една лесбийка.“ Не бива да говори така. Дали това е повече или по-малко обидно, в сравнение с Алек Болдуин, който рекъл на някого на улицатаЕй, педал“? Не разбирам.

 

Възприемате това като двоен стандарт?

 

Абсолютно, това е нашата днешна култура. На О̀скарите, ако не гласувате за „12 години роб“, значи сте расист. Трябва много да внимавате, какво казвате. Аз специално имам много схващания и мнения, които този град [Холивуд] не споделя. Но това не ме прави фашист или расист. Няма нищо такова в моето минало.

 

Как бихте описали политическите си схващания?

 

Бих казал, че навярно съм либертарианец, ако се наложи сам да се поставя в някаква категория. Но не се появявате, за да говорите за тези неща. По очевидни причини.

 

Обаче има цял тон консерватори в Холивуд, а също и либертарианци. Бил Маар се определя като либертарианец.

 

Мисля, че би се провалил на теста. Както и да е, за разлика от Бил Маар, в Холивуд консерваторите нямат трибуна.

 

Чудесно, ще ви дадем такава. Как би изглеждала Америка при президентка Хилари Клинтън?

 

Какво мога да кажа? Чувствам, че имаме нужда от някакво истинско ръководство, а то не се забелязва никъде. Вижте какво става сега. Джон Кери отива в Китай, за да разговаря за Северна Корея? Какво ще произлезе от това? Смахната абсурдност. Какво прахосване на пари! Трябва да отидете при кукловода и да речете: „Можете ли да ми помогнете с марионетката?“ А що се отнася до Хилари Клинтън, предполагам, че я усещам като моя герой от филма „Съперникът[88]Шели Ръниън. Той не иска Джоан Алън да стане президентка; но вярва, че тя е точната фигура за тази работа. Това няма нищо общо с факта, че е жена. Но той използва малко кал, за да я свали.[89]

 

Исках на финала да демонстрирам още веднъж двойния стандарт на евреите и особено на техния интернационален, но национал-комунистически по своята идеология елит. За да разберете най-сетне, че ни трябва освобождение. Тъй като всичко, което става у нас, е проекция, ако щете – ехо, от събитията по света. А кой управлява глобуса?…

 

Знаете ли какво има предвид Гари Олдман, когато споменава, че Бил Маар и Джо Стюарт могат безнаказано да плещят всичко? И двамата саевреи. Истинското име на втория е Джонатан Стюърт Лейбовиц. А преди брака си, майката на първия се казвала Джули Берман!

 

Какво последва това интервю? ВсвободнитеСъветски американски щати се разрази истинска анти-Олдмънова буря. Ден-два по-късно актьорът се извини на евреите.[90] Защо? Съдете сами. Бил „обидил еврейския народ“?! Тогава аз направо си заслужавам куршума

 

Нападението от страна на еврейското КГБАнтиклеветническата лига, беше сериозно. Но ми се струва, че и той не издържа. Прекалено зависим е, какъвто се оказа и Мел Гибсън.

 

Не ми се вярва, че мога да се огъна като него. Друг американец обаче не им се дава. Вече познавате икономическия анализатор и прогнозист Джералд Селенте. И той постоянно бива атакуван от еврейските кръгове. Само че не им се дава. И не се свени да нарича журналистите с названието на тяхната истинска професияпроститутки!

 

Да видим и чуем какво им заяви преди няколко дни, в сряда, 18 юни 2014 г.:

 

 

 

 

 

И така, нека да приключвам. Но отново със свидетелство.

 

Алън Браунсфелд е американски журналист от еврейски произход. Той посочва:

 

Евреите, които по-скоро биха отрязали езиците си, вместо да изрекат „негър“ или „леке“,[91] и смятат „чифут“ и „жид“ за обидни думи, с безгрижно безразличие говорят за гои и за „шикши“. Те приемат, че ние, евреите, не можем да носим вина за предразсъдъци, защото всички сме жертви… Но терминът „шикша“… не ми звучи повече като очарователен идишизъм.[92] Напомня ми клевета.“[93]

 

Истината е, че “shiksha” означава „курва“ и нищо друго! Съпругата и дъщеря ми, моите братовчедки, снахи, приятелки и познати не сашикши“. Ако вашите са, търпете и преглъщайте. Аз не го правя. Още от юноша.

 

 

 

*    *    *

 

 

Накрая, но съвсем не на последно място. Не ви ли прави впечатление, че в рамките на малко повече от десетилетие интернационалното Братство успя да скара ислямския свят? Всяха вражда между сунити, шиити, алеуити и пр. В момента Иран и Сириясолидни шиитски сили, атакуват Ирак. Обратното, Саудитска Арабия е на страната на сунитите, макар да се прави на неутрална. Ливан не може да се оправи от изкуствено предизвиквания хаос. Мюсюлмански държави като Египет, Либия, Йемен, Тунис, даже Турция, са разклатени и не могат да решат привнесените отвън свои вътрешни конфликти и противоречия. Какво да приказваме за Афганистан, Пакистан, Малайзия, Судан? Да се готви Йордания

 

Откъде се взеха тези „ислямистки бунтовници“? Кой ги събра, финансира, облече, въоръжи, обучи? Имаме работа със сериозна войска, която няма как да бъде мобилизирана с щракване с пръсти. А на Запада му предстои да установи истинската си диагноза: Тези аскери, които уж водят джихад, не са просто трънче в петата му. Тепърва то ще се разраства и ще се забива все по-навътре в и без друго разядените от материализма, леността и потребителството тамошни общества.

 

Варварите не са пред портите му. Те отдавна бяха вътре, в самата крепост, когато западнитеелитиги рекрутираха

 

Тези елити изповядват максимата, формулирана от Хораций: “Odi profanum vilgus” – „мразя простия народ“. Накрая ще останат без него. За да се окажат седнали върху клон, който сами са подрязали. Тогава въпросът: „А сега накъде?“, ще се окаже съвсем излишен

 

Подсигурявайки Израел със санитарен пояс от сражаващи се помежду си мюсюлмани, интернационалните финансисти го бранят по великолепен начин. Като прилагат принципите на източните бойни изкуства – постигат целите си, като използват силата на самия противник.

 

Сега, когато ще се наложи Европейският съюз да поеме издръжката на Украйна до окончателното й федерализиране, както и да помага на Грузия и Молдова, неговият безславен разпад ще бъде ускорен. Ако люксембургският пияница Жан Клод Юнкер[94] бъде назначен за главен комисар на бъдещата Еврокомисия – правителството на новия СССР, на Великобритания ще й остане да измине само една крачка, докато го напусне.[95] Навярно ще последва ефектът на домината…

 

На нас за пореден път ни изтеглиха губещата карта. Да, други, външни сили, сториха това. Никой не се допита до народа. Тоталитарният подход беше съпоставим с налагането на държавния капитализъм под властта на комунистическата партия и нейния репресивен апарат. Вариантът беше по-мек, понеже времената не са същите. Разликите се изчерпват с това.

 

Ние си седим по къщите и се назлъндисваме. Чакаме „някой да ни оправи“, да поднесе свободата всекиму поотделно, в дома му и на тепсияНякои напълно безсмислено хабят енергия, изтощават обществото, което така или иначе е обезверено и докарано до апатия. Което ще рече – до пълно безразличие.

 

Въпросните умни“ и „интелигентни“ твари, чиито предводители са подбрани от синедриона,  вечер разхождат телеса по столичните улици. Така им е поръчано. Затова им плащат. Пък и убиват скуката… Веднъж отидох. Проверих и се убедих, колко съм прав.

 

Тези хубавци заканително размахват пионерски юмручета и крещят пред празните здания на институциите. Сред тях се прокрадват мутрите на номенклатурни наследници, все така обитаващи някогашните дворци. На никого не му минава през ум да насочи гнева на мравуняка към техните замъци и към палатите и сараите на слугите имподставените лица.

 

Целта е друга. Да се вижда калабалък, вниманието на хората да е отвлечено натам, където истинските проблеми на населението ги няма. Защото, току виж, някой се досетил, че нова сграда не се гради върху стари и прогнили основи. И че курвите в бардака са си старите. Предишните са се сбръчкали, но наследниците им, опънали зурлите си със силикон, са на смяна

 

Да беше жив, Милован Джилас би могъл да напише още една книга. Този път, посветена на жалката мирнареволюция“ на „новата класа“, както той нарече комунистическата върхушка. Тъй като е очевадно, как отроците на червената буржоазия и техните ратаи водят оредяващите тълпи.

 

През това време банките все така ще правят богатите по-богати и бедните по-бедни. Няма социализъм. Той е Техен…

 

 

 

 

 

 

За връзка с автора:

mejdu_redovete@abv.bg

 

 

 

 

 

Ако желаете да узнаете още истини за настоящето и за онова минало, което ни доведе до днешното безвремие, можете да гледате най-новото издание на телевизионното предаване

Безкомпромисно с Георги Жеков

в интернет на адрес:

https://www.youtube.com/watch?v=aME40oIbYz4&feature=youtube_gdata_player

 

 

 

 

 

От сърце благодаря на всички дарители.

 

 

Този път специално на Тадей Г. от с. Брани поле, Пловдивско, Георги С. от Чирпан и Веселин Н. от Пловдив.

 

 

Признавам, надявах се, че поне половината от регистрираните посетители са съмишленици. И биха подкрепили тази медия с 1 лев месечно. Уви…

За улеснение, в страницата за дарения вече прилагам и адрес за изпращане на пощенски записи.

 

Сметката е така устроена, че не мога да известявам имената и броя на дарителите по банков път.

 

Съдейки по сумите, за себе си съм сигурен, че повечето дарители са едни и същи хора, които искрено помагат за съществуването на тази медия. Няма как да издържа дълго по този начин. Никой от тези благородни сърца не е длъжен на останалите, нито на мен.

 

Повтарям, че сметката е направена така, та да не се узнава нищо, в т.ч. броят, имената, адресите на дарителите и изпратените суми. Понякога научавам само броя на постъпленията от страната и чужбина и то само благодарение на ласкавото отношение на служителките.

 

Истина ви казвам: за да продължи да действа тази медия, е необходима вашата щедрост. Не преувеличавам. И няма как това да става с доброволните пожертвования само на едни и същи предани читатели.

 

Преди известно време в „Агора“ един анонимен подлец и клеветник ви посъветва: „Не хранете Ифандиев!“

 

Изглежда мнозинството послуша съвета му.

 

 

Не желая никой „да ме храни“. Но не съм в състояние да работя по 12-14 часа дневно, без моят труд да намери поне елементарна материална оценка. Пък и обикновено безплатните неща не са качествени.

 

В интерес на истината, с парите от вашите дарения успявам не само да поддържам сайта, който премина на по-висока такса, но и да си платя сметката за достъп в интернет. Може би още някои съвсем дребни неща. Толкова.

 

Преди доста време един от вас, който не се крие – чудесният специалист по английски език, преводач и преподавател Петър Коритаров, ми изпрати прилична за моите разбирания сума – 50 лева. Когато предложих да я върна, защото ми се стори прекалена, той ми писа, че „това е най-изгодната сделка в живота му“. Защото срещу тези „нищожни пари“ получава „огромен обем информация“.

 

 

Явно само шепа приятели на медията мислят така. Регистрираните посетители са повече от 1100. Гастрольорите са поне още толкова. Дори половината от редовните да са злонамерени, остават 550. Всеки от тях да внася по 1 лев месечно – 10 до 12 лева годишно, бих могъл да продължа.

 

Не става… Но ще се боря, докато мога.

 

 

Освен това очаквах съдействие – с ваши статии. Вярно, без хонорар.

Но нима на повечето останали места плащат за публикации?

 

Явно няма необходимост от такъв тип публицистика. Истината вълнува малцина. Има по-важни неща…

 

Не съдя никого. Изцяло приемам, че вината е в мен, защото не откликвам на злободневието.

 

Признавам, че ми е късно да се променям.

 

 

Въпреки всичко, съобщавам, че можете да изразите щедростта си като изпращате малки суми на един пощенски адрес и на две сметки с един и същ титуляр, обявени в рубриката „Дарения“ под главата на сайта или вдясно на основната страница, както и по пощата чрез запис на посочения адрес.

 

 

Достатъчно е да натиснете този бутон (позиция) и цялата информация ще се покаже.

 

 

Неудобно е, но поради преследванията няма друг начин.

 

 

По-добре е повече хора, и по разбираеми причини имигрантите, да помагат с малки суми, отколкото обратното – малцина – с големи.

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТЪП ДО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ДЕКОМУНИЗЦИЯ

 

 

Всеки, който прояви желание да разполага с копие от текста на Проектозакона за декомунизация, може да го прочете или придобие от online:

http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0

 

 

 

 

 

 

ГЛЕДАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ

 

Побързайте да гледате видеозаписите на старите издания на предаването „Диагноза с Георги ИфандиевYouTube, защото вече ги изтриват. Ето връзка (link):

 

http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2&suggested_categories=25&page=3

 

и във VBOX7 от:

 

http://vbox7.com/tag:%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2

 

Записите са достъпни благодарение на усилията на Юри Комсалов от Скандинавия и на Марко П. от Великобритания.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УТОЧНЕНИЯ

 

Ако размерът на текста ви затруднява и използвате търсачката Google, отидете в менюто горе на страницата, спрете върху третата възможна позиция отляво надясно и щракнете (кликнете) върху нея – ViewИзглед. Щракнете (кликнете) веднъж, за да се отворят възможностите. След което слезте надолу до седмата възможна – ZoomУвеличение, и изберете процента, с който да увеличите размера на страницата, без да я повреждате. Препоръчвам 150 процента.

 

Ако щракнете (кликнете) върху която и да е илюстрация, тя се увеличава. За да я върнете в предишния й размер, натиснете върху „хиксчето“ в горната лява част на илюстрацията.

 

Ако щракнете (кликнете) върху номер на бележка под линия, автоматично ще попаднете на нея. За да се върнете в текста, моля, щракнете (кликнете) отново върху същия номер, но на бележката под линия.

Вече спокойно можете да четете всички публикации. Достатъчно е да влезете в някоя страница, например в „Диагнозите ми“, и горе вдясно да намерите бутона „Назад“. Натискате го (щраквате, кликвате върху него) и всички публикации се показват.

 

 

Системите за форуми работят по следния начин:

 

 

Има категории и всяка от тях има един или повече форуми. Във всеки един форум се пускат теми (posts), които хората дискутират.

В нашия случай, няма нужда от излишно категоризиране. Ето я структурата за момента:

 

 

Форум: „За сайта“:

 

 

Описание: „Тук можете да споделите Вашата градивна критика относно сайта и да докладвате грешките, които сте открили в него.“

 

 

Форум: „За предаването“:

 

 

Описание: „Тук можете да обсъждате проблемите, посочени в предаването и в статиите. Какво е Вашето мнение? За или против? Защо?“

Форумната система, която ползваме, има екстрата да създава нова тема в момента, в който Вие пуснете статия. Активирано е. Също така има възможността за показване на профил на човек или пък за редактиране на собствения.

 

 

Как да създадете нова тема във форума?

 

 

Отидете в страница „Агора“. След което изберете в кой форум ще пишете – да речем избирате „За сайта“. Зарежда се нова страница в която ще видите бутон „Нова тема“. Оттам писането на тема е ясно.

 

 

Как да редактирате профила си през форума?

 

 

Отидете на страница „Контакти“. Има директна връзка „Редактиране на профила“.

 

 

 

                  Иван Занев, WEB-дизайнър

                  Единствено за отстраняване на технически проблеми:

      support@diagnosa.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] “Europe must face up to the new antisemites” by Noreena Hertz, “The Guardian”, theguardian.com, London, Friday, 20 June 2014 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/20/europe-must-face-new-antisemites

[2] Теодор Херцел, австрийски журналист от еврейско потекло, назначен от Ротшилдови за „баща на полотическия ционизъм“, в: “The Complete Diaries of Theodor Herzl”, Volume 1, edited by Raphael Patai, translated by Harry Zohn, Herzl Press and Thomas Yoseloff, New York, NY, 1960 г., стр. 83-84.

[3] Любенъ Каравеловъ – „Записки за България и за българитѣ“, Библиотека „Български книжици“ № 21, Държ. Печатница, София, 1930 г, стр. 52.

[4] Христо Ботевъ – „Пълно събрание на съчиненията подъ редакцията на Миxаилъ Димитровъ“, Томъ трети:  Политически и обществени въпроси; Уводни статии; Дописки в външнополитически прегледи; Новини; Кореспонденция; Пояснителни бележки, Книжарница „Новъ Свѣтъ”, София, 1940 г., В-къ „Нова България“, „Реформитѣ въ Турция“, стр. 499.

[5] Пак там, стр. 53.

[6] Любен Каравелов – „Събрани съчинения в дванадесет тома“, Том 11: Дописки, известия, редакционни бележки, Подбор и редакция: Цвета Унджиева, Издателство „Български писател“, София, 1989 г., 149-150.

[7] Турското: „Сиз анна, сиз баба.“ – Бел- на З. Ст.

[8] Захарий Стоянов – „Записки по българските въстания“, Издателство „Български писател“, София, 1975 г., стр. 469-470, 514.

[9] Вж. „Антисемитизмът в днешна България“, Софийска Ложа Кармел 3355 на Б’ней Б’рит, София, дата не е указана, стр. 4. Документът е в архива на автора. Същото в: „Антисемитизъм в България днес“, съставител: Алфред Криспин, ИК „Колибри“, с подкрепата на Организацията на евреите в България „Шалом“ и Институт „Отворено общество“ – София, София, 2004 г.

[10] Theodor Herzl – “A Jewish State: An Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question”, Maccabaean Publishing Co., New York, NY, 1904 г., стр. 7.

[11] Edwin C. Knuth – “The Empire Of “The City (World Superstate): The 130 Years of Power Politics of the Modern Era”, Published by E.C. Knuth, Milwaukee, WI, 1944 г., стр. 88.

[12] Deanna Spingola – “The Ruling Elite: The Zionist Seizure of World Power”, Trafford Publishing, Bloomington, IN, 2012 г., стр. 295. Книгата е в архива на автора.

[13] Пак там.

[14] Вж. Gavin Menzies – “1421: The Year China Discovered America”, First Published in 2003, William Morrow Paperbacks, New York, NY, стр. 29 и сл.

[15] Вж. “China, Japan and Korea”, Rothschild, Global Financial Advisory, rothschild.com, London, Paris, 2011 г., online: http://www.rothschild.com/china-japan-korea/

[16] Хенри Форд – „Интернационалните евреи”, Издателство „Жарава 2002”, София, 2002 г., стр. 239-241.

[17] Пак там, стр. 242.

[18] Edwin C. Knuth – “The Empire Of “The City (World Superstate): The 130 Years of Power Politics of the Modern Era”, вече цит. съч., стр. 71.

[19] Benjamin Ginsberg – „The Fatal Embrace: Jews and the State”, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1994 г., стр. 18.

[20] Hannah Arendt – „The Origins of Totalitarianism”, Meridian Books: The World Publishing Company, Cleveland and New York, 1964 г., стр. 24. Книгата е в архива на автора.

[21] Пак там, стр. 71.

[22] Howard M. Sachar – „The Course of Modern Jewish History”, New Revised Edition, Vintage Books, New York, NY, 1990 г., стр. 137.

[23] Словосъчетание от Banker – банкер, и Gangster – бандит: Bankster.

[24] Frederic Morton – “The Rothschilds: A Family Portrait”, Atheneum, New York City, 1962 г., стр. 33.

[25] Теодор Херцел, цитиран в: Walter Laqueur – “A History of Zionism”, Holt, Rinehart, and Winston. New York, Chicago and San Francisco, 1972 г., стp. 95.

[26] Theodor Herzl – “A Jewish State: An Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question”, Maccabaean Publishing Co., New York, NY, 1904 г., стр. 20-21.

[27]  “Europe must face up to the new antisemites” by Noreena Hertz, “The Guardian”, вече цит. съч.

[28] Anti-Defamation League. Седалището й е в Ню Йорк, но има разклонения във всички щати, в Европа и другаде. Включително и у нас. Тукашните представители са образци на онова, което Теодор Херцел е прозрял – комунисти, невероятно гъвкави в способността си „да се променят“ – сиреч нагаждат. И вечно готови на бунтове, но от задните редици.

[29] Теодор Херцел в: Theodor Herzl – “A Jewish State: An Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question”, вече цит. съч., стp. 1.

[30] Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD – Германска национал-демократична партия, нем.

[31] “Europe must face up to the new antisemites” by Noreena Hertz, “The Guardian”, вече цит. съч.

[32] А да видим, тур. Но като израз на окуражаване, на насърчение.

[33] Пак там.

[34] Вж. George L. Mosse – “Toward the Final Solution: A History of European Racism”, Howard Fertig, New York, NY, 1978 г, стp. 84-85.

[35] Пак там, стр. 86.

[36] Вж. Enzo Traverso – “The Jews and Germany: From the ‘Judeo-German Symbiosis’ to the the Memory of Auschwitz”, University of Nebraska Press, Lincoln, NE, 1995 г., стр. 30.

[37] John M. Efron – “Medicine and the German Jews: A History”, Yale University Press, New Haven, CT, 2008 г., стp. 124.

[38] David Sorkin – “Jewish Emancipation in Central and Western Europe in the 18th and 19th Century” в:   David Englander, Ed. – “The Jewish Enigma: An Enduring People”, George Braziller, New York, NY, 1992 г., стр. 85.

[39] Смята се, че записът на устния закон – Мишна, билзавършен от Юда Ханаси (Йехуда Хенаси) някъде на границата между ІІ и ІІІ век. Насетне законоучителите – онези, които преподавали юдейската религия, били наричани амораи, което ще рече „тълкуватели“, защото те тълкували и преправяли Мойсеевия закон – Тората. Впоследствие тези амораи започнали да съставят Гемара, което ще рече „допълнение“ – допълнение към Мишна. Малцината (смята се, че били около 120) грамотни юдеи във Вавилон, също решили да си съставят свой закон. Ето как започнало написването на Вавилонскат гемара – най-влиятелната еврейска религиозна книга. Така постепенно тръгнало оформянето на 63-томния Талмуд. Равините лъжат, че той се състои от 12 до 20 големи тома. (Вж. напр. С. М. Дубнов – „Краткая история евреев“, Часть І, Печатается по изданию 1912 г.,  ТОО „Сварог”, Москва, 1996 г., стр. 264.) Той няма нищо общо с „Божите заповеди“, уж спуснати на Мойсей. Общото между Йерусалимския и Вавилонския талмуд е само Мишна. Гемарата – допълненията им – са различни. Всеки аморай (тълкувател) е внасял своето мнение, мироглед и опит, които се превръщат в своеобразни закони и ръководство за всекидневието. За евреите спазването им е задължително. Което, заедно с кръвосмешенията, ги обрича на психически отклонения – 6 пъти по-често срещани, отколкото при останалите хора. (Вж. напр. проф. Чезаре Ломрозо, цитиран в: Григорий Климов – „Протоколы советских мудрецов“, „Советская Кубань“, Краснодар, 1995 г., стр. 39 и др.) По признанието на Шимон Дубнов: „Многотомният Талмуд включва в себе си толкова огромна и безредна маса от закони, нравоучения и научни знания, че че за да го изучи, човек трябва да изразходва целия си живот; извеждането на точни правила и закони за ръководство от тази маса е твърде трудно, предвид на многобройните противоречия в мнението на различните творци.” (С. М. Дубнов – „Краткая история евреев”, Часть І, Печатается по изданию 1912 г.,  ТОО „Сварог”, Москва, 1996 г., стр. 315.)

[40] Steven E. Aschheim – “Brothers and Strangers: The Eastern European Jews in Germany and German Jewish Consciousness, 1800-1923”, University of Wisconsin Press, Madison, WI, 1982 г., стр. 6.

[41] Шарл Луи дьо Секонда, барон дьо Ла Бред е дьо Монтескьо (1689-1755), френски философ и писател, смятан за идеолог на съвременния републиканизъм, а заедно с английския философ Джон Лок – и за духовен баща на Американската конституция. Нему приписват идеята за разделението на властите – законодателна, изпълнителна и съдебна. Монтескьо твърдо вярвал в принципите на републиканската демокрация, които днес са сериозно разобличени от самия живот. На него дължим донеслата толкова беди съвършена заблуда, че: „При републиканското управление всички хора са равни; те са равни и при деспотичните режими: при републиканския – защото те са всичко; при вторите – понеже са нищо.“ (Montesquieu – „The Spirit of Laws”[“De l’esprit des lois” (1748 г.)], Book VI, Chapter 2.) „И така, луксът е абсолютно необходим при монархиите; както е и в деспотичните държави. При първите той е злоупотреба със свободите, а при вторите е злоупотреба с робството… Следователно се стига до една съвсем естествена реакция. Републиките свършват с лукс; монархиите – с мизелия.“ (Пак там, Book VII, Chapter 4.) Първата му максима беше опровергана от живота. Най-добрата присъда над нея е Оруеловото: „Във фермата всички животни са равни, но някои са по-равни.“ (Джордж Оруел – „Животинската ферма“, Списание за редки и малко известни български и чуждестранни книги, издания и ръкописи „Отворени очи“, брой 2, „Сателит – 55“, София, 1991 г., стр. 96.) А втората – за „всеобщия републикански лукс“, беше разгромена пред очите ни в рамките на нашия собствен живот. В същото време сме странични свидетели и наблюдатели на доста приличния бит на мнозинството от жителите на съвременните монархии, особено на европейските.

[42] Gerald Krefetz – “Jews and Money: The Myths and the Reality”, Ticknor and Fields, New Haven and New York, 1982 г., стр. 45.

[43] Вж. напр. Shlomo Sand – “The Invention of the Jewish People”, Translated by Yael Lotan, Verso Books, London, New York, 2009 г.; Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman – “The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts”, The Free Press, New York, NY, 2002 г.; Karen Armstrong – “The Bible: A Biography”, Atlantic Monthly Press, New York, NY, 2007 г.; “The Old Testament’s made-up camels are a problem for Zionism” by Andrew Brown, “The Guardian”, theguardian.com, London, Thursday, 13 February 2014 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2014/feb/13/old-testament-camels-zionism-genesis и др.

[44] Вж. John M. Efron – “Medicine and the German Jews: A History”, вече цит. съч., стр. 88.

[45] “Europe must face up to the new antisemites” by Noreena Hertz, “The Guardian”, вече цит. съч.

[46] Вж. “Israel: discrimination against women in the workplace continues, report finds” by Guardian Public Leaders Network, Guardian Professional, “The Guardian”, theguardian.com, London, Saturday, 8 March 2014 г., online: http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/mar/08/israel-discrimination-women-workplace-civil-service

[47] Вж. “Israel: discrimination against women in the workplace continues, report finds” by Oz Rosenberg, “Haaretz”, haaretz.com, Tel Aviv, December 25, 2011 г., online: http://www.haaretz.com/print-edition/news/not-only-the-ultra-orthodox-discriminate-against-women-in-israel-1.403578; “Israel: discrimination against women in the workplace continues, report finds” by Hila Raz (Haaretz), “The Forward”, forward.com, New York, NY, May 8, 2013 г., online: http://forward.com/articles/176185/israel-orders-ultra-orthodox-to-end-discrimination/; “Women’s Rights in Israel: Girls as Young as 3 Face Gender Discrimination” by Matan Jonas, “PolicyMic”, policymic.com, New York, NY, January 2, 2013 г., online: http://www.policymic.com/articles/21819/women-s-rights-in-israel-girls-as-young-as-3-face-gender-discrimination

[48] Вж. “Jewish women battle discrimination in Israel: Siddiqui” by Haroon Siddiqui, Columnist, “Toronto Star”, thestar.com, Toronto, ON, Canada, Sunday, June 23 2013 г., online: http://www.thestar.com/opinion/commentary/2013/06/23/jewish_women_battle_discrimination_in_israel_siddiqui.html

[49] Вж. 002 – Video – Еuronews – Israeli ultra Orthodox Jews ‘harass’ 8 year old girl over dress в: Георги Ифандиев – „Спасители на БКП – Сказание за Командира – Част ІV“, „Диагноза с Георги Ифандиев“, diagnosa.net, София, 7 октомври 2013 г., online: http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%ba%d0%bf-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4-4 или в YouTube от online: http://www.youtube.com/watch?v=Rx2VGoK8Rfo

[50] Вж. “Two Palestinians killed as Israel hunts missing teenagers” by Ali Sawafta, Reuters, reuters.com, New York, NY, Sunday, 22 June 2014 г., online: http://www.reuters.com/article/2014/06/22/us-palestinian-israel-idUSKBN0EX07820140622

[51] Theodor Herzl – “A Jewish State: An Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question”, вече цит. съч., стр. 99.

[52] Пак там.

[53] Пак там, стр. 10-11.

[54] “Europe must face up to the new antisemites” by Noreena Hertz, “The Guardian”, вече цит. съч.

[55] Пак там.

[56] Вж. Shlomo Sand – “The Invention of the Jewish People”, Translated by Yael Lotan, Verso Books, London, New York, 2009 г., стр. 130, 131, 186 и сл.

[57] “Sephardi leader Yosef: Non-Jews exist to serve Jews” by Marcy Oste, Jewish Telegraphic Agency, jta.org, New York, NY, October 18, 2010 г., online: http://www.jta.org/2010/10/18/news-opinion/israel-middle-east/sephardi-leader-yosef-non-jews-exist-to-serve-jews Същото, но изтрито, в: “Yosef: Gentiles exist only to serve Jews” by Jonah Mandel, “The Jerusalem Post”, Jerusalem, October 18, 2010 г.

[58] Пак там.

[59] “Contact”, The Phoenix Project: A Light in Every Mind!, Volume 17, Number 10, Las Vegas, NV, July 29, 1997 г., стр. 1. Броят е в архива на автора.

[60] Babylonian Talmud, Tractate “Baba Mezi’a”, Translated into English with Notes, Glossary and Indices under the editorship of Rabbi R. I. Epstein, b.a., ph.d., d. lit., Foreword by The Very Rev. the late Chief Rabbi Dr. J. H. Hertz, Introduction by the Editor, The Soncino Press, London, 1935 – 1948 г., folio 114b, страницата е достъпна от online: http://www.come-and-hear.com/babamezia/babamezia_114.html На арамейски, древнобългарския език, на който са написани т. нар. старозаветни текстове, включително Талмуда, тъй като евреите не са имали свой, Baba Mezi’a означава „Средната порта“. Но е по-точно названието да бъде преведено като „Средна част“ от трактата “Nezikin” – „Закононарушения“, „Щети“ или „Обезщетения“. Той се състои от три части – Baba: “Bava Kamma” – „Първата порта“ или „Първата част“; “Baba Mezi’a”; “Bava Batra” – „Третата порта“ или „Третата част“, ако това изобщо интересува някого.

[61] Вж. “Rabbi Ovadia describes US president as “a slave” ruling the world” by Cherifa Sirry, “המפקד הלאומי”, “The People’’s Voice”, thepeoplesvoice.org, Tel-Aviv, August 13th, 2009 г., online: http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2009/08/13/rabbi-ovadia-describes-us-president-as-a; “Rabbi Ovadia describes US president as “a slave” ruling the world” by Cherifa Sirry, “Sabbah Report” – Because Silence is Complicity!, sabbah.biz, a certified ‘Google News’ source for news and Op-Ed – in Jordan, July 28, 2009 г., online: http://sabbah.biz/mt/archives/2009/07/28/rabbi-ovadia-describes-us-president-as-a-slave-ruling-the-world/; “Israeli leader calls Obama ‘Slave’‏” by beebj, “Daily Kos”, dailykos.com, Berkeley, CA, Tuesday, July 28, 2009 г., online: http://www.dailykos.com/story/2009/07/29/759093/-Israeli-leader-calls-Obama-Slave-8207#

[62] Пак там.

[63] Вж. напр. “Some 800,000 mourners attend funeral of Rabbi Ovadia Yosef: Funeral follows death earlier Monday of Shas spiritual leader and former chief rabbi; at least 200 receive medical attention” by Nir Hasson and Yaniv Kubovich, “Haaretz”, haaretz.com, Tel-Aviv, October 7, 2013 г., online: http://www.haaretz.com/news/national/1.551075

[64] “5 of Ovadia Yosef’s most controversial quotations” by Lazar Berman, “The Times of Israel”, timesofisrael.com, Jerusalem, October 9, 2013 г., online: http://www.timesofisrael.com/5-of-ovadia-yosefs-most-controversial-quotations/

[65] Вж. напр. “Blessed are you, Lord, our God, ruler of the universe who has not created me a woman” by Ari Hart, Rabbi, Co-founder, Uri L’Tzedek: Orthodox Social Justice, “The Huffington Post”, huffingtonpost.com, New York, NY, May 2, 2013 г., online: http://www.huffingtonpost.com/ari-hart/should-i-thank-god-for-not-making-me-a-woman_b_3197422.html; “Who Has Not Made Me a Woman: Different versions and parallels from classical sources and manuscripts provide an interesting perspective on this controversial blessing” by Eliezer Segal, “My Jewish Learning”, myjewishlearning.com, New York, NY, February 20, 2013 г., online: http://www.myjewishlearning.com/texts/Liturgy_and_Prayers/Siddur_Prayer_Book/Preliminary_Readings/Who_Has_Not_Made_Me_a_Woman.shtml

[66] Talmud: “Bammidber raba”, c. 21 & Jalkut 772, цитат във: Felix von Keudell – “The Internet: The Book Of Revelations, Volume 4”, Herstellung Und Verlag: Books on Demand Gmbh, Norderstedt, 2012 г., стр. 21. Авторът започва книгата с изричното твърдение, че това са проверени и напълно достоверни цитати.

[67] “U.S. Presbyterian Church to shed investments in Israel protest” by Eric M. Johnson, Reuters, reuters.com, New York, NY, Saturday, 21 June 2014 г., online: http://www.reuters.com/article/2014/06/21/us-usa-presbyterian-israel-idUSKBN0EW0AB20140621 Същото и в: “Presbyterian Church votes to divest in protest of Israeli policies”, RT – Russian Television, RT network, “TV-Novosti”, rt.com, Washington, DC, Saturday, 21 June 2014 г., online: http://rt.com/usa/167448-presbyterian-church-divestment-vote-israel/; “U.S. Presbyterian Church to shed investments in Israel in occupation protest” by Reuters Staff, Reuters, reuters.com, New York, NY, Monday, 23 June 2014 г., online: http://blogs.reuters.com/faithworld/2014/06/23/u-s-presbyterian-church-to-shed-investments-in-israel-in-occupation-protest/

[68] Редовните читатели знаят, че цитатите от арамейски са по техния превод на английски, дело на проф. Джордж Ламза – асириец, арамей, тоест потомък на древните българи. През шейсетте и седемдесетте години на ХХ век той преведе всички канонични текстове от оригиналите им на арамейски, които се съхраняваха в няколко сирийски манастира. Сега съдбата на тези безценни ръкописи е неизвестна. Манастирите бяха разграбени от ислямските терористи, финансирани от САЩ и Запада по заповед от интернационалното Братство и под контрола на Израел.

[69] Вж. „Откровение на Свети Иоана Богослова“, гл. 2, ст. 9.

[70] “U.S. Presbyterian Church to shed investments in Israel protest” by Eric M. Johnson, Reuters, reuters.com, New York, NY, Saturday, 21 June 2014 г., online: http://www.reuters.com/article/2014/06/21/us-usa-presbyterian-israel-idUSKBN0EW0AB20140621

[71] Пак там.

[72] Вж. “Zionism Unsettled: A Congregational Study Guide”, thе Presbyterian Church (USA), Louisville, KY, 2014 г., стр. 5. Книгата е в архива на автора.

[73] “ADL condemns US Presbyterian Church vote to join Israel divestment movement” by JPost.com Staff, Reuters, “The Jerusalem Post”, jpost.com, Jerusalem, Saturday, 21 June 2014 г., online: http://www.jpost.com/International/ADL-condemns-US-Presbyterian-Church-vote-to-join-Israel-divestment-movement-360076

[74] Вж. „Антисемитизъм в България днес“, съставител: Алфред Криспин, ИК „Колибри“, с подкрепата на Организацията на евреите в България „Шалом“ и Институт „Отворено общество“ – София, София, 2004 г.

[75] Вж. “U.S. Presbyterian Church to shed investments in Israel in occupation protest” by Reuters Staff, Reuters, вече цит. съч.

[76] Вж. Bryan Mark Rigg – “Hitler’s Jewish Soldiers. The Untold Story of Nazi Racial Laws and Men of Jewish Descent in the German Military”, University of Kansas Press, Kansas, 2002 г., стр. 342;  вж. също  “Hitler’s Martial Jews”, “The Times”, London, December 6, 1996 г., online: http://www.codoh.com/newsdesk/961206.HTML

[77] Вж. Эдуард Ходос – „Еврейский синдром: Публицистический цикл”, Издательство „Свитовыд”, Харьков, 2001 г., стр. 13, 83-85.

[78] Инджи Ледърър Гибъл – еврейска изследователка на религиите, активистка на феминизма и движението срещу расизма, омъжена за чернокож, която признава, че държи децата й да… изповядват юдаизма, в: “Intermarriage: A Very Jewish Question” by Inge Lederer Gibel, “Response”, Volume XIV, Number 4, Seattle Pacific University, Seattleр WA, Spring 1985 г., стp. 54. Фотокопие от публикацията в архива на автора.

[79] Philip Roth – “Pornoy’s Complaint”, Random House, New York, NY, 1969 г., стp. 74.

[80] Тук главен редактор и май издател му беше депутатът от БСП, другарят Мартин Захариев, произлизащ от тежък, комунистически еврейски род, здраво свързан със СССР.

[81] Американски телевизионен сериал с полицейски сюжет.

[82] От „шашкън“, но не е точно. Шашкън означава „смахнат“. В случая актьорът употребява “fag” – от faggot – педал, педераст на жаргон. Няма как да измисля трибуквена дума с „ш“, която да отговаря на английското значение.

[83] “Playboy Interview: Gary Oldman” by David Hochman, “Playboy”, playboy.com, New York, NY, Wednesday, June 25, 2014 г., online: http://www.playboy.com/playground/view/gary-oldman-playboy-interview

[84] Енцо Траверсо, италиански историк, в: Еnzo Traverso – “The Jews and Germany: From the ‘Judeo-German Symbiosis’ to the the Memory of Auschwitz”, University of Nebraska Press, Lincoln, NE, 1995 г., стр. 44.

[85] “Playboy Interview: Gary Oldman” by David Hochman, “Playboy”, вече цит. съч.

[86] Членка на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ от Демократическата партия, бивша нейна председателка.

[87] Първият е комик, но и двамата са известни телевизионни водещи.

[88] “The Contender”.

[89] Пак там.

[90] Вж. “Gary Oldman apologises for offending Jewish people after Playboy interview furore” by Ben Child, “The Guardian”, theguardian.com, London, Wednesday, 25 June 2014 г., online: http://www.theguardian.com/film/2014/jun/25/gary-oldman-apologises-in-antisemitism-row-mel-gibson; “UPDATE: Gary Oldman Answers ADL Charges Of Anti-Semitism In Playboy Interview” by Mike Fleming Jr, Deadline.com, Hollywood, CA, Tuesday, 24 June 2014 г., online: http://www.deadline.com/2014/06/gary-oldman-dealing-with-shrapnel-of-playboy-candor-without-context/; “Gary Oldman showed how far ‘anti-PC brigade’ sentiment has come” by Lola Okolosie, “The Guardian”, theguardian.com, London, Thursday, 26 June 2014 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/26/gary-oldman-anti-pc-brigade-political-correctness

[91] Spic – жаргонна обида за мексиканците и изобщо за латиноамериканците в САЩ.

[92] Дума на идиш. Това е германски диалект, който самозваните евреи ашкеназими – потомците на средновековните българи-хазари, научават в семействата си. Идиш се е зародил като диалект на българския в Стара Велика България. Например думата „жид“ означавала „кучешка пишка“. Българите постоянно слушали как техните съседи, които приели юдаизма, се ругаяти обиждат с това слово. И взели да ги наричат жидове. Със загубата на българския характер на държавата и нейното раздробяване на княжества, които приели, че са… „руски“, поюдейчените хазари все повече мигрирали на запад и се доближавали до германските държавици. Така постепенно лексиката на техния домашен език – идиш, била заменена с немски думи. Сефарадите, в чиято кръв условно се съдържат гени на античните юдеи, говорят друг език – ладино, често назоваван у нас шпаньол. Понеже след прогонването им от Испания през ХV век те намерили убежище в Отоманската империя. Донесли и езика си – диалект на испанския. Тук, по нашите земи, сефарадските евреи преживели своя „златен век“. Равините им сътворили някои от най-човеконенавистните трактати на Талмуда, наситени с омраза към християните.

[93] Allan C. Brownfeld – “Israeli Religious Intolerance and Rejection of the Peace Process Alienating Majority of American Jews”, “The Washington Report on Middle East Affairs”, wrmea.org, Washington, DC, April 1998 г., стp. 85, online: http://www.wrmea.org/wrmea-archives/193-washington-report-archives-1994-1999/april-1998/2939-israeli-religious-intolerance-and-rejection-of-the-peace-process-alienating-majority-of-american-jews-.html

[94] Вж. “Fears over Jean-Claude Juncker’s drinking: Concerns about the lifestyle of European Commission’s president in waiting raised by EU leaders ahead of key summit” by Peter Dominiczak, and Bruno Waterfield in Brussels, “The Telegraph”, elegraph.co.uk, London, Thursday, 26 June 2014 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10929427/Fears-over-Jean-Claude-Junckers-drinking.html

[95] “One step closer to quitting Europe: Cameron says the election of Juncker makes keeping Britain in the EU a harder task” by Peter Dominiczak, and Bruno Waterfield in Brussels, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Friday, 27 June 2014 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10932111/One-step-closer-to-quitting-Europe.html