- Диагноза с Георги Ифандиев - http://diagnosa.net -

ДА БЪДЕТЕ СВОБОДНИ В НЕСВОБОДЕН СВЯТ НЕ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, А ВЪСТАНИЕ – РАЗБУНТУВАЙТЕ СЕ!

 

 

 

 

 

 

 

Добре дошли в медийния диагностичен център. Това е територия, свободна от комунизъм, социализъм, фашизъм, нацизъм, либерализъм – изобщо – от идеологическите фрагменти на ционизма и насаждания от тази крайно националистическа теория, превърната в практика, интернационализъм. Тя е предназначена за личности, за хора нормални, без психически отклонения и без комплекси, незасегнати от индоктринация, и с отворено съзнание. Единственото място, в което се съобщава истината, цялата истина и нищо освен истината. Нещо, което нито една друга медия в този провален опит за държава не може да си позволи.

 

 

 

*    *    *

 

 

 

 

 

Напоследък всяка статия на лондонския всекидневник „The Financial Times“ започва с призив за материална подкрепа с думите: „High quality global journalism requires investment.“ Което ще рече: „Висококачествената световна журналистика изисква инвестиции.“

Всеки да го разбира, както желае.

 

 

 

 

*    *    *

 

 

 

 

 

Ами ако тероризмът беше християнски?[1]

 

Този въпрос зададе понеделнишки журналист от лондонскияThe Daily Telegraph”.

 

И продължи:

 

За да проумеем, как да отговорим на зверството в Charlie Hebdo, е достатъчно само да си представим, какво би станало, ако ситуацията беше обратната.[2]

 

Може би ще се върна към това по-късно. Защото авторът разсъждава над свободата на словото, която е илюзорна навсякъде по света. Но поставя далеч по-важният въпрос:

 

Дали наистина би следвало да я използваме? По този начин? По това време? В края на краищата, няма нужда да постигнем помирение с умерения ислям. Може би онези, които твърдят, че карикатуристите от Charlie Hebdo са били крайно нападателни, имат основание.[3]

 

 

 

Дефицит на оптимизъм

 

 

 

Преди всичко дължа да припомня на забравилите или да покажа на незнаещите:

 

Онзи, който не е с Мен, е против Мен; и онзи, който не Ме приема, ще бъде разпръснат.  Следователно, казвам ви, че всички грехове и богохулства ще бъдат опростени на хората; но богохулството срещу Духа няма да бъде простено на човеците.[4]

 

Бог е постановил:

 

Насетне Господ ни дава указание, как да подреждаме живота си, та да бъдем в мир със себе си и с околните:

 

Каквото желаете хората да вършат за вас, със същото им отговаряйте[5]

 

Почти същото срещаме и в друг Евангалски текст:

 

Точно каквото хората ви правят, същото вършете и вие на тях.[6]

 

Но то е предшествано от повелята, която отхвърля старозаветната омраза, съдържаща се в заповедта:

 

… Другите ще чуят, и ще се уплашат, и занапред няма да вършат такова зло сред вас. Окото ви да не ги пощади: живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак. (Каквато вреда направи някой на ближния си, със същото да му бъде отплатено.)[7]

 

Исус Христос просто запраща в миналото тази сеитба на ненавист. И налага нови правилана любовта и милосърдието. Което не означава – на всеопрощението и безнаказаността. Бог учи:

 

Давайте на всеки, който ви моли; и на онзи, който отнема, онова, което е ваше, не искайте да ви го върне.[8]

 

Но тук посланието е твърде разширено:

 

Защото, каква ви е ползата, ако загубите онези, които ви обичат? Та дори грешните обичат онези, които ги обичат. А ако вършите добро само на онези, които са добри с вас, каква е ползата ви? Нали грешните също постъпват така?

 

А ако давате назаем само на онзи, от когото очаквате да ви се издължи, каква ви е ползата? Тъй като грешните също заемат на грешни, за да им бъде възстановено.

 

Но вие обичайте вашите врагове и им правете добро, и давайте назаем, и не посичайте никоя човешка надежда; ето как вашата награда ще бъде увеличена и ще станете синове на Всевишния; понеже Той е милостив спрямо слабите и жестоките.

 

Следователно, бъдете милостиви, както вашият Отец е милостив.[9]

 

Какъв е изводът? Преди всичко – не на дивашкото отмъщение, както е записано в т. нар. Стар завет! Както съвсем не на шега коментирал Махатма Ганди:

 

Ако всички спазваме правилото око за око, светът ще ослепее и ще остане без зъби.[10]

 

Второ, „не посичайте никоя човешка надежда“!

 

На трето място: „бъдете милостиви“!

 

Какво великодушие! Но то трябва да бъде доуточнено.

 

Любовта към враговете означава, че не бива да ги наказваме със злоба, с ярост в душите. Защото тези чувства ще ни заслепят и ще ни направят несправедливи като самите ни душмани.[11] Наказанието следва да отговаря на престъплението. Но след като мислено се поставим на мястото на престъпника. То в никакъв случай не бива да се свежда до намеса в Божиите дела. А животът е благо, давано от Господ.

 

Да живее ли някой или не, не е наша работа. Нито имаме право да лишаваме когото и да е от здраве. Това е зверство, характерно за дивите хищници. Нещо, което революционерите никога не са разбирали. Всички революционери, но преди всичко социалистите и комунистите, са представители на една „дегенеративна секта“?

 

С клетвата си за влизане в партията смятаните за „бивши“ местни членове на БКПдо един, поемали ангажимент за вярност и на СССР. Те са част от тази „дегенеративна секта“. Нещо повечеучастват всоветския коминтернхомоинтерна,[12] на този съюз на международното братство на хомосексуалистите-дегенерати“.[13]

 

Той е онова, което в нашите лекции наричаме дегенерация, т.е. израждане, психическо заболяване и полова извратеност. Това е, така да се каже, туземно израждане от заобикалящата среда. Затова Бердяев-Бердичевски[14] твърди, че който се е родил от този съюз, ще управлява света[15]

 

Бившите ченгета и комунистиборците против капитализма, днес са „капиталисти“ и „бизнесмени“. Мнозина се преобърнаха и се изявяват като „яростни антикомунисти“, „антисъветчици“, „върли бранители на Запада“, отстояващи някакви неизяснени и необясними „демократични“ и „евро-атлантически ценности“?!

 

За тези и останалите подобни случаи Григорий Климов се позоваваше на смятания на Запад за „най-знаменитруски, а не съветски, философ Николай Бердяев:[16]

 

Той през цялото време говори за съюз на сатаната и антихриста, в резултат на който ще настъпи царството на княза на този свят. Според Библията, князът на този святтова е дяволът. Виждате ли – и той [Бердяев] знае това, но не го изговаря до край.

 

А на практика антихристъттова е евреинът. А сатанататой е онова явление, което ние в нашите лекции наричаме дегенерация, т.е. израждане, психически болести и полови извращения. Ако мога да се изразя така, дегенератите са изродени туземци, напуснали обкръжаващата ги [естествено, по рождение] среда.

 

Та ето, Бердяев-Бердичевски твърди, че онзи, който е роден от такъв съюз, ще управлява света. Но, виждате ли, самият Бердяев е бил женен за еврейка.[17]

 

Какво излиза? Че кучето си гони опашката. Съвсем друго ни е завещал живият Бог – „да не посичаме никоя човешка надежда“! Във вторник, 13 януари 2015 година, близкият до водещото се като „дясно“, „консервативнокрило на единната британска комунистическа партия, която е филиал на левитския Интернационал, излезе с редакционна статия, озаглавена: „Дефицит на оптимизъм.[18] Тя е отражение тъкмо на липсата на надежда в цялостната политика на Острова.

 

Обаче анонимните автори нито за миг не загатват, че следствието от това е тоталната апатия. Чувството за обезсмислянето на живота като цяло. Песимизмът е намерил изражение в други публикации, посветени на отсъствието на интерес у онези, които произвеждат най-важнотохраната на британците.

 

Нали помните, че в интервю, дадено от кабинета му в Пекин, което единствен показах, сър Ивлин дьо Ротшилд сподели, как „светото банкерско семействоинвестира тъкмо в изхранването на китайците. Преведено на езика, използван от неговия прародител Майер Амшел Бауер:

 

Дайте ми да произвеждам храната на един народ и няма да ме интересува кой пише законите“!

 

Но отчаянието от резултатите от труда има старозаветни корени. Още самото начало на тази варварска книга внушава, че трудът ебожие наказание?!

 

Ако не бях женена за селски стопанин и не бях прочела някои статистически данни за състоянието на млекодобивната промишленост, мисля, че щях да се втрещя“ – пише Норийн Уейнрайт, млекопроизводителка. – „Искам да кажа: От какъв зор ставате рано сутрин седем дни в седмицата и вършите мръсна работа, изискваща физическа сила – да не споменавам, че често е и опасназаради приходи, които са по-малки от действителните разходи, които правите за това. Звучи налудничаво и толкова пресилено, че незапознатите с фермерството би трябвало да се захванат с такава дейност, за да повярват

 

Обаче ценовите капризи на световните стокови пазари и безскрупулната надпревара за постигане на най-ниската стойност в ценовите войни, които се вихрят между супермаркетите, предизвикаха още една криза в млекодобивната индустрия. Съчувствам на млекопроизводителите, които са част от кооператива First Milk.[19] Защото им заявиха, че няма да получават дължимите им заплащания в рамките на две седмици от обичайната дата. Те са свършили работата, изпратили са млякото. Пред тях са сметките на компаниите за фураж, електроснабдителните дружества и банките, които настояват за незабавно заплащане. Представям си, как много от тях отчаяно звънят, опитвайки се да гепят от някой Питър, за да платят на Пол. Тъй като чекът за млякото няма да дойде навреме, за да покрие задълженията им.[20]

 

В следващите изводи проличава справедлив гняв:

 

Ние, млекопроизводителите, трябва да сме луди. За какъв дявол продължаваме да вършим една мръсна и опасна работа, за да ни плащат по-малко пари, отколкото влагаме?[21]

 

Оказва се, че това вече е практика. Става периодично и все по-често. За последно подобна тежка криза в подотрасъла е имало през 2009 година.

 

Също така излиза, че банкерите извиват ръцете на животновъдите.

 

Банкерите, които управляват паричните пазари, съдират кожите на селските стопани, занимаващи се с млекопроизводство, предупреди регионален председател на Националния фермерски съюз.

 

Фермерите твърдят, че манипулацията на обменните курсове на чуждестранните валути е ударила яко субсидиите, получавани от Европейския съюз. Което заплашва техните стада.

 

Те предупредиха, че банкитекрадат пари, които са в основата при купуването на храна от рафтовете на супермаркетите из цяла Великобритания“.

 

През миналата година някои банки са били глобени с милиарди, задето не са успели да озаптят дилърите, които от десетилетие и половина манипулират валутните пазари за сметка на техните клиенти

 

Властите във Великобритания, САЩ и Швейцария са наложили глоби в размер на 2,7 милиарда лири-стерлинги[22] на шест банки, включително на Royal Bank of Scotland и HSBC.[23]

 

На какво ви прилича това? На мен – на успешен опит за изтласкване на малките производители от тази дейност. Оказва се, че най-силно са засегнати фермерите, чиито стада наброяват до 60 крави.[24]

 

 

 

Каквото посееш, такова ще пожънеш

 

 

 

Такива са последиците от корпоратокрациятановия световен ред. В него има място за огромните интернационални – нека ги наречем наднационалникомпании, устремени към налагане на монопол. Моето поколение го знае отлично. Родени сме в такива условия – при държавния капитализъм, в който всичко беше монопол. А алчно червената фашистка номенклатура ръководеше цялата икономика като своя. Без юридически да притежава и един дял от нея. Но ползваше благата от нея, сякаш е изцяло нейна! Случайно ли беше припозната за приятелска и партньорска от интернационалната номенклатура?

 

Точно по този начин се развива световното стопанство в наши дни. Навремето внушиха на другаря Тодор Живков безумната идея засобственика и стопанина“! Това, което се разиграва пред очите ни, е чиста проба социализъм или комунизъм, братя и сестри. Всеки да го квалифицира, както му харесва.

 

Кредитната икономика приспа хората на Запад. Стори го, докато те, сиромах, вярваха, че благополучието им клони към вечността. И се отдаваха на лукс и глезотии, граничещи с разгул, отказвайки да се трудят редовно и усърдно. Обаче целият този банков кючек приключи. Сега нито има работа, нитокредити. Но ционистите са си там. И се държат едни за други като сплит, като моряшки възел.

 

Така, както преди повече от век и половина разкри равинът на Париж Давид Драш, цитирайки някакъв тамошен евреин с фамилно име Морел:[25]

 

Какво могат да свършат най-мъдрите мерки на властите във всички страни срещу широкообхватната и перманентна конспирация на един народ, който като обширна и здрава мрежа се е разпрострял върху цялото земно кълбо и който насочва мощта си, за да обсеби всяко случващо се събитие, стига да е в интерес на името Израел?[26]

 

Няма избавление от това сатанинско зло!

 

През същото време, когато западняците се наслаждаваха на подарената им изкуствено създадена Belle Époque или La dolce vita, на Изток израснаха съвсем различни поколения. Те са мотивирани за всякакъв труд. Използвайки тях, левитите унищожиха моралните устои и традициите на обществата в развитите страни. А е знайно, че дърво без корен не може да просъществува, нали?

 

Същевременно Братството се възползва от бедността в Изтока, за да изкривява верските доктрини. Религиозни секти, видоизменящи догмите, промиха съзнанието на маса младежи. Нескончаемите войни, загубата на близки, ограбването на цели нации, особено на дарените с петрол, несигурността за утрешния ден, мизерията, се оказаха благоприятна почва за семената на омразата.

 

Не я наричайте „социално обусловена“. Тя е умишлено предизвиквана и отглеждана. По-добре се запитайте: Кой има полза от нея, от бедността и от противопоставянето на верска и етническа основа? Кой възнамерява действително да сблъска цивилизациите, както се беше изразило едно Тяхно момче?[27] Тогава ще разберете и кои са виновниците.

 

Впрочем, въпросният автор започна с едноименна статия в списание “Foreign Affairs” – „Чуждестранни дела“, изданието на Съвета за външни отношения – един от мозъчните центрове на тайното световно правителство.[28] Прерасна в книга, появила се през 1996 г. Която прерасна в обновена, чието пълно заглавие гласи: „Сблъсъкът на цивилизациите и обновяването на новия световен ред“![29]

 

Съществува ли проект за сблъсък между народите на Изтока и Запада? Или това са „конспиративни теории“? Добре, ама Хънтингтън принадлежи на „йейлската и харвардската мафия“. На свой ред, издателите на “Foreign Affairsне са политически придирчиви?! Не се гнусят нито от „леви“, нито от „десни“. Предоставят трибуна на всички, които са готови да заменят съвест и свобода срещу подчинение и кариера. В него са публикували кои ли не – от „десни“ като Джордж Ф. Кенън,[30] Хенри Кисинджър – агент на КГБ с псевдоним „Бор“, и споменатия Семюъл Хънтингтън, през „левияЗбигнев Бзежински, до явната и безсрамна украинска комунистическа снаха Юлия Тимошенко!

 

Ето как се връщаме към началото. Свобода на словото ли? Дори инстинктът на врабчетата им диктува, когато са затънали до гуша във фъшкии, да не чуруликат. А да сведат и главичките си в мръсотията.

 

Кой прибира ягодовата реколта във Великобритания? Ако не знаете, изключително българи и румънци. Но не само там, а също така в Дания, Гърция – на много места в Европа.

 

Кои са черноработниците в западните страни? Местните? Не ме разсмивайте. От средата на шейсетте години отприщиха потока от бедни мюсюлмани. На Албиона – първо от бившата голяма колония – Индия, разделена още на Пакистан и Бангладеш. В Германия и Швейцария – от Турция. Във Франция, съвсем естествено, от Алжир, но също така от Африка и Азия. След края на Войната във Виетнамхората от лодките“ направо заляха Париж

 

Щом глезените британски млекопроизводители не намират смисъл в своята работа, някой ще ги замести. Животът не търпи вакуум. И съвсем нормално ще се окаже, че на тяхно място ще дойдат бедняците от разбунения кошер, наречен Близък изток. Изгладнели люде, доведени до отчаяние, които не само не съзират жизнена перспектива в своите родни страни, но ги заплашва унищожение. Хора, готови да бачкат по 10-12 часа дневно за нищожни възнаграждения. Тъй като не са имали и толкова. До скоро в „процъфтяващияКитай селяните се изгърбваха в оризовите ниви за надница от по долар-два!

 

Британските фермери, работниците и служителите от закритите предприятия на Стария континент, фалиращите дребни предприемачи все повече ще разчитат на социалните помощи. Това е същността на новия световен редwelfare stateсоциалистическата държава, в която всички са зависими от правителството. Но освен препитанието си, постепенно губят и своята свобода.

 

Атентатите от 11 септември 2001 г. в САЩ докараха Патриотичния закон и Министерството на вътрешната сигурност. Днес Париж вече не е „град на светлината“, а на военщината. Най-малко 5000 войници се скитат по улиците. Уж охраняватА Европейският съюз възнамерява да приеме специалноантитерористичнозаконодателство. Под неговите удари може да попадне всеки неудобен!

 

По същото време вербуваният от Москва британски премиер Дейвид Камерън иска да забрани т. нар. енкриптванепревръщането на електронните данни в някаква друга форма.[31] Нещо като електронно зашифриране. Макар не само че не ползвам технологията, а и нямам намерение да я усвоя, смятам този ход за покушение срещу свободите ни.

 

На първо място стъпката би засегнала онези, които пазаруват по интернет или извършват банкови операции в световната мрежа. Нашенци, когато са били народ, са определили това така:

 

Да изхвърлите бебето с мръсната вода.

 

Или:

 

Заради копчето да изгорите палтото.

 

Насаждат страх. Организации с несметни бюджети се занимават с това по 25 часа в денонощието. Надявам се, че не сте забравили предупреждението на Бенджамин Франклин:

 

Онези, които заменят своята свобода за временна сигурност, не заслужават нито свобода, нито сигурност.[32]

 

Още Томас Джеферсън е предупреждавал за опасността от узурпирането на властта от т. нар. либерали, които възнамеряват да изградят федерална бюрокрация, налагаща тиранична диктатура. А връщането на страната обратно на народа няма да бъде възможно, без нова революция.[33] Откъдето и да ги разглеждате, днешните САЩ са си една комунистическа страна. Даже – „безбожна комунистическа държава“.[34]

 

Джордж Оруел ни е завещал нещо, което звучи съвсем актуално:

 

Сега сме потънали чак до дъното.  Очевидно оттласкването от него нагоре е дълг на всеки интелигентен човек

 

Онова, по което тази епоха се отличава от предходните, е огромният недостиг на либерална интелигенция[35]

 

Преклонението пред грубостта в нейните различни одежди, се превърна във всеобща религия. А очевидна истина е, че картечницата си остава такава, дори когатодобърчовек натиска нейния спусък[36]

 

Свърнахме по пътя на ересите, които водят към робството. Главната от тях е ционизмът крайният еврейски национализъм, родил расистките идеологии и практики на социализма, комунизма, фашизма, нацизма Но също така – и исляма във всичките му разновидности. При тях свободите не просто стават химера. Тези политико-икономически чудовища превръщат цели народи в жертвени животни, изгаряни пред олтара на ЯхвеЙеховасатаната, и Мамон, което е едно и също.

 

А човекът е сътворен, за да бъде свободен. И да дири истината, която ще го води към това толкова възвишено благо. Човечеството само позволи да бъде заробено от шепа изумително злонамерени мизантропи, внушили си, че са наместници на земята на едно фалшиво божество, обозначавано с четирибуквиетоיהוה.

 

С най-различни методи мамят народите, че съществува някаква „глобална заплахаза тяхната сигурност. По-рано едните обвиняваха другите. Разиграваше се долнопробната пиескакапиталистисрещукомунисти“. Докато разумните хора не осъзнаха, че всички те са едни и същиимпериалисти. А намеренията им съвсем не са човеколюбиви. Тъкмо обратното, Те са устремени към поробването на човешкия род. И вече го правят, чрез кредитите, лихвата и задлъжняването.

 

После, след като мъглата се вдигна и общите им мутри лъснаха наяве, дойде ред на нова „световна заплаха“ – от някакъв напълно невидиммеждународен тероризъм“. На хоризонта на свободата пробляснаха чиповете. Достатъчно съм отварял очите ви с тази съвсем реална опасност за нашето покоряване. Показвал съм видеозаписи на интервюта, мненията на учени, какво ли не?

 

Кой посяга върху нашите права? Атентатът в редакцията на Charlie Hebdoбил удар по свободата на словото ли“? Хайде де!

 

Двама потомствени комунисти и ченгета, служили на КремълРосенИрландската пастиркаПлевнелиев, и Ирина Георгиева Бокова, паднаха толкова низко в своето нагъзурчване към новите си господари, че даже заявиха:

 

Трагедията от 7 януари е удар и срещу UNESCO и принципите, които тя защитава, като единствената организация в системата на ООН, пряко ангажирана със защитата на свободата на словото, независимостта на медиите и сигурността на журналистите.[37]

 

Струва ми се, че Братството използва дребните драскачи на карикатури отCharlie Hebdo” като своеобразни камикадзета. Без те самите, горките, да проумяват, че ги употребяват. Оцелелите са „компенсирани“ с 1 милион евро от френските Ротшилдови, респективно от техния вестник “Libération”.[38] Те ще използват и редакционните помещения на вестника със „свободолюбивоназвание.[39]

 

Седмица, двемаксимум месец, пишман хумористите ще въртят милионни тиражи. После пак ще се приберат в кожите си и ще разпространяват своята невъздържаност и липса на разбиране за истинската свобода в трийсетина хиляди екземпляра. За френския пазар това се равнява на посещенията в тази медия

 

Е, кой покани гладните мюсюлмани в западния свят? Какво завариха те там? Как се отнасятцивилизованитезападняци с тях? Много бързо забравиха, че през трийсетте години на ХХ век страната ни е привличала като магнит изпаднали германци и австрийци. Нашенецът е бил многократно по-свободен и по-заможен от потиснатите жители в останалата част на континента. Даже в сравнение със средностатистическия британец, италианец или французин. Било е недопустимо балканските ни съседи да се мъчат да се сравняват с нас!

 

Струва си още веднъж да припомня възторга на финландския професор Алберт Хамалайнен, който преподавал етнология в Хелзинкския университет. През 1938 година той посетил България. След завръщането си споделил своите впечатления от тогавашното ни Царство в почти неизвестна у нас статия, озаглавена „В страната на абсолютната демокрация“. Тя била публикувана същата година във „Финландско илюстровано издание“. В нея жителят на освободената от Ленин едва три десетилетия по-рано скандинавска държава разкрил:

 

Това, което най-силно впечатлява и събужда интереса на чужденеца в България, е абсолютната демокрация на социалната структура на нация и народ. Тази демокрация не е дело на държавата. Тя е социална. В настоящото правителство няма никакви политически партии. В страната също така няма никаква собствена или чужда висша класа

 

Тук няма едри земевладелци, нито индустриална или търговска висша класа, която бе настоявала за особена позиция, сравнявайки се с останалия народ. Тук няма никакви езикови спорове, нито политически борби,… тук има здрава солидарност и абсолютно позитивно чувство за равенство

 

Нищо друго не можете да направите, освен да отдадете почит на тези хора, които са постигнали толкова много за един толкова кратък период от време[40]  

 

Нека Западът постигне това, пък тогава да ни поучава. Вместо да опита, неговият елит съсипа прекрасната ни България. Когато уж взе да се развиделява, една четвърт от нейните чада побързаха да я напуснат. Отидоха при онези, които загасиха огъня в техните бащини огнища. Колцина проумяха, чене всичко, което блести, е злато“? Обаче от там всички пътища водят наникъде

 

 

 

Quo vadis, Europa

 

 

 

 

Какво се случва в днешна Европа, значителна част от която е обединена в съюз? Не могат да стъпят на малкия пръст на българите отпреди Втората световна война. Ние сме сред главните нейни страдалци и жертви.

 

Сега не само британските млекопроизводители са готови да вдигнат ръце и да зарежат препитанието си, разчитайки, че социалистическата държаваthe welfare state ще ги храни. Френските фермери също са поели надолу по пързалката. Те все по-трудно се добират до европейските субсидии. Да не забравяме, че не друг, а френските paysans[41] са най-големите производители на селскостопанска продукция на континента.[42]

 

Обаче броят на земеделците и животновъдите, които гласуват за Националния фронт или имат нагласата за това, постоянно нараства. При вече 52-годишната уж одобрявана аграрна политика на бившия Общ пазар, прераснал в Евросъюз – в новия СССР. Ами затова. Понеже френските фермери получават най-много субсидии14 на сто от всички. Но това става все по-трудно. Сещате ли се защо?

 

Щом чуете социално, социалистическо, социализъм, разбирайте постоянно разрастваща се бюрокрация, по-малко труд, повече протегната ръка за просия във вид на всякакви помощи от голямото правителстводържавата. Зад бюрокрацията, колкото и приветливи да ви изглеждат чиновниците, се крие изкривената от мързел и алчност мутра на корупцията.

 

Тя не просто прозира, наложила се е, като неписано правило. Например във Великобритания, за да получите трудова характеристика – точно така, като по времето на тукашния тоталитаризъм – различни т. нар. internsизпълняващи длъжността, както се нарича у нас, които се представят като „вътрешни хора“, близки до различни либералнимозъчни тръстове“, прибират по300 лириза услугата“, наречена „осигуряване на employment references”!

 

Не става дума за мнението на предишен работодател. Най-често – за цели три мнения за вас от… „хора, които са ви познавали и искат да ви захранят с добри резултати от вашата работна биография“.[43]

 

Някога действително го наричаха характеристика. Сега – CV?! Което е съкращение от Curriculum Vitae. Най-общо казано, това ще рече „кратко животоописание“. По нашему – кратка биография. Обикновено – автобиография, понеже я изискват от самите кандидати.

 

И така, днес на Албиона, за да се снабдите с читава, вършеща работа, трудова препоръкаemployment reference, ще се наложи да се бръкнете за 300 лири! Най-често – под масата, както е прието да се казва.[44]

 

Какво ви говори това? На мен, ако перифразирам Ботйова, следното:

 

Социализъм е сега, пейте, безработни, тез тъжни песни. Грей и ти, либерале, в таз все по-рабска страна. Инак ще да остане без работа още един юнакНо развържи кесията!

 

Парадокс ли е това? Преди четвърт век за мен щеше да бъде. Отдавна не е. По-скоро абсурдността е в това, че доскоро френските селски стопани, например около 5000 в Нормандия, получаваха 80 на сто от приходите си не от преките резултати от своя труд, а от субсидиите от Европа. Така беше до 2009 година, когато започна спадът на цените на хранителните продукти.[45] Обратното се наблюдаваше тук. От 2001 година насам цените на онова, което поставяме на трапезата, постоянно се увеличават. Пак казвам: Всичкинаопаки, ниена терсене.

 

Себастиен Уиндзор, който е президент на Селскостопанската камара в Сен-Маритим – департамент в областта Нормандия, споделя своето разочарование от политиката на Евросъюза в тази безспорно най-важна сфера. Понеже, както казвали туземните ни пехливани, „рънътъ праи борбътъ“. Той и земеделците край него са огорчени от многобройните регулации, налагани от Брюксел. Как да му обясня, че именно това е същността на социалистическата държаванамесата във всичкоот ставането от сън, през трудовата дейност, до забавленията и интимния живот на човека. За да престане да бъде свободен личност.

 

Майк Хакъби, бившият губернатор на щата Арканзас, който възнамерява повторно да предложи на Републиканската партия своята кандидатура за президент, е облякъл това в следната фраза:

 

Ако федералното правителство ви изпрати указ, в който ви нарежда, какво да вземете за вечеря, това би било наречено умопомрачение. Иначе е известно като политика на Демократическата партия.[46]

 

Схващате ли? Тъй като идеологическото понятие социализъм е претоварено с отрицателни спомени и емоции, вкараха в употреба друг, напълно фалшив, но твърде измамно привлекателен терминлиберализъм! По същия начин the welfare state въображаемата държава на благоденствието замести социалистическата. Да не забравяме, че за онзи 1 процент от човечеството, който притежава и разпределя половината световно богатство, социализмът съвсем не е утопия. За това – малко по-късно.

 

А политиката на Брюксел спрямо селските стопани в Евопейския съюз и по-конкретно във Франция?

 

Имаме впечатлението от една обща селскостопанска политика, чиито цели са неясни“ – заявява Себастиен Уиндзор в интервю. – „Те почти не биват разбирани от фермерите. Тази политика прибавя много към незначителните мерки, приети, за да се хареса на тази или онази държава. Но липсва обща амбиция за развитие на селското стопанство в Европа

 

Друг проблем“ – каза той, – „са правилата, които поставят европейските фермери в неблагоприятно положение на глобалния пазар.“

 

Той цитира регулацията отпреди две години, която налага стопаните да предоставят повече пространство на пилетата.

 

Фермерите трябваше да се избавят от техните пилешки полози. Затова ги продадоха извън пределите на Европа. Откъдето сега внасят техните по-евтини яйца тук“ – рече той. – Направо режем клона, на който седим

 

Даже след разширението на Европейския съюз в Източна Европа през 2004 г., което прибави още 4 милиона фермери и 94 милиона акра земя, делът на общата селскостопанска политика в годишния бюджет на Съюза продължи да намаляваот 87 на сто през 1970 г., до 43 процента през 2023 г.[47]

 

Излишно е да ви обременявам с още данни. Всички разбирате какво имам предвид. Някой има полза от всичко това. Но французинът Уиндзор, чието фамилно име издава английски корени, е убеден, че нещата няма да се оправят просто с разтурянето на Евросъюза. А как?

 

Бях сред първите, които още при най-ранните санкции, които Брюксел, под натиска на Германияреспективно на САЩ, наложи на Русия, предупредих: Наказанията ще имат ефекта на бумеранг. И ще засегнат повече онези, които прибягнаха до тях.

 

Човек трябваше или да няма никаква представа от онова, което всъщност представлява основният остатък от СССР, или да е напълно сляп, та да не прозре елементарната истина. Всякакви „наблюдатели“, не малка част – потомци на старата висша кремълска номенклатура, се изредиха като на кариминьол – простете за израза, в опитите си да промиват съзнанието ни. То не бяха Хрушчови, Каспарови, какви ли не! Което е все едно да продавате краставици на бахчеванджия. Или както гласеше стар виц от соцвремената, отнасящ се до „успехите на социализЪма“, да изнасяте хладилници на ескимосите

 

Още през май някои западняци, при това – икономисти и предприемачи, взеха да свирят отбой. Но политиците се правеха, че не ги чуват. Писах за това. През август, когато Москва вече отвърна на удара, взеха да надават по-силен вой. Как санкциите срещу Русия заплашват както селските стопани в Евросъюза, така и онези, които подготвят политическите решения![48]

 

Започнаха с полските ябълки. Продължиха с опасенията от всеобща дефлация. Накрая даже военно-промишленият комплекс в някои страни се оказа засегнат. Когато се стигна до там, че предприемачите неизбежно натиснаха мекушавия и влюбчив френски президент, красавеца Франсоа Оланд, мечта за жените, той предложи спиране на санкциите спрямо неговия колега Владимир Путин.[49]

 

Каква беше реакцията? Два дни по-късно прозвучаха изстрелите в редакцията на булевардното болшевишко изданиеCharlie Hebdo”. Даже закротилият се „крайно десен“, квалифициран като „антисемитЖан-Мари Льо Пен, не се стърпя и обяви:

 

Начинът, по който всичко това е режисирано, ми напомня демонстрации от същия тип, които бяха организирани с участието на медиите, включително на десни медии, по време например на афератаКарпентрас“. Когато Националният фронт беше обвинен, че е осквернил гробница в едно еврейско гробище. Макар партията да беше напълно невинна.“[50]

 

Бащата на най-популярната политичка в днешна Франция припомня поредица от подобни провокации в миналото. В тях неизменно са замесени левичари или люде с минало, минаващо за „мръсно“. Като например бившият националсоциалист Франсоа Митеран, който премахнал само първата част от названието на идеологията, към която беше пристрастен. Вятър и мъгла – какви страсти? Така са му разпоредили.

 

Cest dans lesprit Charlie” – „Това е в духа на Charlie” – обяснява старият Льо Пен, близък с Волен, следователно и с Йосиф Кобзон. И съвсем вярно определя този дух като… „анархо-троцкистки“![51]

 

Все по същото време богатите продължиха да забогатяват. Не се хабете, да дирите някакъв „комунистическиконтекст в тази констатация. Ще бъде равнозначно на това, да търсите под вола теле. Фактите разкриват тази нерадостна картина, другарки и другари „демократи“.

 

Най богатите, съставляващи 1 процент от световното население, стават все по-заможни, като вече притежават 48 на сто от глобалното богатство“, според доклад, обнародван във вторник [14 януари 2015 г.]. Той предупреждава за нарастващото неравенство, което може да се окаже спусък на рецесия.

 

Според Доклада за общото богатство на земното кълбо, изготвен от [банката] “Credit Suisse”, за да бъде сред най-богатата половина на гражданите по света, човек се нуждае от [годишна] собственост в размер на 3650 долара – включително стойността на вложеното в дома му. Обаче повече от 77 000 долара са необходими, за да бъде член на върховите 10 процента от собствениците на глобалното богатство. А 798 000 долараза да принадлежи към онзи 1 процент на самия връх.

 

„Като цяло, долната част на земното население притежава по-малко от 1 на сто от общото богатство. В остър контраст на това, най-богатата групировка държи 87 процента от световното богатство. А само съвсем тясна групичка на върха на върховете има в сметките си 48,2 на сто от всички глобални авоари“, се казва в годишния доклад, подготвян вече за пети път.

 

Документът, който пресмята, че общото глобално богаство е нараснало до нова рекордна стойност263 трилиона долара, над два пъти повече от 117трилиона, изчислени през 2000 г. – е установил, че Великобритания е единствената страна от Г7, която е регистрирала увеличаване на неравенството през ХХІ век.[52]

 

 

 

Qui reliquit multitudo[53]

 

 

 

Ако това е „комунистическидоклад, то “Credit Suisseе главната квартира на световното комунистическо движение. Това е вярно, но донякъде. Тъй като, както доста дълго се опитвам да изясня, социализмът е за богатите. За останалите съществува капитализмът.

 

А отдавам британскоторекордно постижение“, какъвто и смисъл да влагате в него, на „конспиративната теория“, че Джейкъб и Ивлин дьо Ротшилд, барабар с наследниците им, живеят на Острова.

 

Струва ми се, че не е редно да питам: Quo vadis, Europa? По-справедливият въпрос е: Ubi ad Illi ducit, Europa?[54]

 

Не познах съвсем за цената на петрола. Смятах, че няма да падне под 50 долара за варел. Явно не съм дооценил нарастващата съпротива срещу Седемте сестри, както преди доста години британският изследовател на световната нефтодобивна индустрия Антъни Семпсън нарече най-крупните и най-влиятелните корпорации в бранша.[55] Но не само това.

 

На прицел не са само средните и по-дребни фирми, а компании извън тези какички“. Петролът е оръжие с геополитическо приложение. Не вярвам в конспиративните теории за някаква „самостоятелна политика“, водена от Владимир Путин в Русия или от Николас Мадуро Морос във Венецуела. Първият е изцяло продукт на интернационалното Братство.

 

Помислете. Светът е в поредната икономическа криза, за която големите медии изобщо не споменават. Даже лъжат, че е обратното. След малко ще видим как е точно.

 

Търсенето на петрол за промишлени нужди се свива. Въпреки нарастващото потребление в битовия транспорт, това не може да компенсира досегашните добиви. Съответните предприятия са принудени да намаляват производството и да съкращават персонала. Така е например с “BP” във Великобритания. В Шотландия, в чиято акватория се намират и нефтените платформи, и складовете и рафинериите, този процес вече е в ход.[56]

 

Китай също забавя своето икономическо развитие. Преди доста време и не веднъж съм обяснявал причините. Важното в случая е, че той не е в състояние да търси прекалено големи количества нефт над сегашното си потребление.

 

Какво следва от това? Нещо, което никой не обсъжда. Намаляват бюджетните приходи от косвени данъциакцизи и ДДС. А те са най-големите източници за покриване на държавните разходи. Дали някой помни онзи видеорепортаж от Холандия, който преди година и половина показах? В него кралят предупреждава своите сънародници занапред все по-малко да разчитат на държавата. Всеки да се погрижи сам за собствената си съдба.[57]

 

Как смятате, дали това не е удар и по Европейския съюз, от чийто бюджет зависят толкова много хора? Например – селските стопани.

 

Едновременно с това Швейцарската национална банка отвърза паричната единица на странатафранкаот еврото. Общата европейска валута, която не е съвсем такава, взе да пада толкова стремглаво, че оцелелият две години фиксиран курс на франка към еврото вече е в миналото. Дали поевтиняването на еврото повлече и франка надолу?

 

Обратното. След известието за връщането къмпазаренкурс, швейцарският франк претърпя снижение на оценката си на международните валутни тържища. Макар самият факт на съществуването на фиксирани курсове, както и това, че навсякъде по света централните банки определят равнищата за обмен на паритеа не търсенето и предлагането, ясно разкрива: Не съществува такова чудо, наречено свободен валутен пазар“. Всичко е под контрол! От цената на златото – някога – универсалните световни пари, до националните валути.

 

Евтиният франк би трябвало да насърчава износа от страната. Не случайно Кристиян Льовре, депутат в Парламента, не скрил учудването си:

 

Да, изненадан съм, твърде съм изненадан. Изненадан съм от зарязването на фиксирания курс и от времето, когато стана това. Също съм изненадан, че Швейцарската национална банка е поставила нашата икономика пред риск. Ако франкът и еврото се стабилизират на еднакви нива,[58] тогава швейцарските работни места в експортната индустрия ще бъдат застрашени.[59]

 

Според мен мнението на парламентариста е логично. След бързия спад на швейцарската валута – от 1,20 до 1,05 франка за едно евро, тя бързо възстанови стойността си. Какъв беше резултатът?

 

Швейцарските акции загубиха 6 процента от стойността си, а пазарите в цяла Европа закъсаха. Тъй като инвеститорите реагираха на новината, като подирихаспасителни авоари“, купувайки злато.[60]

 

Кои от големите държави отдавна се тъпчат със злато? На първо място Русия. Но също така – Китай и САЩ. Изглежда Путин не е бил чак толкова неподготвен? Има добри съветници? Дав лицето на господарите си от левитската мафия. Те не го съветват, а му заповядват. Русия е приоритет на Братството. Къде другаде ще намери по-грамаден и толкова достъпен суровинен източник?

 

Швейцария също няма полза. Тогава? За мен това означава копие, хвърлено срещу Евросъюза. Той трябва да приеме Трансатлантическото споразумение. Опитът за Пилатово решение с прехвърлянето на отговорността за допускането на генномодифицирани продукти в самите държави-членки явно не е задоволило „Монсанто“ и сие.

 

Но нали уж “Goldman Sachs” управлява света, а не “Monsanto”? По-запознатите от нас с тази тема твърдят, че двете корпорации едновременно се стремят къмедин по-печеливш съюз“.

 

Не само изглежда, че Monsantoи Goldman Sachs имат сходна делова етика или липса на такава, но понастоящем „Глодман Сакспроявяват голям интерес към царевицата, както и към това да налагатМонсанто“. Бракосъчетание, извършено в… Е, нали знаете.[61]

 

Спомнете си прословутия монолог на героя-бизнесмен от филма „Телевизионна мрежа“, който толкова пъти съм цитирал и представял с картина и звук:

 

Ние вече не живеем в свят на нации и идеологии, мистър Бийл. Светът е съюз от корпорации, мотивирани от неумолимите закони на бизнеса. Светът е бизнес.[62]

 

Едни от най-утвърдените и радващи се на признание финансови прогностици са уверени, че през следващото десетилетие златото ще поскъпне неимоверно. Джим Роджърс, добре познат на редовните посетители на тази медия, признава, че не е продал и унция от своите златни запаси.

 

Стийв Форбс, председател и главен редактор на Forbes Media, излезе с откровена подкрепа за връщане към златото като законов паричен еквивалент:

 

Слаб долар е заплаха за глобалната икономика. А единственият начин за спиране на упадъка на зеленогръбките, е да въведем отново един златен стандарт.“

 

Форбс заяви, че през повече от 4000 години са били изпробвани различни методи за оценка на валутите. И опитът показва, че наличието на златен стандарт е начинът, по който да продължим напред

 

Питър Шиф, основател и изпълнителен директор на Euro Pacific Capital[63] потвърди своята непоколебима убеденост в невероятно оптимистичната перспектива пред жълтия метал:

 

Златото ще достигне 5000 долара… От известно време в ума ми се върти тази цел… Обикновено пазарите се изкачват по стълбите нагоре, а при падане взимат асансьора. Е, мисля, че златото ще се завърне на ракетен космически кораб.[64]

 

Горе-долу на същото мнение са анализатори, смятани за величина в САЩМарк Фейбър, Рон Пол, самият Дъг Кейси

 

Как посътъпват с нас, докато Те пълнят пеликанските си гуши със скъпоценния метал? Отвличат вниманието ни с атентати. Провеждат пропагандни кампании. Насаждат разделение и омраза между общности, които векове наред са живели в мир и спокойствие.

 

 Защо успяват? Макар по собствените му признания да е смесица от анархист и социалист – „демократичен социалист“, каквото и да означава това, прочутият американски драматург и историк, евреинът Хауърд Зин, дава някакво обяснение:

 

Нека видим истината: Мнозина от нас, ветераните на социалните движения, започнахме да се чувстваме безпомощни, когато наблюдавахме стряскащото укрепване на господството на интересите на капитала, на сливането на гигантски корпорации, на нарастването на американската военна машина до чудовищни размери. Но забравихме някои основни факти за властта: Че и най-грамадната военна машина зависи преди всичко от подчинението на нейните войници. Това, че най-могъщата корпорация става безсилна, когато нейните работници спрат работа, а клиентите й откажат да купуват продуктите, които произвежда.

 

Стачката, бойкотът, отказът да се служи, възможността за парализиране на функционирането на общата обществена структураето ефикасните оръжия против най-ужасната държава или корпоративна власт.[65]

 

Не, изобщо не съм олевял. Може да съм помъдрял. Просто знам доста повече отпреди. Затова съм наясно, че човек трябва да купуваакъл от всекидаже от малчуганите. Често те са по-прозорливи от нас.

 

Откакто се помня, вярвам в неподчинението, най-общо казано. Дали някой е помогнал на Махтма Ганди, или той е успял да убеди индийците да тръгнат след него? Разбира се, че има значение. Но това не е главното. Тези хора принудихаимперията, над която слънцето никога не залязва“, да се оттегли от Индия.

 

 

 

Семената на измамата

 

 

 

За да се повтори това, да речем в Европа, са необходими две съставки. Първата е наличието на народ. Вторатачитави водачи, които да са способни да загърбват своя егоцентризъм.

 

Братството е наело едни от най-способните учени във всички области. То разполага с всякакви възможни средства за продължителни войни, включително петролни. Искам да кажа, че е добре запознато с всички теории, насочени срещу неговото могъщество. Затова прилага доказано ефективните. На първо място принципът, формулиран не от Макиавели, а от злия българо-макидански владетел Балдиу, познат ви с елинското име Филип ІІ Македонски: “Divide ut regnes” – „разделяй и владей“.

 

Не познават умора. Но вината е повече наша. Ако перифразирам Зин – на „мнозина от нас, гражданите“.

 

Кой вярва на техните внушения? Откъде, не само във Франция, се взеха милионите идиоти, редящи се на опашки за невзрачно и блудкаво левичарско издание? За три дни изкупиха три милиона екземпляра![66] В събота, 17 януари вече бяха счупили всички световни рекорда7 милиона продадени вестника![67]

 

Не стигнаха. Искат още?! Жадуват за сивия поток от медийни плиткоумия, които времето ще отмие само след дни. За да ни залеят нови

 

Това е психозамасово побъркване, без извинение.

 

И като заваляха внушения, та цяла седмица, както е писал класикът. Как цял „спектър от фашисткото минало преследва Европа“![68]

 

Какво „фашистко минало“? Такова е имала само Италия между 1922 и 1943 година. Но това беше национален социализъм, съпътстван от първия опит за корпоратокрация. Също – Източна Европа, където внедриха друг вид социализъм – интернационален. Нарекоха го комунизъм. Той беше фашизъм от най-чиста възможна проба!

 

Обаче никой не говори за болшевизма, комунизма, интернационалния социализъм – истински корпоративен фашизъм. Наричат германския вариант на национал-социализмафашизъм“.

 

Не, комунистите са добри. Те са сътворени от Братството за тази роля. Винаги са били приятели на левитската мафия. Кога тайно, кога явно, са й служили съвестно, предавайки и съсипвайки своите народи.

 

Сега за пореден път ставаме свидетели на същото. Никой не спряга социализма. Което доказва, колко съм прав. Той е заветната крайна цел на финансовия Интернационал, на най-богатите люде на планетата, които съставляват едва 1 процент от земното население.

 

Във Франция, Германия, Гърция, Швеция, Холандия и Великобритания националистически лидери се възползват от трагичните събития във Франция, за да твърдят, че все пак те са били прави. Настояват, че отворените граници и либералната толерантност, отстоявани от Европейския съюз, позволяват на злокачествения джихадистки вирус да зарази техния континент.[69]

 

Толкова е скучно! Направете справка с предната ми публикация. Излишно е. На повечето от вас съвсем същото им е хрумнало почти незабавно.

 

Обаче все още не толкова много са наясно с размерите на измамата, която ни поднесоха „световните лидери“ по улиците на френската столица. Вижте:

 

 

 

 

 

Още не можете да повярвате? Не сте напълно убедени?

 

Скоро ще последва допълнителна порция от плодовете на измамата, в която сме натикани да битуваме.

 

Но откъде идва всичко? Не е от едно място и не преследва уникална, а многопосочни цели.

 

Както не веднъж отбелязах през последните две години, Израел е в тежка рецесияикономическа и обществена. Подобно на всички расистки творения, държавата изживява криза на идентичността. Раждаемостта сред ортодоксалните талмудисти е доста по-висока от тази сред останалото населениевярващи и светски евреи. Дискриминацията на расова, верска и полова основа се разширява и задълбочава. Гражданската война изглежда неизбежна.

 

ПроектътИзраеле пред закриване“, както се изрази един съветски другар, вече подготвящ се за живот извън територията на ционисткия рай“, чийто жител е.[70]

 

На този фон, за да отвлекат вниманието на обществеността не само в еврейската държава, но и по света, непрестанно правят внушения за разрастване на някакъв антисемитизъм“?! След атентатите във Франция военнопрестъпникът БеняминБибиНетаняху призовафренските евреи да имигрират в Израел“.[71]Френски евреин“ е оксиморон. Все едно „дървен камък“.

 

 

 

Luegenpresse[72]

 

 

 

Каква беше изненадата на израелския нацист, когато го посрещна вълна от критики – както в Париж, където направи изявлението, заел позата на държавник, загрижен за жертвите и страдащите, така и в родината си.

 

Израелският министър-председател беше видян да си проправя път към челото на парада от световни лидери и безуспешно да се опитва да застане най-отпред на опашка за автобус, който трябваше да отведе гостите до началния пункт.

 

След като не успя да се качи на първия автобус, изглеждащият изнервен Нетаняху – придружен от група, която се оказа израелски екип от службите за сигурносттой беше показан във френско видео да чака за следващия.

 

По време на манифестацията г-н Нетаняху помаха на тълпата в отговор на произраелските крясъци на жена от публиката. Жест, който, според израелските коментатори, беше в дисонанс с печалното настроение.

 

Обявените гафове бяха допълнени от съобщенията, че израелският лидер е участвал в събитието въпреки призива да стои далече от Франсоа Оланд, френският президент, който не искаше демонстрацията да бъде засенчвана от израело-палестинския конфликт.

 

Първоначално г-н Нетаняху се съгласи. Но промени решението си, когато научи, че двама негови политически противнициАвигор Либерман, израелският външен министър, и Нафтали Бенет, министърът на промишлеността и лидер на партията „Еврейски дом“ – вече са отишли.

 

Неговото настояване за участие принуди френските власти да поканят Махмуд Абас, лидера на Палестинската автономия, като противовес, извести либералният израелски вестник Haaretz.

 

Най-сериозната критика дойде при неговия призив към френската еврейска общност – най-голямата в Европа[73]да се премести в Израел от съображения за сигурност след петъчното нападение над супермаркет за кашерни храни в Париж, при което бяха убити четирима евреи.[74]

 

Но Братството се взе в ръце и номерът на Нетаняху мина. Колко дълго ще издържи тази политика на двойните стандарти?

 

Нямат свян. Днес виждаме, как европейци, американци, даже израелци, прокарват невидима граница между някаква умерени“, прозападно настроени, но главното – изумително богати уахабисти, каквито са саудитците. Официален Риад осъди малодушната терористична атака в Париж! Еха!…

 

Това са същите уахабитски саудитци, които след съвършено несправедливи съдебни процеси, обезглавяват крадци и наркотърговци, но и своите врагове. Подлагат на изтезания сунитското малцинство. А предстои да нашибат с 1000 камшика и един журналист, който не е съвсем съгласен с режима на фамилията Сауд и на нейните приближени.

 

Да, съвсем същите шиитиуахабити – дето „проляхакрокодилски сълзи за убитите карикатуристи отCharlie Hebdo”. Онези, дето се гавреха с техния пророк?! Западът се бори с ислямистите в Египет, но съсипа светския режим в Сирия и тръгна да го заменя с религиозни фанатици! „Храброобстрелва от въздуха с безпилотни самолети някаква сянка, провъзгласена за… халифат.

 

Не виждат нищо лошо в това, саудитците да държат жените в подчинено и напълно безправно положение. Да бъдат превръщани в робини. Даже да не ги допускат до шофьорското място в автомобилите! Както и в осъждането и пребиването на журналисти. Какво от това, че разрушават паметници от древността? Така постъпват „приятелскитеим режими и въоръжени бандии в Саудитска Арабия, и в Афганистан и в Ирак, и в Сирия.

 

Дори не забелязва истинските крайно реакционни, фундаменталистки ислямски режими в Саудитска Арабия и някои от околните петролни монархии. Те садобри“, наши главорези. Всички останали главорези са лошиканибали, диваци и варвари.

 

Колко познато, нали!

 

Сега се води „война против тероризма“. Всички нормални хора по света виждат, че най-големите терористи са в палатите и резиденциите – в Белия дом и Кремъл, в Елисейския дворец и на „Даунинг Стрийт“, в Брюксел, Риад, Кайро, Кабул, Багдад, Манама, Маскат, Рас ал-Хайм, Ум ал-Куейн, Триполи, Бенгази, Фуджейра, Шарджа. Да, и в Дамаск. Но най-вече в незаконно присвоения Йерусалим.

 

Само че няма как да обвините бандитите по тези места. Някои са не само овластени, но и твърде заможни. Приказно богати! Както писа ирландският коментатор Финтан ОТуул:

 

Сто милиарда долара ви купуват много тишина. И това мълчание възбужда едни от най-големите двуличия и лукавства на нашето време: Карикатура на пророка е провокация, която заслужава смърт. Но разрушаването на гробница е религиозно задължение.

 

Това лицемерие е застраховано от мълчаливото съгласие между западните правителства: Не споменавайте саудитците! Саудитското кралско семейство е начело на една порочна тирания, която – между другите неща – третира жените толкова зле, колкото апартейдът в Южна Африка се отнасяше с чернокожите. Докато убийците на Charlie Hebdoпосегнаха, водени от желание да наложат окончателна цензура, саудитското правителство по най-дивашки начин пребива с бич блогъра Раиф Бадави, задето е дръзнал да предложи обществен дебат на своята страница.[75]

 

Къде е Киро на кирия?

 

Лъжата продължава. И никой не бива да вини източногерманците за това, че – видите ли – възкресили словосъчетание от ерата на нацизма, наричайки медиите Luegenpresse! Да, съвсем вярно. Те са лъжливипечатът, радиата, телевизиите. Всички са оръжия в тихата война срещу психиката и съзнанието на човешкия род.

 

Не веднъж съм споменавал, че не представляват нищо друго, освен верига от публични домове. Така наречените журналисти са обикновени проститутки. Шефовете иммадами.

 

Но ако проститутките продават своите тела и рядкодушите си, но само толкова, тези долни, ухилени курви от екраните и останалите средства за масова дезинформация – без значение какъв е видимият им полса духовно гнили, червясали от грехове. Но най-важното – промиват чужди мозъцивашите.

 

Погледнете снимката вляво. Тя е регистрирала магнитуда на измамата. Показва ни една грамадна лъжапрочистената от хора парижка улица, по която преди дни преминаманифестациятанабалоните“, както наричахме началниците в казармата.

 

Точно така. Вгледайте се в тях. Това ли заслужавате? Тези човешки падения? А останалите народи?

 

Какво да кажат палестинците за своя корумпиран лидер, от когото очакват… Какво? Да проводи семейството си на същото място, във френската столица, както постъпи неговият ментор Ясер Арафат?

 

С чии пари? За чия сметка? Толкова ли струва не просто свободата, а животът на един цял народ?

 

Сега вижте следващата илюстрация. Вече различавате и мутрите на вашите държавни ръководители, нали? Аз ли съм виновен, че те са нищожества? Дребни мошеници с осакатени души, приели да ви лъжат в името на своите лични ненаситни амбиции, които вечно остават незадоволени! Такива ли са ви необходими?

 

Може би е честно да поздравим министър-председателя на Израел и посланика на Саудитска Арабия, задето засвидетелстваха почитта си към сатира, която се гаври с религиите? В техните държави всичко произлиза именно от вярваниятаминалото, което не се е състояло, общественото положение – сиреч парите, властта

 

Дали някой от двамата си е представял, как в ивицата Газа палестинците мръзнат в студа, седнали върху отломките на онова, което преди няколко месеца е било тяхна дневна, спалня, детска стая или болница? И са си казвали:

 

Колко почтено от страна на Нетаняху! Поне умее да се гаври!

 

Колко ли се е зарадвал Раиф Бадави, който на 13 януари навърши 31 години? Младият саудитски блогър навярно е останал изключително доволен, че с участието си в манифестацията дипломатическият представител на неговата страна е подкрепил свободата на словото. През това време правителството в Риад осъди Бадави на10 години затвор и 1000 удара с камшик, защото поддържал свободолюбив website.

 

Хак му е! Сигурно бичът ще плющи по гърба му, понеже текстовете, които е обнародвал, не са били достатъчно либерални?

 

В Египет трима журналисти от телевизия “Al Jazeera” вече излежават присъди. Защото са работили така, както им е било наредено. Да сте чули някой във Франция да се възмути? А вдемократичнаАнглия или въввеликитеСАЩ?

 

Не? Да не би да сте глухи или неграмотни? Отново не? Тогава защо?

 

Какъв е вашият коментар? Как определяте измамата? Може би като грозна, отблъскваща, отвратителна?… Как?

 

Et le mensonge continue. And the lie goes on. Und die Lüge geht weiter. Лъжата продължава.

 

Приказкатасъщо. Ето така: И настана мор по ислямистите. Много от тях бяха убити[76]

 

Luegenpresse!

 

 

 

The world is ruled by kinkies[77]

 

 

 

Берлин обяви рекорден икономически растеж за 2014 годинацели 1,5 на сто![78]

 

Леле, мале! Ликувайте. Защо ли германците не са по улиците и не честватвеликатавест? Дали, понеже доходите им остават същите? В много отрасли и предприятия, в държавната и в общинската администрация не са повишавани повече от десетилетие!

 

Те са главнитевиновници“ за този икономически подем“. От 0,1 на сто през 2013до 1,5 дванадесет месеца по-късно. Малко ли е? Дължи се предимно на вътрешното потребление и на износа, подчерта журналистка от АгенцияРойтерс“. Ами на какво друго?[79]

 

В замяна на това корупцията се е ширнала, почти както тук. Разбира се, ние сме първенци. Никой не може да ни стигне. Поне в едно да сме първи. Нищо, че е отрицателно

 

Някога народът ни се е произнесъл:

 

С какъвто се събереш, такъв ставаш.

 

Е, зорлем събраха западните германци с източните, покварени от съветската система. И твърде бързо социалистическата зараза на втория начин“, на рушветите и мързела, обхвана цялата страна. Не искайте да ви представя източник или да доказвам. По празниците се срещнах с наш имигрант във Федералната република. Той ми разказа. Но не е само този чудесен българин, който няма причина да остане в Отечеството си. Други познати споделят същото.

 

Растеж ли? Какъв растеж? На какво и за кого?

 

Обещах да покажа, как е отвъд Атлантика. Нека видим и чуем вездесъщия критик на тамошния социализъм, икономическия прогностик Джерълд Селенте. Това е откъс от първата му изява през 2015 година. От петък, 9 януари.

 

 

 

 

 

Сравнете току-що представените данни с начина, по който е изглеждало онова лошо“, „фашисткоЦарство България през „отвратителната1939 година. Погледнете и наспотомците на някога свободните българи, 78 процента от които били самоосигуряващи се. Сиреч – предприемачи, труженици, работещи за себе си и за своите семейства. А от там – и за обществото. Да – както в града, така и на село.

 

Затова ни ненавиждат и мачкат. Защото са ни завиждали. А къде можехме да бъдем днес, ако Интернационалът не бе ни посякъл?…

 

Когато през трийсетте години на ХХ век България е била в своя възход, СССР е представлявал скотобойна за хораповече от 20 милиона са били утрепани с глад, бесилки, разстрели или непосилен робски труд в концлагерната държава ГУЛаг. По същото време кланицата в САЩ е посякла повече от 8,7 милиона душиневинни, отрудени американци.

 

А в Германия? Никой не може да каже точно колко. До 1945 година, без да смятаме военните, участвали в бойни действия, навярно около 1,5 милиона души! Малко ли е?

 

И за кого или какво? Все в името новия световен ред!

 

Що е то? Какво представлява? Материално ли е изражението на неговата сърцевинасъщността му?

 

Новият световен ред не е нищо друго, освен власт на парите. Могъщество на незначителен брой мегаломанияци, произлизащо от богатството. И все с името Израел на уста!

 

А кой е този Израел? Онзи, който, съгласно тяхната политико-религиозна доктрина, се е борил с някакъв бог, дето се плашел от светлината!

 

И приемаме всичко това? Примиряваме се!

 

Вижте на какво сме заприличали. Окаяници, които само се жалват. Жените плачат, мъжете реват! Здравият български дух, чийто характерни белези били инициативността, трудолюбието, усърдието, стремежът към образование, напредък и усъвършенстване, е напълно затрит.

 

Настоящитепредприемачи“ – „бизнесменитеибизнесдамите“ – са комунистически престъпници или наследници на такива. Същества, борили се против частната собственостсиреч срещу предприемачеството и капитализма. Долни твари, изпълзели от помията, стичаща се в обществената канализация. Шайка от безнравствени и безмилостни убийци, грабители, взломаджии.

 

Какви могат да бъдат техните потомци? Негодници, от които не може да излезе нищо положително. Сам Господ ни е завещал този принцип. Тъй като „лошо дърво дава лоши плодове“.[80]

 

Сегашнитекапиталистиса правоприемници и следовници на онези, които, съюзявайки се със сатанатапърво с болшевиките в СССР, сетне – с националсоциалистите в Германия и с комунистите във Великобритания, САЩ, по-късно – ФРГ, Франциясъсипаха една цветуща държава. Унищожиха прекрасната й природа, разориха селското стопанство, докараха населението до просешка тояга. Принудиха го да изпадне до жалкото влачене за помощ от бюрократитератаите на алчно червената фашистка номенклатура. И чорбаджиите, и техните слуги, са разбойници или издънки на комунистическите гангстери.

 

Именно с тях демократичниятЗапад винаги е поддържал тайни, а днес безочливи връзки. Които често са даже прекалено явни. Но за пореден път това са отношения между господари и подчинени. Сиреч – комунизъм.

 

В Белия дом уж левият comrade Барак Хюсеинович удари предизборно рамо на белким дясното съветско момче Дейвид Камерън. На пук на действителността обяви, че САЩ и Великобритания са излезли от кризата?! Де да беше така.

 

Двамата се държаха като влюбени младежи, готови да се вземат.

 

На пресконференцията[81] президентът разясни неотдавнашното разкритие, че когато си говорят, той се обръща към г-н Камерън сбрато̀”.[82]

 

„Сега, както мнозина от вас знаят, наскоро Дейвид отбеляза, колко удобно се чувстваме двамата, когато работим заедно“ – заяви Обама. – „Това внася объркване сред коментаторите.

 

Някои изследваха езиковия произход на думата “брато̀”. Други обсъждат нейната дефиниция. Неколцина анализатори – как този термин [?!] се разпространи във времето. Някои изглеждат смутени и – и питат: „Какво иска да каже Обама?“

 

Затова нека поставя точка на тази спекулация. Да го кажа просто – Дейвид е голям приятел. Той е един от моите най-близки и най-доверени партньори на света. При многобройните притеснителни предизвикателства, които срещаме, виждаме света еднакво.

 

Както казах по-рано, двамата признаваме, че когато Съединените щати и Великобритания се изправят заедно, нашите нации са най-сигурни, а народите ни са най-проспериращите, пък и светът е по-сигурен и по-справедлив.[83]

 

Да ме прощава Господ, ама явно Джоан Ривърс – актриса, продуцентка, телевизионна водеща, и доскоро – главна клюкарка на Америка, беше права, когато обяви публично, чеBarack Obama Is Gay” – „Обама е обратен“.[84] Явно това причини нейната бърза, изненадваща смърт, както твърдят не малко медии.

 

Всички що-годе почтени икономисти, финансови анализатори, журналисти открито декларират, че бедните в САЩ и във Великобритания се множат с неприятно висока скорост. Пропастта между тях и шепата свръх богаташи се разширява и става непреодолимо дълбока. Целият свят е настръхнал срещу Запада. А тези две гълъбчета го виждат врозово.

 

Какво да се прави – любов!

 

 

 

Срам: Комунистически сбърканяци и нагаждачи безчинстват у нас

 

 

 

Ако бях киносценарист, щях да предвидя сцена, в която екранът да се оцвети в розово… Внезапно споминалата се Джоан Ривърс беше обяснила всичко с разкритието, че т. нар. първа дама Мишел Обама е транссексуална.

 

Лично аз не изпитвам ни най-малки съмнения относно сексуалната ориентация на туземната ни пожарникар-премиерка. Тя е откровена лесбийка. Не са необходими извинения. Истината не бива да бъде спестявана.

 

Само че не може да добури до толкова високопоставена връзка, сиромах. Нея само Джон Кери, когото влюбено нарича Джим“, обявява за близка приятелка. А въпреки че и двамата влюбенибанкянската Брижит Бардо и товарищ Форбс Кери, са членували в комунистически организации, Джон Кон или Джим Кери все пак е в подножието на върха. На онзи, който е видим.

 

Върху световния властови Еверест“, подобно на съвременен Чичо Том – пардон – като Наполеон, придобил тен на остров Елба, се е разкрачил Барак Хюсеинович Обама.

 

Впрочем, в петък, 16 януари 2015 г., Джон Кери отиде в Париж, където страстно впи устни във френския президент Франсоа Оланд. Някои британски медии окачествиха прегръдката и целувката като “faux pas” или “awkward” – „неподходяаща“, „неудобна“, „неловка“ или „безвкусна“.[85]

 

Сетне всичко премина в нещо като левичарско-хипарска сбирка, типична за маоистите от края на шейсетте. Оплешивелият автор на протестни песни Джеймс Тейлър изпя по-скоро измърмори – нещо, посветено на карикатуристите от Charlie Hebdo”.

 

Булка от антуража на държавния секретар държеше микрофона пред устата на комунистическия бард, за да се изяви в нещо като възстановка на тукашния фестива Ален мак“. През цялото време Джон Кери се беше втренчил влюбено в изпълнителя. И с ръце предпазваше мястото, където би следвало да се намира онова, което във филмите наричатмъжко достойнство“. (Вижте илюстрацията.)

 

Преди години съветският режисьор Михаил Ром, евреин и любимец на Сталин, умишлено показа и коментира същата поза, заета някога от Адолф Хитлер. За фюрера също се шушука, че принадлежал на особено сексуално малцинство…

 

Същия ден във Вашингтон Дейвид Доналдович, чийто германски пра- прадядо бил еврейски финансист с фамилно име Левита, не закъсня да върне обяснението в любов.

 

На свой ред, г-н Камерън описа Великобритания и Америка като сродни души“.

 

Ти си голям приятел на Великобритания и лично на мен“ – призна той пред президента. – „Като лидери ние споделяме едни и същи ценности, както каза ти [„класиците“ следва да бъдат цитирани]. А по много въпроси виждаме света по еднакъв начин.[86]

 

Туй то! Ето как любовта лекува стари рани. Преди точно двеста години британците изпепелили Вашингтон, барабар с Белия дом и Сградата на Конгреса. Като гледам, май в Лондон няма да отбележат триумфа, приключил през 1815 година. Днес по-скоро има вероятност от междудържавна сватба.

 

Къде ще живеят новобрачните? Дали в американската или в британската столица? Ами той светът вече е едно голямо село, твърдят глобалистите. Има ли значение?

 

Сега всички са социалисти! Извратеняци, сбърканяци ръководят света. Тежко и горко на човешкия род!

 

На ДжонДжимКери му харесаха софийските жълти павета. Дали няма да застеле някоя и друга алея на имението си с тях? Б.Б. едиалогична“, както твърдят някои. Ще му ги подари с удоволствие. И без друго вече му пристана с все министрите, депутати и президентавкупом. Макар някои интриганти в кабинета да изгарят от желание дацелунат на още по-друго място“ – и американците, дето ги хранят, и пожарникар-премиерката.

 

 

 

 

 

Изумително срамна сцена! А за Б.Б. е важно да знае „какъв ден е“, та да не попречи на любимите й занимания. Явно сряда я устройва. Сигурно в такъв ден застаряващата полупрофесионална спортистка[87] не гони топката по терена на полупрофесионалния стадион в Бистрица. Нито играе тенисна вързано“ с „Чичовото“ или с шумкарското внуче Крумчо Савов

 

Навремето се смеехме на вица, че сутрин Тато отивал на летището, за да чака и да посрещне, ако някоя делегация пристигне. В случай, че никой не дойде, той заминава

 

Отношението ни беше вид самоирония. Изгубихме и това качество, присъщо само на интелигентните хора със самочувствие. Уви.

 

Халал да са им на американците! От все сърце им давам цялата милиционер-болшевишка тумба.

 

А държавната телевизия, предавана като наследство от болшевишко чедо на комунистическо отроче, включи другарката Хелън Попдимитров пряко от нейната резиденция в столицата на САЩ. За да ни изнесе лекция по правилно разбиране на американската политика?!

 

Докато членуваше в БКП, а като лична преводачка на правешкия комунистически диктатор беше на щат в Държавна сигурност, правеше същото, но… спрямо съветската политика. Има ли разлика?

 

Сред тукашните маймунчета е разпространен рефренът „Всеки има право да се променя“! Рупайте, да ви…

 

 

 

Iudaei oprimum frui insania[88]

 

 

 

Какво последва? Постигнаха доста цели. На първо място, страхът проникна в още повече души. С него обединиха тълпите. Най-обезумелите изкупиха многомилионния тираж на антирелигиозното троцкистко издание Charlie Hebdo”, за което почти никой извън Латинския квартал и Ситѐ в Париж[89] не беше чувал. Дойде ред и на данданиите в Белгия, на новите маршове в Дрезден. Но и на „либералнитеправителствени контрапротести в Берлин и другаде.

 

Скоро анкети, дори да са честни, ще покажат: Все повече европейци са готови да заменят свободи за сигурност!

 

 

Естествено, за кой ли път най-отгоре върху океана от пропагандна помия като вонящ от разлагане екскремент изплуваантисемитизмът“. Все старото, но изпитано оръжие за отклоняване на вниманието и омилостивяване на гоите.

 

Рекордните 15 000 френски евреи могат да имигрират в Израел през тази година, поради опасения за нарастващ антисемитизъм в Европа, според официалния орган, който наблюдава миграцията към еврейската държава.[90]

 

Нека уточня, че този „орган“ всъщност са две служби: Еврейската агенция и шпионската служба Натив“. Дълго време, повече от месец, коментарите на бившия шеф на втората, избягалия от СССР Яков Казаков, станал Яков Кедми, отсъстват от програмата на израелската телевизия на руски език ОТОН“. След като роденото в Москва ченге сравни действията на Запада в Украйна с тези на Хитлер, престанаха да го допускат до ефир. Да припомня, че от 2001 година Кедми има забрана за влизане вРусия! Вие си вадете изводите, кой с кого е.

 

Но да се върнем на евентуалната еврейска алия, породена от „надигащия се антисемитизъмна Стария континент. Миналата година повече от 7000 евреи от Франция са сменили местоживеенето си с ционисткия рай“.[91] Излиза, че „тежкитепрогнози са задвойно увеличение.

 

Като се има предвид, че еврейската общност във Франция е четвъртата в света след американската, израелската и руската, сметките не изглеждат чак толкова стряскащи. По официални данни повече от 600 000 души, смятащи се за евреи“, днес населяват Франция. Колко са онези, които крият това, не е изяснено.

 

Любопитно е друго. Защо никойдемократиченкоментатор не пита: Как така се страхуват за живота и здравето си във Франция или в Европа, като цяло? А заминават за мястото, което, съгласно глобалната пропаганда, е най-опасно за евреите. Никъде другаде те не са толкова заплашени, колкото в Израел. Средно, броят на загиналите евреи в атентати по целия свят съставлява по-малко от една стотна от онези, които загиват в Израел или на окупираните от него палестински територии.

 

Логиката нафренските евреие странна, меко казано.

 

Въпреки всичко, и понеже човечеството се е отказало от мисленето, издигнаха образа на „вечната Жертва“ – самозванитеевреи“.

 

Имате ли представа, кой тиражира въпросните очаквания“? Главният доставчик се казва Натан Шарански. Той е роден в Сталино, Украйна. Сега градът ви е известен като Донецк. Женен е за еврейка, също пръкнала се в средновековната българска държава Шамбат.

 

Шахматист, дипломиран математик, през 1973 г. той пожела да имигрира в Израел. Не му позволиха. Което беше нормалната практика в СССР и поверения му голям социалистически концлагер. Но онова, което всички приемахме с преклонени главички, при Шарански прерасна в световен скандал. Помня го от западните радиостанции, които рядко слушах.

 

Докато заради далеч по-малко всеки руснак, българин, румънец, поляк, унгарец, чех и т.н., изгаряше. На бърза ръка и без всякакъв шум го хвърляха зад решетките. Никой, освен роднините и близките им, не узнаваше за тях. При товарищ Натан протестът се превърна в интернационален проблем!

 

У нас хора бяха изтезавани с десетилетия само за дребно несъгласие с комунистическия режим. Даже след промените малцина им обърнаха внимание. Медиите тотално загърбиха страдалците.

 

Обратно се случи с Шарански. Всичко се разви в гръмогласна кампания.

 

Първо, Шарански се изкара отказник или рефюженик“, както ги наричаха на Запад. Това беше запазена марка само за еврейските дисиденти! Даже в несъгласието си те се оказаха по-равни.

 

Осигуриха на Натан Борисович легендарна затворническа биография. Накрая, през 1986 година тъкмо той стана първият политически затворник, когототатетона перестройката Михаил Горбачов пусна свободно да отпътува за ционистката държава. Там на бърза ръка основа партия, стана депутат в Кнесета, и даже… министър!

 

Само че по време на маршировката в Париж произлезе следното:

 

Говорител на Еврейската агенция заяви, че предсказанията на г-н Шарански – направени в интервю за “The Jerusalem Post” – са „предварителни и не са окончателно установени“.[92]

 

На дипломатически език това означава, че самите израелски власти са бламирали Шарански.

 

Сега дапреплувамеЛаманша или Английския канал, за да видим, как е на Албиона. Там еврейката Хадли Фрийдман, социалистка, се помъчи да убеди аудиторията на близкия до лейбъристите всекидневник “The Guardian”, как нейният чичо Алекс щял да бъде шокиран от събитията във Франция.

 

Така прозвуча заглавието. Още в началото на текста се изяснява, че иде реч запра-чичо. Нейсе, това не е най-важното.

 

На 20 септември 1943 г. въпросният „чичо Алекс“, евреин от Франция, бил арестуван. Въдворили го в „най-страшния“ концлагер – Аушвиц. Толкова „ужасен“, че той успял да избяга от него?!

 

Върнал се „в Париж, като по целия път бил укриван от комунисти. Присъединил се към съпротивата, но никога повече не вярвал във Франция. По-късно през живота си той върна Légion dHonneur,[93] с който беше удостоен за своята военна служба, след като през 1967 г. Шарл дьо Гол описа евреите като елитарни, високомерни, деспотични и самоуверени“.

 

Уморени ли сте от истории за холокоста?[94]

 

На мен са ми дошли до гуша. Като бях дете, липсваха. Едва след Шестдневната война от юни 1967 година взеха да ги разпространяват все по-масово.

 

Но ето как посмъртно изкараха генерал Шарл дьо Гол антисемит“! А французите манифестират в подкрепа на любимите си „евреи“ и против своя почти единствен герой от Втората световна война.

 

Англичанка – извинете – еврейка, пише приказки за Франция. Целта е отново да изкара нейните единоверци Жертви с главно „ж“. Нищо, че комунистите, социалистите и нацистите се самообявяват за атеисти… По думите на комика Диодонé MБалaтова не са олимпийски игри по виктимология със само един възможен победител“.[95]

 

Ционистите побесняха и го арестуваха. В името на „свободата на словото“!

 

Еврейската другарка, подписала се под цитирания пасквил, обяви сравненията между жертвите от атентатите в Париж и тези от израелската политика на държавен тероризъм в Палестина, за… „идиотщина“![96] За аршина ми е думата…

 

Та във Великобритания извадиха резултати от проучване на общественото мнение.

 

Те показват, че сред британския народ антисемитските схващания са неистови

 

Един от четирима британци е представен да вярва, че евреитепреследват парите повече от останалите хора“, съгласно допитване, осъществено от YouGov.[97]

 

Освен това новото изследване показа, че 17 на сто от отговорилите са убедени: евреите се смятат за по-добри от останалите.

 

Сходен дял усещат, че еврейският народ притежава прекалено голяма власт в медиите.

 

Отделна анкета разкри, че освен това повече от половината от всички британски евреи [?!] чувстват, как антисемитизмът започна да повтаря широко разпространената омраза срещу евреите от трийсетте години, според [организацията] Кампания против антисемитизма.

 

Миналата 2014 година отбеляза връх на антисемитски нападения в столицата.

 

Между 1 април и 31 октомври 2014 година имаше 229 антисемитски нарушения в Лондон, сравнени с 97 през същия период на 2013-а.[98]

 

Стига!

 

През това време превръщат Европа в зона свободна от Бог“![99] Нещо, за което бия камбаната от години, ама кой да чуе?…

 

Преди всичко хвърлиха кански усилия, за да убедятхристияните“, че Исус Христос е… „евреин“?! Което, ако някой вярва в Него и Учението Му, би следвало незабавно да отхвърли. И да не допуска да промиват съзнанието му. Защото Бог не е земен човек и няма как да има народност! Той идва от други светове, ама кой да вдене?

 

Уви…

 

На второ място, противно на Божия завет, самозванитехристиянивярват многократно повече в хора, в грешни, смъртни, в някаквисвети отци на църквата“. А през вековете всички те и организацията им, с изключения, които се броят на пръстите, са следвали фарисейския квас“, разнасян от Шаул, служител на синедриона в Тарс. Приемат го за „добър“ и то като… „свети апостол“?!

 

Нека предложа откъс от съвсем неканоничен текст. В романа на Никос Казандзакис Последното изкушение на Христосживият Бог Исус кани Шаул-Павел да влезе в къщата, за да разкаже наизустената приказка за раждането на Христос. Както и собствената си за фантасмагория за случката на „пътя към Дамаск“. След като изслушва измислиците, Сам Бог пита уж бившия фарисей, самопровъзгласил се за „апостол Павел“:

 

Видя ли възкресението на Исус от Назарет? Исус се разкрещя. Видя ли го със собствените си очи? Как изглеждаше той?

 

Припламнала светкавицаблясък на мълния, която говореше.

 

Лъжец![100]

 

Освен това преводите на Евангелията са редактирани и изопачени. Някой е решил, че ще има „каноничнитекстове. Свидетелствата на най-близките до Бога в неговата земна мисиясемейството на Мария, са заличени, хвърлени в забрава или пренебрегвани. Спомене ли ги някой, го осъждат като еретик“. Все едно – „антисемит“!

 

Така постъпваха комунистите, нацистите. Същото вършат настоящите демократи“. Те следват своите отци от римската епохафарисеите.

 

А тъкмо от семейството на Мария са излезли първите апостоли на вярата!

 

Няма да правя исторически преглед. Само ще изброя няколко факта:

 

В някои страни, включително в част от щатите в САЩ, пиесата „Венецианският търговец“ на Уилям Шекспир е забранена. За да незасегнеевреите.

 

Във Великобритания уволниха от работа стюардеси отBritish Airways”, задето носеха кръстчета на вратовете си!

 

От години менората, издигана пред Белия дом за Ханука, е доста по-висока от Коледната елха.

 

Някъде – например в ТексасКоледа вече не е официален празник. Елхите са премахнати от публичните места. Действа се това да бъде пренесено и на Стария континент.

 

Навсякъде християнскитесвещеницисе прегръщат с равините, нарушавайки Божия завет и присъдата Му над евреите.

 

Европа отдавна взе да се обявява за юдео-християнска“, което е богохулство. Тя се отрече от християнските корени на своята култура и образование, позволили неимоверните постижения в областта на науката, изкуствата и всички сфери на живота. Но на първо място – свободата!

 

Вярата в Христос все повече бива замествана от новата религия холокостика.

 

Да продължавам ли? Или не си струва?

 

 

 

Религията холокост – универсалното оправдание

на всички еврейски зверства и престъпления

 

 

 

Крайно време е да започнем не да говорим, а да крещим: Онова, което ви втълпяват под старозаветното названиехолокост“, никога не е ставало!

 

Никога!

 

Насилията над евреите са извършвани планомерно от всички, съгласно единния ционистки план. Днес сме наясно със споразуменията за това. Германия е била предварително избрана за ролята на лошото ченге“. На нейния народ е вменено тежкото чувство за вина, което да носи, колкото е възможно по-дълго. Та да изсмукват плодовете на труда му.

 

Съветска Русия, в която под ръководството на самозваниевреиса избити далеч повече другиевреи“, досега изпълнява ролята надоброто ченгеи даже наобвинител.

 

Пред политиците в САЩ, Великобритания, Австрия, Франция, Унгария, Румъния и т.н. пък развяват одрипавялото знаме на това, че едните не са допускали или са ограничавали еврейската имиграция; а други са приемали антиеврейски закони; трети даже са се сражавали срещудоброто ченгена фронта!

 

Даже светли еврейски умове доказаха несъстоятелността на катастрофата“ – „шоа“, която за гоите и особено на т. нар. християни е втълпена като „пълно изгаряне“, „всесъжение“, „холокост“. Вече две хилядолетия, с подчинението си на фарисейското тяло, основано от Шаул от Тарс, т. нар. църква, която не е нищо повече от „синагога на сатаната“, съгласно определението на Исус Христос, „християнитедоказват, че с право ги смятат за Goyimдобичета, послушното робско стадо, прекланящо главички пред богоизбраните“.

 

Да, крайно време е за бунт и избавление от ционизма, талмудизма, юдаизма. И от техните носителирасисткия, нацистки еврейски елит, начело с представителите на семейство Ротшилд! Друг изход няма. Останалото е затриване, изчезване, истински холокост на Божията цивилизация.

 

Вместо това, ни сервират поредната доза упреци и вменяване на вина. Внушават ни, колко сме лоши и зли?! Преди дни издателството на Оксфордския университет предложи да бъде забранено споменаването на свинско“ и напрасетав медиите, включително в книгите и филмите?![101] Децата ще бъдат лишени от любимия си „Прасчо“?!

 

Мюсюлманите побързаха да се разграничат. Отрекоха свинското да им пречи. Депутатът в Британския парламент Калид Махмут, изповядващ исляма, предположи, че навярно „иде реч за шега“:

 

Това е абсолютно крайна безсмислица. А когато хората отидат толкова далече, превръщат дискусията в дискредитиране.[102]

 

Евреитене са се отказали. Мълчат.

 

Докога?

 

Не вярвате? Харесвате си евреите? Ами в такъв случай си носете последствията. Те вече подготвят погребалните ви савани. Но не изтъкани от памук или коноп, а изработени от рециклирана хартия.

 

Не проумявате ли, че престъпниците викатдръжте престъпниците“? Внушават ви усещане за нещо лошо, което никой от вас никога не е сторил.

 

За първи път в моя живот на британска еврейка, 70 години след освобождението на Аушвиц, се почувствах разтревожена и объркана от това, как стана покушението отвъд Канала [Ламанша]“ – пише някоя си Ема Барнет. – „Докато бях втрещена и разгневена от убийствата на карикатуристите и писателите от Charlie Hebdo – едновременно като журналисти и гражданиубийството на мои братя евреи остави у мен усещането, че лично съм изложена на опасност.

 

Не съм сама в това новооткрито смущение. Потресаващо допитване на YouGov, публикувано вчера [15 януари 2015 г.], е установило: половината от британските евреи се страхуват, че общността ни може да няма дългосрочно бъдеще в Европа. Над половината казват, че през последните две години са били свидетели на повече антисемитизъм, отколкото са виждали някога преди. А 77 процента са съзрели антисемитизма, предрешен като политически коментари за Израел.[103]

 

Не стига или аман, а сиктир!

 

Никой няма право да критикува еврейската марксистка, расистка, нацистка държава, така ли? Тази авторка признава ли, че действително Israel ist über alles?

 

Избиването на дванадесетте от “Charlie Hebdo” предизвикало само „гняву нея! Разстрелът на четиримата чифути в магазина за кашерни храни, вече се оказал трагедия, моля ви се!

 

Евреите винаги саневинни“. Защото са… ЖертвиТЕ! Единствени и неповторими. Макар тъкмо техният елит да е планирал, организирал и финансирал, унищожението на цели народи – например на арменците, на асирийците, на част от българите и гърците в Турция. Още по-страшно – на десетките милиони християни, изклани в името на Яхве-Мамон в двете световни войни на ХХ век, в СССР, в източния блок; на други десетки милиони кротки и работливи азиатци в Япония, Китай, Виетнам, Камбоджа

 

Каква чудовищна наглост!

 

Стъпили на тази база, Те ще продължат по пътя към покоряването на целия свят. Стратегията на САЩ спрямо Ислямска държава е пред провал. Мнозина анализатори са на мнение, че в рамките на шест месеца ИСИС ще води битки за градове в Йордания, съвсем близо до границата с Израел. Тогава?

 

Части на ислямисти, които Западът взима под своето покровителство, обявявайки ги за „умерени“ – кой и как определя степента на крайност – ще бъдат хвърлени повторно срещу режима на Башар ал Ассад в Сирия. Близкият изток ще се окаже в развалини. Населението му, ако не бъде унищожено, ще е разпръснато. И дълги години няма да повдига глава, увлечено от мисълта за примитивното си оцеляване. Огромни територии ще бъдатготовида приемат своите западниспасители“ – охранителни и строителни корпорации, търговски компаниивсякаква измет!

 

Страни като нашата ще бъдат въоръжавани със средства втора и трета употреба, изтегляни от зоните на военни действияАфганистан, Ирак, Кюрдистан… В никакъв случай – безплатно. Вие се надявайте на по-високи доходи и на по-добър живот. Наивници!

 

Израел ще си върне позицията на самотен господар в региона. Египет мърка като кутре в краката му. Йорданските монарси винаги са били платени агенти на ционизма. Саудитците и останалите петролни шейхове ще продължат да се грижат за благополучието си. Нищо, че са тирани и даже изверги. Те са „Техни момчета“ – надемократичнияЗапад.

 

Но истината не може да бъде заключена в тъмница завинаги. Ще намери пролуки, за да блесне и да ослепи мегаломаниаците. Сред четиридесеттедържавни ръководители“, включили се в измамната манифестация след атентатите в Париж, не се намериха достойни личности, които поне да задават въпроси.

 

Единствен турският министър-председател Ахмед Давитоглу намери достойнство, за да сравни израелския премиер с ислямистите, извършили нападението над вестника и магазина.

 

Нетаняху е извършвал престъпления против човечеството, които са същите, като на онези терористи, които осъществиха клането в Париж“ – заяви той пред репортери в коментар, предаван по телевизията.[104]

 

Дали го е направил по нареждане, или произходът, съчетан с фамилното му име, което ще рече Давидов, са му вдъхнали кураж, е важно. Обаче по-съществено е, че присъдата на професора е справедлива. И единствена на такова ниво – държавно, правителствено!

 

Преди него президентът Реджеп Таип Ердоган пръв разкритикува Бибизаради участието му в манифестацията във френската столица.[105]

 

Преди дни обнародваха резултати от „ново допитване“, които предупреждават затревожно нарастване на антисемитските настроения сред британския народ“.[106]

 

Типично“, както казваше героят на американски филм, чието действие се развива в лондонския квартал „Нотинг Хил“. Такъв „антисемитизъм“ се вихри по планетата, че евреите уж все са жертви“, а управляват навсякъде. Ако не са начело на политическата власт, със сигурност държат юздите на икономическата. А тя е реалната, нали?

 

Така е било дори при управлението на нацистите – „най-големите антисемити“ в историята. Нищо, че Германската работническа националсоциалистическа партия и държавното ръководство били оглавени от евреи или Mischlinge – люде с еврейска кръв! А през Втората световна война в редовете на Хитлеровите въоръжени сили се сражавали повече от 150 000 германци от еврейско потекло![107]

 

Кой не знае, че евреите ръководят света? И това не е никаква „конспиративна теория“, а още по-малко – проява на някакъв „антисемитизъм“.

 

Да, редовните читатели знаят, че интернационалното финансово Братство, което е съставено изключително от левити и е предвождано от крайни талмудистки деспоти, каквито са изглеждащите твърде „мило“ пред медиите Ротшилдови, създадоха СССР. Но далеч преди това – и САЩ. Те са окупирали правителствата на почти всички държави на земята.

 

 

 

Не, не говорим за възхода, а за триумфа на парите

 

 

 

Да видим как един ратай на Братството угоди на господарите си. Постара се да изчисти мутрата на семейство Ротшилд от мръсната кал на натрупаната вина. Използва един от върховите методи за постигане на внушение за достоверност в пропагандатасмесването на истини, полуистини и откровени лъжи в обща каша. И ако човек не познава историята и фактите в нея, в случай, че не си е изградил навик да чете между редовете, както се казва, лесно може да бъде объркан и да попадне в капана на заблудата.

 

Когато неговата ключалка щракне зад гърба му, изходът е почти невъзможен. С редки изключения, завинаги остава в плен на конспиративните теории, тиражирани от Братството. Докато истината бива провъзгласявавана от интернационалните финансисти за… „конспиративна теория“.

 

Ниъл Кемпбъл Дъглас Фъргюсън е шотландец. Завършил е история, а не икономика, в Глазгоу. Имената на родителите му – доктор и учителка, не биват споменавани. В биографиите му е записано, че са го възпитали като… атеист.

 

На 43-годишна възраст Нийл Фъргюсън се оказа точният човек, на точното място, в точното време. И едва месец и половина след фалита на четвъртата по големина банка в света – „Лимън Брадърз“, вече беше готов с шестсерийния документален филм, озаглавен „Възходът на парите“.

 

В него се постара да изкара Ротшилдови просто хора, които са имали шанс и не са се страхували от рискове. Нещо като късметлии, уцелили числата на голям джакпот! Нищо повече!

 

С което заслужи длъжността щатен професор по история във факултетаЛоурънс А. Тиш“ на Харвардския университет. Освен това е хоноруван старши изследовател в колежа Исус“ на Оксфордския университет и старши съдружник в института Хуувър“ при Станфордския университет. Също – гост-професор в лондонския Новия колеж по хуманитарни науки. Няма да обсъждам качествата му. Интересува ни онова, което казва. Както и другото, дето укрива. Без да се досеща, че то е описано далеч преди него от по-почтени историци.

 

Да видим и чуем.[108]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ето ни и нас на финала – гоите, говедата. А кой ръководи света?

 

Да уточня, че нацистите и д-р Йозеф Гьобелс вършели всичко по заповед на световния ционистки център. Пък и самият министър на пропагандата бил с еврейско потекло. Даже носел името на близкия приятел и личен лекар на неговите родители, евреина д-р Йозеф Йозеф.

 

 

 

The truth, the whole truth, and nothing but the truth[109]

 

 

 

Както стана ясно от филмовия откъс, Ротшилдови имали свой агент в САЩ. Всъщност те се радвали на услугите на неколцина доверени лицаproxyпосредници, както ги наричат днес. Някои от тях даже били „християни“. Като например Оугъст Белмонт или Огюст Белмон, както се произнася на френски.

 

През 1837 година той се установил в Ню Йорк. Когато пристигнал в новия свят, фамилното му име все още било… Шьонберг. Преминал стаж в банковите филиали на семейство Ротшилд във Франкфурт и Неапол, този уж покръстен евреин станал генерален консул на Австро-Унгария в Ню Йорк. Как? Чрез ходатайството на Золомон Ротшилдедин от петимата синове на Майер Амшел, който ръководел фамилните дела във Виена. И чрез кредити успял да превърне императора в зависима марионетка.

 

Любопитна подробност е, че подобно на всички останали, унгарските революционери също били финансирани от банковите крале“. Като служител на империята този Оугъст Белмонт, бивш Шьонберг, изразил „протеста си заради отношението към унгарския революционер Кошут“. Нещо повече – подал оставката си от високия пост.[110]

 

През 1853 г. същият Белмонт, вече като… американски гражданин, „бил назначен за представител на САЩ в Холандия. След това, през 1860 г., станал председател на Националния комитет на Демократическата партия. Освен това е съвсем ясно, че Белмонт имал огромна власт в Съединените щати. Забогатял неимоверно и се оженил за дъщерята на командващия ескадра Матю Пери, койтоотворилЯпония към западните нации.

 

Междувременно Ротшилдовиразкриха представителства в южните щати на САЩ, за да купуват вълна, която транспортираха до Франция, а там я продаваха… Те изкупуваха цялата тютюнева реколта, за да задоволят търсенето от този продукт в различни щати. Техните собствени кораби превозваха грамадни товари между Съединените щати и Франция.“

 

Така, когато избухна Гражданската война между Севера и Юга, европейските Ротшилдови очевидно бяха замесени и с двете страни. Добре е да се припомни тук, че те никога не са се понасяли с Наполеон ІІІ, който не теглеше кредити от тях, а от други евреи. [111]

 

Авторът припомня намеренията на френския император „да изгради нова империя, като привлече Мексико и някои от южните щати на САЩ. Освен това искаше Великобритания да се съгласи с него и да принуди Севера, да изостави блокадата на южните пристанища.[112]

 

Обаче, както знаем, Наполеон ІІІ не сполучил в начинанието си.

 

Ако Ротшилдови действително са се оттеглили, то се е дължало на наивността на бедният Ейбръхам Линкълн. Американският президент и робовладелец съвсем не започнал войната от човеколюбие и милост към чернокожите. Бил изправен пред отделянето на Юга и разпадането на Съюза. Когато еврейските банкери му предложили заеми с лихви, надвишаващи 20-25 на сто, той решил: САЩ сами ще печатат хартиени пари. Така, без да знае, подписал смъртната си присъда.

 

Но освен това Линкълн бил измамен. Доверил се на евреина Джоузеф Зелигман, основател на инвестиционната компания “J. & W. Seligman”. Упълномощил именно него да отиде за Европа, където да убеждава инвеститорите да купуват правителствени облигации. Надявал се, че така ще финансира задаващата се война.

 

Обаче бил изпреварен от Иманюъл Лимън, един от основателите на банката “Lehman Brothers” със седалище в Юга. Лимънзаминал за Европа и събрал огромна част от парите за Конфедерацията“.[113]

 

На кого да вярваме? На зависимия продажник Ниъл Фъргюсън или на лорд Джордж Гордън Байрън. Още през тъй далечната 1823 година поетът-благородник бил наясно с всичко:

 

Да, сянката на благородния и храбър Бонапарт? Евреинът Ротшилд и неговият християнски брат от Беърингс“. Ето коите и истинският либерал [злият пират] Лафит са истинските господари на Европа. Всеки кредит не просто е спекулативен удар. Той нация завзема или катурва трон. Тя и републиката има дял в това[114]

 

Не е така ли?

 

Аман от тези Ротшилдови! Стига с комунистите и ченгетата, те отдавна станаха капиталисти! Ето какво постоянно ми пишат или дочувам.

 

Оставете тази работа!

 

Който има очи, уши и ум, ще разбере. Който не желаеникога. Какво ме интересува? Аз знам.

 

Авторитетното нюйоркско еврейско списание “Time” признава:

 

Златото на Ротшилд задвижваше амбициите на министър-председатели, князе и папи. То финансираше войни и договори за репарации, променяше посоката на политиката и освобождавашенароди. Ротшилдови прокараха железопътни линии през Стария континент, придобиха за Великобритания контрола върху Суецкия канал, насърчиха изпомпването на нефт от Кавказ и Сахара, разработиха диамантени мини в Голямото африканско плато.[115]

 

Друг еврейски източник уточнява:

 

Голямото богатство на Майер Амшел Ротшилд беше натрупано по време на Американската революционна война посредством наемане на войските [на Вилхелм ІХ] за платени войници на страната на британците.[116]

 

Държа да изтъкна, че цитатът е от книга, публикувана от най-голямото специализирано еврейско издателство във Великобритания. Същото, което първо в света преведе на английски целия Талмуд. А през трийсетте години на миналия век го пусна на пазара. Не случайно мой познат, дългогодишен имигрант и университетски преподавател по история в САЩ, съвсем сериозно ми отвори очите:

 

Най-големите издатели на Mein Kampf са евреи. Първо, защо печалбите от интереса към книгата да отиват у други? Второ, тя е като буйна вада, вливаща се в тяхната мелница. Не на последно мястопо този начин следят кой от гоите проявява нездраволюбопитство

 

Така започна всичко – с неосъзнатата икономическа индукция на Майер Амшел.

 

Като имаме предвид двойнствената политика на семейство Ротшилд на едновременна икономическа експанзия и помощ за събратята им, няма как да избягаме от аналогията с двуличието на съвременните транснационални компании… В онези територии, където фирмата [им] вече се беше установила, братята [Ротшилд] използваха присъствието си, съчетано с финансовата значимост на района от тях, като чадър, под който на останалите евреи можеше да бъде сторено някакво зло само при осъзнатия риск от възмездието на семейство Ротшилд.[117]

 

Ето кой управлява живота на човечеството.

 

Малко доказателство ли е онова, което сполетя министър-председателя на Малайзия? Във вторник, 16 октомври 2003 г., университетският преподавател и действащ премиер д-р Махадир бин Мохамад заяви в реч пред ислямски лидери следното:

 

Но днес евреите управляват света чрез пълномощници. Те наемат други, които да се сражават за тях. Те изобретиха социализма, комунизма, човешките права и демокрацията. Та преследването им да изглежда несправедливо. И по този начин те да могат да се наслаждават на равни права с останалите. Посредством всичко това те постигнаха господство и контрол в най-могъщите страни. И те, тази съвсем малка общност, се превърна в световна сила

 

Израел е наш враг, съюзил се с най-мощните нации.[118]

 

Даже показах видеозапис от тази реч. Но го изтриха. Това ме подсеща, да го възстановя в удобен момент. Ала кое от изреченото от малайзийския премиер не е вярно? Само че Израел, всички ционистки и повечето еврейски организации по всички континенти надигнаха такъв вой, сякаш са загубили битката при Армагедон. Същия рефрен припяваха псевдо християнски политици, телевизии, вестници, списания

 

Не случайно преди четиринадесет лазарника тогава действащият израелски министър-председател Ариел Шарон най-добре формулира дереджето, до което са докарани САЩ. Той се обърна към своя тогавашен външен министър Шимон Перес – доскорошен президент, и го успокои:

 

Искам съвсем ясно да ти обясня нещо. Не се тревожи от американския натиск над Израел, защото ние, еврейският народ, управляваме Америка. И американците го знаят.[119]

 

И ето, за кой ли път, се мъчат да ни вменят някакво чувство за винамразим евреите?!

 

Отново запретнаха ръкави и поставиха огромните казани върху кладите. За да ни сварят като жаби. Без да усетим. Тъй като „жертвите“ все така са ваши господари. А вие се подчинявате и търпите. И питате: Ама да се избием ли?…

 

И се заклевате в идоли. Но не изпълнявате и онова, което същите те са ви завещали да вършите:

 

… Ако би бегали: да мрем по-добре![120]

 

В такъв случай, всекиму заслуженото.

 

Кой по върховете на днешния свят не е евреин? Дали Барак Хюсеинович или Владимир Шеломович? Дейвид Камерън или Франсоа Оланд? Виктор Орбан или Петро Порошенко? Тук от живите – Симеон Сакскобургготев, Георги Пирински, Сергей Станишев, Филип Димитров, Соломон Паси, Надежда Нейнски,

 

Кой?

 

 

 

Унижението на българите в Номенклатурия, превърната в Чалгария

 

 

 

У нас едни от главните комунистически садисти са евреи. Досега. Може би тяхна издънка – „изследователка“, с половин уста се мъчи да запази известна обективност:

 

В центъра на събитията е поставено разделението вътре в самата общност между евреите-комунисти и евреите-ционисти. Борбата между тези два центъра е засвидетелствана в редица документи, тъй като ДС неизменно внедрява свои агенти, които присъстват на събранията на общността. Това е периодът на оформяне на идеята за алията (изселването в Палестина), преди още да се обяви създаването на държавата Израел. Ционистките организации в страната са много активни. Едновременно с това много от евреите имат сериозно минало в антифашистката борба и намират своето място в структурите на новата власт, включително и в редиците на ДС. Тяхната задача е да възпират ционистите и да пропагандират оставането на евреите в отечественофронтовска България. Като цяло обаче българските евреи са положително настроени към Отечествения фронт и нямат антиправителствени прояви.[121]

 

Посещението на Джон – според пожарникар-премиерката ДжимКери, беше поредният зенит на реставрацията на комунизма. Блокирането на столичния център беше равностойно на едновремешните визити на болшевишките вождове – например на Леонид Брежнев. Някои от моето поколение не са ги забравилиПомним и посещенията на Ким Ир Сен, както и на Бил Клинтън.

 

На човек му се струва, че времето е спряло. Кой ръководи днешна България? Пак комунисти!

 

Господи, ще бъдем ли някога независими и свободни от комунисти? Според годишния доклад „Свобода на медиите през 2014 г.“ на организацията „Репортери без граници“, „България е изпаднала във втората половина по свобода на словото

 

Страната ни заема 100 място от общо 180 държави. Пред нас са страни като Ботсвана, Самоа, Тринадад и Тобаго, Папуа и Нова Гвинея, Хаити, Нигер и други.[122]

 

Ние сме колония. По-рано бяхме московска, сега – брюкселско-вашингтонска. Но истинската метрополия е една и съща.

 

В обедните новини на bTV репортерката заяви – цитирам:

 

България е поела ангажимент да увеличи разходите си за отбрана на 2 процентаБългария е поела ангажимент да проведе реформи[123]

 

Ангажимент“ пред кого?

 

Не вярвате, че туземните ни вождчета, дребни и послушни овчици, са поели ангажименти пред чобанина си? Убедете се: обърнете внимание на изреченото между 2:11 и 2:45 минути. Слава Богу, че се намери поне една жена – подчертавам: женакоято да измие срама ни. Само тя квалифицира репресиите на полицията спрямо гражданите като безобразие“ – между 5:40 и 5:51 минути! Гледайте и слушайте:

 

 

 

 

 

На последвалата пресконференция беше невъзможно да не се забележи задоволството от крепката мъжка дружба, тъй характерна за комунистите, каквито са Джон Форбс Кери и Б.Б. Как ли са се чувствали все още живите политически затворници на техния любим комунистически режим

 

Откакто съм живвсе едно и също. Déjà vu.

 

 

 

За нищожествата, за нашия страх и невежество,

водещи до безразличие

 

 

 

Изобщо не ме успокоява, че привикаха Дейвид Камерън в Белия дом.[124] Явно подготвят следващото чудо“, което ще трае три дни – най-много – седмица. Вече разпределят ролите и раздават съответните откъси от сценария. За отделните държавина всяка според ранга… Все пак Великобритания е пудел, докато тукашната Номенклатурия е обикновено мишле

 

Даже толкова верните на Интернационала медии като “Euronews” и кабелна телевизионна мрежа CNN не отразиха събитието“ – появата на Джон Кери в блокираната като при военно положение София. Ето го дереджето, до което другарите докараха най-древната страна на планетата

 

А известната информационна агенция “Associated Press” разпространи коментар, озаглавен: „САЩ натискат България заради енергийна зависимост, корупция“.[125]

 

На практика Кери прикри минаването си пътьом през нашата мръсна и обезобразена столица под маската на акция на търговски пътник. Като всеки комунист, пастрокът на краля на кетчупа е алчен материалист. Факт.

 

Възможно е да действа като пълномощник на Уестингхаузи други компании. Но целта на визитата му беше другада нашепне тайни от бъдещето. Понимаете, ребята?

 

През това време каталунците поеха към избори, които изпреварват с около година редовните. Светът го възприе като ръкавица на предизвикателство, хвърлена в лицето на Мадрид.[126] Така е, защото жителите на богатата област са хора, народ.

 

По какъв начин ще се постараят да им свият сърмите? И дали те ще устоят, или ще откажат?

 

Струва си да припомня, че истинското фамилно име на американския държавен секретар е… Кон. Той е евреин и по двете линии – майчина и бащина. Преди близо година показах, че е изключително умен“.

 

 

Не интелектът позволява на високоплатените прислужници на интернационалната левитска мафия като Джон Кери да бъдат по-равни от останалите. Значи – да разполагат с повече права. А на какви права могат да се радват американците? Нека узнаем от самия потомък на Форбс.

 

Нищо не коства, да припомня свидетелството:

 

 

 

 

 

Тукашните домакини на товарищ Джон Кери членовете на БКП Росен Ирландската пастиркаПлевнелиев и Бойка Борисова, са на равнището на своя настоящ чорбаджия. Двамата са умни точно, колкото и Кон. Ако приемате, че биволите и биволиците са образец за интелект…

 

Единственото, което не разбрах, дали comrade Forbes-Kerry е драл двамата? Така, както Хрушчов навремето беше драл техния любим вожд и учител Тодор Живков.

 

Да ви подсетя, че като студент Джон Кери е членувал в крайно лява, екстремистка, маоистка фракция на Комунистическата партия на САЩ. Когато през пролетта на 1971 г., след поредното му арестуване, е бил призован да даде показания пред Комисията по външна политика на Сената на САЩ за организацията на антивоенните протести, той заявял:

 

Установихме, че повечето хора даже не познават разликата между комунизъм и демокрация.[127]

 

Иде реч за южно виетнамците. Горките, изобщо не се интересували, кой ще бъде на власт.

 

Те само искаха да работят в оризовите полета, без да бъдат обстрелвани от хеликоптери и да ги бомбардират с напалм, от който техните села изгарятЖелаеха всичко в тази война да свърши, особено чуждестранното присъствие на Съединените американски щати. Да бъдат оставени на мира. Те са изкусни в оцеляването, като застават на страната на съответната военна сила в конкретното време. Без значение дали е Виетконг, северновиетнамската, или американската.[128]

 

През онези години Кери, който по майчина линия е от богаташкия род Форбс, се е срещал с марксисткия лидер на никарагуанските партизани Даниел Ортега. Днес Джон Форбс Кери се прави налиберал. Но кого не е предал? А който го направи веднъж, непременно ще повтори, потрети

 

Показвал съм ви снимки от приятелска вечеря на него и жена му със семейството на сирийския диктатор Башар ал Ассад. Разполагам с фотографии на най-дружески беседи между него и сваления с „демократиченвоенен превратдемократично избран египетски президент Мохамед Морси. Но също – и с неговия наследник – фелдмаршал Абдел Фатах ал-Сиси. Когото, щом се наложи, също ще дари с целувката на Юда. Заснели са го с кого ли не…

 

Целесъобразност. Ето как „великите силиоправдават политиката на двойните стандарти, която водят. После се сърдят, че хората по света ги ненавиждат. Тъкмо лицемерието и неравнопоставеността в отношенията отблъскват народите от западнатацивилизация и особено отамериканската“, която е –анти такава.

 

В САЩ бяха завели дело срещу Нарендра Мори, вече не съвсем новия министър-председател на Индия. Обвиненията бяха за „престъпления срещу човечеството“, извършени при потушаването на размирици в щата Гуджарат. Тогава Моди е бил главен министър на областта. По негова заповед военни са избили повече от хиляда души, предимно мюсюлмани.

 

Изведнъж всички съдебни претенции срещу премиера бяха свалени. От какъв зор?

 

Решението за процеси срещу него биха могли да предизвикат ново напрежение и затруднения, само дни преди на 25 януари президентът Обама и жена му да пристигнат в Ню Делхи на тридневно посещение.

 

Двете страни се надяват да продължат да укрепват отношенията си след успешната визита на г-н Моди в Съединените щати миналия септември, когато той се обърна с реч към многохилядна тълпа в [нюйоркската зала] Madison Square Gardens.[129]

 

Няма „престъпления срещу човечеството“, а още по-малко – морал.

 

Досещате ли се, защо отдавна не сте чували нищо за БРИКС? Все същото правило – разделяй и владей. От тази организация можеше да излезе нещо ново. Не непременно положително. В някои подобни политически кръвосмешения се раждат чудовища. И все пак…

 

Никой да не плещи, че моралът е невъзможен в политиката. Нашият страх, който парализира умовете и сетивата ни, и води до мащабна апатия, е виновен за това, интернационалните комунисти необезпокоявано да си разиграват коня по цялото земно кълбо. По улиците срещам все угрижени лица на зле облечени хора. Най-често те приличат на лудивървят и говорят по подвижните си телефони. Сякаш приказват сами на себе си.

 

Или са се втренчили в тротоара, може би надявайки са да намерят гърне със злато?! Блъскат се едни-други без никаква нужда. Почти никога не следва извинение! Приличат на току-що освободени от паноптикум. Шантава работа!

 

Имам чувството, че усмихнатите ми сънародници са отвлечени. Изчезнаха. Няма ги. Даже в най-страшните периоди на комунизма хората намираха сили, за да се смеят. И в затворите е звучал смях. А сега?

 

Наблюдавах телевизионна анкета по повод на посещението на Джон Кери в София. Почти всички млади и хората на средна възраст заявиха, че нямат никаква представа за това, какво е довело държавния секретар на САЩ тук. Нещо повече – изобщо не ги вълнува. Не се интересуват от политика.

 

Не толкова отдавна припомних, преди 71 години германецът Фридрих Густав Емил Мартин Нимьолер ни остави своето тъжно завещание:

 

Първо дойдоха за…, не протестирахне бях…. Когато дойдоха за мен, не беше останал никой, който да протестира.[130]

 

Знам със сигурност, че някои от вас ме разбират. А останалите?…

 

За себе си мога да кажа, че доста отдавна не мълча. И съм жив. Или така ми се струва?

 

Щом аз мога, значи всички са в състояние. Истината е свобода. А свободата е изворът на живота.

 

Затова ви предлагам връщане в някои мои минали изяви. За да се уверите, че не съм си траел. Но също така, че за десетилетие нищо не е помръднало. А дали все още имаме шанс, всеки да решава, когато остане сам със своята съвест.

 

 

 

 

ВИДЕО АРХИВ

 

 

„Между редовете с Георги Ифандиев“,

София, петък, 13 октомври 2005 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За връзка с автора:

mejdu_redovete@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

От сърце благодаря на всички досегашни дарители.

Този път – за изключителната щедрост на Михаил Ц. от Атланта, щата Джорджия.

Също и на Николай И. М. от Свети врач (Сандански), Иван Н. Н. и Гено Кашев от Бургас, Красимира Н. и Веселин Н. от Пловдив.

Бог да ви въздаде – лично на вас, и на всички, които помагат за съществуването на сайта! Също така – да закриля всички добри хора. И да ги води към истината, сиреч – към свободата. 

 

 

Признавам, надявах се, че поне половината от регистрираните посетители са съмишленици. И биха подкрепили тази медия с 50 стотинки или 1 лев месечно. Уви…

За улеснение, в страницата за дарения вече прилагам и адрес за изпращане на пощенски записи.

 

Сметката е така устроена, че не мога да известявам имената и броя на дарителите по банков път.

 

Съдейки по сумите, за себе си съм сигурен, че повечето дарители са едни и същи хора, които искрено помагат за съществуването на тази медия. Няма как да издържа дълго по този начин. Никой от тези благородни сърца не е длъжен на останалите, нито на мен.

 

Повтарям, че сметката е направена така, та да не се узнава нищо, в т.ч. броят, имената, адресите на дарителите и изпратените суми. Понякога научавам само броя на постъпленията от страната и чужбина и то само благодарение на ласкавото отношение на служителките.

 

Истина ви казвам: за да продължи да действа тази медия, е необходима вашата щедрост. Не преувеличавам. И няма как това да става с доброволните пожертвования само на едни и същи предани читатели.

 

Преди известно време в „Агора“ един анонимен подлец и клеветник ви посъветва: „Не хранете Ифандиев!“

 

Изглежда мнозинството послуша съвета му.

 

 

Не желая никой „да ме храни“. Но не съм в състояние да работя по 12-14 часа дневно, без моят труд да намери поне елементарна материална оценка. Пък и обикновено безплатните неща не са качествени.

 

В интерес на истината, с парите от вашите дарения успявам не само да поддържам сайта, който премина на по-висока такса, но и да си платя сметката за достъп в интернет. Може би още някои съвсем дребни неща. Толкова.

 

Преди доста време един от вас, който не се крие – чудесният специалист по английски език, преводач и преподавател Петър Коритаров, ми изпрати прилична за моите разбирания сума – 50 лева. Когато предложих да я върна, защото ми се стори прекалена, той ми писа, че „това е най-изгодната сделка в живота му“. Защото срещу тези „нищожни пари“ получава „огромен обем информация“.

 

 

Явно само шепа приятели на медията мислят така. Регистрираните посетители са повече от 1100. Гастрольорите са поне още толкова. Дори половината от редовните да са злонамерени, остават 550. Всеки от тях да внася по 1 лев месечно – 10 до 12 лева годишно, бих могъл да продължа.

 

Не става… Но ще се боря, докато мога.

 

 

Освен това очаквах съдействие – с ваши статии. Вярно, без хонорар.

Но нима на повечето останали места плащат за публикации?

 

Явно няма необходимост от такъв тип публицистика. Истината вълнува малцина. Има по-важни неща…

 

Не съдя никого. Изцяло приемам, че вината е в мен, защото не откликвам на злободневието.

 

Признавам, че ми е късно да се променям.

 

 

Въпреки всичко, съобщавам, че можете да изразите щедростта си като изпращате малки суми на един пощенски адрес и на две сметки с един и същ титуляр, обявени в рубриката „Дарения“ под главата на сайта или вдясно на основната страница, както и по пощата чрез запис на посочения адрес.

 

 

Достатъчно е да натиснете този бутон (позиция) и цялата информация ще се покаже.

 

 

Неудобно е, но поради преследванията няма друг начин.

 

 

По-добре е повече хора, и по разбираеми причини имигрантите, да помагат с малки суми, отколкото обратното – малцина – с големи.

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТЪП ДО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ДЕКОМУНИЗЦИЯ

 

 

Всеки, който прояви желание да разполага с копие от текста на Проектозакона за декомунизация, може да го прочете или придобие от online:

http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0

 

 

 

 

 

 

ГЛЕДАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ

 

Побързайте да гледате видеозаписите на старите издания на предаването „Диагноза с Георги ИфандиевYouTube, защото вече ги изтриват. Ето връзка (link):

 

http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2&suggested_categories=25&page=3

 

и във VBOX7 от:

 

http://vbox7.com/tag:%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2

 

Записите са достъпни благодарение на усилията на Юри Комсалов от Скандинавия и на Марко П. от Великобритания.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УТОЧНЕНИЯ

 

Ако размерът на текста ви затруднява и използвате търсачката Google, отидете в менюто горе на страницата, спрете върху третата възможна позиция отляво надясно и щракнете (кликнете) върху нея – ViewИзглед. Щракнете (кликнете) веднъж, за да се отворят възможностите. След което слезте надолу до седмата възможна – ZoomУвеличение, и изберете процента, с който да увеличите размера на страницата, без да я повреждате. Препоръчвам 150 процента.

 

Ако щракнете (кликнете) върху която и да е илюстрация, тя се увеличава. За да я върнете в предишния й размер, натиснете върху „хиксчето“ в горната лява част на илюстрацията.

 

Ако щракнете (кликнете) върху номер на бележка под линия, автоматично ще попаднете на нея. За да се върнете в текста, моля, щракнете (кликнете) отново върху същия номер, но на бележката под линия.

Вече спокойно можете да четете всички публикации. Достатъчно е да влезете в някоя страница, например в „Диагнозите ми“, и горе вдясно да намерите бутона „Назад“. Натискате го (щраквате, кликвате върху него) и всички публикации се показват.

 

 

Системите за форуми работят по следния начин:

 

 

Има категории и всяка от тях има един или повече форуми. Във всеки един форум се пускат теми (posts), които хората дискутират.

В нашия случай, няма нужда от излишно категоризиране. Ето я структурата за момента:

 

 

Форум: „За сайта“:

 

 

Описание: „Тук можете да споделите Вашата градивна критика относно сайта и да докладвате грешките, които сте открили в него.“

 

 

Форум: „За предаването“:

 

 

Описание: „Тук можете да обсъждате проблемите, посочени в предаването и в статиите. Какво е Вашето мнение? За или против? Защо?“

Форумната система, която ползваме, има екстрата да създава нова тема в момента, в който Вие пуснете статия. Активирано е. Също така има възможността за показване на профил на човек или пък за редактиране на собствения.

 

 

Как да създадете нова тема във форума?

 

 

Отидете в страница „Агора“. След което изберете в кой форум ще пишете – да речем избирате „За сайта“. Зарежда се нова страница в която ще видите бутон „Нова тема“. Оттам писането на тема е ясно.

 

 

Как да редактирате профила си през форума?

 

 

Отидете на страница „Контакти“. Има директна връзка „Редактиране на профила“.

 

 

 

                  Иван Занев, WEB-дизайнър

                  Единствено за отстраняване на технически проблеми:

      support@diagnosa.net

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] “What if the terrorists were Christian?” by Dan Hodges, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Monday, 12 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11340029/What-if-the-terrorists-were-Christian.html

[2] Пак там.

[3] Пак там.

[4] „Свето Евангелие от Матей“, гл. 12, ст. 30-31.

[5] „Свето Евангелие от Матей“, гл. 7, ст. 12.

[6] „Свето Евангелие от Лука“, гл. 6, ст. 31.

[7] Библия, „Пета книга Мойсеева – Второзаконие“, гл. 19, ст. 20-21.

[8] „Свето Евангелие от Лука“ , гл. 6, ст. 30.

[9] Пак там, 32-36.

[10] “Mohandas Gandhi? Louis Fischer? Henry Powell Spring? Martin Luther King?”, “Quote Investigator”, quoteinvestigator.com, USA, December 27, 2010 г., online: http://quoteinvestigator.com/2010/12/27/eye-for-eye-blind/

[11] Това съществително е от персийски произход, а не от турски. То е една от няколко хилядите ни подобни връзки с далечното минало на българите.

[12] Хомосексуалния интернационал.

[13] Вж. Григорий Петрович Климов – „Божий народ“, Издательство и типография „Советская Кубань“, Издательство „Пересвет“, Краснодар, 1999 г., Электронная версия, Киев, 1999 г., стр. 11, 8.

[14] Както го нарича Климов.

[15] Пак там, стр. 18, 24.

[16] Потомствен аристократ, по някакъв начин успял да избяга от болшевишкия режим и да се установи в Париж. Разбира се, не с древни, а с по-близки – средновековни български корени. Роден на 6 март 1874 г. в Киев, Украйна. Починал на 23 март 1948 г. в Париж, Франция.

[17] Григорий Петрович Климов – „Божий народ“, Издательство и типография „Советская Кубань“, Издательство „Пересвет“, Краснодар, 1999 г., Электронная версия, Киев, 1999 г., стр. 17.

[18] “A deficit of optimism: The Tories have the right message, but they need to ram home how life will get better” by Telegraph View, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Tuesday, 13 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11340902/A-deficit-of-optimism.html

[19] „Първо мляко“, англ.

[20] “We dairy farmers must be mad” by Noreen Wainwright, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Monday, 12 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/earth/agriculture/farming/11341044/We-dairy-farmers-must-be-mad.html

[21] Пак там.

[22] 3,46 милиарда евро или близо 6,9 милиарда лева!

[23] “Dairy farmers and shoppers ‘ripped off’ by bankers” by Steven Swinford, Senior Political Correspondent, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Wednesday, 7 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/earth/agriculture/farming/11330740/Dairy-farmers-and-shoppers-ripped-off-by-bankers.html

[24] “We dairy farmers must be mad” by Noreen Wainwright, “The Telegraph”, вече цит. съч.

[25] Личният доктор на Хитлер се казвал Теодор Морел и бил стопроцентов чифут.

[26] David Drach, Chevalier, P. L. B. – “De l’Harmonie entre l’Eglise et la Synagogue”, Tome premier, Editeur Paul Mellier, Paris, 1844 г., стр. 79. Книгата е в архива на автора.

[27] Вж. Samuel P. Huntington – “Clash of Civilizations”, Simon & Schuster, New York, NY, 1996 г.

[28] Вж. “Clash of Civilizations” by Samuel P. Huntington, “Foreign Affairs”, No. 72, Washington, DC, Summer 1993 г., стр. 22-49. Фотокопие от статията в архива на автора.

[29] Вж. Samuel P. Huntington – “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order”, Simon & Schuster, New York, NY, 2011 г.

[30] Пробутван като „баща на Студената война“.

[31] Вж. “Cameron wants to ban encryption – he can say goodbye to digital Britain” by James Ball, “The Guardian”, theguardian.com, London, Tuesday, 13 January 2015 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/13/cameron-ban-encryption-digital-britain-online-shopping-banking-messaging-terror

[32] Benjamin Franklin, William Temple Franklin – “Memoirs of the life and writings of Benjamin Franklin”, Henry Colburn, London, 1818 г., стр. 270, цялата книга е достъпна за четене от online: http://books.google.bg/books?id=W2MFAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[33]  Вж. “Why will America become a godless communist nation?”, Jacksonville.com, “The Florida Times Union”, Jacksonville, FL, Jun 20, 2013 г., online: http://jacksonville.com/forums/rants-raves-forum/2013-06-20/why-america-will-become-godless-communist-nation

[34] Пак там.

[35] Предпочитам свободолюбива; животът доказа, че термините и символите имат огромно значение. Особено, когато имаме работа с тайни общества. Съвременната политика е изтъкана от такива.

[36] “Review of Power: A New Social Analysis by Bertrand Russell” by George Orwell, “Adelphi”, London, January 1939 г. в: George Orwell – “Essays”, John Carey ed., Everyman’s Library, New York, NY, 1968 г., стр. 107.

[37] Ирина Георгиева – „Атентатът срещу Charlie Hebdo е удар и срещу UNESCO“, “Bulgaria On Air”, bgonair.bg, София, петък, 9 януари 2015 г., online: http://www.bgonair.bg/bulgaria/2015-01-09/atentatat-sreshtu-charlie-hebdo-e-udar-i-sreshtu-unesco

[38] Вж. напр. “Libération“ tombe sous le charme d’Edouard de Rothschild” par Arnaud Rindel, Henri Maler, “Acrimed”, Action Critique Médias, acrimed.org, Paris, le 31 janvier 2005 г., online: http://www.acrimed.org/article1903.html

[39] Вж. напр. “‘Stupidity won’t win’: Charlie Hebdo to publish 1mn copies next week”, RT, rt.com, Autonomous Nonprofit Organization “TV-Novosti”, Moscow, London, Washington, Thursday, January 8, 2015 г., online: http://rt.com/news/220979-charlie-hebdo-million-copies/

[40] Цитат, поместен в: Никола Алтънков – „Нарекоха ги фашисти: Легионери, отецпаисиевци, ратници, бранници, родозащитници, кубратисти“, ТАНГРА ТанНакРа ИК, София, 2004 г., стр. 471-472.

[41] Пейзан – селяни, фр.

[42] Вж. “French Farmers’ Complicated Relationship With E.U. Subsidies” by Celestine Bohlenmay, “The New York Times”, nytimes.com, New York, NY, May 19, 2014 г., online: http://www.nytimes.com/2014/05/20/world/europe/french-farmers-complicated-relationship-with-eu-subsidies.html

[43] “People who have known you for a while and who willing to provide good feedback on your character.” Английският оригинал е предназначен за претендиращите, че владеят отлично този език.

[44] Вж. “Unpaid interns charged £300 for a job reference by thinktank” by Daniel Boffey, policy editor, “The Observer”, theguardian.com, London, Saturday, 10 January 2015 г., online: http://www.theguardian.com/education/2015/jan/10/thinktank-interns-charged-300-pounds-job-reference

[45] Вж. “French Farmers’ Complicated Relationship With E.U. Subsidies” by Celestine Bohlenmay, “The New York Times”, вече цит. съч.

[46] “Mike Huckabee’s new book in 15 quotes” by David Lawler, Washington, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Friday, 16 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-politics/11349684/Mike-Huckabees-new-book-in-15-quotes.html

[47] “French Farmers’ Complicated Relationship With E.U. Subsidies” by Celestine Bohlenmay, “The New York Times”, вече цит. съч.

[48] “Russia’s sanctions threaten both EU farmers and policymakers”, “Euractiv”, euractiv.com, Brussels, 19 August 2014 г., online: http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/russias-sanctions-threaten-both-eu-farmers-and-policymakers-307827

[49] Вж. напр. Вж. напр. “Francois Hollande suggests sanctions on Russia should be lifted and says Putin ‘does not want to annex eastern Ukraine – he has told me that’” by AFP and Damien Gayle for MailOnline, “The Daily Mail”, dailymail.co.uk, London, Monday, 5 January 2015 г., online: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2897281/Francois-Hollande-suggests-sanctions-Russia-lifted-says-Putin-does-not-want-annex-eastern-Ukraine-told-that.html

[50] “Le FN peine à justifier les mots de Jean-Marie Le Pen” par Ivan Valerio, “Le Figaro”, lefigaro.fr, Paris, Publié  le 12.01.2015 г., online: http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/01/12/25002-20150112ARTFIG00283-le-fn-peine-a-justifier-les-mots-de-jean-marie-le-pen.php

[51] Пак там.

[52] “Richest 1% of people own nearly half of global wealth, says report” by Jill Treanor, “The Guardian”, theguardian.com, London, Wednesday, 14 October 2014 г., online: http://www.theguardian.com/business/2014/oct/14/richest-1percent-half-global-wealth-credit-suisse-report

[53] Кой разбуни мравуняка?, лат.

[54] Накъде те водят Те, Европа?, лат. Главната буква „Т“ на местоимението “illi” – „те“, е от мен.

[55] Anthony Sampson – “The Seven Sisters: The great oil companies & the world they shaped”, Viking Adult, New York, NY, 1975 г. Доста отдавна книгата беше преведена и у нас.

[56] Вж. напр. “BP, Conoco to cut North Sea jobs as oil price plummets” by Dmitry Zhdannikov, Reuters, http://www.reuters.com/article/2015/01/15/us-bp-employment-idUSKBN0KO0O820150115, London, Thursday, January 15, 2015 г., online: http://www.reuters.com/article/2015/01/15/us-bp-employment-idUSKBN0KO0O820150115

[57] Вж. 002 – Dutch King Declares End of the Welfare State в: Георги Ифандиев – „Реваншизъм? Какво по-джентълменско, когато е стремеж към справедливост? – Част 18“, „Диагноза с Георги Ифандиев“, diagnosa.net, 22 септември 2013 г., София, online: http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE-18, или от YouTube от online: https://www.youtube.com/watch?v=1nVb9WTaDZI

[58] В оригинала е “parity”, което най-точно означава „изравняване“. Побългареният вариант на думата също е добил гражданственост – паритет. Което буквално ще рече пълно равенство на стойностите.

[59] “Swiss franc soars as National Bank abandons currency cap to the euro”, “Euronews”, euronews.com, Lyon, Thursday, 15 January 2015 г., online: http://www.euronews.com/2015/01/15/swiss-franc-soars-as-national-bank-abandons-currency-cap-against-the-euro/

[60] Пак там.

[61] “Seeds of Monopoly – Monsanto and Goldman Sachs” by Barbara H. Peterson, “Farm Wars”, farmwars.info, California, USA, September 4th, 2012 г., online: http://farmwars.info/?p=9136

[62]  “Network”, Written by Paddy Chayefsky (Sidney Aaron Chayefsky), Directed by Sidney Lumet, Starring Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall, Produced by Howard Gottfried, MGM, Los Angeles, CA, 1976 г., от 1:32:09 до 1:37:45 ч.

[63] Евреин, наследник на прочутата банкова фамилия Шиф, от която твърди, че се е дистанцирал. Семейство Шиф били най-близките приятели на Ротшилдови във Франкфурт на Майн. Даже делили обща сграда. Тъкмо представители на тази фамилия били главните доверени лица на Ротшилдови в САЩ. Най-известният – Джейкъб Шиф, свързан по сватовство с Пол Уорбърг – първия председател на Съвета на директорите на Федералния резерв, предоставил на Леон Троцки онези 20 милиона долара за провеждането на Болшевишкия метеж в Русия през 1917 г.

[64]  “Facts vs. Fears in 2015 Gold Forecasts” by Laurynas Vegys, Research Analyst, , caseyresearch.com, Phoenix, Arizona, 12 January 2015 г., online: http://www.caseyresearch.com/articles/facts-vs.-fears-in-2015-gold-forecasts

[65] “A Flash of the Possible” by Howard Zinn, “The Progressive”, Madison WI, January 2000 г., стр. 20, online: http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/FlashofPossible_Zinn.html

[66] Вж. напр. “New Charlie Hebdo flies off the shelves”, CBS News, cbsnews.com, New York, NY, January 14, 2015 г., online: http://www.cbsnews.com/news/charlie-hebdo-sells-out-paris-prophet-muhammad-cover-2-million-more/

[67] Вж. “Charlie Hebdo in Bigger Demand Than Ever, 7 Mln Copies of New Issue Printed”, “Sputnik”, sputniknews.com, Moscow, 17 January 2015 г., online: http://sputniknews.com/europe/20150117/1017025568.html

[68] Вж. “Charlie Hebdo fallout: Specter of fascist past haunts European nationalism” by Jacob Heilbrunn, Reuters, New York, NY, Tuesday, January 13, 2015 г., online: http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/01/13/charlie-hebdo-fallout-specters-of-fascist-past-haunt-europes-new-nationalism/

[69] Пак там.

[70] Вж. 004 – Video – The End of Israel Is Near Says Khazar Writer в: Георги Ифандиев – „Не бойте се от тях: Защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае“, „Диагноза с Георги Ифандиев“, diagnosa.net, София, 24 декември 2013 г., online: http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%82%d1%8f%d1%85-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d1%81%d0%ba%d1%80; само видеото в YouTube от online: http://www.youtube.com/watch?v=ofO4G514QEA#t=161

[71] Вж. напр. “Benjamin Netanyahu ridiculed over appearance at Paris solidarity march” by Claire Cohen, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Monday, 12 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11339483/Benjamin-Netanyahu-ridiculed-over-appearance-at-Paris-solidarity-march.html

[72] Лъжещият печат, нем. Източногерманците около Ангела Меркел обвиняват източногерманците, протестиращи в Дрезден, че са възродили „нацистка недума“.

[73] По официални данни наброяваща повече от 600 000 души!

[74] Пак там.

[75] “Fintan O’Toole: Time to lift veil on Saudi Arabia’s hijacking of Islam”, “The Irish Times”, irishtimes.com, Dublin, Tuesday, January 13, 2015 г., online: http://www.irishtimes.com/opinion/fintan-o-toole-time-to-lift-veil-on-saudi-arabia-s-hijacking-of-islam-1.2063268

[76] Вж. напр. “Belgian police kill two in raid on suspected Islamists” by Christian Levaux, Verviers, Belgium, Reuters, reuters.com, London, Thursday, January 15, 2015 г., online: http://www.reuters.com/article/2015/01/15/us-belgium-security-idUSKBN0KO29W20150115

[77] Извратеняци управляват света, англ.

[78] Вж. напр. “German Economy Expanded 1.5% in 2014” by Jack Ewingjan, “The New York Times”, nytimes.com, New York, NY, Thursday, 15 January 2015 г., online: http://www.nytimes.com/2015/01/16/business/international/germany-economy-growth-2014.html?_r=0

[79] Вж. “Consumers, foreign trade drove German 2014 growth of 1.5 percent” by Michelle Martin, Berlin, Reuters, reuters.com, London, Thursday, January 15, 2015 г., online: http://uk.reuters.com/article/2015/01/15/uk-germany-economy-gdp-idUKKBN0KO0KH20150115

[80] „Свето Евангелие от Матей“, гл. 7, ст. 17.

[81] Наблюдавах я пряко по телевизията. Приличаше на отчет след среща на генералните секретари на БКП и КПСС.

[82] “Bro” – от “brother”, което ще рече „брат“. Това “bro” произлезе от негърските гета, както тук „брато̀“ – от циганските.

[83] “Britain’s recovery is proof David Cameron is ‘doing something right’, says Barack Obama” by Peter Dominiczak, Political Editor, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Friday, 16 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/11351993/Britains-recovery-is-proof-David-Cameron-is-doing-something-right-says-Barack-Obama.html

[84] Вж. напр. “Joan Rivers Says Barack Obama Is Gay, Uses Trans Slur Against Michelle Obama” Joan Rivers Says Barack Obama Is Gay, Uses Trans Slur Against Michelle Obama by Lauren Duca, “The Huffington Post”, huffingtonpost.com, New York, NY, 7 May 2014 г., online: http://www.huffingtonpost.com/2014/07/05/joan-rivers-obama_n_5560091.html

[85] Вж. “Le hug: How John Kerry made a Paris cheek-kiss faux pas” by Our Foriegn Staff, and AFP, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Friday, 16 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11351244/Le-hug-How-John-Kerry-made-a-Parisian-cheek-kiss-faux-pas.html

[86] “Britain’s recovery is proof David Cameron is ‘doing something right’, says Barack Obama” by Peter Dominiczak, Political Editor, “The Telegraph”, вече цит. съч.

[87] При Б.Б. всичко е „полу“. Полужена, полумъж; полуобразована, полуграмотна… Изобщо – получовек.

[88] Евреинът се ползва от лудостта на другите, лат.

[89] Традиционни еврейски и ултра левичарски убежища.

[90]  “15,000 Jews to leave France for Israel, Jewish Agency says” by Robert Tait, Jerusalem, Graphic by Sam Dodge and Tom Shiel, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Tuesday, 13 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11340173/15000-Jews-to-leave-France-for-Israel-Jewish-Agency-says.html

[91] Пак там.

[92] Пак там.

[93] Ордена на Почетния легион – едно от най-високите френски държавни отличия.

[94] “This UK antisemitism survey would have shocked my great uncle Alex” by Hadley Freeman, “The Guardian”, theguardian.com, London, Wednesday, 14 January 2015 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/14/uk-antisemitism-survey-holocaust-france-jewish-britain

[95] Пак там.

[96] Пак там.

[97] Британска фирма за пазарни изследвания, основана през 2000 г.

[98] “Survey shows anti-Semitic views are common among Britons” by Gregory Walton, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Wednesday, 14 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11343209/Survey-shows-antisemitic-views-are-common-among-Britons.html

[99] Вж. напр. твърде изкривените разсъждения в: “Europe is becoming a no God zone” by Cristina Odone, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Wednesday, 14 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11344228/Europe-is-becoming-a-no-God-zone.html

[100] Nikos Kazanntzakis – “The Last Temptation of Christ“, Translated from the Greek by P. A. Bien, Scribner Paperback Fiction, Simon & Schuster Inc., New York, NY, 1998 г., стр. 350.

[101] “Oxford University Press bans use of pig, sausage or pork-related words to avoid offending Muslims” by Agency, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Wednesday, 14 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/11345369/Oxford-University-Press-bans-use-of-pig-sausage-or-pork-related-words-to-avoid-offending-Muslims.html

[102] Пак там.

[103] “Somewhere between the Holocaust and 2015 it became OK to blame Jews again” by Emma Barnett, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Thursday, 15 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11345643/Paris-shootings-anti-Semitism-Its-OK-to-blame-Jews-again.html

[104] “Turkish PM compares Binyamin Netanyahu to Paris attackers” by Agence France-Presse in Ankara, Washington, “The Guardian”, theguardian.com, London, Thursday, 15 January 2015 г., online: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/15/turkish-pm-ahmet-davutoglu–muhammad-cartoons-provocation-charlie-hebdo

[105] Пак там.

[106] Вж. “Survey shows anti-Semitic views are common among Britons” by Gregory Walton, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Wednesday, 14 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11343209/Survey-shows-antisemitic-views-are-common-among-Britons.html

[107] Вж. Bryan Mark Rigg – “Hitler’s Jewish Soldiers. The Untold Story of Nazi Racial Laws and Men of Jewish Descent in the German Military”, University of Kansas Press, Kansas, 2002 г. Книгата е в библиотеката на автора.

[108] Предварително се извинявам за изумителната неграмотност на български, проявена от преводача. Нямам време и сили, за да редактирам текста.

[109] Истината, цялата истина и нищо друго, освен истината, англ. С този израз донеотдавна полагаха клетва свидетелите в британските и американските съдилища. Чух, че вече не е така.

[110] Вж. Arnold Leese – “Gentile Folly: The Rothschilds”, Sons of Liberty Publishing, Boston, MA, New York, NY, 1940, стр. 68.

[111] Пак там.

[112] Пак там, стр. 69.

[113] Вж. Steven Silbiger – “The Jewish Phenomenon: Seven Keys to the Enduring Wealth of a People”, Longstreet Press, Atlanta, GE, 2000 г., стp. 45-46.

[114] Lord George Byron – “Don Juan” (1823 г.), Canto The Twelfth, The Project Gutenberg EBook, 2007 г., online: http://www.gutenberg.org/files/21700/21700-h/21700-h.htm

[115] “Cover Story: “The Rothschilds Now – New Elan in an Old Clan”, “Time”, Vol. 82, No. 25, New York, NY, Friday, December 20, 1963 г., online: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,938990,00.html

[116] Sidney Osborne – “Germany and Her Jews”, The Soncino Press, London, 1939 г., стp. 15.

[117] “The House of Rothschild: Prototype of the Transnational Corporation” by Sam Lehman-Wilzig, “Jewish Social Studies”, Vol. XL, Baltimore, MD, 1978 г., стp. 260, 255.

[118] “Malaysian Leader: ‘Jews Rule World by Proxy’” by Associated Press, Fox News, foxnews.com, FOX News Network, LLC, New York, NY, 16 October 2003 г., online: http://www.foxnews.com/story/2003/10/16/malaysian-leader-jews-rule-world-by-proxy/ и в много други медии.

[119] “What Ariel Sharon Said” by IAP News, “Washington Report on Middle East Affairs”, Washington, DC, Wednesday, October 3, 2001 г., online: http://www.davidicke.net/newsroom/asia/israel/101101a.html; “Interview with Yosef Lapid, Israeli Justice Minister“, “Hard Talk” with Tim Sebastian, BBC World, London, at 17,30 and 20,30 CET; 18,30 и 21,30 часа българско време, Friday, May 16, 2003 г., видеозаписът е достъпен от online: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/3650155.stm;  “Sharon to Peres: “We Control America”: Congressional Pandering to Israel proves him Right” by Mohamed Khodr, Mohamed Khodr’s Column, “Media Monitors Network”, mediamonitors.net, California, USA, November 20, 2001 г., online: http://www.mediamonitors.net/khodr49.html; “Sharon & God”, “The New York’s Free Weekly Newspaper”, Vol. 14, Issue 41, Thursday, October 11, 2001 г.  в:  Георги Ифандиев – “Сянката на Цион”, част ІІ, Издателство “Жарава 2002”, София, 2002 г., стр. 71.

[120] Иван Вазов – „Опълченците на Шипка“, в: Иван Вазов – „Епопея на забравените“, „Зора“, Пловдив, 1885 г.

[121] Румяна Маринова-Христиди, сред съставителите на сборника „Държавна сигурност и еврейската общност в България 1944-1989 г.”, в: Христо Христов – „Авторите на сборника „ДС и еврейската общност”: Документите на Държавна сигурност разкриват политиката на БКП към евреите“, Държавна сигурност.com, desebg.com, София, вторник, 27 ноември 2012 г., online: http://desebg.com/2011-01-06-11-45-58/983-2012-11-27-17-08-05

[122] „България е номер 100 по свобода на словото“, bTV Новините, btvnovinite.bg, bTV, София, понеделник, 12 януари 2015 г., online: http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/balgarija.html

[123] Водещ репортаж в: bTV Новините, btv, btvnovinite.bg, София, четвъртък, 15 януари 2015 г., между 12:01 и 12:05 часа.

[124] Вж. напр. “Just not that into us: America has moved on from the special relationship” by Peter Foster, Washington, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Thursday, 15 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11346924/Just-not-that-into-us-America-has-moved-on-from-the-special-relationship.html

[125] Вж. US pushes Bulgaria on energy dependence, corruption” by Matthew Lee, Associated Press, Yahoo News, news.yahoo.com, Yahoo – ABC News Network, New York, NY, Thursday, 15 January 2015 г., online: http://news.yahoo.com/us-pushes-bulgaria-energy-dependence-corruption-093207594–politics.html

[126] Вж. напр. “Catalonia’s Arthur Mas announces early regional poll continuing his fight for independence”, Euronews, euronews.com, Lyon, Thursday, 15 January 2015 г., online: http://www.euronews.com/2015/01/15/catalonia-s-arthur-mas-announces-early-regional-poll-continuing-his-fight-for-/

[127] Statement of Mr. John Kerry в: “Vietnam War Veteran John Kerry’s Testimony Before The Senate Foreign Relations Committee, April 22, 1971 г., Editorial Notes by Dr. Ernest Bolt, University of Richmond, “The War at Home: The Antiwar Movement” by Dr. Ernest Bolt and Amanda Garrett, Study Module for Online Course, University of Richmond, Richmond, VA, Fall 1999 г., online: https://facultystaff.richmond.edu/~ebolt/history398/johnkerrytestimony.html

[128] Пак там.

[129] “US drops Indian PM riots case days before Barack Obama visit” by Dean Nelson, New Delhi, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Thursday, 15 January 2015 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/11348759/US-drops-Indian-PM-riots-case-days-before-Barack-Obama-visit.html

[130] Martin Niemöller – “Als die Nazis die Kommunisten holten”, Das Zitat, Martin-Niemöller-Stiftung, Wiesbaden, Artikel vom 22. 9. 2005, online: http://www.martin-niemoeller-stiftung.de/4/daszitat/a31 Предлагам и оригиналния текст: “Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.”