Здравейте, Гост [Логин]
Територия на истината и свободното слово

ДОКАТО ЧОВЕЧЕСТВОТО НЕ СЕ ПРОБУДИ, СВЕТЪТ ЩЕ Е СЦЕНА САМО ЗА ИЗБРАНИ – Част 4

 

 

 

 

 

КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ОКТОПОД ЗАДУШАВА СВЕТА, НО ХОРАТА СЕ ДЪРЖАТ КАТО ЖАБИ, ДОВОЛНИ ОТ ЗАТОПЛЯЩАТА СЕ ВОДИЧКА, ДОКАТО ГИ ВАРЯТ

 

 

 

 

 

 

Добре дошли в медийния диагностичен център. Това е територия, предназначена за личности, за хора без комплекси, незасегнати от индоктринация, и с отворено съзнание. Единственото място, в което се съобщава истината, цялата истина и нищо освен истината. Нещо, което нито една друга медия в този провален опит за държава не може да си позволи.

 

 

 

 

*    *    *

 

 

 

Напоследък всяка статия на лондонския всекидневник „The Financial Times“ започва с призив за материална подкрепа с думите: „High quality global journalism requires investment.“ Което ще рече: „Висококачествената световна журналистика изисква инвестиции.“ Всеки да го разбира, както желае.

 

 

 

*    *    *

 

 

 

От дете ненавиждам лицемерието. До гуша ми е дошло от призивите на разни „антифашисти“. Това е маска, зад която се крият лицата на идеолозите на фашизма.  Тяхната истинска конспирация роди умопомрачително жестоките по същността и целите си идеологии на социализма, комунизма, фашизма, нацизма чак до днешния глобализъм.

Още по страшно беше и е тяхното практическо приложение. В него човекът, индивидуалността, отделната личност бе необходима само като дребен елемент, нищожен детайл в схемата на една чудовищна обществена машина, проектирана и изработена, за да служи единствено на интернационалния левитски елит. Машина, която потиска подавляващото мнозинство и облагодетелства шепата избраници на древния юдейски бог Мамон, олицетворяван от Родшилд и сие.

 

 

Интернационалът избра да ни постави под комунистически, а не под фашистки гнет, което е едно и също

 

 

Наричали Маргерита Сарфатиеврейската майка на фашизма“.[1] Произлязлата от богато еврейско семейство съветничка и любовница на дуче Маргерита Грасини, която на осемнадесетгодишна възраст се оженила за доста по-възрастния от нея юрист Чезаре Сарфати, до голяма степен помогнала при оформянето на идеологията на фашизма. В своята прочута биография на Мусолини тя пише: „Няма никакво съмнение, че ако комунистите имаха добър лидер, те щяха да спечелят на своя страна огромни маси от трудещи се и работници… Не отивам толкова далече, за да заявя, че в Италия диктатурата на пролетариата щеше да издържи дълго. Под натиска на материалните условия на народа тя навярно щеше да „се удави в море от кръв.[2]

 

Което не й пречи да признае, че главните болшевики високо ценяли „реализмана Мусолини. Особено начина, по който той „държал на подчинението“. „Ленин – подчертава фашистката Сарфати, – „знаеше това и отбеляза: „Мусолини? Огромна загуба е, че той ни напусна. Той е силен човек, който би отвел нашата партия до победа.“ Това бяха неговите думи, с които се обърна към делегация на италианските социалисти, които през 1919 и 1920 г. посетиха Русия. Троцки се изказа в същия дух: „Загубихте вашия коз; единственият човек, който можеше да извърши революция, беше Мусолини.[3]

 

От друга страна, мнението на дуче за болшевиките се променяло съобразно с конкретните обстоятелства и нужди, или по-скоро под диктовката на господарите му от левитския интернационал. „През 1917 г. Мусолини за кратко обяви Руската революция заеврейско отмъщениесрещу християнството, като заяви: „Раса не предава расаБолшевизмът бе отбраняван от интернационалната плутокрация. Това е самата истина.“

Няколко седмици по-късно той се обърна на 180 градуса: „Болшевизмът не е еврейски феномен, както мислят хоратаписа той.„Истината е, че болшевизмът води към окончателния край на евреите от Източна Европа.[4]

 

Спомнете си колко променливо е мнението на политиците. Показах го с видеосвидетелства в предходната част на настоящата поредица. А Революцията в Санкт-Петербург през февруариоктомври 1917 г. не е била руска. През есентадаже не е представлявала революция. Но съвсем бързо политическият метеж наистина прераснал в революцияпреди всичко чрез смяна на собствеността и на елитите.

И едните, и другите, и комунистите и фашистите, са били заедно. Една и съща ръка ги е хранилатази на интернационалната плутокрация. „Наистина много евреи бяха фашисти от самото начало.[5] Петима от основателите на фашисткото движение били евреи. Средмъчениците на фашизма“, които между 1919 и 1922 г. загинали в сблъсъците със социалистите (бившите съ­пар­тийци на Мусолини), имало трима евреи. Повече от двеста евреи взели участие в прословутия фашистки поход до Рим. Еврейски бизнесмени финансирали фа­шист­кото движение.

 

Еврейската авторка Сюзан Цукоти признава, че: „Участието на евреите в италианския фашизъм не е изненадващо. С изключение на доста в Рим, повечето евреи в Италия били представители на солидната средна класа и участвали в антиработническото движениеЕвреите се чувствали по-удобно във фашисткото антицърковно движение, което запази част от първоначалния радикализъм, отколкото в консервативните католически фракции. Очевидно не всички, но повечето евреи от сред­ната класа били фашисти, далеч повече и по-предани, отколкото повечето неевреи.[6]

 

Уважаваната еврейска философка Хана Аренд доуточнява: „Едва ли имаше еврейско семейство [в Италия], без поне един член на фашистката партия. Тъй като… евреите, както останалите италианци, в продължение на двайсет години се тълпяха във фашисткото движение. Понеже добрите административни длъжности бяха достъпни единствено за негови членове.[7]

 

Неколцина евреи бяха сред най близките съветници на Мусолини.[8] Що за фигури влизали в правителствата на дучето? Негов министър на финансите бил Гуидо Юнг. Алберт Луци командвал фашистката милиция, а Джорджо дел Веки от фашистката партия бил ректор на Университета на Рим. И тримата билиевреи![9]

Сред най-високопоставени дейци на фашизма в Италия били евреите Алдо Финци – заместник-министър на вътрешните работи и член на Първия фашистки съвет, Данте Алмани – заместник-началник на полицията, Маурицио Рава – генерал във фашистката милиция. Да не споменавам, че еврейската любовница на Мусолини, вече познатата ви Маргерита Сарфати, била главна редакторка на месечното списание на фашистката партия.[10]

Да добавя, че и друга прекалено интимна приятелка на дучетоАнджелика Балабаноф, била еврейка от Русия. За нея се знае, че била доста „палава“. Имала връзки с най-изтъкнатите болшевики, включително с Ленин.

 

Според твърдения на съвременници, през годините различни евреи повлияли върху дон Бенито, за да се откъсне от своите социалистически убеждения и да прегърне национализма и мерака към експанзия на Италия. Споменават се Г. Пантремоли, Е. Ярах, Е. Йона и Ч. Сарафати. „Петима евреи изпъквали сред основателите на бойните фашия.[11]

Даже личният зъболекар на Мусолини, д-р Пиперно, бил ортодоксален евреин.[12]

 

През 1927 г., насред самия възход на фашисткия режим, репортерът Гуидо Бедарида направил интервю с главния равин на Рим, преподавателя по талмудизъм Анджело Сакердоти. „Професор Сакердоти е убеден, че много от основополагащите принципи на фашистката доктрина, като например спазването на законите в държавата, уважение към традициите, принципът за властта, възхвалата на религиозните ценности, желанието за морал и физическа чистота както на семейството, така и на индивида, борбата за увеличаване на производството, а следователно битката срещу малтусианството, не са нищо повече или по-малко от еврейски принципи.[13]

 

Такива са фактите. Единственото, което си позволявам да добавя, е, че малтусианството е неуважение към човешкия живот. То е характерно за комунизма и евгениката, процъфтяла най-силно в най-големите комунистически страниСССР и САЩ. Въпреки че напоследък някои медии се мъчат да ни го пробутат като „фашистко“ схващане, малтусианството е съставен елемент на плана за новия световен редединната комунистическа държава. Пробутват ни го под формата на отвратителния евфемизъм „редукция на населението“.

 

Що се отнася до фашизма, съвсем същото било положението и в нашата страна. Незначителните и провалили се опити за привнасяне на фашизма на тукашна почва, били финансирани изключително от еврейски предприемачи и евреи, които били представители на италиански фирми в Царството ни. Разбира се, те били най-ревностни пропагандатори на тази идеология.[14]

 

Преди 9 септември 1944 г. у нас е имало точно четири фашистки организации, чиито членове не надхвърляли 300 души (Съюз на бойците – Съюз на българите – Съюз на българите-фашисти; Български народен съюзКубрат“; СъюзъБългарска родна защита“; Национална задруга за политическо възраждане), както и отделни привърженици на фашистката идеология. Те даже безуспешно опитвали да издават вестници, подпомагани с пари от еврейските организации.[15] Заможни евреи били сред най-активните членове на споменатите профашистки ядра.

Така нареченият „антисемитизъм“ бил непознат: „ВестникКубратизтъква високото гражданско и патриотично съзнание на българските евреи след Освобождението, участието им във войните, приноса им в стопанския и културен растеж на България.[16]

 

След 9 септември 1944 г. отново евреи бяха сред най-безмилостните и яростните комунистически тирани, наложили истински фашистки режим в България.

 

Така в своята авторитетна статия за фашизма за новата “Enciclopedia ItalianaЕмилио Джентиле описва съставните елементи наедна ориентировъчна дефиниция на фашизмав подробен списък от десет точки:

„1) Масово движение с участието на представители на различните класи, в което сред лидерите и милицията преобладава средната класа; на практика това е нов вид политическа дейност, организирана от партийната милиция, която определя своята идентичност не въз основа на социалната йерархия или класовия произход, а върху чувството за другарство; вярва, че има мисията за национално възраждане; смята, че е във война с всички политически противници и има за цел да постигне монопол на политическата власт чрез използването на терор, парламентарни политически действия и чрез сделки с водещи групировки, за да изгради нов режим, който ликвидира парламентарната демокрация.

2) „Антиидеологична“ и прагматична идеология, която се самообявява за антиматериалистка, антииндивидуалистична, антилиберална, антимарксистка, с популистки и антикапиталистически тенденции; представяща се по-скоро теоретично чрез средствата на нов политически стил и посредством митове, ритуали и символи, като светска религия, която възнамерява да култивира, социализира и интегрира вярата на масите, поставяйки си целта за създаването нанов човек“.

3) Култура, основана на мистичното мислене [извън реалността] и на активното трагично усещане за живота като манифестация на желанието за власт, върху мита за младежта като творец на историята и на възторга от милитаризацията на политиката като образец на живота и на колективната дейност.

4) Тоталитарно схващане за първенството на политиката [а не на икономиката], съсредоточено в мобилизирането на общите усилия за стопяване на индивидалното и индивида и за масите, като форма на органично и мистично единство на нацията във формата на етническа и морална общност; като за целта прилага мерки на дискриминация и преследване срещу всеки, който реши да пребивава извън общността, независимо дали като враг на режима или като представител на раса, смятана за по-нисши или иначе казанозастрашаваща единството на нацията[Ето я етимологията на „Възродителния процес“ у нас от 1972-1974 и 1984-1989 г.]

6) Еднопартийна държава, чиято задача е да осигури въоръжената защита на режима, като специално подбира своите ръководни кадри и организира масите в държавата в процес на постоянна мобилизация на чувствата и вярата.

7) Полицейски апарат, който превантивно премахва, контролира и подтиска [в оригинала „репресира“] другояче мислещите и опозицията, даже чрез организиран терор.

8) Политическа система, организирана на принципа на функционалната йерархия [не на размера на собствеността и познанията – на елита], действаща от върха надолу, и оглавявана отлидер“ [Duce, Führer, генеральний секретар], подбран заради обаянието му, който командва, разпорежда и координира действията на партията и на режима.

9) Корпоративна [обща, съвместна] организация на икономиката, която подтиска профсъюзните свободи, разширява сферата на държавната намеса и се стреми да постигне своите властови цели посредством принципите на технокрацията и солидарността, сътрудничеството междупроизводителните сектори“, под контрола на режима, като донякъде съхранява частната собственост и класовите различия.

10) Външна политика, вдъхновявана от мита за националното могъщество и величие с цел империалистическа експанзия [разширение].[17]

 

Дотук навярно сте забелязали трите различия между комунистическата и фашистката идеология. Първата е марксистка, а втората „антимарксистка“. Което в живота не означава нищо. Втората разлика е в отношението към частната собственост. Третата – в основата на външната политика: при комунизма тя е интернационалната експанзияизносът на революция. При фашизманационалната.

Днес наблюдаваме износ надемокрация“. Такава, каквато си я представят интернационалиститеглобалистите. Още едно доказателство, че вървим към комунизъм.

 

Сигурно ви е направило впечатление, че прескочих Точка 5). Умишлено, защото в нея е закодирана единствена по-съществената разлика между двата еднояйчни идеологически близнака.

Тази точка гласи: „5) Гражданска етика, основана върху тоталното посвещение на националната общност, върху дисциплината, мъжеството, другарството и войнския дух.[18]

 

При комунистите се пропагандира „интернационалната общност“. Макар неколкократно, поне у нас, границата между интернационалното и националното да беше прекрачена. И режимът на БКП, начело с Тодор ЗамфиркьовЖивков, да надяна пълната бойна униформа на фашизма. Първия път – в края на шейсетте, когато започнаха свадите с македонците от СФРЮ. Втория – при двата „възродителни процеса“, на които насилствено бяха подложени нашите мюсюлмани, обявени от другарите за „български турци“?!

Никъде в тези десет точки, дефиниращи фашизма, не забелязахте да се говори за вяра в Бога, за морал и за нравствени ценности, нали? Единствено това дава преимущество на ционизма доктрината-майка, пръкнала хермафродити като комунизъм и фашизъм. Тя е изградена върху два основополагащи принципа.

 

Първият е изключителността. Тоест – вярата, че някакъв еврейски бог е обещал насвоянарод земята, наречена Палестина, както и господството над всички останали нации. Вторият е нацизмът. Израел е еврейска държава, която е поставена над всички други.

След като гоите мълчат, приемат и дори отстояват и подобни антихуманни фантасмагории, които се превръщат в основа на някакъвновсветовен ред, гарантиращ еврейското царуване над всички останали хора, не остава друго, освен шапка да свалим на ционистите.

 

В днешен Израел се приемат закони, които напълно покриват дефиницията за фашистки. Например законът, който изискваот онези, които желаят да станат [израелски] граждани, задължително да полагат клетва, че ще бъдат предани на държавата Израел като еврейска, ционистка и демократична; на нейните символи и ценности; и да служат в нейните въоръжените сили или в някаква алтернативна служба.[19]

Представяте ли си как се чувстват арабите, жители на Израел? И колко аморално, болшевишко е изискването да стрелят срещу своите при евентуална акция на ционистката войска, в която са длъжни да служат?

 

 

Ди Канио и почтеността

 

 

Сега да се върнем към лицемерието. В момент, в който Европа и САЩ се тресат от икономическа криза, изкуствено наложена от еврейските банкери, отново изплува образът на… фашизма. То не бяха неонацисти в Гемания, масовият убиец Брейвик в Норвегия, който се оказа… ционист и произраелски настроен масон. За да размахат като предупредителен флаг гръцката националистическа партия „Златна зора“.

През цялото време приемат свързаните с КГБ съветски еврейски олигарси, които не спират да изнасят златото на КПСС. И да бранят комунистите с всеотдадеността на съвременни Александър-Матросовци. Опита ли се някой да ги докосне, срещу него се надига истинска „желязна стена“, способна да се стовари връз дръзналия да обвини Техните алчно червени рожби.

 

Тези дни заваляха „заплахи“, че: „Гръцката неонацистка Златна зора прерастава в глобална и има политически амбиции“.[20] Коя политическа партия ги няма? Нали властта е целта, стремежът на всяка?

Че като заприиждаха едни предупреждения,… откъде ли не. От далечните Австралия и Канада, чак до съседните страни. Направиха ретроспекция, в която твърдят как преди век основаната от евреи от Юга на Съединените щати расистка организация Ку Клукс Клан дискриминиралагърците във Флорида“. Върнаха филмовата лента 30 лета назад, набеждавайки лидера на „Златна зора“ Михалоякос, че тогавае разговарял в гръцкия парламент с двама германски неонацисти, представящи се като журналисти. „Златна зора“ отхвърли твърдението като „стара, засъхнала кал“.[21]

Да бях аз, щях да ги попитам: А вие биехте ли малки негърчета? Щото вашите тукашни колониални слуги разказваха такива работи…

 

Най-вкусната порция от тази гнусна манджа от инсинуации ни сервираха със „случая Паоло Ди Канио“. След като италианецът беше назначен за треньор – сега ги наричат „управители“, „мениджъри“ – на английския футболен клуб „Съндърланд“, в медиите на Острова изригнаха истински „антифашистки“ вулкани. Да му бъде забранено да поеме тима, поискахадемократите“, „защитницина свободата?!

Тъй като, видите ли, някогашната „звезда“ на „калчото“ признала, че е с фашистки убеждения. Колко страшно! Каква опасност дебнебританската демокрация“, която държи в колониално подчинение не само Северна Ирландия, Шотландия, Уелс, Гибралтар и Малвинските острови, а и още редица далечни територии. Например „независима“ Канада, чието държавно устройство е „федерална конституционна монархия с държавен глава кралица Елизабет ІІ, представлявана от генерал-губернатор“! Съвсем, ама точно същото се отнася и за Австралия!

Великобритания продължава да се изживява като империя в рамките на т. нар. Британска общност на нациите. Изключително „демократично“ и „съвременно“! То е все едно бившите съветски републики да имат за държавен глава Владимир Путин, представляван от съответния генсек по места. Дали на практика не е така?…

 

Приятно ме изненада мнението на млад коментатор. Той повдигна завесата на западното двуличие. И призна, че днешната „опасно едностранчива цивилизация“ на Албионас всяка изминала седмица става все по-нетолерантна към несъгласието [различното мнение]“.

Нататък напълно справедливо добави: „Най-малкото Ди Канио е честен по отношение на своите фашистки убеждения за разлика от своите критици.[22]

 

После доразви мисълта си: „Толкова привикнахме с нетолерантността, замаскирана катообществена отговорност“, че такива неща даже не ни впечатляват. Схващането, че на личност с неудобни убеждения, независимо от това дали са сериозни или просто лични, само заради тяхното изповядване, следва да бъде отказвано да заема висококвалифицирана длъжност, е широко разпространено средсъвестнитехора.

Добре, но по един злокобен начин това не е ли форма на фашизъм? Свободата на мисълта и на словото има един единствен смисъл: ако важи за онези, които имат мнение, смятано от мнозинството за неприемливо.[23]

 

Съвсем вярно! Останалото е фашизъм, комунизъм, както желаете. С какво политическите убеждения на Паоло Ди Канио могат да попречат на неговата работа като треньор на футболен отбор? Не ми подхвърляйте, че треньорът е и „възпитател“. Това са макаренковски болшевишки глупости.

Ди Канио е просто почтен човек, който, за разлика от туземните комунисти и техните наследници, не се е облагодетелствал от тоталитарния фашистки режим. Не е бил качен на фашистка ракета-носител, както всички местни управници, „бизнесмени“, културтрегери, спортни деятеливсички успели и успяващи“.

А кавичките са, понеже вярата ни е малко. Затова все забравяме най-важното: „Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му.[24]

Настоящите разправии между църквите и държавата по темата за политиката на благоденствие показват колко е помръкнала силата на духовенството.[25] Вината на свещеничеството, подвело се по „фарисейския квас“, отдало са на типичния за евреите материализъм, е неизмерима.

 

Американецът Артър Катц, който е покръстен евреин, не спестява вината на т. нар. християнска църква: „Твърде охотното и мълчаливо съгласие на Църквата с юдаизма и признаването на синагогата като представител на една алтернативна и валидна вяра е противоположно на апостолското виждане. Това е обезсилило свидетелството на Църквата и то повече, отколкото тя си представя, както пред евреите, така и пред останалите народи… Това отхвърляне на апостолската и Новозаветната вяра заплашва самата същност на църквата[26]

Десетилетие по-късно животът доказа колко прав е авторът на тази присъда. Новопроизведените в интернационален юдеомилиционерски чиндесни“ си позволяват да охулват Христовото Учение, наричайки го „чист марксизъм“. Забравяйки, че тъкмо Карл Маркс отхвърли религията като „опиум за народите“…[27] А зад враждебна фразеология от сорта, че вярата е „претоварена от комунистически дух“, крият собствената си принадлежност към Ротшилдовия марксизъм.[28]

 

За разлика от Паоло Ди Канио, всички негови критици, особено т. нар. световни лидери, са долнопробни измамници, шарлатани, лицемери, фалшиви, зависими, двулични същества, скритипод вънкашност чужда“. Те са комунисти или фашисти. Названието, издаващо някаква идеологическа определеност, е без значение. Всички са еднакви и се представят за „демократи“.

Но и Хитлер дойде на власт по т. нар. демократичен пътчрез избори. Цели 43 годиниот септември 1946 до ноември 1989 година, ни убеждаваха, че живеем в условията на „народна демокрация“…

Колко пъти чрез интервюто с Еърън Русо изяснявах това: Няма по-лоша и тоталитарна форма на управление от демокрацията. Тя представлява диктат на мнозинството. Често пъти това мнозинство може да е съвсем символично – 50,01 : 49,99 процента.

На третия американски президент, основателя на Демократическата партия Томас Джеферсън, приписват шеговитата констатация: „Демокрацията е все едно два вълка и една овца да гласуват какво да вечерят.[29] Може, ако само овцата е въоръжена

На това ли казвате „свобода“? Този ли е стремежът ви?

 

Не ме разбирайте погрешно. Нямам нищо общо с никаква идеологиясоциалистическа, комунистическа, фашистка, нацистка, либералнаНе съм фанатик в нищо, освен може би в труда, в упованието на собствените сили и във вярата в Христос, но не и в т. нар. християнствоофициалното, на Шауловата фарисейска църква. Ако спазвахме Неговия Завет, щяхме да живеем в хармонично общество с достатъчно права, възможности и справедливост. Едва ли щяхме да се страхуваме и да се държим точно като гои. А да Ги стиснем за гушите, както би постъпил Господ Бог:

Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч[30]

 

Уви, повлякоха ни след фарисеите. Пък и преобладаващото мнозинство само ги последвасатанинско сборище, наречено църква; тотална несвобода и несправедливостсоциализъм и комунизъм; лъжа, безправие и умело прикривана тираниядемокрацияЕто докъде стигнахме.

 

Освен това не харесвам никого от онези, които изповядват тези дяволски философии, но ценя почтеността.

Не ми допадаха много от нещата, които Хуго Чавес вършеше във Венецуела. Особено начина, по който посегна на малкия и средния бизнес. Но това стана след преврата, който онези от Север му спретнаха. За да го тласнат в обятията на Кастро. Нима не сториха същото с Фидел, но четири десетилетия по-рано?

Преценете: по-честно ли е наднационалните еврейски корпорации да изсмукват приходите от добива на венецуелски петрол и да ги изнасят в Маями, Ню Йорк, Вашингтон, Лондон?

Чавес наложи високи данъци на най-богатите фамилии, които служеха на своите господари от Север. И изнасяха своите доходи и печалбите на интернационалните корпорации, чиито високоплатени посредници бяха, САЩ. Те не паратизираха, без да създават работни места.

Освен туй, национализира чрез изкупуване на собствеността им чуждестранните нефтодобивни компании. Това изобщо не е социализъм. То е справедлив, градивен патриотизъм.

 

По доста сходен начин постъпи и смятаната за „крайно дясна“ републиканка Сеъръ Пейлин, докато беше губернаторка на Аляска. Първо обложи със сериозни щатски еко-данъци петролните компании. Докато намали със 75 на сто налога върху недвижимото имущество и инвентара. И отмени изцяло противоконституционния данък върху доходите!

На всичко отгоре година и нещо след встъпването си в длъжност енергичната жена изкупи частни дялове и създаде почти изцяло щатскатадържавнатапетролна компанияPrudhoe Bay Oil Field”. През 2008 година само приходите от тази фирма донесоха на щатския бюджет 10 милиарда доларадвойно повече от предходната 2007-а![31]

За да получите по-пъна представа, населението на огромния по площ щат – бившия „руски леден куфар“, е… 731 449 души! По този показател Аляска е най-малката от всички 50 североамерикански обединени държави.[32] Бюджетът на България за 2013 г. възлиза на 18 403 617 000 лева.

По курса на БНБ за щатския долар за 5 април 2013 г., ако вноската на петролната фирмаPrudhoe Bay Oil Fieldза бюджета на Аляска от 2008 година се е запазила, само тя е осигурила на тези по-малко от три-четвърти от милона граждани на щата повече от 15 258 500 000 лева! В относителни числа: 82,9 на сто от бюджета за настоящата година на този провален опит за държава, в който креем!

 

При това подчертавам: не иде реч за бюджета на щата Аляска, а само за част от него, внесена от държавната петролна компания. И то при други международни цени на нефта…   Иначе казано, позовавайки се на официалните данни, само по цитираното приходно перо 731 449 жители на Аляска разчитат на 15 258 500 000 лева. Докато десеторно повече нашенци – 7 364 570 души според преброяването от 2011 г., се надяват на трохи от общо 18 403 617 000 лева! Както се казва, къде Киро на кирия?…

И това ли е комунизъм? Ако е така, приемам го!

 

По времето, за което разказвам, Сеъръ Пейлин, съпруга и майка на пет деца, едното от които с увреждания, беше кандидатка за вицепремиер на GOPГСПГолямата стара партия, Републиканската. Чрез медиите я направиха за посмешище. Сещате се защо.

Сега е начело на най-дясното републиканско крило, т. нар. Чаена партия. И въобще не приема, чедържавата непременно е лош собственик и стопанин“, както плещят нашенските новопокръстени пишман либерали, все бивши комунета. Зависи кой я представлява, а също така какви са методите за контрол над управлението.

Светът е красив, понеже е пъстър. Тази максима се отнася и до собствеността. Истинските консерватори я тачат и бранят, независимо чия е.

Тукашнитедесни“, бившилевии утрешникаквито дойде“, коитоповечето без дори да знаятсричат мантрите от бляновете на Ротшилдови, искат да ни надянат поредната униформа. Този път – частна, но отнова на всяка цена.

А свободата на избора? Не всеки иска и може да бъде частник. Въпросът е да има прилична и достатъчно платена работа.

Но местните „бизнесмени“ и техните „идеолози“, пръкнали се от землянките на БКП, БЗНС, ДС, неотдавна изули съдраните си потури, неставащи даже за улични метачи, камо ли за предприемачи, плещят друго.

Кьорави ли сте? Не виждате ли реколтата на тяхнотопредприемачество“? Настоящата катастрофа е тяхно, болшевишко дело. А не на някакви „буржоа“ и „антикомунисти“, които още одумвате зад гърба им като „врагове на народа“.

 

Невъзможно е комунистът да го проумее. Доказано е, че значителен дял от неговия мозък е парализиран, не действа.

 

Но да продължа с изясняване на мирогледа и позицията си. Изобщо не симпатизирам на режима на Башар ал-Асад в Сирия. Същото беше отношението ми и към онзи, предвождан от баща му.

Но кой и защо ги постави на президентския на практика на царскиятрон в Дамаск? Изобщо не бяха явните комунистиПък и Башар е специализирал в Лондон, а не в Москва, нали? Съпругата му е британска гражданка…

Обаче в никакъв случай не желая да видя въоръжени до зъби ислямски главорези, ако щете от Ал-Кайда, ако въобще съществува, да бесуват в столицата на древния Бал-Истан.

 

За пореден път питам: Чия рожба са тези изверги? Кой ги финансира, въоръжава и обучава?

 

Никога не съм симпатизирал на военните, още по-малко на войните. Разкрих достатъчно от варварщината зад Войната срещу Ирак отпреди десет години. Но и тази монета има реверсобратна страна. Ще отрече ли някой, че тамошните кюрди получиха относителна национална независимост? Тя ще стане привидно окончателна, всъщност подобна на тукашната – прикрито колониална, не поради любовта на Братството към местното население. А понеже това диктуват интересите на петролнитекрале“. В иракски Кюрдистан има нефтени залежи… Всичко наподобява повторение – римейк – на Руско-турската война от 1877-1878 г. Но все пак е някакво начало, не смятате ли?

 

Също така не желая да гледам как Съветите – пардон, днес „руснаците“ – и израелците ще изпомпват газа и нефта от шелфа на Кипър и Гърция. Нито как германските нацисти и комунисти, наметнати сдемократичнамантия, чиято ръка е комсомолската деятелка Ангела Меркиавели, се домогват до пристанищата и предприятията на южната ни съседка. Не мога да злорадствам, задето назначените от синедриона арабски шейхове, налагащи небивало иго върху собствените си народи, режат парчета от древнобългарския Илат, ако щете Елада.

Искам да кажа, че рядко нещата са толкова елементарни.

 

Струва си да ви върна в… 1823 година. Да припомня истината, разкрита в стихове от бореца за освобождение на гърците лорд Джордж Гордън Байрън.

 

[Кой е онзи, който] казва:

О, злато! Все още те предпочитам кат хартия,

що банковия кредит забулва в завеса от мъгла.

Е, кой държи равновесието на света?

Кой царства над конгреса[33],

без разлика дали е роялист или е либерал?

Кой вдигна тез голтаци –

останали без ризи испански патриоти?

(Дето накараха старата европейска преса

да скърца и да ломоти все напусто?)

Кой болката в света поддържа, без значение

дали той е старият или пък новият?[34]

Или пък удоволствието? Кой кара всички политици да бърборят?

Да, сянката на благородния и храбър Бонапарт?

Евреинът Ротшилд и неговият християнински брат от Беърингс“.[35]

Ето коите и истинският либерал Лафит[36]

са истинските господари на Европа.

Всеки кредит не просто е спекулативен удар.

Той нация завзема или катурва трон.

Тя и републиката има дял в това;

Не са ни непознати собствениците на акциите на Колумбия [облигациите от нейния държавен дълг],

пак срещу заем; даже онази тъй богата на сребро земяПеру,

чрез обезценка в земята следва да бъде ударена все от евреина

Земите и от двете страни [на Атлантика и Тихия океан]

са негови [на Ротшилд], а корабите му разтоварват от

Цейлон, Инд, чак до Катай [Китай].

С тях на всеки курс пренася  ароматния продукт на Изтока.

Пътищата кънтят от грохота под другопланетните  му колесници.[37]

А виното му зачервява като устните на Аврора.

А пък винарните му трябва да са дворци царски,[38] докато той,

пренебрегващ всеки чувствен зов, командва

интелектуален владетел на всичко по света.[39]

 

После Емил Зола публикува статията си „Аз обвинявам“ в защита на еврейския капитан Драйфус във вестник “L’Aurore” – „Аврора“ – „Зора“. А болшевишката легенда гласи, че Лениновият метеж започнал със залповете на корабаАврора“. Днешната гръцка неонацистка партия се зове „Златна зора“. На латински “Aurora aurea”…

 

 

Вий водачите не пазете…

 

 

Не е вярно, че не съществуват други възможности. Даже управлението на цар Борис ІІІ от 1935 година насетне, напълно неточно и несправедливо квалифицирано като авторитарно“, е било сто пъти по-успешно и полезно от вашата любима, но неосмислена „демокрация“. Народното събрание е станало сбор на личности. В него са се мъдрели дори комуняги, скрити под всякаквинетерористичнидомина. Това е краткотрайният – за жалост – период на истинското българско процъфтяване!

Войната го прекъсва. За нея обвинявайте и се сърдете на любимия ви, толкова бранен от вас еврейски елит.

 

Ще се намерят „теоретици“ и „историци“, които ще се опитат да внушат, че дуче бил по-практичен, авождът на световния пролетариат“ вярно отстоявал комунистическата доктрина. Това е толкова далече от истината, колкото Земята от Слънцето. Всичко е въпрос на подход. Както през тридесетте години на м.в. подчертал гаулайтерът на съветската тайна милиция Лаврентий Павлович Берия:[40]

Психополитиката е изкуството и науката за налагане на власт над мислите и предаността на личноститена офицерите, на службите и на маситеи нейното ръководене. А резултатът е завладяването на вражеските народи чрез лечение на психиката. Трябва да се трудите, докато под прикритието на психологията всеки учител по тази дисциплина съзнателно или не преподава единствено комунистическата доктрина.[41]

 

Психическата война с използването на психотронни оръжия не е спирала. Особено интензивно я водят днес. Оценките за степента на нейния успех се измерва с жертвите на непредизвиканите масови убийства и броя на самоубийствата.

Затова да се върнем към парите на водещите болшевики и към тяхната алчност.

Как всичко това контрастира с лицемерието на официалната комунистическа доктрина! Троцки ни припомня: „По време на юнския Конгрес на съветите [през 1917 г.] Ленин изиска сериозни мерки за борба с локаутите, грабежите и организираното съсипване на икономическия живот от страна на индустриалците и банкерите. „Обнародвайте печалбите на господа капиталистите, арестувайте петдесет или сто от най-големите милионери.

Достатъчно е да ги приберете за няколко седмици дори при привилегированите условия, при които е задържан [император] Николай Романов, с елементарната задача да ги накарате да разплетат кълбото на [своите] манипулации, да разкрият мръсотията и егоизма си, които даже при новото правителство ни костват милиони.”

Предложението на съветския лидер Ленин изглеждаше чудовищно. „Представяте ли си, че можете да промените икономическите закони чрез насилнически действия срещу отделни капиталисти?“ Обстоятелството, че тези индустриалци диктуваха законите посредством конспирация, насочена срещу народа, се смяташе за нещо в реда на нещата. Месец по-късно [еврейският социалист] Керенски, който с бурно негодувание се нахвърли срещу Ленин, не се поколеба да арестува хиляди работници, несъгласни с разбиранията на индустриалците по отношение на „икономическия живот“.

Беше разкрита връзката между икономиката и политиката. Държавата, свикнала да се изявява в качеството си на тайнствен законодател, сега все по-често действаше по най-примитивен начин, което ще рече – под формата набезпристрастносттана своите въоръжени мъже. В различни части на страната работниците набелязваха шефовете, които отказваха да отстъпят или дори да преговарят, като в някои случаи ги принуждаваха със сила да се явят пред съвета, а в други – ги поставяха под домашен арест. Никак не е случайно, че работническата милиция стана обект на особена омраза от страна на заможните класи.[42]

 

Редовните читатели са наясно чия рожба е авторът на горните откровения. Лейба Давидович Бронщейн, откраднал благородническото фамилно име Троцки, ни е оставил ръководство за справяне с Тях – господарите на света и тукашните им наместници. Кой да чете, слуша, вярва? Пък и откъде кураж и желание за единение, та да се справим с поробителитеинтернационалните комунисти, независимо от настоящата им премяна?

 

В средата на ХІХ век, по поръчка на лондонските Ротшилдови и срещу договорена висока цена за услугата, един от главните идеолози и дейци на новия световен ред Мордехай ЛевиКарл Маркс, откраднал от германския социалист, работнически лидер и масон Карл Шапер девиза „Пролетарии от всички страни, съединявайте се![43] По същия начин безцеремонно си присвоил теорията на френския революционер Луи Огюст Бланки за някаква диктатура на пролетариата.

 

След като двамата с Енгелс преработили издадената през 1841 г. брошура на еврейския илюминат Клинтън РузвелтИзкуството на управлението, основано на естествените закони“,[44] забъркали всички споменати тези в една обща каша. И с парите и медийната мощ на Ротшилд я провъзгласили за… „научен комунизъм“. Всъщност това е въведение в тео­рията на новия световен ред, единната комунистическа държава на планетата. И докато се наслаждавали на буржоазния лукс и удобства, учели „пролетариата“ да се бори против „експлоатацията“. А всъщност изграждали всемирен холдинг под ръководството нацаря от Давидовото коляно”, както завещал в Протоколите си един от тях – върховният жрец от Лондон Лайънъл Ротшилд.

 

Дали не става дума за „конспиративна теория“? Ако днес дадете ухо на онова, което говорят „десни“ политици като Силвио Берлускони в Италия или Никола Саркози във Франция, Дейвид Камерън във Великобритания, ще се убедите – все едно чувате проповедите на Карл Маркс в изгнание. От дълги години твърдя, че при сегашния опит за демокрация по света (може би без Швейцария), гласуването само ви прави съучастници. Всички партии произлизат от скритата единствена политическа сила на парите, която изповядва истинския комунизъм. Заслушайте се в онова, което казват архикапиталистите. Чуйте приказките на бившата номенклатура на комунистическите партии, преживяла „меко кацане“ на ръководните постове в едновремешните социалистически страни. Обърнете внимание дори на думите на такива ортодоксални комунисти като китайските лидери. Ще се уверите, че и капиталистите, и комунистите говорят на един и същ език.

Винаги е по-добре да изберете оригинала пред копието. Ала това означава да омърсите душата си. Ето защо не гласувам и съм убеден, че истински вярващите и почтените хора не го правят. Имам предвид, когато се налага да избират между злини.

Няма безизходица, но и без усилия не става. В такъв случай, поне за мен, спасението на душата е приоритетглавен.

 

Братството е тъй уверено в себе си, че отдавна ни казва нещата „право куме в очи“. Най-често го прави с художествени средства. Това осо­бе­но силно проличава в пространния монолог на големия шеф Артър Джен­сън от филма „Телевизионна мрежа“, на който отдавна и единствен тук обръщам внимание. Може и да ви е дотегнало да гледате този откъс, в който той разяснява корпоративната космология. Но няма да ви го спестя. За опресняване на паметта.

 

 

http://youtu.be/MV3A3Nhjbhc

 

 

Това, че тези необорими истини не достигат до съзнанието на мнозинството от човечеството, с нищо не ги променя. Жалко за личните съдби на всеки от това човешко стадо.

Всички идеологически измами, пуснати в употреба през последните две и половина столетия, са чиста проба равинско творчество: измамата демокрация, но и още по-страшните – социализъм, комунизъм, фашизъм, националсоциализъм; заблудите либерализъм, пазарна икономика… Тези неща никога не са действали и не съществуват в действителността. Те са идеологии. Което ще рече, сбор от специално подбрани идеи, които да представят по най-благоприятен начин целите на група хора и начините за тяхното постигане.

Някъде може да срещнете „предположението“, че е възможно идеологиите да възникват „случайно“. Любопитен съм да науча поне един такъв пример. Ако заменим „група хора“ с „класа“, нещата отиват на мястото си.

 

Още през 1919 година някои истини виждат бял свят: „В действителност Великата руска революция бе дело на еврейските ръце.[45] А нима тъй загадъчният американски равин Хари Уетън не се явява като арбитър? През 1939 г. той пояснява: „Душата на комуниста е душата на юдаизма. Оттук следва, че както в Руската революция триумфът на комунизма беше триумф на юда­изма, така и триумфът на фашизма е триумф на юдаизма.[46]

А Троцки е на мнение, че: „Независимо от дълбоките различия в социалните им основи, сталинизмът и фашизмът са съпоставими явления. В много от характеристиките си те показват пълно съвпадение. Победоносното революционно движение в Европа би трябвало незабавно да свали не само фашизма, но и съветския бонапартизъм.[47][48]

 

За съжаление между двата тоталитарни режима няма разлика само на пръв поглед. Как могат да се сравнят болшевишките зверства, измервани с десетки милиони жертви, с дванадесетте, паднали по време на целия период на управление на фашистите в Италия? При това Мусолини не посяга на частната собственост… „Евреите приветстваха революцията в християнския свят и тъкмо евреите ще дадат пример“ – разкрива равинът Хари Уетън. – „Не е случайно, че юдаизмът роди марксизма. И не е случайно, че евреите охотно възприеха марксизма: всичко това беше в пълно съзвучие с напредъка на юдаизма и на евреите.[49]

Харълд Ласки не греши, когато твърди, че комунизмътотрича законността на всяка власт, която не се основава на разюзданата слободия и с нейната разрушителност възвестява настъпването на една по-светла зора“.[50]

 

За самозванитеевреизаконно е само онова, което брани техния интерес.

 

Още далеч назад, преди да са сънували Октомврийската „революция“, бъдещите болшевики бленували богатства. Ето как евреинът Александър Солженицин описва един от воде­щи­те социалисти, Александър Парвус, чието истинско име било Израел Хелфанд: „Отчаян рево­лю­ционер, ръката му не трепвала, когато разрушавал импе­рии. И страстен търговец, чиято ръка треперела, докато броел пари. Ходел със скъсани обувки и протрити панталони, но още през 1901 г. в Мюнхен убеждавал Ленин: „Трябва да забогатеем! Парите са най-великата сила.[51]

Не пропускайте да си спомните, че преди да изчезне окончателно някъде, навярно в Турция, този ПарвусХелфанд е намирал сигурен и топъл прием от предците на настоящите ни ционисти, до един свързани и с БКП. Впрочем те криеха вярата си в Йехова, ционизма и се кълняха във вярност в СССР. За евреите подобни мутации не са нищо ново. Да си спомним само последователите на Шабатай Цви – сектата Дьонме, възникнала в Солуннай-еврейския град на света допреди 150 години.

 

А тогава, в страшните дни и години след болшевишкия метеж в Русия, ленинците били готови на всякакви предателства и зверства, но не срещу 30, а за многократно повече сребърници.

Толкова алчни ли са били „вождът на световния пролетариат“ и неговата еврейска камарила? Да подирим отговора при техния учител Маркс, който твърди: „Какво всъщност е основата на юдейската религия? Практическата потребност, егоизмът.[52]

 

От друга страна, може да се твърди, че както крайно дясното, така и крайно лявото в обичайния политически спектър са абсолютно колективистични“ – смята професорът по икономическа история Антъни Сътън. И е прав. – „И националсоциалистите (напри­мер фашистите) и интернационалните социалисти (например комунистите) препоръчаха [и за огромно съжаление наложиха] тоталитарна политико-икономи­ческа система, основана на голата, неприк­ритата политическа власт и обуздаването на индивида. Двете системи се нуждаят от монополно господство над обществото.[53]

 

Какъв е стремежът на интернационалната финансова левитска мафия? Точно това – „монополно господство над обществото“, но не в отделна държава, а по цялото земно кълбо. Ето откъде идват понятия като глобализъм и нов световен ред.

 

 

Защо Китай? Откога Китай?

 

 

Вече отбелязахме заключението, до което достига Сътън. А именно, че „навремето монополният контрол над индустрията беше цел на Дж. П. Морган и Дж. Д. Рокфелер, то към края на ХІХ век вътрешните sanctums[54] на „Уол Стрийт“ стигнаха до извода, че най-ефикасният път за постигане на пълен и неоспорим монопол, бешевлизането в политиката“. И то така, че обществото да бъде принудено да работи за монополиститепод прикритието на лозунгите за общест­вено добро и обществен интересСледо­ва­телно алтер­нативният концептуален пакет от полити­чески идеи и политико-икономически системи[55] е свър­зан със степента на индивидуална свобода, противопо­ставена на равнището на централизирания политически контрол. При така поставените условия корпоративната държава на благоденствието и социализмът са от една и съща страна на спектъра.[56] Оттук се убеждаваме, че опи­тите за монополен контрол над обществото може да има различни етикети, докато притежава общи характеристики.[57]

 

Опа! Върнете се към епизода от филма „Телевизионна мрежа“. Ако светът е корпорация, а на свой ред корпоративната държава е социализъм, се оказва, че тази караща ме да настръхвам форма на управление трябва да се възцари на планетата. Не е ли така?

С риск да досадя напомням връзката и зависимостта на Дж. П. Морган и Дж. Д. Рокфелер и останалите индустриални и банкерски фамилии с на практика създалото ги семейство Ротшилд.

 

Пред нашите очи Китай измества САЩ като световна имперска сила. В такъв случай не греша ли? Възможно ли е комунистическата Китайска народна република да има нещо общо със семейство Ротшилд и предвожданото от тях финансово Братство, отдавна прераснало във финансово-промишлен Интернационал?

Да видим.

Кой беше първият „икономически тигър“ на съвремието ни? Не го нарекоха така, а използваха още по-силен епитет – „японско чудо“. То започна петнадесетина години след бомбардировките в Хирошима и Нагасаки. Каква е връзката с Ротшилдови? Ще изложа факти, а вие решете. Но не пропускайто от съзнанието си и това, как само след едно природно бедствие, за което все повече специалисти твърдят, че е било умишлено предизвикано чрез системата HAARP, станции от която има и в Русия, Япония беше върната десетилетия назад

За първи път представител на прословутото семейство посещава Япония, когато избухва Първата световна война. Може да ви се стори прекалено, но плановете за Втората вече са били на чертожните маси на тогавашните мозъчни центрове“. Японското участие в неясъщо. Половин век по-късно тези визити се превръщат в нещо обичайно. От какъв зор?

 

 

http://youtu.be/6jMfTLrS09A

 

 

 

Преди близо две години пекински всекидневник, излизащ на английски език, извести, че: „Ротшилд се прицелва в Китай“. Информацията започваше така:

Тази седмица лорд Джейкъб Ротшилд, президент на RIT Capital Partners посети Пекин, за да рекламира частния инвестиционен фонд JRC,[58] който ще набира средства в юани в Китай и ще улесни китайските инвеститори в техните отвъдокеански капиталовложения.

Ротшилд иска да натрупа 750 милиона долара чрез този фонд. Операцията се провежда в рамките на [китайската] стратегия занабиране на средства у дома и инвестиране зад граница“. За отделни китайци и за китайски компании инвестициите извън страната са затруднени от прекалено затегнатия контрол над китайския капитал и валута

Фондът JRC, който е смесено предприятие между RIT Capital, китайската инвестиционна групировка Creat Group и консултантската инвестиционна компания Quercus Associates, е един от двата съществуващи фондове, които получиха одобрение от регулаторните органи.

В допълнение на 100-е милиона долара основен капитал, останалите 650 милиона на JRC ще постъпят от частни китайски предприятия. Фондът ще насочи усилията си към различни отрасли в европейски и американски страни, в това число във фармацевтичната индустрия, биотехнологиите, чистата енергия, високотехнологичната екипировка, защитата на околната среда, висшите електронни технологии“ – заяви Ротшилд в реч, изнесена през миналата седмица в Пекинския университет.

В момента делът на промишлената продукция в брутния вътрешен продукт на Китай е едва 3 на сто. Целта е преди да изтече 2020 г. той да нарасне до 20 процента. „Това уникално предприятие ще позволи на частния сектор в Китай да инвестира в западни компании, като същевременно осигурява възможности на западни корпорации да навлизат в бързо развиващата се и пращяща от здраве китайска икономика“ – сподели Ротшилд по време на обявяването на фонда през март [2011 г.].[59]

 

Да си поемем дъх. Онези, които все още живеят в рамките на матрицаталяво“ – „дясно“, „капитализъм“ – „социализъм“, навярно трябва да разтъркат очи. Архикапиталистите си сътрудничат с една от трите откровено комунистически държави на света!

Аз първо ще река: Пази Боже, Ротшилдови да ви лекуват и хранят („фармацевтичната индустрия, биотехнологиите“)! Редукцията на населението ще е сигурна.

Втората ми реплика е: Déjà vu – виждали сме и това. Всичко прилича на Съветска Русия след Октомврийския метеж през 1917 г. Китайският държавен капитализъм е подобие на Лениновата Новая экономическая политикаНЭП.[60]

Третото, което не бива да пропусна, е, че и ние сме в схемата. От години “RIT Capital” на лорд Джейкъб Ротшилд действа у нас. Преди осем месеца отделих достатъчно внимание на проблема. Включително и на значението на буквата “R” в съкращението.[61]

 

Някой сеща ли се кога за първи път Ричард Никсън беше наречен „предател“?[62] През 1972 година, когато стана първият американски президент, посетил КНР под ръководството на най-кървавия диктатор, председателя Мао.

Месеци по-късно последва посещение на Дейвид Рокфелер. Две лета по-рано, със съдействието на „вездесъщия“ съветски агент Хенри Кисинджър, започва сътрудничеството между банката „Чейс Манхатън“ и Пекин.[63] Има ли смисъл да напомням, че Рокфелерови са представители на семейство Ротшилд? Нещо, което беше изнесено публично през май миналата година. И редовните читатели на тази медия бяха сред първите, които го научиха.

 

В една от електронните страници на лондонския клон на фамилията четем дословно: „Дългосрочното присъствие на Ротшилдови в Китай датира назад чак от 1838 година и е една от първите бизнес-институции от Западния свят, която възстанови своите връзки [с комунистическия режим] след 1953 г.

Нашите представителства в Пекин, Шанхай и Хонг Конг ни дават пряк достъп до китайския пазар.[64]

 

Какво излиза? Че докато нас ни залисваха с някаквоидеологическо противопоставяне“, „Студена война“, „ядрена заплаха“; след товаХелзинкски процес“, “détente” – „разведряване“, „гласност и престрояване“, другарите комунисти и капиталисти, на каквито преобладаващата част от хората все още делят интернационалния елит, са си играли играта, както се казва. А ние ручахме жабетата…

 

Обърнете внимание на детайлите. Пък който има акъл, ще проумее: няма големи национални корпорации. Всички крупни фирми по света са интернационализирани и то от много години насам. „Светът е бизнес, мистър Бийл!“…

Същият източник обясняват как „основните банкери проследяват процесите от начало до край, за да са сигурни, че всички наши клиенти ползват интелектуалния капитал и глобалната мрежа от контакти, както и специалистите в индустриалната област на Ротшилдови.[65]

А семейството „дава съвети за широк спектър от банкови транзакции, свързани с корейски компании, като използваме нашето стратегическо партньорство със Samsung Securities. Същото се отнася и до японски фирми, чрез нашето стратегическо сътрудничество с Global Advisory Japan.

Сред най-известните ни постижения са консултациите по придобиването на Volvo от [китайската] Geely Auto, сливането на China Netcom с China Unicom, продажбата на азиатските активи и имущество на Lehman Brothersна [японската банка] “Nomura, както и регистрацията на първичното публично предлагане на Rusal на Хонг-конгската фондова борса.[66]

 

Необходими са някои уточнения. Зад “Rusal” се крие най-голямата компания за добив и преработка на алуминий, „рускатаОКРУСАЛ“. По признанията на Нат Ротшилдсина на лорд Джейкъб, през 2010 г. той е придобил основния пакет от акции на този гигант.

За да добиете най-бегла представа за този крайник на „октопода“ Ротшилд, да съобщя, че мините и заводите на “Rusal” – общо 23, са пръснати по петте континента – в Европа, Азия, Африка, Австралия и Южна Америка. От Русия, Армения, Черна гора и Швеция, през Нигерия и Гвияна, до Австралия!

Преди доста време, чрез поглъщане, банковият гигант “Lehman Brothers”, който беше част от огромния финансов картел на Ротшилдови, претопи прословутата „Кун, Лоуб и Ко“, наричана „банката на болшевиките“.

А какво означават консултации при „придобиването“ и дали нещата са приключили само с това, е въпрос, на който едва ли скоро ще получим отговор. Може да се окаже, че някогашната шведска гордост „Волво“ е притежание на китайското разклонение на Ротшилдови. Що за „съвети“ са давали представителите на най-богата фамилия при сливането на двекитайски фирми?

 

Най-добре да видите и чуете втория братовчед на лорд Джейкъбсър Ивлин дьо Ротшилд. Освен крупен банкер, предприемач, главен консултант за цената на златото на контролираната от семейството Bank of England, шеф на прочутото Лондонско училище по икономика, той е и личен съветник на кралица Елизабет ІІ. Докато го гледате и слушате, не преставайте да се сещате, че лордът с купена титла не приказва за някаква процъфтяваща демократична капиталистическа страна. А за една безпощадна сатрапияКитайската народна република, която строи социализъм под тоталитарното ръководство на единствената съществуваща партиякомунистическата.

Заповядайте.

 

 

http://youtu.be/Prnd0eRV0LI

 

 

 

Жалко. Разговорът беше прекъснат на интересно място. Така са обучени да постъпват радио- и телевизионните водещи, подчинени на ония служби навсякъде по света. Забелязвам го при нашенските медийни послушници.

 

 

Светът под знака на пентаграма, а не на свастиката

 

 

Какво толкова любопитно можехме да научим? Както знаете, Ротшилдови инвестират и в нашата енергетика. Те са най-крупните собственици на вятърни и слънчеви (соларни) електроцентрали тук. При така сключените договори, задължаващи държавата да изкупува цялата произведена от тях енергия и то на свръхвисоки цени, това поне за мен не е никак маловажно.

Онова, което се надявам повечето от вас да са усетили, е накъде Ивлин дьо Ротшилд насочва инвестициите си. Земеделие и метеорология.

Какво се опитвам да кажа? Сложите ли ръка върху производството на храна за населението, държите неговия живот. Не случайно едно от първите неща, които домораслите ни комунисти досъсипаха по заповед отвън, беше именно селскостопанското производство.

Ненавиждах ТКЗС-а, но подходът трябваше да бъде напълно различен, основан на доброволния избор, без прекъсване на дейността. С опит за съхраняване и даже за възраждане на българското село.

А не както стана – с разпарчедосване на земята и облагодетелстването на текезесарската номенклатурана партийните секретари и на председателите на стопанствата, само формално наричани „кооперативни“.

 

Представяте ли си какво ще стане, ако изведнъж големите търговски вериги за хранителни стоки прекратят вноса? Ще измрем от глад!

Някой мисли ли за това? Какво означава национална сигурност? Медийно преследванена някакви въображаеми ирански терористи“, уж забелязани край софийската синагога? Или животът, здравето и благоденствието на българите?

Подобно на Пилат Понтийски, при ликвидацията на българското земеделие комунягите си измиха ръцете, като възложиха мръсната работа на своя филиал СДС, тогава предвождан от зависимия свръхидиот и егоист, напълно сбъркания Филип Димитров.

 

Обърнахте ли внимание на второто изключително важно обстоятелство? Преди да направят истинската инвестиция, сър Ивлин и жена му изградили система за метеорологични прогнози! А дали не оборудват мрежа от станции за извършване на промени в съответния микроклимат? Прекалено конспиративно ли ви се струва?

Ех, драги мои, нямате представа колко е напреднало Братството и в тази област.

Накрая, с какво безразличие водещият пропусна край ушите си признанието за планирана „интернационална валута“! Преди по-малко от година братовчедът на Ивлинлорд Джейкъб дьо Ротшилд, се обзаложи за края на еврото. Заложи 200 милиона долара на това, ако не ме лъже паметта. Какво става с единната европейска валута?… Не бързайте. Не познавате условията на облога. Например сроковете на прогнозата

 

Намират се наивници, които все още смятат, че: „Ако вярваше в своето ръководство, китайският народ щеше да въстане срещу откритото чуждестранно господство, вместо да се възползва от определеното му място в новия световен ред.[67]

Какъв народ? Кога хората са решавали? Чак сега ли западните „демократи“ откриха Америка? „Китайският елит е смес от комунистически ръководители, хонгконгски магнати и престъпници от Триадите.[68] И трите фактора произлизат от илюминатите и черпят силата си от сътрудничеството с тях.[69]

Още през 1920 г. лорд Бертран Ръсъл разкрива плана за превземане на огромната страна отвътре. Той включва създаването на политически партии, революционни и националистически движения… Едно и също, точно както тук.

Иначе, най-новите и подробни биографии на Мао Дзе-дун показват връзката му с илюминатите още от гимназията, където бил обучаван по програмата на американското тайно общество “Skull & Bones” – „Череп и кости“.[70] Мисионерското училище, където Мао търкал чиновете, било нещо като тукашната Ловешка езикова гимназия – подготвяло кадри, които да постъпят в секретните служби.

Като студенти двамата Буш – баща и син, са членували в същата подмолна организация. Както вече съм посочвал, днешен Китай е мястото, където се изграждат най-много синагоги.

Онова, което консервативните, но лишени от влияние западни наблюдатели все пак са разбрали, е, че: „Основните медии изобразяват Китай като враг на Запада. Обаче, когато проучите триумвирата на китайския елит и неговите най-близки връзки с илюминатите, става ясно: съвременен Китай е илюминатско творение.

Китайският елит никога не бива да бъде отделян от целите на новия световен ред. Защото се оказва, че щом илюминатите са го създали, те могат и да го съсипят.[71]

 

Така е било. И не съзирам промяна на хоризонта. Както подчертава професор Сътън, „с редки изключения, историческите съчинения са принудително натиквани в двустранното противопоставяне на капиталисти срещу социалисти”.[72]

Това чудесно проличава в началото на Втората световна война във Франция. „Истината е, че френската левица не се опълчи на нациститеДали Хитлер е приятел или враг на евреите беше без значениеКогато войната започна, десницата я заклейми като война в полза на световното еврейско правителство, докато комуниститекато война за хатъра на капитализма.[73]

 

Най-красноречивият пример за плодотворното сътрудничество между комунисти и нацисти е Договорът от Рапало и по-късният – „за ненападение“, носещ имената на подписалите го външни министри съответно на Германия и СССРРибентроп и Молотов. Нататък, чак до 22 юни 1941 г., по заповед от Кремъл, дучето на Коминтерна, „толкова изкушеният сталинист[74] Георги Димитров, спуска заповед до всички комунистически подразделения по света, да престанат да критикуват фашистите и нацистите. И ако не ги хвалят, поне да не бъдат споменавани.

На 7 септември 1939 г. Йосиф Висарионович приел Андрей Жданов и треперещият като лист от страх Георги Димитров. Обръщайки се към своето кутре, назначено за главатар на Коминтерна, „Преди всичко Сталин поиска отказ от делене на капиталистическите държави на агресивни и неагресивни, на фашистки и демократични, което, по неговите думи, „в условията на войнае изгубило своя предишен смисъл“. Ръководейки се от тази постановка, Коминтернът сне лозунга за фашизма като главен източник на империалистическа агресия. Самият термин „фашизъм“, прилаган към Германия, изчезна от документите на Коминтерна, както и от страниците на съветския печат

Оценката на Сталинизцяло пренебрегваше човеконенавистните замисли на германския фашизъм, неговите претенции за поробване на Европа и на целия свят“.“[75]

 

Верни на Димитровската коминтерновска линия, нашенските комунисти, „спасителите на евреите“, даже са разпространявали позиви, агитиращи „за присъединяването на България към Тристранния пакт и така да вземе страната на хитлеристка Германия във Втората световна война“![76] Което, според Иван Костов, автоматично превръща комунистите, в това число и еврейските членове на БРП (к), вантисемити“![77]

Но защо да преразказвам. Най-добре е да се убедите сами.

 

 

http://youtu.be/bl-XZ6-9TOs

 

 

 

Партията е постановила: „Невежеството е сила!“ Затова от близо 70 години у нас няма образование. Пиша двойка по история на другаря „професорАндрей Пантев от червеното като семафор село Раковица, Видинско, назначен за университетски преподавател по тази дисциплина. Той е неук профан и мошеник.

Не само заради жилището си, придобитото незаконно по линия на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус (БОДК) още в края на седемдесетте или началото на осемдесетте години. (Преди две десетилетия писах за това, не ми се прави справка.) А и с далаверите, които върти в родния си край в съдружие със свои видни съпартийци, като „професор“ д-р Гайдарски, д-р Мими Виткова, съветския възпиганик Дометиан – агент „Добрев“, и други подобни „герои на нескончаемата болшевишка епоха“.

 

Такива като сладкодумния пияница Пантев, който може да бъде интересен само на публиката от селските хоремази, са неопровержимо доказателство, че титлите, раздавани тук катонаучни“, не представляват нищо друго, освен милиционерски звания!

Впрочем, и навремето, както и сега, окончателният избор почти винаги е правен в метрополиятаСАЩ. Другарят Пантев е преподавалисторически материализъм там в края на седемдесетте. Когато нормалните роби на комунизма не можехме да отидем до Драгоман или Петрич, без специаленоткрит лист“. Той беше недостъпен за повечето от нас. С него удостояваха по ченгесарски доказано верните на режима.

Комунисти, фашисти, националсоциалисти… Тях червеното знаме на Ротшилд роди ги!

 

А ние спокойно можем да заключим, че и в нацистка Германия, и в комунистическия Съветски съюз, на власт са били еднакви режимиеврейски, командвани от Ротшилд и подопечните им надолу по йерархичната пирамида на Братството.

 

Предлагам пореден пример за върховно лицемерие. Съществува легенда, която наричат „преводаческа“. Уж била разказана от преводача на разговорите по време на първата среща между британската „желязна лейди“ и белязания съветски генсек. Според тази митология, веднага след първоначалните ръкостискания, премиерката Маргарет Татчър се обърнала към Горби:

– Г-н Горбачов,  можем ли да бъдем напълно откровени един с друг? Чрез преводача той отговорил, че да, наистина е възможно. – Добре – изкрещя тя, – защото искам да знаете, че мразя комунизма.[78]

 

Те, „деснителъжедемократи толкова „мразеха комунизма и комунистите“, че се прегърнаха с тях и с никой друг. Като до ден днешен не позволяват многократно по-тежките престъпления на комунистите поне да бъдат приравнени към нацистките.[79]

 

Какво ви говори обстоятелството, че след падането на Берлинската стена във всички бивши страни от просъветскияизточен блокужантикомунистическияткапиталистически западен елит се довери на своите комунистически събратя, а не на страдалците на тиранията и на потомците на някогашната ликвидирана от червените буржоазия? Нима само това не е достатъчно, за да ни убеди в общия замисъл и в трудно оборимата истина, че комунистите винаги са служили като агенти на архикапиталистите, управлявани от лондонското сити и нюйоркскатаУол Стрийт“?

 

Ирина Бокова все така стои начело на ЮНЕСКО, Сергей Станишев предвожда „европейските социалисти“; агент Роза“, по-късно капитан Елена Поптодорова, е на своя боен пост в посолството на Народна република България във Вашингтон; а една от любимите журналистки на ТатоЕми Барух, след като оглавяваше вестника на „първия демократично избран президентЖелю Желев, а и в момента изнася „моралнипроповеди от „амвона“ на „антикомунистическото“ германско радио „Дойче Веле“, се озова в родния си кувьозкандидатдепутатските листи на БСП!

 

Прочее, сред мераклиите за червени депутати гъмжи отсини демократи“ – вече възвърнали своя естествен цвятМартин Захариев, Таню Киряков и бобовдолското бузлуджанче Пламен ОрешарскиНо футболният специалист Паоло Ди Канио ефашисти е морално осъден… Навярно няма да получи и работата.[80]

 

Всеки сам да реши: Какво бъдеще очаква човечествотофашистко, както плашат западните медии, или комунистическо, за което всички си траят! Пък и какво значение имат названията, щом и в двата случая иде реч за несвобода?…

 

Всичко това не е от вчера. В броя на списание “Foreign Affairs” от декември 1922 г. Филип Кър писал: „Очевидно няма да има мир или просперитет за човешкия род докато [земята] остава разделена на 50 или 60 независими държави и докато не бъде изградена някаква интернационална система. Истинският въпрос е този за [създаването на] световното правителство.[81]

 

Загубеняци от всички страни, такива са фактите

 

Съвсем наясно съм, че осъзнаването на всичко това носи разочарование и огорчение. „Защото, голяма мъдростголямо страдание, и който трупа познание, трупа тъга.[82]

 

Ала бягството от действителността не променя самата нея. Защото на този свят има далеч по-важни неща от собствените ни чувства и страхове. И ако на първо място е любовта към Бога и предаността към Завета Му, то на второ е служенето на истината. Както Той ни учи: „… И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.[83]

 

 

 

Следва.

 

 

 

Предстои временно прекъсване заради наближаващия Ден на концлагериста. При комунистите беше „на политзатворника и концлагериста“. Което представляваше огромна, нагла гавра с обществения морал и разум. Самата Народна република България беше превърната в голям концентрационен лагер. В нея действаха близо 120 по-малки лагери на смъртта и ужаса. Затворите бяха претъпкани от невинни хора, осъдени поради набеждаване и оклеветяване, заради несъгласие с режима или различно от партийното мислене, за опит за бягство откомунистическия райи даже заради разказан виц…   Следващите две публикации ще развенчаят измаматахолокост“. Е, истината няма да достигне до предубедените, индоктринираните и приспособленците с железобетонни глави.   Здраве да е. Suum cuiqueВсекиму своето.

 

 

 

 

Другарите пощръкляха! Нямам представа кога са нападнали страницата и тази публикация. Бяха изтрили видеозаписите. Текстът беше разбъркан.

Предния ден бях работил 18 часа

 

Моля, пишете ми, дали публикацията, която що-годе възстановихсе появява в приемлив вид при вас.

 

Моля за извинение, но нямам никаква вина. Може би единствената е, че съм жив

 

 

Г.И.

 

 Петък, 5 април 2013 г., 19:10 ч.

 

 

 

 

За връзка с автора:

mejdu_redovete@abv.bg

         

 

 

 

 

Можете да гледате най-новото издание на телевизионното предаване „Безкомпромисно с Георги Жеков“ на адрес online:

 

http://www.youtube.com/watch?v=YXhfd5HX5Eg

 

 

 

Посещавайте и страницата „Диагнозите ви“. Ще се уверите, че има защо. Става все по-интересно. Ще прочетете публикации, които никъде другаде няма да срещнете.

                 От сърце благодаря на всички дарители. Надявах се, че поне половината от регистрираните посетители са съмишленици. И биха подкрепили тази медия с 2 лева месечно. Уви…

                 За улеснение, в страницата за дарения вече прилагам и адрес за изпращане на пощенски записи.

                 Повече не мога да известявам броя на дарителите по банков път. През последния месец – само двама имигранти.

                 Съдейки по сумите, за себе си съм сигурен, че повечето дарители са едни и същи хора, които искрено помагат за съществуването на тази медия. Няма как да издържа дълго по този начин. Никой от тези благородни сърца не е длъжен на останалите, нито на мен.

                 Длъжен съм да известя, че сметката е направена така, та да не се узнава нищо, в т.ч. броят, имената на дарителите и изпратените суми. Понякога научавам само броя на постъпленията от страната и чужбина и то само благодарение на ласкавото отношение на служителките.

                 Истина ви казвам: за да продължи да действа тази медия, е необходима вашата щедрост. Не преувеличавам. И няма как това да става с доброволните пожертвования само на едни и същи предани читатели.

                 Преди известно време в „Агора“ един анонимен подлец и клеветник ви посъветва: „Не хранете Ифандиев!

                 Изглежда мнозинството послуша съвета му.

                 Не желая никой „да ме храни“. Но не съм в състояние да работя по 10-12 часа дневно, без моят труд да намери поне елементарна материална оценка. Пък и обикновено безплатните неща не са качествени.

                 В интерес на истината, с парите дарени напоследък, може би ще успея не само да поддържам сайта, който премина на по-висока такса, но и да си платя сметката за достъп в интернет. Толкова.

                 Преди няколко месеца един от вас, който не се крие – чудесният специалист по английски език и преводач Петър Коритаров, преведе прилична за моите разбирания сума. Когато предложих да я върна, защото ми се стори прекалена, той ми писа, че „това е най-изгодната сделка в живота му“. Защото срещу тези „нищожни пари“ получава „огромен обем информация“.

                 Явно само шепа приятели на медията мислят така. Регистрираните посетители са повече от 700. Гастрольорите са поне още толкова. Дори половината от редовните да са злонамерени, остават 350. Всеки от тях да внася по 1,50 – 2 лева месечно – 18 до 24 лева годишно, бих могъл да продължа. Не става… Но ще се боря, докато мога.

                 Освен това очаквах съдействие – с ваши статии. Вярно, без хонорар. Но нима на повечето останали места плащат за публикации?

                 Явно няма необходимост от такъв тип публицистика. Истината вълнува малцина. Има по-важни неща…

                 Не съдя никого. Изцяло приемам, че вината е в мен, защото не откликвам на злободневието.

                 Признавам, че ми е късно да се променям.

                 Въпреки всичко, съобщавам, че можете да изразите щедростта си като изпращате малки суми на две сметки с един и същ титуляр, обявени в рубриката „Дарения“ под главата на сайта или вдясно на основната страница, както и по пощата чрез запис на посочения адрес.

                 Достатъчно е да натиснете този бутон (позиция) и цялата информация ще се покаже. Неудобно е, но поради преследванията няма друг начин.

                 По-добре е повече хора, и по разбираеми причини имигрантите, да помагат с малки суми, отколкото обратното – малцина – с големи.

 

 

       

                 ДОСТЪП ДО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ДЕКОМУНИЗЦИЯ

                 Всеки, който прояви желание да разполага с копие от текста на Проектозакона за декомунизация, може да го поиска на посочения адрес на електронната ми поща. Ще го получи напълно свободно.

                  

 

                  

                 ГЛЕДАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ

                  

Побързайте да гледате видеозаписите на предаването „Диагноза с Георги ИфандиевYouTube, защото вече ги изтриват. Ето връзка (link): http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2&suggested_categories=25&page=3 и във VBOX7 от: http://vbox7.com/tag:%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2

    ТЕХНИЧЕСКИ УТОЧНЕНИЯ

Ако щракнете (кликнете) върху която и да е илюстрация, тя се увеличава. За да я върнете в предишния й размер, натиснете върху „хиксчето“в горната лява част на илюстрацията. Ако щракнете (кликнете) върху номер на бележка под линия, автоматично ще попаднете на нея. За да се върнете в текста, моля, щракнете (кликнете) отново върху същия номер, но на бележката под линия. Вече спокойно можете да четете всички публикации. Достатъчно е да влезете в някоя страница, например в „Диагнозите ми“, и горе вдясно да намерите бутона „Назад“. Натискате го (щраквате, кликвате върху него) и всички публикации се показват. Системите за форуми работят по следния начин: Има категории и всяка от тях има един или повече форуми. Във всеки един форум се пускат теми (posts), които хората дискутират. В нашия случай, няма нужда от излишно категоризиране. Ето я структурата за момента: Форум: „За сайта“: Описание: „Тук можете да споделите Вашата градивна критика относно сайта и да докладвате грешките, които сте открили в него.“ Форум: „За предаването“: Описание: „Тук можете да обсъждате проблемите, посочени в предаването и в статиите. Какво е Вашето мнение? За или против? Защо?“ Форумната система, която ползваме, има екстрата да създава нова тема в момента, в който Вие пуснете статия. Активирано е. Също така има възможността за показване на профил на човек или пък за редактиране на собствения. Как да създадете нова тема във форума? Отидете в страница „Агора“. След което изберете в кой форум ще пишете – да речем избирате „За сайта“. Зарежда се нова страница в която ще видите бутон „Нова тема“. Оттам писането на тема е ясно. Как да редактирате профила си през форума?Отидете на страница „Контакти“. Има директна връзка „Редактиране на профила“.

 

 

                  Иван Занев, WEB-дизайнър


[1] Вж. “The Jewish mother of Fascism” by Saviona Mane, “Haaretz”, Haaretz.com, Tel Aviv, June 7, 2006 г., online: http://www.haaretz.com/the-jewish-mother-of-fascism-1.192344
[2] Margherita G. Sarfatti – “The Life of Benito Mussolini”, With a Preface by Benito Mussolini, Translated by Frederic Whyte, Frederick A. Stokes Company, New York, NY, Sixth Impression, 1927 г., стр. 278.
[3] Пак там.
[4] Alexander Stille – “Benevolence and Betrayal: Five Italian Jewish Families Under Fascism”, Summit Books, New York, NY, 1991 г., стр. 51 в: Joshua D. Zimmerman, Ed., Yeshiva University – “Jews in Italy under Fascist and Nazi rule, 1922-1945”, Cambridge University Press, New York, NY, 2005 г., стр. 26.
[5] Susan Zuccotti – “The Italians and the Holocaust: Persecution, Rescue, and Survival”, Introduction by Furio Colombo, University of Nebraska Press, Lincoln, NE, 1996 г., стр. 23.
[6] Пак там, стр. 23, 24.
[7] Hanna Arendt – “Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil”, The Viking Press, New York, NY, 1963 г., стр. 178.
[8] Edwin Black – “The Transfer Agreement: The Untold Story of the Secret Agreement Between the Third Reich and Jewish Palestine”, MacMillan, New York; Collier, London, 1984 г., стр. 62.
[9] Вж. Benjamin Ginsberg – “The Fatal Embrace: Jews and the State”, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1994 г., стр. 37.
[10] Вж. Susan Zuccotti – “The Italians and the Holocaust: Persecution, Rescue, Survival”, вече цит. съч., стр. 25-26.
[11] Вж. Meir Michaelis – “Mussolini and the Jews: German-Italian Relations and the Jewish Question in Italy, 1922-1945”, Published for the Institute of Jewish Affairs, London, by the Clarendon Press, Oxford, 1978 г., стр. 10-11.
[12] Вж. Hirsh Goldberg – “The incredible… ironic … bizarre … funny … and provocative in the story of the Jews”, Stein and Day, Publishers, New York, NY, 1976 г., стр. 36.
[13] Lenni Brenner – “Zionism in the Age of Dictators”, Croon Helm, London and Canberra, Lawrence Hill, Westport, CN, 1983 г., стp. 41.
[14] Вж. напр. Гергана Величкова – „Пропагандата на фашизма в България 1922-1934 г.“, Издателство „ТИЛИЯ”, София, 2002 г., стр. 33, 48, 51, 70 и сл.
[15] Пак там, цялата книга.
[16] Пак там, стр. 166-167.
[17] Stanley G. Payne – “A History of Fascism, 1914-1945, University of Wisconsin Press, Madison, WI, 1995 г., стp. 5–6, Бележка 6. Книгата е достъпна за четене от online: http://books.google.bg/books?id=NLiFIEdI1V4C&printsec=frontcover&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=a%20mass%20movement%20with%20multiclass%20&f=false
[18] Пак там.
[19] Вж. “Israeli Arab committee slams “racist, fascist” bills” by Jack Khoury, Haaretz Correspondent, “Haaretz”, Haaretz.com, Tel Aviv, Thursday, May 28, 2009 г. Sivan 5, 5769, online: http://www.haaretz.com/news/israeli-arab-committee-slams-racist-fascist-bills-1.276914
[20] “Greece’s neo-Nazi Golden Dawn goes global with political ambitions” by Helena Smith in Athens, “The Guardian”, guardian.co.uk, London, Monday, 1 April 21, 2013 г., online: http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/01/greece-golden-dawn-global-ambitions
[21] Пак там.
[22] “At least Di Canio is honest about his fascist views – unlike his critics” by Terence Blacker, “The Independent”, independent.co.uk, London, Monday, 1 April 21, 2013 г., online: http://www.independent.co.uk/voices/comment/at-least-di-canio-is-honest-about-his-fascist-views-unlike-his-critics-8555980.html
[23] Пак там.
[24] „От Матея свето Евангелие“, гл. 16, ст. 26-27.
[25] “Does religion still have a place in today’s politics?” by Paul Goodman, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Monday, 1 April 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9965616/Does-religion-still-have-a-place-in-todays-politics.html
[26] Арт Кац – „Холокост: Къде беше Бог?”, ЕТ „Утринна звезда”, София, година на издаване не е посочена, вероятно 2002-а, стр. 93.
[27] Карл Маркс е изплагиатствал и това. Оригиналната фраза е стих от неговия еврейски приятел и германски националист Хайнрих Хайне. Поетът сравнява религията с „опиум, капнат в чаша вода“. (Вж. напр. Helmut Gollwitzer – “Marxistische Religionskritik und christlicher Glaube, Marxismusstudien, Vierte Folge, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1962 г., стp.15-16; същото в: Michael Goldfarb – “Emancipation: How Liberating Europe’s Jews from the Ghetto Led to Revolution and Renaissance”, Simon and Schuster, New York, NY, 2009 г., стр. ii. Книгата е достъпна за четене от online: http://books.google.bg/books?id=_IYvjkNrTe0C&dq=Welcome+be+a+religion+that+pours+into+the+bitter+chalice+of+the+suffering+human+species+some+sweet,+soporific+drops+of+spiritual+opium,+some+drops+of+love,+hope+and+faith&hl=bg&source=gbs_navlinks_s)
[28] Вж. “Does religion still have a place in today’s politics?” by Paul Goodman, вече цит. съч.
[29] John Galt – “Dreams Come Due: Government And Economics As If Freedom Mattered”, Simon & Schuster, New York, NY, 1986 г., стp. 312.
[30] „От Матея свето Евангелие“, гл. 10, ст. 34.
[31] Вж. “Palin’s earmark requests: more per person than any other state” by Hal Bernton, David Heath, Seattle Times staff reporters, “The Seattle Times”, WA, September 2, 2008 г., online: http://seattletimes.com/html/nationworld/2008154532_webpalin02m.html
[32] Вж. “Annual Estimates of the Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2012”, 2012 Population Estimates, United States Census Bureau, Population Division, Washington, DC, December 2012 г., от online: http://www.census.gov/popest/data/national/totals/2012/index.html
[33] Авторът има предвид парламента.
[34] САЩ. Войната от 1812-1814 година току що е свършила.
[35] Джон и Франсис Беъринг, които през 1762 г. основават английската “Barings Bank”, фалирала през 1995 г. Сами се сетете къде потънаха нейните активи?
[36] Жан Лафит (ок. 1776 – ок. 1823) – прочут френски пират, който по време на Войната от 1812 година, която единствено тази медия припомни, бива съблазнен от английския крал Джордж ІІІ и поставя своите морски разбойници на разположение на британското командване. Чрез измама и вероломство помага за разбиването на американците. Те го приемали като… приятел. Преди това, по време на т. нар. Американска революция или Война за независимост, същият крал Джордж ІІІ се възползва от предложението на Хесенския херцог да наеме войска от германското княжество.Всъщност идеята е на Майер Амшел Бауер – Ротшилд. Владетелят на Хесен печели огромна сума, а първият Ротшилд – неговото доверие. Чрез княжеското ходатайство се добира до управлението на хазната и на други европейски владетели. Така започва възходът на семейство Ротшилд. А огромен брой германци остават в новата република. През 1876-1877 година, че и по-късно, вероятността немският език да стане официален в САЩ била равна на английския.
[37] В оригинала е „колесниците на Церер“ – уж открита от Кеплер планета, за която се смятало, че била населена от… джуджета.
[38] Четиридесетина години по-късно Едмон дьо Ротшилд взел да внася вина от Грузия. Негов доставчик бил местен еврейски винопроизводител, у когото майката на Йосиф Джугашвили ходела да прислужва. Така на бял свят се появил комунистическият сатрап Йосиф Сталин…
[39] Lord George Byron – “Don Juan” (1823 г.), Canto The Twelfth, The Project Gutenberg EBook, 2007 г., online: http://www.gutenberg.org/files/21700/21700-h/21700-h.htm
[40] Евреин от Грузия, братовчед на юдеохазарския президент на СССР Лазар Каганович и доверено лице на своя съплеменник и началник Йосиф Джугашвили-Сталин. Като глава на НКВД се прочул с изумителната си жестокост и липса на всякаква милост. Смятан за убиец на „вълка от Кремъл”. След смъртта на „бащицата” опитал да оглави компартията на СССР, но станал жертва на контрапреврат, извел начело на болшевиките и на на върха на съветската държава Никита Хрушчов.
[41] Milton William Cooper – “Behold A Pale Horse”, Light Technology Publications, Flagstaff, AZ, 1991 г., стр. 139.
[42] Leon Trotsky – “The History of the Russian Revolution”, Volume One, First published: 1930 г., Chris Russell for Marxists Internet Archive, California, 2000 г., стр. 301.
[43] Карл Шапер бил близък с еврейския масонски вожд Джузепе Мацини. Той бил член на масонската ложа „Млада Германия“, част от т. нар. европейско националосвободително движение. След краха на революцията от 1848 г. се сблъскал с Маркс. „Класикът“ на „научния комунизъм“ отстоявал Ротшилдовите идеи за нов световен ред – единно световно комунистическо движение на планетата, което да доведе до една единствена държава на земята. Шапер отстоявал въстаническата тактика в отделните страни.
[44] Clinton Roosevelt – “The Science of Government, Founded on Natural Law”, Dean & Trevette, New York, 1841 г.
[45] M. Cohen, ”The Communist”, April 12th, 1919 г. в: Michael Walsh – “Witness To History”, A Michael Walsh Compilation Of comments, views, opinions and first-hand accounts expressed by the men and women of the 20th century who brought humankind to its highest elevation and those who brought it to rubble, Historical Review Press, Uckfield, UK, 1996 г., стр. 10, книгата е достъпна от online: http://www.ety.com/HRP/booksonline/witnesstohistory/withis_toc.htm
[46] Rabbi Harry Waton – “A Program For The Jews And An Answer To All Anti-Semites: A Program For Humanity”, Published by Committee for the Preservation of the Jews, New York, NY, March 1939 г., стp. 143-144.
[47] Така Троцки определя Сталиновия режим.
[48] Leon Trotsky – „My Life: The Rise and Fall of a Dictator”, Thornton Butterworth Limited, London 1930 г., стр. 278-279.
[49] Rabbi Harry Waton – “A Program For The Jews And An Answer To All Anti-Semites: A Program For Humanity”, Published by Committee for the Preservation of the Jews, New York, NY, March 1939 г., стp. 148.
[50] Вж. Harold J. Laski – “Authority in the Modern State”, Batoche Books, Kitchener, Ontario, Canada, 2000 г., стр. 123.
[51] Александр Солженицын – „Ленин в Цюрихе”, Рассказы, Крохотки, Публицистика, YМСА-Press, Paris, 1975 г., стр. 101.
[52] Карл Маркс – „К еврейскому вопросу”, Написано К. Марксом осенью 1843 г., напечатано в журнале “Deutch-FFranzosische Jahrbucher”, 1844 г., подпись: Карл Маркс, Печатается по тексту журнала, перевод с немецкого, „Неизвестные страницы Русской истории”, 1998 г., Marxists Internet Archive, Русский отдел, California, Проект „ХРОНОС – всемирная история в интернете”, II. Бруно Бауэр. „Способность современный евреев и христиан стать свободными”, цялата брошура от online: http://www.rus-sky.org/history/library/marks.htm; http://www.hrono.ru/libris/evr_vopr.html#1.; http://www.marxists.org/russkij/marx/1844/jewish.htm#topp
[53] Antony C. Sutton – “Wall Street and the Bolshevik Revolution”, HTML version created in the United States of America by Studies in Reformed Theology, Wellsville, OH, 2001 г., стр. 6-8, Chapter I: The Actors on the Revolutionary Stage, цялата книга от online: http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/index.html
[54] Светилища, олтари, светая светих, лат.
[55] На интернационалсоциалистическите и националсоциалистическите – фашистките идеи.
[56] Политическия спектър.
[57] Antony C. Sutton – “Wall Street and the Bolshevik Revolution”, HTML version created in the United States of America by Studies in Reformed Theology, Wellsville, OH, 2001 г., стр. 7, Chapter I: The Actors on the Revolutionary Stage, цялата книга от online: http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_ revolution/index.html
[58] Съкращение от “Jacob Rothschild China”.
[59] “Rothschild targets China” by Yao Weijie, “Beijing Today”, Beijing, London, July 29, 2011 г., online: http://www.beijingtoday.com.cn/business/rothschild-targets-china
[60] Подробности в: Георги Ифандиев – „Сянката на Цион“, Част ІІІ, Том 1, ИК „Огледало“, София, 2003 г.; Георги Ифандиев – „Името на звяра: Продължение на „Чудовището“, ИК „Огледало“, София, 2010 г.
[61] Вж. Георги Ифандиев – „Европа е устремена към своя упадък“ – Част 8, „Диагноза с Георги Ифандиев“, diagnosa.net, София, четвъртък, 5 юли 2012 г., online: http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BA-%D1%87-9
[62] Вж. Richard Nixon at 100: not just criminal, but treasonous too: If the passage of time ever tempts us to soften our view of Tricky Dick, just recall the treason that helped swing the 1968 election” by Michael Cohen, “The Guardian”, guardian.co.uk, London, Thursday, 10 January 2013 г., online: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jan/10/richard-nixon-100-criminal-traitor; “Richard Nixon, Traitor to the Republic?”, “The Disaffected Lib”, Dedicated to the Restoration of Progressive Democracy, Parksville, British Columbia, CA, Saturday, March 16, 2013 г., online: http://the-mound-of-sound.blogspot.com/2013/03/richard-nixon-traitor-to-republic.html
[63] Вж. Banking opportunities for Chase in China — see John Donald Wilson – “The Chase: The Chase Manhattan Bank, N.A., 1945-1985”, Harvard Business School Press, Boston, MA, 1986 г., стp.229-230.
[64] “China, Japan and Korea”, “Rothschild”, Global Financial Advisory, London, 2011 г., online: http://www.rothschild.com/china-japan-korea/
[65] Пак там.
[66] Пак там.
[67] “Colonial Elite Rules China for the Illuminati” by by St. John Bartholomew, henrymakow.com, Beijing, London, February 12, 2012 г., online: http://www.henrymakow.com/china_power_elite_are_illumina.html
[68] Транснационалната организирана престъпност, възникнала в Хонг Конг, Макао и Тайван – страни с преобладаващо китайско население, но също така действащи във Филипините, Малайзия, Сингапур, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Великобритания.
[69] Пак там.
[70] Вж. Jung Chang , Jon Halliday – “Mao: The Unknown Story”, Alfred A. Knopf, Publisher, New York, NY, 2006 г., стp. 23, 25. Книгата е в архива на автора.
[71] “Colonial Elite Rules China for the Illuminati” by by St. John Bartholomew, вече цит. съч.
[72] Antony C. Sutton – “Wall Street and the Bolshevik Revolution”, HTML version created in the United States of America by Studies in Reformed Theology, Wellsville, OH, 2001 г., стр. 7, Chapter I: The Actors on the Revolutionary Stage, цялата книга от online: http://reformedtheology.org/html/books/bolshevik_ revolution/index.html
[73] Ludwig von Mises – “The Rise of Total State and Total War”, Yale University Press, New Haven, CT, 1945 г., стр. 191-192.
[74] Вж. Вадим Роговин – „Мировая революция и мировая война”, М.Б. и. „Москва”, Москва, 1998 г., Часть 2. „Мир в преддверии мировой войны“, Глава XLII. „Коминтерн защищает пакт“, цялата Втора част от online: http://militera.lib.ru/research/rogovin1/02.html
[75] Пак там.
[76] Вж. „Позив от 1941 г. оживи парламента в последния му работен ден: Проф. Пантев припомни за кратък предвоенен период на сближаване между Германия и Съветския съюз“, Nova News, Нова телевизия, София, 8 март 2013 г., online: http://novanews.bg/news/view/2013/03/08/45896/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82-1941-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
[77] Пак там, вж. видеозаписа.
[78] “Whitehall shouldn’t risk losing its memory” by Sue Cameron, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Wednesday, 3 April 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/margaret-thatcher/9969589/Whitehall-shouldnt-risk-losing-its-memory.html
[79] Вж. “EU rejects eastern states’ call to outlaw denial of crimes by communist regimes” by Leigh Phillips, “The Guardian”, guardian.co.uk, London, Tuesday, 21 December 2010 г., online: http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/21/european-commission-communist-crimes-nazism
[80] Вж. напр. “Paolo di Canio – Fascists have no place in our national game: How can we tolerate the champion of an ideology like this in such a senior position?” by David Sullivan, “The Independent”, , Wednesday, 3 April 2013 г., online: http://www.independent.co.uk/voices/comment/paolo-di-canio–fascists-have-no-place-in-our-national-game-8558387.html
[81] Philip Kerr in the December, 1922 edition of “Foreign Affairs” в: David Allen Rivera – “Final Warning: A History of the New World Order”, Conspiracy Books, Oakland, CA, 2004 г., стр. 11; същото в: “Chronological History: The New World Order” by D.L. Cuddy, Ph.D, Arranged and Edited by John Loeffler, “Personal Update NewsJournal”, Coeur d’Alene, ID, March 1997 г., online: http://www.khouse.org/articles/1997/90/
[82] Библия, „Книга на Еклисиаста или Проповедника”, гл. 1, ст. 18.
[83] „От Иоана свето Евангелие”, гл. 8, ст. 32.
 

Анкета:

Редно ли е 27 лета след промените все така да ни ръководят и поучават комунисти, ченгета, московски възпитаници, номенклатурни рожби учили на Запад, и нагаждачи?

View Results

Loading ... Loading ...