Здравейте, Гост [Логин]
Територия на истината и свободното слово

ВСЕЛЕНАТА Е НЕОБЯТНА И ИЗОБИЛСТВА ОТ „НЕБЕСНИ СЪСЕДИ“, НО КЪДЕ Е НАШЕТО МЯСТО В НЕЯ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добре дошли в медийния диагностичен център. Това е територия, свободна от комунизъм, социализъм, фашизъм, нацизъм, либерализъм – изобщо – от идеологическите фрагменти на ционизма и насаждания от тази крайно националистическа теория, превърната в практика, интернационализъм. Тя е предназначена за личности, за хора нормални, без психически отклонения и без комплекси, незасегнати от индоктринация, и с отворено съзнание. Единственото място, в което се съобщава истината, цялата истина и нищо освен истината. Нещо, което нито една друга медия в този провален опит за държава не може да си позволи.

 

 

 

*    *    *

 

 

 

 

Напоследък всяка статия на лондонския всекидневник „The Financial Times“ започва с призив за материална подкрепа с думите: „High quality global journalism requires investment.“ Което ще рече: „Висококачествената световна журналистика изисква инвестиции.“

Всеки да го разбира, както желае.

 

 

 

 

 

*    *    *

 

 

 

 

 

 

 

Корумпираните трябва да бъдат вързани за скала и хвърлени в морето!

 

Това са гневните слова на папа Франциск, ако се доверим на „световнитемедии.[1]

 

 

Не бъдете по-католици от папата

 

 

Но нали онези от вас, които вярват в Христа и са чели Евангелските текстове, биват поучавани така:

 

Слушали сте, че бе казано: „око за око, и зъб за зъб“.

 

Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който те принуди да вървиш с него [да носиш багажа му[2]] една миля, върви с него две. Томува, който ти проси [иска от теб], давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.

 

Слушали сте, че бе казано: „обичай ближния [приятеля] си, и мрази врага си“.

 

Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.[3]

 

Как така предводителят на 1,2 милиарда католици,[4] преобладаващото мнозинство от общо 2,1 милиарда християни на земното кълбо,[5] влиза в противоречие с Божия завет?

 

Да не бъдем по-католици от папата. Свикнали сме да се доверяваме на текстовете буквално. Както и на поповете, които ги измърморват, без изобщо да осмислят съдържанието им. Грешници като нас, често даже по-големи, които нямат капацитета да проектират Божието слово върху конкретната среда в една точно определена епоха.

 

Да, Христовото Учение има общочовешки характер и е вечно. Но то съдържа и особености, които следва да отнасяме към времената на Неговото земно пришествие в една територия, раздирана от неправди, разногласия, противопоставяния и насилие.

 

Освен това страним от онова, което е било сред главните цели на мисията Му. А тя е: Скъсване с антихуманните доктрини, залегнали в т. нар. Стар завет. Посоченият цитат е отричане на човеконенавистните постулати на религиозния Закон, който юдеите зорлем съблюдавали. Продължение на този зов за откъсване от старозаветните неправди и жестокост е и констатацията:

 

Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Иоана Кръстителя; ала по-малкият [възможно най-малкият] в царството небесно е по-голям от него.

 

А от дните на Иоана Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано [бива управлявано с насилие], и насилници го грабят [и само онези, които разполагат с власт, го контролират]; защото всички пророци и законът бяха пророкували до Иоана. И ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде: който има уши да слуша, нека слуша![6]

 

Ще опитам да разтълкувам.

 

Първо, напълно погрешно почти всички църковници приемат „царството небесно“ напълно невярно – като земно царство. А Исус Христос фактически свидетелства за бунт и насилие на Небето. И пояснява, че Йоан Кръстител е от този, от земния свят. Затова е прекалено малък – „възможно най-малкият в царството небесно е по-голям от него“.

 

Вероятно затова е бил проводен. Мисията му е била да сложи край на този бунт, в който силите на злото се били пренесли на земята. Втълпявали на хората зли, вредни теории – „учениязаповеди човешки“.[7]

 

Христос проповядвал сред сънародниците на Своите ученици и на онази, чрез която Се появил на земята. Друг въпрос е дали това не е бил необходим мит, за да бъде приет тук. А с изключение на Юда, всички Евангелски апостоли били арамеи, асирийци от областта Галилея. Около осемдесет години преди това върху тези хора е било упражнено насилие, за да приемат юдаизма. За да го разберат, Той въвежда познати образи и понятия, като Илия, смятан за пророк.

 

Но той не бил юдей, евреин, както смятате. А „Тесвитец, от галаадските жители“.[8] По онова време държавите са градове или територии, обособени от родове, прераснали в племена. Галаад е хълмистата област, погрешно наричана „планина“, на изток от река Йордан, понастоящем Джалаад в Кралство Йордания. Съгласно Танаха, старозаветният Илия се е борил срещу Ваал, почитан от някакви израилеви синове като бог.[9]

 

Но Израил е Яков. Мошеникът, който измамил баща си на неговия смъртен одър. По този начин отнел законното първородно право на своя брат Исав. А след туй продължил да лъже вуйчо си Ватуил, който не бил израилтянин

 

Но, ако се доверим на т. нар Библия, Яков също не бил юдей. Просто такива нямало. Понастоящем всичко това – измислиците във Вехтия завет, са научно опровергани.

 

Но даже хипотетично да ги приемем, като внук на Аврамчо, Яков-Израил бил вавилонец, а не „израилтянин“. Потомък на човек, който излязъл от „Ур Халдейски“. Литературната кражба на самия Аврам – чийто прототип бил древнобългарският владетел Абар-Кам, вече е досадно да споменавам. Всеки да вярва в каквото пожелае…

 

Когато изреждам тези неща, го правя с ясното съзнание, че те не са факти. Не съдържат никаква историческа истина. Обаче се поставете на мястото на Божия пратеник Исус Христос. Как да ви разберат онези, които искате да насочите към правдата и доброто? Тяхното съзнание е било промито! Впрочем, подобно на мнозинството от нашите съвременници. Тогава – с юдаизъм, понастоящем – с неговите разклонения от деветнадесетото столетие – социализъм, комунизъм, фашизъм, нацизъм, либерализъм

 

През първи век жителите на Галилея тънели в невежество и постоянен гнетбитов и властови. На всичко отгоре, по онова време властта била тройна римска, на юдейския цар и фарисейскажреческа, религиозна.

 

Огледайте се. Сегашното общество няма очисетива и разумза истината. А се смята за… образовано. Какво остава за тогава – преди 2000 години!

 

Темата ми изобщо не е богословска. Но е учудващо, как хора от ХХІ век, ползващи най-съвременни средства за комуникации, мисловно битуват в тресавището на епохата преди Христа?! След като археологията, историята, естествените и техническите науки извадиха на показ изумителни доказателства за съвсем друго естество на тези суеверия.

 

Тъкмо на това са посветени настоящите редове. Както и на научната и политическата изостаналост на човечеството и в частностна нашенци. Това невероятно съчетание от ретроградност и отказ от традициите едновременно, стеснява мирогледа ни и позволява на вече разкритите тайни сили да манипулират и владеят човешкия родтоест света.

 

 

Скритите сили на злото, които ни разделят

 

 

Просветените съвременни теолози ще ви обяснят, че посланията на Исус Христос от този род, са символични. Понякога буквалното им възприемане е грешка, която обрича на подчинение. Тъкмо това искат въпросните скрити сили, които имам предвид.

 

Кой ще отрече, че човекът е направляван от биологични закони, които няма как да бъдат пренебрегнати? Понякога те съвпадат с физичните. И се пренасят във връзките му с останалите хора – в обществото. Например правилото, че на всяко действие има равно противодействие. Кой ще отрече, че във връзките между хората е установено: Насилието ражда насилие.

 

В този смисъл търсете символа на посланието с плесницата и обръщането на другата буза. Обаче всичко има предел. Човек е в състояние да приема и преглъща оскърбления, морални и физически посегателства. Но не и безгранично.

 

Освен това „плесницата“ може да се разбира и като укор. Какво лошо намирате в това, някой да ви покаже вашите недостатъци и грешките, които допускате? Нима не е израз на висша душевност да благодарите – „да обърнете и другата буза“, вместо да се разсърдите и обидите?

 

Сами най-малко забелязваме собствените си дефекти. В огледалото зърваме някои от тези на външността, но колко не виждаме? Това е напълно естествено. Няма как да лишите човека от неговото его. Каквото и да приказваме, всеки обича най-силно себе си и своите близки – на първо място рожбите си.

 

Затова Исус Христос, Който ни напътства да се стремим към Божието съвършенство, посочва:

 

Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда?… И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?

 

И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.[10]

 

Накрая, Сам Той подсказва на онези низши и безпросветни люде, които поучава, че сатанизмът, т. нар. Мойсеев закон, повече не бива да важи за почтените люде. Ето какво означава „всички пророци и законът бяха пророкували до Иоана“.

 

Като използва глагола „пророкувам“, за да обозначи действието, извършвано от съществителното „закон“, Исус посочва, че става дума за нещо съвсем друго. Законът постановява, повелява, разпорежда. А непророкува“! Пророчеството е гадателство. Което Сам Той отхвърля. Затова съвсем леко повдига завесата, която прикрива Неговата мисия:

 

Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.[11]

 

Значи дотогава, ако изобщо е имало Божи закон, той не е бил съблюдаван и прилаган. Исус едошъл, за да го изпълни“. Сиреч – да го предаде на човеците. Тъй като онова, което проповядвали тогавашните жрецифарисеите, било номенклатурно беззакониекомунизъм.

 

Подобно на комунистическите първенци, фарисеите живеели в изолирани квартали, далеч от погледите на простолюдието, което презирали. Обличали се в пурпурни одежди. В онази епоха пурпурът се извличал от дребни морски охлювчета. Затова дрехите, обагрени в този цвят, били скъпи.

 

Опасността последователите Му да попаднат под влиянието на тази ранна комунистическа секта, чиито членове се обръщали помежду си с другарю“, накарала Господ да ги предупреди:

 

Внимавайте и се пазете от кваса фарисейски и садукейски.[12]

 

Но Исус продължава, като в почти прав текст, та да стигне до съзнанието на повече от онези, които Го слушат, заявява:

 

Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.[13]

 

Помислете още веднъж. Той идва, „за да изпълни“! Това означава само едно: дотогава не е изпълнявано. С други думи – Исус е изпратен, за да въдвори Божия закон доброто в царството на злото и беззаконието. И съвсем не възнамерява да обръща и другата Си буза“, образно казано с Неговия език.

 

Законът на Господ Бог начева от това Негово пришествие на земята.

 

Едва след възкресението Му, в опита си да Го уязви и да внуши комплекс за малоценност сред Божите последователи, юдейският елит успява да въведе измама в християнските текстове.

 

В „Евангелие от Матея“, което познаваме, е записано:

 

А около деветия час Исус извика с висок глас: Или! Или! Лама савахтани? Сиреч, Боже Мой, Боже Мой! Защо си ме оставил?[14]

 

Изглежда евангелист Марк пише почти същото:

 

Елой, Елой, лама савахтани?[15]

 

Този цитат кара някои „добросъвестни“, предимно еврейски изследователи, да заключат, че Божият Син призовавал пророк Илия (Eliah)?! Ала да ги оставим да тънат в собствените си заблуждения и зла умисъл.

 

Без да обръщам другата буза и да навлизам в подробности – правил съм го[16] – ще заявя: Това е злонамерена фалшификация.

 

Тогава как звучи истинската фраза, изречена от Спасителя на Светия Голготски Кръст? Ето как:

 

Или! Или! Лмана швахтани?“ – Eli, Eli, lmana shbaqtani?

 

Което означава:

 

Боже Мой, Боже Мой! За това бях съхранен! Тази бе съдбата Ми.[17]

 

Точно така е в „Евангелие от Матея“, но преведено от Пешитаоригиналния ръкопис на арамейски език, излязъл изпод ръката на Свети апостол Матейданъчния, както следва да се превежда „митаря“.[18]

 

Звучи съвсем различно, нали?

 

Думите принадлежат на Личност, която е наясно с всичко случващо се и е готова да понесе мъченията и страданията в името на една добре известна цел. Тази цел е спасението на човечеството.

 

Онзи, Когото разпънали на Светия Кръст, бил носител едновременно на трагизъм, но и на един светъл Дух, Духа на Отца, на всеобщото опрощение и Любов. Викът на Исус на Кръста не е стон, не издава горест. Това е триумфален зов!

 

Спасителят загива прикован към дървените греди, напълно осъзнато, за да изкупи вашите и моите грехове. „Ето Агнецът Божий, Който взима върху Си греха на света.[19]

 

Или: „А сега отивам при Оногова, Който Ме е пратил.[20]

 

В Своя последен час Той високо извиква: „Боже Мой, Боже Мой! За това бях съхранен! Тази бе съдбата Ми.

 

Използването на арамейската дума „лманапревръща тази своеобразна декларация във въпрос. По този начин се засилва драматизмът на ситуацията. Защото питането е риторично. То е предназначено, за да повлияе върху душите на присъстващите, а не за да получи отговор. Тогава истинският превод трябва да изглежда така:

 

Боже Мой, Боже Мой! Каква бе целта, заради която бях запазен? Каква беше Моята съдба?

 

А ние сме длъжни сами да осъзнаем точния отговор: Да умра заради човешкия род![21]

 

Свети Лука предава още едно свидетелство: „Исус, като извика с висок глас, рече: Отче! В Твоите ръце предавам духа Си.[22]

 

Тази реплика на Спасителя буди съмнения поради същите основания, които вече изложих. Преводачите на евангелските документи от арамейски на гръцки най-вероятно не случайно са допуснали подвеждания. За да бъдат по-убедителни, те използвали в първия случай Псалм 21, стих 2, а за разказа на Евангелист Лука – Псалм 30, стих 6. Както вече се постарах да обясня, става дума за сериозни изопачения, които нанасят ущърб на вярата. И сигурно са били добре обмислени.

 

За да изглеждат съвсем убедително, тези богоборци стъпват върху старозаветни първоизточници. Един вид, сбъдва се записаното в Танаха.

 

Наследниците на фарисеитеравините, били съвсем наясно с колебанията в душите на вярващите, които знаели че предизвикват посредством „творчествотоси, а още по-важно – с пораженията върху християнството, в което отваряли незарастваща каверна, постоянно обсипвана от тях с отровната сол на юдейските насмешки и предизвикателства.

 

А пък ние, уж вярващите, колко малко познаваме нашия Господ Бог, та допускаме да ни застигат породените от равините съмнения. Повтарям, чрез Евангелиятаблаговещенията,[23] свидетелствата – на Своите последователи Той ни е предупредил:

 

Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители.[24]

 

Пазете се от кваса фарисейски и садукейски! Тогава те разбраха, че Той им бе казал да се пазят не от хлебен квас, а от учението фарисейско и садукейско.[25]

 

Излиза, че папа Франциск, този добре илюминираносведоменйезуит, не е нарушил Божия завет. Той се е обърнал не към хората въобще, а към поповете, към клира. И е призовал корумпираните сред тази каста, уж посветила се на Бога, да бъдат хвърлени в морето.

 

Думите му спокойно могат да бъдат отнесени и към мѝряните – към цивилните, светските люде, необлечените в раса – към човечеството. Точно по този начин са изопачени в репортажите, с които започнах. Но с това лидерът на католиците е демонстрирал нещо, което отдавна предчувствам и даже усещам. Дори съм го споменавал.

 

Папата не отрича смирението. Но не проповядва примирение. Отказът от борба в името на доброто и бъдещия напредък е именно това. Франциск просто се е позовал на Божия завет, който гласи:

 

Рече Исус на учениците Си: не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко ономува, чрез когото дохождат: за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия, малките.[26]

 

Имайки предвид двойствения живот, който доста църковни служители водят, главата на римокатолическата църква предупредително е размахал пръст и към онези, които смятат, че всичко на този свят им е позволено. Няма да е вечно така.

 

Със сигурност.

 

 

Няма нищо скрито, което да се не открие,

и тайно, което да се не узнае[27]

 

 

Понякога ме обвиняват, че съм прекалено обстоятелствен. Обикновено такива стрели идват от не до там интелигентни читатели, но с претенции. Те, видите ли, нямали време да четат пространни анализи и коментари. Съветват ме да публикувам и… резюмета?! Защото по принцип им било интересно, но…

 

Сега отново ще започна отдалече. А вие се пригответе за пътешествие в страната на истината. Ще срещнете трудни за възприемане факти, лица и събития. Някои неща ще ви се сторят фантастични. Но не задължавам никого да вярва. Който желае, нека остане на своята добре позната територия, в която тези теми биват квалифицирани като „конспиративни теории“. Свикнал съм. Не ми пречи.

 

Но да тръгваме.

 

Преди години, когато се натъкнах на книгата на американския разузнавач полковник Филип Корсо, бях озадачен и дълго размишлявах над прочетеното. Тъй като съм се позовавал на изложеното от него, навярно на някои от вас поне името му не е непознато.

 

След като преведох обемистия том, издателят ме помоли да напиша предговор. Той започва така:

 

Има творби, които предизвикват огромен интерес и масови реакции. Не говоря за четива със съмнителна художествена и духовна стойност от рода на „Хари Потър“, „Властелинът на пръстените“ или „Шифърът на Леонардо“. Имам предвид книги като Новия завет и юдейския Танах, творчеството на Тома Аквински, Мартин Лутер, Барух Спиноза, Николо Макиавели, Шарл дьо Монтескьо, Жан Жак Русо, Волтер, Георг Фридрих Хегел, Фридрих Ницше и дори на Карл Маркс, колкото и противоречиви гримаси да предизвиква споменаването на някои от тези имена. Те са оставили следадобра или лошав човешкото духовно наследство. Според скромното ми мнение такава е и книгата, която държите в ръцете си. Не защото написаното в нея е дело на изкусен майстор на словото, изваял незабравими образи. Обратното, нейният основен автор е подирил съдействието на по-опитен от него професионалист, който умее да борави с думите.

 

Ако съдбата на тази книга е да остане завинаги върху най-престижните лавици на библиотеката от безсмъртни, непреходни произведения на литературата, то е единствено поради нейното съдържание. Тъй като тя поставя началото на историческия подход към една на пръв поглед незабранена, но умишлено забулена в тайнственост и дори в иронична мистика тема. Тази творба повдига завесата над един въпрос, който е стародавен като човешкия родпроблема за съществуването на други светове извън нашия, както и за наличието на контакти между далечни, различни цивилизации и някои земни жители.

 

И ако в този момент някой снизходително се усмихва, бързам да спомена, че настоящата книга не е съчинение. Тя не е плод на творческа фантазия, наполет на мисълта“, както гласи тривиалният израз.

 

Тази книга представлява субективен разказ за една обективна действителност. Тя е събрала мемоарите на човек, който по хрумването на Фортуна е заемал достатъчно ключови постове в сфери, достъпни за изключително тесен и специално подбран кръг от доверени на властите лица. Личност, която, осъзнато изправена пред неизбежния за всяко същество край, е решила да наруши правилата. И като престъпва дадената клетва, разкрива онази част от потулваната в продължение на десетилетия тайна, за която почти всеки от нас най-малкото се е догаждал или поне мисълта за нея е навестявала ума му: истината за извънземни същества, за техните уж неидентифицирани летящи обекти, за връзките между тях и представители на земното човечество, както и за онова, което сме наследили от тяхната явно най-малкото технически по-напреднала цивилизация.

 

Защо оценявам толкова високо спомените на един полковник от американското разузнаване? По простата причина, че те са пионерски опит за разбулването на загадки, тъй ревниво пазени от властниците и упълномощените от тях лица.

 

Когато „Денят след Розуел“ се появи в Съединените щати, срещу авторът й се изправи монолитна гигантска стена от официални опровержения на изнесеното в книгата. Бяха използвани всички методи и средства на пропагандата за война, за истински медийни бойни действия срещу един единствен човек. В ход бе пуснато дори киното.

 

Не съм в състояние да изброя колко филмова лента бе изхабена за производството на документални манипулации, насочени против написаното от автора и най-вече срещу неговата личност. Ако ставаше дума за четиво без всякаква стойност, за обикновени фантасмагории, щяха ли срещу него да бъдат използвани най-тежките оръжия на дезинформацията и дори на агитацията?

 

Тъкмо това се случи на основния автор на тази книга полковник Филип Корсо. Нещата отидоха тъй далеч, че той даже беше подведен под съдебна отговорност за предаване на държавни тайни, нопосмъртно. Отлично запознат със системата на властта и на нейното функциониране поне в родината му, Корсо беше предвидил всички последици. И проговори, едва щом зърна лице в лице горчивата истина за своя неизбежен край.

 

Бе на достойна възраст – на около 81 години, когато узна, че е неизлечимо болен от рак. Чак тогава дръзна да наруши положената клетва и да извади на бял свят секретите за шеметния напредък на техниката и технологиите след края на Втората световна война.

 

Полковник Корсо не само разказа историята на най-интересната част от своя живот. Малко след появата на книгата му на бял свят, на 8 юни 1998 г. той даде показания под клетва, че лично е виждал тела на извънземни и доклади от аутопсията им. Между двете събития Министерството на отбраната на САЩ повдигна споменатото обвинение срещу него.

 

Макар и на преклонна възраст, военният отвърна на удара с удар. Чрез организацията Граждани против тайната за НЛО  заведе дело срещу министерството за укриване на информация от гражданите на страната. Тъкмо в рамките на това съдебно дирене полковникът от резерва даде показания под клетва. Малко повече от месец по-късно премина в отвъдното.

 

Ще речете – нали го е очаквал? Да, но полковник Филип Корсо не почина от рак, а беше покосен отсърдечен удар?! Случва се. Дали някой не ускори явяването му пред Твореца?  Едва ли някога ще узнаем. Синът муФилип Корсо-младши, е убеден, че нечия ръка е помогнала на неговия баща да не може повече да се явява пред съда и обществеността. Едва ли някога ще узнаем истината. Въпреки че Бог ни учи обратното

 

Две неща засегнаха най-силно властниците. Първото беше разкритието за огромната измама, наречена Студена война. За това как тя е била замислена и осъществена като своеобразен информационен щит, предпазващ от нежелан поглед съкровените тайни на за т. нар. срещи от третия вид.

 

Второто беше, че чрез разказа за собственото си участие вразработките на получените наготово в резултат на катастрофа на извънземен космически кораб устройства, Корсо разкри: човечеството не достигна самостоятелно до такива революционни технически решения и средства, като лазерните лъчи, микрочипа, оптичните проводници, електромагнитните полета и много други. Което беше възприето и като удар върху науката и промишлеността

 

Красноречиво беше мълчанието на руската страна по въпроса. Тази позиция на Кремъл безмълвно потвърди, че Филип Корсо е изнесъл истината.

 

Косвено признание за съществуването на извънземните е мисията на космическия телескоп „Кеплер“, изстрелян на 7 март 2009 г. (в САЩ беше 6 март) от Кейп Канаверал посредством ракета „Делта 2“. Както заяви представител на НАСА:

 

„Някой ден ще кажат, че това е началото на края на космическата самота.“… Накратко, целта на мисията е да бъдат намерени места, където е възможен живот така, както го разбираме.

 

Не става дума за извънземни, а за домовете на извънземните“ – каза Уилям Боруки – астроном в Изследователския целеви център на НАСА в Мофет Фийлд, Калифорния, който ръководи научната част на проекта.“

 

 Засега това не е ли достатъчно? В „Деня след Розуел“ полковник Корсо разкрива много повече. Може би след като чрез книгата извървите неговия не лек път, по-добре ще разберете мисията на „Кеплер“. Което ще бъде не малка крачка в собственото ви развитие.

 

Познавам достатъчно интелигентни хора, вярващи и атеисти, които с еднакво предубеждение отхвърлят тази книга, без някога да са я виждали. Не желая да обидя никого, но подходът им е болшевишки. Другарите ни убеждаваха, че една творба е лоша, само защото те са решили така. Без да ни дадат шанса сами да се запознаем с нея и да преценим

 

 Донякъде хората, които предварително отричат съдържанието наДеня след Розуел“, заемат позата на шопа, който стоял пред клетката на жирафа в зоологическата градина. И след като дълго го съзерцавал, почесвайки се по тила заключил: „Те такова животно нема![28]

 

 

Истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали

да видят, каквото вие виждате[29]

 

 

През петдесетте години полковник Филип Корсо е част от екипа от съветници по въпросите на националната сигурност, който работи за президента Дуайт Айзенхауер. В своята прощална реч след два мандата като държавен глава на САЩ бившият главнокомандващ на американските окупационни войски в Германия, прокарал Закона за денацификацията, за пръв път формулира и изрече понятието военнопромишлен комплекс. Важно е да го запомните, както и книгата „Денят след Розуел“. Понеже предстои да стане дума за тях.

 

Като служител на Пентагона, Корсо получава задачата да обработи и придвижи в практична посока онова, което е останало от катастрофата на извънземен космически кораб край градчето Розуел, щата Ню Мексико. Според официалната версия инцидентът станал на 7 юли 1947 г. Доказателство? Публикации в местния печат с дата 8 юли 1947 г. (Вижте илюстрацията.)

 

Всъщност непознатото летателно тяло се разбива през нощта на 4 срещу 5 юли 1947 година. Но това не е толкова важно. Главното е, че до ден днешен властите всячески отричат инцидента. Независимо от множеството свидетели, които през деветдесетте години преодоляват страха, внушен им от военните. И започват да говорят, да дават показания и даже да издават книги. Типичен е примерът с армейския лекар д-р Джеси Марселмладши, син на началника по сигурността в близката секретна военна база по време на катастрофата.[30]

 

Колко време трябва да мине, какви хора да дойдат на власт, та най-сетне някой да повдигне завесата, която крие истината? Впечатляващо е как американските военни и политици са си плюли в устите с комунистическите у нас, пък и другаде. Колчем някой заговори по темата, бива обявяван за „луд“. Известни са случаи на натикване в психиатрични клиники. Точно така действаха съветските болшевици и останалите комунисти от социалистическия концлагер.

 

Другият етикет, който обикновено лепят от двете страни на уж бившата „Желязна завеса“, е „разпространители на конспиративни теории“. По правило масовият идиот винаги остава очарован от подобни заклеймявания. Той се е отучил да мисли, да анализира, да се труди… Реагира като малко дете. Още от епохата на нямото кино го забавляват грубите геговеспъвания, ритници, зрелищни сбивания… Само че Господ Си знае работата.

 

Последните дни на май 2013 г. Във Вашингтон тече Гражданско изслушване за разкриване. Събитието, чието название на български изглежда незавършено, е организирано от неправителствени организации. В него участват шестима бивши членове на Конгреса на САЩ. Има преки телевизионни предавания поинтернет. За влиятелните медии такава среща не съществува

 

Пред гражданската комисия застава уважаваният Пол Хейлиър. На 6 август му предстои да закръгли 90 години! Възраст, на която, ако знаеш тайни, можеш и да проговориш. Досущ както Филип Корсо

 

Хейлиър съвсем не е случаен човек, а извънредно високопоставена фигура в интернационалната политика. Бил е най-младият депутат в Парламента на Канада. През 1963 г. става министър на отбраната. За онези, които имат понятие от политика, е ясно: един от ключовите постове във всяко правителство. Двойно по-важен в онзи период на Студената война, тъкмо след края на Карибската криза. Със сигурност илюминиран масон, една от най-доверените на Братството фигури в канадския обществен живот.

 

Пол Хейлиър е участвал в ръководствата на Либералната и на Прогресивната консервативна партия. Той е създател на трета – Канадска партия на действието. Ала най-същественото е, че той е най-дългогодишният и все още действащ член на Съвета на посветените. В това отношение изпреварва даже принц Филип – съпруга на британската кралица.[31]

 

Става дума за тайни структури, обикновено в монархиите, които са свързани пряко с владетелите. Работят за тях и се отчитат пак само на тях. В момента такива Съвети на посветенитеPrivy Councils, нещо като мъдреци, съществуват в Бутан, Бруней, Канада, Дания, Ямайка, Норвегия, Холандия, Тайланд, Тонга, Уганда, Великобритания и Нова Зеландия.

 

И така, в края на май 2013 година, Пол Тиъдър Хейлиър, СП,[32] свидетелства пред Гражданското изслушване за разкриване във Вашингтон. Моля, внимавайте кога, при зачекването на кой проблем бива прекъснат.

 

Ето какво каза:

 

 

 

 

 

 

 

Започвате ли да свързвате началото на тази публикация със същността на онова, което се опитвам да разкрия пред вас? Всичко това, както и следващата част от нея, може да ви се стори разбъркано и даже объркано. Но единствено на неподготвения читател. На онзи, който е заключил съзнанието си за истината и за съвременното познание. А колкото и да го спъват, човечеството се движи напред. И научава все повече за нашите „небесни съседи“.

 

 

Официалните власти разпространяват конспиративни теории,

за да прикриват своя расизъм и извършвания от тях геноцид

 

 

Почитаемият Пол Хейлиър е първият и засега единственият толкова знатен и отговорен представител на държава от Г8, който разкрива тайни от този род. Освен това е уникален с честния и открития си поглед към света.

 

Не обявиха бившия канадски министър на отбраната за „луд“. Някак неудобно е да поставят такава медийна диагноза на личност, която мъдрува по-дълго от принц Филип в тайния Съвет на посветените на Великобритания. Щеше да прозвучи като отрицание на самата институция.

 

Постъпиха по-елегантно мръснишкине му обърнаха внимание. Най-влиятелната медия, която спомена участието му във въпросното вашингтонско събитие, беше канадската версия на “The Huffington Post”. Става дума за най-големия сайт в света според броя на посетителите. В него читателите вече не могат да изразяват мнения, без да се регистрират с паспортните си данни, така да се каже. Намирам мярката за справедлива и правилна. Но това е друг въпрос.

 

Когато хора от ранга на Хейлиър се разприказват, наистина може да се очаква известно раздвижване в застиналото блато на бюргерския морал и мироглед на Запад. Стига да има медии, чрез които истината да достигне до по-широка публика.

 

Не очаквам нищо тук. Ретроградната закостенялост в мисленето придобива все по-солидни, непробиваеми форми.

 

Човечеството си играе на има ли демокрация и нужда от нея? Без да осъзнае какво обсъжда. „Мъдрецитеса задръстили и тази негова най-висша дейност.

 

Западът се чуди как да изнесе псевдодемокрацията. Понеже не произвежда друго годно за експорт. Но не признава, че тази неговадемокрацияе изфирясала, а срокът й за годност е изтекъл отдавна.

 

Производителите на вкиснатата „демокрация“ се занимават с това да измерват колко е… „антисемитизмътв Европа. Допитване „до 5847 чифути в осем европейски страни, в които живеят 90 на сто от евреите в Европа, показало, как три четвърти от тях смятат, че антисемитизмът е във възход“.[33]

 

Де да беше вярно… Тогава на Стария континент щеше да съществува надежда за бъдещ живот на коренното населениеевропейците. Уви, не е истина. А Европа изпитва остра нужда от осъществяване на онова, което ционистите изфабрикуваха и насаждат под лозунга never again” – „никога повече“.

 

То не се е случвало, а е време да стане. Неagain” – „отново“, аonce and for all”, “une fois pour toutes”, “ein für allemal”, “de una vez por todas”, “una volta per tutte”, „раз и навсегда“ – „веднъж завинаги“. За онези, които не разбират и са успели да научат само изкуственяка иврит, ето: “פעם אחת ולתמיד”!

 

Намират се и такива, които разполагат с потенциала да проумеят. Евреин по рождение, покръстеният американец Артър Кац се обръща към своите български читатели с надеждата да проявим „разбиране… към бъдещите страдания на еврейския народ, които изглеждат близки и застрашителни“. И завършва с пожелание:

 

Моля се тази книга да разшири хоризонта на знанието ви и да бъдете както вие самите благословени, така и за благословение на евреите, които вашият народ е спасил веднъж и се надявам, че пак ще спаси.[34]

 

Последното е знаменателно. То приближава. Съвсем друг е въпросът за начина на „спасението“.

 

Предлагам ви задочен словесен двубой в телевизионен ефир по темата. Той се състоя в средата на септември 2013 година. В схватката участват бившият четирикратен член на Камарата на общините в британския Парламент, писател и настоящ водещ на радио-предаване Джордж Голуей,[35] и запасният генерал от израелската армия, някогашният съветник на министър-председателя Ариел Шарон, Раанан Гисин.[36]

 

 

 

 

 

Тук е мястото за още уточнения. Веднъж завинаги да стане ясно кой и с каква цел създаде ционистката идеология, организира ционисткото движение и основа държавата Израел като едноетническаеврейска. Противно на всички установени и действащи международно-правни норми и правила.

 

Дейвид Айк е бивш професионален английски футболист, който повече от 35 години изследва истинската история и се бори против конспиративните теории, тиражирани от завладените от ционистите правителства по света. Той също е в необявения черен списък на недопусканите до влиятелни медии. Такъв, но многократно по-строг, не просто съществува и тук. Прилагат го в момента. Ще се постарая да го докажа. Понеже се отнася лично до мен.

 

Но да видим и чуем какво обяснява Дейвид Айк през април 2012 година.

 

 

 

 

 

Тази е истината, а другото са конспиративни теории, с които ви въвеждат в заблуждение. За да не търсите причините за онази горчива участ, която ни сполетя. Непрестанно отвличат вашето внимание, та да не се задълбочавате в скритите мотиви, задвижващи процесите и явленията. Предизвикват събития без никакво значение за вашия живот. Само и само погледът ви да изпусне важното.

 

Най-пресният пример бяха двата митинга, които в събота, 17 ноември 2013 година, Българската комунистическа партия организира в София и Пловдив. А идиотите, стекли се достатъчно масово, както и мнозина пред телевизорите, не са в състояние да осъзнаят: Ето, така ни приспиват. За да продължат да грабят.

 

Даже в литературата изключително рядко слугата измества господаря си. Да допуснете, че тук това е възможно да се случи без катаклизми, издава пълно невежество и незрялост, неизлечима наивност. Телохранителката Б.Б. да седне на трона на властелините Живкови? Лудост!

 

 

Да се обединим е само началото; да останем заедно е напредък;

да работим като един е успех[37]

 

 

Понеже гнойта на юдейския комунизъм и либерализъм е заляла континента, тя ще удави народите, които от памтивека го обитават.

 

Затова все по-малко негови изконни жители вярват в т. нар. демократични ценности. Засилват се забежките към познатите клопкикомунизма и нацизма, което, както знаете, е почти едно и също. И двете са творения на ционските мъдреци“. Само дето първото е по-голямото зло.

 

Ще отречете ли, че от години и многократно предупреждавам: Подготвят нашата земя хубава за резервна Палестина. Няма значение кого възнамеряват да заселят тук.

 

В момента се извършва поредното санитарно етническо прочистване около Израел. Броят на бежанците от Сирия от март 2011 г. насам отдавна надхвърли 2,5 милиона души само в съседните Йордания, Ливан, Турция, Ирак и Иракски Кюрдистан – новата автономна област, обособена след кървавата авантюра на Джордж Буш-младши, Дик Чейни, Доналд Ръмсфелд и господарите им.[38]

 

Според данните на Комисията за човешките права на ООН, в региона – държавите, граничещи със Сирия2 224 539 души са официално приети като бежанци. От тях 2 140 465 са регистрирани като такива, а други 84 074 очакват да бъдат вписани. Това са данните към 15 ноември 2013 г. Но картината е динамична в най-нечовешки смисъл…[39]

 

Поне още 2 милиона души са разпръснати вътре в самата Сирия. Предполага се, че значителна част от тях също ще подирят закрила зад граница.

 

Никой не отчита нелегалните бежанци. Досега не съществува обобщена статистика на онези, които са намерили убежище в кавказкия регион, в страните от Персийския залив и Северна Африка. Още по-малко – в Европа. Като зле действащият разпределителен център еу нас.

 

В рамките на действителността, а не на конспиративните теории, които правителствените чиновници разпространяват тук, на Стария континент и по света, помислете върху следното: Случайно ли назначиха представителката на Световната банка и на комунистите в България, другарката Сталинка Кристалина Георгиева, за еврокомисар по въпросите на бедствията и авариите? Тъкмо тази мъжкарана с вид на болшевишки чекист от двайсетте се занимава с бежанците. Без да носи никаква отговорност пред европейските данъкоплатци!

 

Докато морето от сирийски бегълци заливаше Близкия изток, Кавказ и България, Западът мълчеше като биян гъз, както се изразяват в Габровско. Сега, щом първата вълна го застигна, взе да квичи подобно на настъпена пришка. При това поточето от сирийци, които са се завтекли към западната част на континента, е съвсем различно от пороя, изсипващ се тук.

 

Значителна част от тези т. нар. бежанци, прииждащи от Турция у нас, не са сирийци и това е добре известно. Северните съседи на Сирия не се отнасят ласкаво към нещастниците, принудени да напуснат бащините си огнища, за да спасят своя и живота на семействата си.[40]

 

 

Онези сирийци, които достигат страните, западно от уж бившата Желязна завеса, носят бижута от скъпите магазини в Бейрут. Разполагат с по няколко добре заредени кредитни карти и дисаги с валута. Носят маркови облекла и очилаGucci”. Жените са добре поддържани, гримирани, с маникюр. Чантите им са пълни с каталози и рекламни брошури за обиколки на Средиземноморието с луксозни морски лайнери и за ваканции в скъпи курорти.[41]

 

Какво общо имат те с горките прокудени, тънещи в нечистотия край Харманли или в столичния квартал Овча купел? Та нашите прекрасни българки могат да бленуват разкоша, с който тези „бежанкиса свикнали. И нямат намерение да се откажат от него.

 

Западът става все по-отблъскващ с лицемерието и двойните си стандарти. Тамошните политици все по-често оправдават собствения си провал с “peril of the East” – „източната заплаха“. В началото беше The Polish plumberполският водопроводчик. В страни като Великобритания, Германия и Ирландия той беше превърнат в нарицателно, в плашило, символизиращо опасността от варварите“, напиращи да нахлуят откъм бившия съветски блок.

 

В момента вампирът е олицетворяван от българите и румънците. Едва ли не те са пред портите на съвременния Рим… Когато са необходими квалифицирани специалисти – доктори, инженери, стоматолози, компютърни програмисти, медицински сестри, всичко е оцветено в розово и те са добре дошли.

 

Но датата 1 януари 2014 г. е изобразявана като едва ли не началото на своеобразен Армагедон. Цялата кампания е гарнирана с неприкрит расизъм и сегрегация, особено спрямо циганите. Обаче за пореден път вината бива прехвърляна от болната върху здравата глава.

 

Някои публикации в пресата съдържат закъснели и не съвсем ясно изразени констатации за все по-големите прилики между Европейския и Съветския съюз. Тема, която прогоненият в Англия писател-дисидент Владимир Буковски например, разви още в началото на хилядолетието. А през 2006произнесе истинска обвинителна реч пред евродепутатите. В нея освети тайните връзки на интернационалния елит. И показа къс от скритата престъпна мрежа, която все повече ни задушава. Но влиятелните средства за масова манипулация на съзнанието се направиха, че не го забелязват. Както моя милост в този провален опит за държава.

 

 

За властниците престъпления са само онези, които другите извършват[42]

 

 

Тези дни прочетох коментар, в който се отправя справедлив упрек към политическата система на континента.

 

През последните години Европа попадна под господството на нова управляваща класа, която придоби власт, каквато няма никакво демократично право да упражнява“ – посочи Питър Оубърн, един от уважаваните автори на консервативния лондонски “The Telegraph”, – „Помислете за това от тази гледна точка: Европейският съюз изостави политиката. Силно заподозрян, че действа в изгода на лобистки групи и крупни корпорации, сега той е извън обсега на политическите партии и националните политици. Това е далеч по-опасно, отколкото изглежда. Отново и отново националните лидери се оказват отговорни за решения, които не са взимали и няма как да спрат.

 

Да вземем за пример общата валута, която изглежда толкова добра идея за босовете на ЕС. Загърбването на националните валути означава, че държавите повече не могат да управляват собствените си икономики, а вместо това биват управлявани от интернационалните банкери в сътрудничество с брюкселските комисари [какво болшевишко название!] Това е причината за политическия разпад в Гърция, Испания, Италия и Португалия.

 

Друг подобен казус е правото на свободно придвижване. В основата си това е една добра идея, която има безусловен смисъл между сливащи се икономики като британската, френската, холандската и германската.

 

Но свободата на придвижване между напреднали икономики, като тази на Великобритания, и изостанали страни, предизвиква гротескни извращения. На 1 януари ще бъде отменен контролът на преминаващите. Което означава, че имигранти от България и Румъния ще могат свободно да се придвижват навсякъде из Европейския съюз.

 

Фактите са красноречиви: Средната работна заплата във Великобритания е около 20 000 лири годишно, сравнена с малко над 3000 лири в България и 4000в Румъния. Това означава, че огромното мнозинство от българите живеят далеч под онова, което ние във Великобритания имаме привилегията да приемаме като праг на бедността. Средните доходи в тези лишени от добри условия източноевропейски държави са значително по-ниски от половината от нашата минимална работна заплата.

 

Това огромно неравенство означава, че би било икономическа лудост за българите и румънците, да не се възползват от свободите, които внезапно им бяха предложени. През следващата година значителна част от тях със сигурност ще отпътуват за Великобритания (и други страни от ЕС). Точно колко, е трудно да се каже. Преди десет години, когато входният контрол беше вдигнат за поляците, министрите на труда твърдяха, че не повече от по 13 000 ще влизат в Британия всяка година. В действителност дойдоха около един милион![43]

 

Така ни виждат. Погледнато от техния тесногръд ракурс, медиатори като Оубърн са прави. Само че, наред с точните наблюдения и изводи, те пропускат няколко фундаментално важни и съвсем верни аргументи в полза на източноевропейците и конкретно на нас българите.

 

Първият е комунистическото робство, което те не само допуснаха, но даже предложиха на „бащицата“ от Кремъл. Не друг, а един „великевреин и британски министър-председател ни предаде в ръцете на комунистическия изверг Сталин. Регистрирано е не другаде, а в издаваната в САЩ енциклопедия, все още наричана „Британска“. Цитирам:

 

През октомври 1944 г. на среща в Москва британският премиер Уинстън Чърчил слага на масата офертата за възприемане на принципа засвобода при налагането на влияние върхуИзточна ЕвропаТойпредлага 90 на сто съветско влияние в Румъния, 90 процента британско влияние в Гърция, 75 на сто съветско влияние в България и разделяне [на влиянието] в Югославия и Унгария в пропорция 50 на 50. Макар да изглежда цинично, това беше мълчаливо признание на стратегическите и военните факти.[44]

 

На уличен жаргон това звучи така: Който се е опуснал в гащите си, е най-добре да замълчи. На мъдрите е известно, че когато човек няма какво да каже, поне трябва да се постарае да го изрече добре. Което лондонският коментатор явно не умее.

 

Към предходното основание следва да прибавим фалшивияантикомунизъмнасвободниясвят, който подмолно подпомагаше кървавите диктатори от Източна и Централна Европа. Преди всичко, с това, че неговите банки щедро им  раздаваха кредити. Като успоредно с това престорено ги клеймяха за нарушаването на човешките и гражданските права.

 

Неминуемо ще прибавя и отсъствието на най-малка признателност за онова, което нашите предци и ние сторихме за тях западняците, през вековете. Народите на Балканите и преди всичко българите бяха цитаделата, която възпря мюсюлманското нашествие. След това – и още по-страшното на непознаващите милост варварски болшевишки орди.

 

С какво право всякакви западни нищожества си позволяват не само да ни укоряват заради някакъв расизъм и „хомофобия“, но даже и да ни клеймят в характерния за комунистите маниер? След като самите теот миналото до наши дниса модел на отвратителните доктрини и практики, срещу които негодуват. Диагнозата е: Двуличие.

 

Да вземем за пример нашата страна. Извън наистина насилническото потурчване и македонизиране на българи през 1945-1946 година, репресиите за смяната на имената на мюсюлманите в Западните Родопи в началото на седемдесетте и най-вече долнопробниятВъзродителен процес“, които не бяха дело на народа, а на комунистическата номенклатура, скритата съюзница на Запада, тук не е имало никакви етнически размирици и сблъсъци.

 

Докато такива вълнения и бунтове са постоянно явление във Франция, Англия. Да не говорим за Съединените щати и Израел. А масовото беззаконие и тормоз, които тамошните престъпни расистки власти упражняват по заповед на ционистите, окупирали местните правителства, не е виждано тук от петдесетте години. Поне не в такива мащаби, ярост и твърдост.

 

Навремето комунистическата пропаганда насаждаше представата за „биенето на малки негърчета“ отвъд Желязната завеса. Докато държеше очите си затворени, за неоправданите погроми, които нейната милиционерска машина стоварваше над човеците. Тъкмо помислихме, че се измъкваме от едни угнетители, попаднахме на нови и по-перфидни. Аман!

 

Комунистическият терор си беше казал думата. Тук населението беше превърнато в покорно стадо от зомбитадвижещи се сенки. Пак със западна помощ.

 

В същото време расовите търкания и полицейски тормоз са всекидневие в доста от страните на Запад. Често те прерастват в истински малки въстания с всички атрибути – барикади, опожарявания, стрелба… Да не говорим, че властите все повече свиват гражданските свободи. Правните норми запушват устите на онези, които разпространяват истината. Ако днес Исус проповядва в Австрия, Германия, Франция, Холандия или Канада, да речем, със сигурност ще бъде арестуван! Етикетът „антисемит“ не Му мърда…

 

Известно смирение няма да навреди на западните политици – пишман правозащитници и демагози. Никой от тях не допусна туземните ни архипрестъпници от върхушката на БКП, БЗНС, ДС, РУМНО и останалите тоталитарни организации, обявени със закон за престъпни, да бъдат съдебно преследвани и справедливо наказани. Обратното – наследниците на нашите мъчители и съсипители са част от западния псевдо елит.

 

На всичко отгоре днес всеки може да упражнява злобното си красноречие върху гърба на изстрадалите, измъчени остатъчни българи. Но никой не закача техните палачи комунистите. Мнозина от най-големите зверове сред тях евреи. Напротив!

 

Неотдавна удостоиха със звание „гражданин на Европа“ един такъв садист, познат като Валери Петров. Освен преките си злодеяния, този безмилостен убиец е съучастник в издаването на не малко смъртни присъди на невинни люде. Изпратил е достойни личности зад решетките и то за дълго. В своята гнусна, антихуманна, понастоящем укривана стихосбирка „Народен съд“, е призовавал за смърт на безупречни, морални българи. Вината им е се състояла в това, че са били верни на законно установения ред, вярвали са в Христа и са служили на Отечеството си!

 

Този пример не е изолиран. Има хиляди такива. Говоря за истински фашисти, оцветени не в кафяво, а в червено. При това многократно по-зли от онези на дучето и нацистите на фюрера. Да не дава Господ. Клеймото „антисемит“ няма да отмине всеки, дръзнал да наруши това напълно известно защо неписано, ала действащо правилокомунистическите изверги винаги са невинни.

 

Което доказва, че живеем в комунистическа Европа, даже свят. Това обяснява назначението на един маоист за главен комисар за Сталин, на новия Съветски съюз Европейския.

 

Съвсем прав е британският предприемач Пол Сайкс, който буквално преди часове заяви: „Искам да освободя Великобритания от ЕС.“ И не скри, че ще подкрепи финансово единствената партия, която желае избавлението на родината му от игото на червената брюкселска номенклатураНационалната партия на Великобритания. „Това е единствената важна задача. Със сигурност няма да губя времето, енергията и парите си за нищо друго.[45]

 

Милият, заблуждава се. Найджъл Фаридж, Марин Льо Пен, Хеерт Вилдерс и подобните им пишман фюрерчета са творения на същата интернационална система. Но даже онова, което Сайкс възнамерява да стори, е невъзможно у нас. Тъй като всичките ни богаташи произлизат от комунистическата партия. Сиреч са комунисти! И са далеч по-тежки престъпници от бюрократите в Брюксел.

 

Ала на стадото от контролирани гои това или му допада, или е безразлично. Цвик да има в копанята

 

Също така „добратаЕвропа оставя недосегаеми за правосъдието и главните подбудители и двигатели на всеобхватната битова престъпност, засягаща редовите нашенци. А тя най-често носи чисто етнически белези.

 

Вместо правда и наказание за извършителите, разни левичари, добре платени от левитския Интернационал, непрестанно квичат:

 

Да бъдат обиждани британските роми не е куражлийско. То е расистко.[46]

 

Само безчувствен идиот не би се съгласил, че е така. Само че следва тирада, в която не се съдържа почти никаква истина. Парадигмата в нея е, че „циганите са бедни, защото са такива“. Което авторът намира за… „прикрит расизъм“. Но не изследва проблема, не навлиза в неговата дълбочина. Без основание, в типично болшевишки стил, обобщава.

 

Твърдението му е вярно, но в обратен на защитавания от него смисъл. Мога да свидетелствам как кмет на село в Северозападнала България предложи на тъй любимите на лондонския коментатор ромски обитатели, да им предостави безвъзмездно плодородна общинска земя за обработване. Какъв беше отговорът? „Защо ни е да бачкаме, щом можем да си откраднем?

 

Следователно, в значителна степен „циганите са бедни, защото са такива“. Къде е расизмът и кои са разбойниците?

 

Но в същата съвсем прясна публикация се вадят генерални изводи. Видите ли, положението на циганите, пардон – ромите, в Източна Европа е драматично лошо. Та се налага спешното предприемане на мерки. Нямам нищо против, ако осиновят поне половината от нашенските

 

Сега внимавайте: Данните сочели, че 91 на сто от чехите иматотрицателно отношение към ромите. Причините за това? Забравете. Този тип „анализатори“ никога не ги изясняват.

 

В същото време „унгарската полиция разкрила, че 54 процента от основните престъпления имат ромска идентичност“. Колко възмутително! Не за извършителите, а за онези, които представят подобна статистика, унижаваща достойнството на престъпниците?!

 

От уютния си кабинет в центъра на британската столица, без да се е сблъсквал с живия живот, „защитникът на ромските права“ осъжда. Например, цитира кмета на словашкото градче Мендеж, който декларирал: „Не съм расист,… но бих разстрелял някои цигани![47]

 

Представяте ли си колко му е писнало на човека? През годините се убедих, че огромна част от тези хора ни се водят, ни се карат, както казва народът. Защо „демократитезападно от Виена не се погрижат за това население, като го приберат и ни отърват от неговия гнет?

 

Аз твърдя, че ние, българите, сме най-големите, истинските жертви и то в собствената си земя!

 

Кресчендото в това отношение е стигнато с пошло сравнение, което явно хваща декиш: 2014-а не е 1914-а, но Европа става все по-гневна и националистическа![48] Дали е безпричинно? Или такава е линията на поведение на пропагандистите, която им е вменена, за да разсейват гражданите на континента? Така те да не забелязват онези планове за мрачно бъдеще, които Братството – „Трите сестри“, им кроят.

 

Западът ни е длъжник. И вече е толкова непоносим, че предизвиква възмущението и на европейската циганска общност. Оказа се, че има такава. И то с претенции. Някои от които – справедливи; други – изцяло издържани в познатия болшевишки дух.

 

 

Лицемерието – „ценност“, възприета от западния елит

 

 

Роденият в Полша Рудко Кавчински оглавява най-голямата циганска организация на Стария континентЕвропейски ромски и пътешественически форум. Под „пътешественици“ имат предвид скитниципътуващи цигани, катунари.

 

Преди две години Кавчински обяви, че „Европа се нуждае от революционна пролет“ подобна на бунтовете в Северна Африка. От циганско въстание, което „да даде на ромите шанса да променят ситуацията“![49]

 

Може би не е далеч денят, когато, като контрапункт на надигащия се национализъм, който на Изток е донякъде справедлив, докато на Запад е напълно неоправдан, ще бъде издигнат лозунгът: „Европа на циганите!“

 

Нормално е Западът да плати за своето колониално минало. Както и за лицемерието си. Но какво сме виновни ние?

 

Сега Рудко Кавчински, който има съвсем европейски вид, отправя сериозни питания към същия този Запад. Някои от тях са в синхрон с тези на онеправданите народи от Източна Европа. Но този Рудко лъже като дърт циганин за българите и румънците. Уверете се сами:

 

 

 

 

 

Пак ние, българите, сме виновни. Нарочиха ни и за… расисти!

 

Кои обикновено предизвикват това? Познатите ни интернационални правозащитни фондации и неправителствени организации“. Знаете кои финансират тези антибългарски формирования, нали? На всичко отгоре – действащи на наша, на българска територия!

 

Вече писах за еврофобската еврейска ФондацияПайдея“, която беше регистрирана в Швеция. С цел да учи гражданите на Европа намногокултурност. Шведите я прогониха. Ала нейният тукашен клон продължава да трови атмосферата и да заразява малките българчета с юдаизъм.

 

Докога? Защо не е поставена извън закона? Никой да не плямпа глупости за мнима свобода. Това е слободия, както са казвали предците ни истинските българи. Ние изчезваме като нация, а злонамерени чужди интереси покоряват умовете на идните ни поколения! Как така? Откъде накъде? Нямаме ли чувство за самосъхранение?

 

Не вдигайте рамене в знак на безразличие, нито се подигравайте. Даже не се усмихвайте. Иначе, когато се говори за циганите, срещал съм доста свестни сред тях. Също – сред евреите, арменците… Хората са добри и лоши. Важното е пред закона да бъдат равни на всички останали, да ползват еднакви права.

 

Но подобно на онези самозвани „евреи“, които си въобразяват, че са потомци на юдеите от късната античност, циганите, ако щете ромите, не са изконно европейско население. Макар и отдавна, циганите също се явяват пришълци. Привнесени са в земите, в които се е зародила и развила културата на белите хора. А както е казал народът, „камъкът си тежи на мястото“.

 

Само че някой предизвиква кризи и наводнява Стария континент с жители на други. Протича нещо подобно на урбанизацията, но „в съкратени срокове“, според терминологията на другарите. Както повечето нашенци от различни краища на страната се стекоха в столицата и големите градове, така хора от други материци се скупчват в Европа.

 

Дали населението й разбира какви процеси протичат в неялюлката на най-развитата поне в материално отношение цивилизация? Думата ми е за народите на континента. Знаят ли те какво им подготвят? И кои са онези, които кроят тези планове?

 

 

България – „земя без народ“[50] за новите „арийци“ – израелците?

 

 

Кой предизвика всички трагедии? Особено настоящата истинска хуманитарна катастрофа в Сирия? Не усещате ли, че някой умишлено спира развитието на циганското население? Много наши сънародници на Запад се оплакват, че им е дотегнало, когато медиите рекатбългари“, да показват… „цигани“. Кой върши всичко това?

 

Все същите „огромни интереси, които контролират съдбата ни“, по думите на Пол Хейлър.

 

Тук довтасаха и поредните „спасители“. Този път от Канада пристигна някой си Янк Бари. Комунистическите медии го представиха като „филантроп“. И по-важното – като… потомък на три поколения равини.[51] (Вижте илюстрацията.) Води се собственик на фондация – “Global Village Champions Foundation”.

 

Гушнат с чифута дотича „другарят отхапано ухо“, боксьорът Ивендър Холифийлд. Един „мораленафроамериканецсъс самошест брака!

 

Дойдоха, за да помагат. Не на българите. На кого?

 

На бежанците у нас. Не пиша „сирийски“. Понеже доста се приказва, че поне половината от тях не идва от древния български Бал Истан.

 

Къде отидоха дваматамилосърднихубостници? Посетиха „най-българскитеместаМинистерския съвет, в чиято сграда от създаването й досега не е работил нито един българин. А второто е задължително – вижте кое:

 

 

 

 

 

Що за твар е първият репортер? Кой го е създал, къде се е пръкнал? Даже и да не е българин, ако беше малко, ама съвсем мъничко журналист, щеше да запита потомъка на три поколения равини Янк Бари: Как така готвите това посещение от година? Откъде знаехте, че ще бъдем нападнати от бежанци?

 

Такава реакция е задължителна!

 

Нещо повече. Този негодник цели четири пъти е идвал, за да проконтролира процеса потока от бежанци! Намират ли се специални служби и на кого са подчинени? На Тел Авив или на София? Как така планът не е разкрит, а организаторите му не са задържани? Вместо това разни пудели с неизяснен произход и пол се лигавят край тях!

 

Например, в края на октомври и началото на ноември синът на комунистическия терорист Димитър ЯковСергей Станишев, беше на поклонение в Израел. На практика той е видимият кукловод на настоящата ръководна коалиция. Но посети ционистката държава в качеството си на ръководител на европейските социалисти, каквото и да означава това.

 

Не го третираха като партиен лидер. Беше приет от президента Шимон Перец. Което е жест, издаващ друг ранг, резервиран за държавни глави.

 

След завръщането си, Сергей Дмитриевич, отроче и на съветската другарка Дина от Херсон (добре е да понаучите нещичко за историята на този град), обяви: Готвят визита на премиера партиен многобоец Пламен Орешарски в страната на кибуците действащите комуни.

 

Припомням безпрецедентните в обичайната политическа и държавническа практика съвместни заседания на българското и израелското правителство, проведени първо в съвременна Хазария, а после в българската столица.

 

Бенямин Нетаняху претендира да е „десен“. Но това не му пречеше да се гушка с потомствената банкянска комунистка Б.Б. Няма съмнение кой е изпълнявал ролята на активния партньор в тази тъй интимна двойка… И след двете срещи в овлажнените очи на Le Pompier Soleil се четеше особена любов и привързаност, характерна за някои домашни любимци.

 

И още. В неделя, 17 ноември 2013 г., едно от добре дресираните от ционистите паленце от породата „алчно червена булонка“, с „мъжественотоиме Цветлин, водещо се министър на вътрешните работи, се изтърва:

 

Израелската агенция за сигурностМоссадще ни помогне за справянето с бежанския проблем и сигурността на страната… „Не само Моссад, а и Израел ще ни помогне и не само с противодействието на тероризма“, коментира още Цветлин Йовчев.[52]

 

Парченцата от пъзела се наместват. Ако вече сме втората Палестина, няма ли най-сетне да го обявят официално? Редно е и така излиза. Щом министърът, който оглавява едно от двете силови ведомства, признава, че „сигурността на странатае поверена на Израел и на терористичната организация „Моссад“!

 

Каква моя страна, моя България“?…

 

Година назад изобщо не предполагахме какво ни очаква. Властите се чудеха как да угодят на Моссад, за да прикрият атентата, който агентите на тази терористична шпионска служба осъществиха на Бургаското летище. А обезумялото население жалеше шайка комарджии, пристигнали, за да си начешат крастата

 

И още нещо. Тези са като комиците Лаурел и Хардии двамата лъжат, но всеки за себе си. Холифийлд заявява, че „никой не знаел докъде ще стигне това“. Нашего брата не допускаше, че ще се случи.

 

Преди него началникът му Бари признава, че още преди година наченал подготовката на точно тази визита. Значи е бил наясно

 

Вярно, никъде по земятаняма такава държава“, както пеят други угодници на всяка власт… Изобщо, тук има ли някой управник, журналиствъобще поне една публична фигура, както ги наричат – която да е с акъла си и на своето място? Наистина: Има ли пилот в самолета, носещ названиетоБългария“?

 

Тези дваматапобойникът с отхапаното ухо и „филантропът“ – не подадоха нито коричка хляб на поне един българин. И циганите не погледнаха. Да бяха осиновили по едно чааве, щеше да е от полза

 

За да е съвсем пълен срамът ни, докато ционистът Янк Бари инспектирал бежанския лагер, както Хайнрих Химлер, Лаврентий Берия или Мирчо Спасовконцентрационен, назначеният гаулайтер на общежитието с име, дублиращо това на „първия демократичен президент“, съвсем се оакал:

 

Бари първо разпита ръководството за временните жилища, снабдяването с вода и продукти. „Фургоните са по европейски проект. Ако фамилията е голяма, живее сама. Тези с по-малко деца са по две семейства“, докладва комендантът Желю Желев.[53]

 

През това време наблъсканите зад телените огради нещастници викали: „Не ви искаме храната! Не ни трябват парите ви.[54]

 

Е, наистина „не сме народ, а мърша“!

 

Каква „адекватна помощ“ са оказали на властите Янк Бари и подопечния му Холифийлд, както се твърди във видеорепортажа? Явиха се в синагогата, за да обменят шпионска информация с тукашните си комунистически послушницинеоционистите, всъщност червени фашисти. А край тях са пърхали туземни гаджалчета, петнящи названието българи.

 

Щом понасяме това унижение, си заслужаваме позорната участ.

 

Ето какво сториха боксьорът и „благодетелят“:

 

Боксовата легенда Ивендър Холифийлд и канадският милиардер Янк Бари пристигнаха тайно в София да помагат на сирийски бежанци. Те са наели за една година 4-звезден хотел с 19 стаи. В него ще настанят семейства на бежанци, които в момента живеят в мизерия в български лагери, съобщи за Труд Янк Бари.[55]

 

В предната публикация припомних перифраза от стар шлагер: „Искам да съм циганин в Народна република България“… Коригирам се: „Искам да съм сириец в Народна република България“…

 

 

Българите – жертва на наднационалните сили и на своето безхаберие

 

 

Не, нито съм циничен, още по-малко се подигравам. Но това е кощунство в разградена колониална територия, в която най-силният владетел е мизерията. А коренното население бедства и се стопява.

 

През миналата 2012 година „около 26,6 на сто от домакинствата или общо 718 000 живееха под минималната граница на бедността, която е 205 лева на месец. Само за тримесечие броят им се увеличил с 3 процента, което означава, че нови 90 000 домакинства вече са сред най-бедните.[56]

 

А преди дни в обобщение на Основните резултати за икономическата активност на населението Националният статистически институт извести:

 

През третото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е бил 411,6 хиляди души, което е с 18,4 хиляди, или с 4,7 на сто повече спрямо същия период на миналата година. Коефициентът на безработицата се увеличил на годишна база с 0,5 процента, до 12 на сто[57]

 

Реалната е най-малко двойно по-голяма. Официално, сред младежите до 30 години тя достига 28 процента.[58] Без да смятаме спринта на неграмотността, който обрича десетки хиляди на вечна зависимост от изтъняващите социални фондове на държавата.

 

През 2012 в България е имало около 815 хиляди млади хора на възраст 15-24 години, от които 178 хиляди са били наети на работа, 70 хиляди са били безработни, а 567 хиляди са били икономически неактивни, сочат данни от анализ на Евростат за безработицата в държавите членки на ЕС сред хората на възраст 15-24 години.[59]

 

Да коментирам ли, че възрастта 15 години е на границата между детството и юношеството. Тя е прекалено ранна и крехка за начало на сериозна трудова дейност. Връщаме се в Средновековието или в епохата на ранния западноевропейски капитализъм от ХІХ век?

 

За разбойническия юдео-афроамерикански тандем от „спасители“ такива мрачни данни нямат стойност. Двамцата са изпратени с други задачи. Едната е да проконтролират и подпомогнат изчезването ни.

 

Холифийд, който е посланик на добра воля на фондацията на Бари, посети най-напред един от най-тежките центрове – този в Харманли.

 

Звездата и милиардерът, който пък е с номинация за дейността си за Нобелова награда за мир, пристигнаха пред бившите казарми в южния град с ескорт от 5 автомобила.[60]

 

Така се движеше Тато. Същомутрите и неуспялата да стане като тях банкянска мома д-р Б.Б.

 

Имаха и придружителка. Едновремешната плажна любимка на средната либийска номенклатура от периода, в който там господстваше еврейският диктатор Муамар Кадафи, медицинската сестра Кристияна Вълчева. (Вижте илюстрацията.) Съвсем като колониални господари от ХІХ век в Африка, двамата „големциобходилипалатките и фургоните“.

 

Обърнете внимание на стила и езика в местните червено-жълти еврейски медии:

 

Емисарите обещаха да изпратят на нелегалните емигранти един камион с храна.[61]

 

Емисар“ ще рече пратеник. Чии посланици са пътешествениците от дуото БариХолифийлд? В почтената журналистика има правила. Едно от тях изисква, като се рече „А“, да се изреди цялата азбука до „Я“. Но никой от т. нар. журналисти, споменали „емисари“, не попита кой е проводил двамината. Те изпълняват строго поставени им задачи. Пък и се прехласват пред всеки идиот, идващ отдалеч. По-рано – преди всичко пред своитесъветските другари“; сега – пред новите сиамерикански братя“!

 

Забележете още нещо. Поведението на нещастните чужденци, което е било стократно по-достойно от това на проститутките, минаващи за журналисти:

 

Не искаме храната ви, нито парите ви“, нададоха възгласи домуващите, от които най-много са сирийците.[62]

 

Естествено, боклуци има навсякъде. Група бежанци се съблазнила и отишла в четиризвездния хотел, нает от еврейския бандит. А той, главният емисар, се изпъчил:

 

Ще наема колкото трябва хотела, за да не живеят тези хора при мизерните условия. Ще наема ако трябва 3-4 хотела още, ще наемам докато ми свършат всички пари ако се наложи“, заяви филантропът Янк Бари, потресен от гледката и десетките болни деца в Харманли.[63]

 

Зад рамото му надничали мутрите на гаулайтерите от световните ционистки организации, невидими за хората със задръстено съзнание.

 

Не бе, бат Янк, другарю Бари. Ако ти заповядат, ти даже ще ги изкупиш. Както предците ти пазаруваха в Палестина. Не ти щем фасаднатаблаготворителност“. По-добре натовари на аероплан десетина семейства от Факултето или Столипиново, да речем. И ги закарай в родната ти Канада. Да ти признаемалтруизма“…

 

Втората задача пред дуета БариХолифийлд са инвестициите. Влагат в бъдещите жители на новата Палестинабивша България. Евреинът вече се води собственик на две предприятия тук. А колко жилища притежава?

 

Преди близо петилетка маргинални медии мимолетно и с половин уста съобщиха, че само за две години израелски фирми са инвестирали у нас 1 милиард евро! Няма друга страна, която да ни е „оценила“ толкова „високо“. Какво ли е привлякло ционистите?[64]

 

Но те залагат и на бъдещето. Не без помощта на петата си колона у насевреите, родени на нашата земя. Повече от 95 на сто от тях са комунисти, свързани с извършени репресии над българите. И къде се вливат капиталите на интернационалните еврейски финансисти? Например в образованието, но само в т. нар. еврейско училище в София. Както и в някои цигански фондации. Нашенец не е видял добро от тези рожби набога“, дето се плашел от светлината.[65]

Световната финансова криза по никакъв начин няма да спре програмите за инвестиции на израелски компании в България.“ Това заяви посланикът на Израел в България Ноах Гал Гендлер

 

По думите му това е един пример, че големите компании не спират своята инвеститорска активност макар да има известно забавяне на този процес.

 

Посланикът посочи, че на 19 март [2009 г.] израелска компания ще открие в Пловдив най-големия МОЛ в България.

 

Израел е сред най-големите инвеститори в България, посочи Неговото превъзходителство.[66]

 

Скоро ще започнете да проумявате колко важно е точно кои влагат пари у нас и с каква цел. То е като с изричането на истинатакога и от кого.

В Сирия и България извършват паралелно етническо прочистване и разместване на цели народи. В името на Израел.

 

Отново опираме до онези „крупни интереси, които контролират съдбата ни“ по думите на уважавания Пол Хейлиър. И до западните „лидери“, издигнати пак от същите „огромни интереси“, „за да започват войни, та да контролират още петрол“. Не го твърдя аз, а доказан консерватор, дългогодишен канадски парламентарист и бивш министър на отбраната![67]

 

Тези „лидерисе прегърнаха с нашите поробителикомунистическите диктатори. Който чете редовно публикациите в „Диагноза“, е наясно по какви причини. Преди време те ни залъгваха с призиви за спазване на човешките права. Застанал пред Бранденбургската вратасимвола на разделението между народите на Изтока и Запада, но не и на елитите им, един се изпъчи, че е „берлинчанин“, но не си мръдна пръста за поробените източни германци.

 

Друг сбърканяк, напълно зависим от ционистите, призова: „Г-н Горбачов, разрушете тази стена![68]

 

И изведнъж жестокостта надобриятоварищ Горбачов, който разполагаше с около 340 000 войници в 24 дивизии, със 777 казармени сгради, разположени на 276 места в страната, с 47 военни летища и 116 тренировъчни центъра, „се сломи“! Неговите солдати замижаха, когато въодушевените от изкуствено предизвикания полъх на свободата източногерманци взеха да рутят грозната преграда.

 

Цели три десетилетия те не допускаха даже пиле да прехвръкне над т. нар. Берлинска стена. Безмилостно разстрелваха всеки, въобразил си, че може да я преодолее и се добере до ФРГ, оказала се не чак толкова по-свободна под ционистка окупация

 

 

Призрак броди из Европа, призракът на комунизма

 

 

Преди години се запознах с източногерманец. Автомонтьор, живеещ в Кьолн. В средата на седемдесетте той, заедно с жена си и още едно приятелско семейство са успели да прелетят над окървавеното съоръжение с балон, ушит отчаршафи. Топлият въздух бил осигурен от самоделна горелка, ползваща домашни бутилки за газ. Там, както и тук, тези съдове бяхаподотчетни. Нямахме право да притежаваме повече от две. Работници и служители от Сопотските военни заводи търгуваха с тях „на черно“. Забравихте ли?

 

Та на тези четирима дрезденски храбреци прелитането над стената им отнело три години и един неуспешен опит. Ако е истина, Господ им помогнал да не бъдат разкрити… Заснеха игрален филм за уникалния случай.

 

И внезапно се намери ортодоксален съветски болшевик, който да рече: „Освобождавам ви!“ Новият „Александър ІІ“, но като „цар освободителна всички източноевропейци? Хайде де!

 

По онова време общият брой на съветските граждани, свързани само с армейското присъствие в ГДР, превишаваше 600 000 души, сред които повече от 90 000 деца! СССР не беше изпуснал ни на йота господството си в Източна и Централна Европа. Можеше да „дере“ техните комунистически ръководители. А те, на свой ред, да смъкват по още сто кожи от гърбовете на подвластните им народи.

 

Зарежете бабините дивитини за икономическия провал на системата“. Тя никога не е постигала успехи. Кое робство е било продуктивно? Камшикът на командваните от Кремъл червени талибани още можеше да съска над главите ни. Да изплющява върху непокорните, предизвиквайки трудно поносима болка

 

Да не се лъжем – колцина се опънаха и се противопоставиха? И какво ги стигна?

 

Не, Братството и неговите слуги ни дариха свободата и затова не я ценим. Залъга глупаците с някаквадемокрация“?! Непрестанно натрапва тази измамна парадигма чрез своята пропаганда, с помощта на могъщите средства за тотално промиване на съзнанието, наричани „медии“ – „посредници“. Но не и вестители на истината!

 

Внушенията за „демокрация“ са елементарни lullabiesприспивни песнички за малоумни и наивници. Каква демокрация“, щом 50,01 от населението може да осъществява диктат над останалите 49,99 процента? Резултатът се вижда по улиците и в университетите.

 

Но така е не само у нас. Говори се, че във ФранцияФрансоа Оланд е в криза, обграден от възмущение и гняв“.[69] Всекидневно се провеждат протести против политиката на „социалния“ президент. Сякаш пак тайна сила е нахлузила еднакви червени шапчици върху главите на недоволните младежи. Никой не си задава въпроса: Как се организираха и кой ги снабди с този отличителен белег? И защо все в този цвят?[70]

 

Напомня събитията от май 1968 година. Но историята винаги се повтаря като трагедия, а след това като фарс. Нали всичко започна от Париж през 1789 година с лъжливия масонски лозунгLiberté, Egalité, Fraternité” – „равенство, братство, свобода“? Двете комуни през ХІХ век1848 и 1870 година – наистина завършиха трагично. Но не само за бунтарите – тези „психопати, психотици и невротици“,[71] но и за всички французи.

 

Това става в република, чийто държавен глава носи фамилно име, представляващо название на друга нацияHollande!

 

Има нещо гнило на планетата! Какво е то? Ето го обяснението:

 

Няма никакви нации. Няма никакви народи. Няма руснаци. Няма араби. Няма никакъв Трети свят. Няма никакъв Запад. Има само една холистична[72] система на системите! Една огромна и необятна, самоизградила се, взаимодействаща вътре в себе си, многовариантна, наднационална власт на доларите!

 

Петродолари, електродолари, много и всякакви долари Това е интернационалната валутна система, която тотално определя живота на тази планета. Това е природният ред на нещата днес. Това е атомната и податомната, и галактичната структура на нещата днес

 

Светът е бизнес.[73]

 

Тази система търпи изменения. Доларът е на път да престане да господства в нея. Но ще я смени нова валута. Дали ще я нарекат „резервна като долара, „континентална“ като еврото, или световна“, е без значение. Тя ще бъде инструмент за налагане на влияние, небивало по обхват и сила от древността досега.

 

Последната засега световна финансово-икономическа криза ни изнесе урок за онова, което ни очаква. На английски го нарекоха austerity, което ще рече „строгост“, „аскетичност“. В преносен смисъл то означава „затягане на коланите“ – представлява режим на строги икономии, но само в държавния сектор.

 

Тази мярка, наречена austerity, беше съпътствана от друга. На английски – bail out – „избягване на затруднение“. В конкретния случай най-точно се оказа притичане на помощ за изваждане от батакаизбавление от фалит.

 

Преди дни британският премиер, „консерваторътДейвид Камерън изложи своето убеждение за “permanent austerity” – „постоянно затягане на коланите“.[74] Според него икономиите трябва да продължават вечно.

 

На мен това ми напомни теорията за перманентната революция“ на Лейба Давидович Бронщейн или Лев Троцки. А на вас?

 

Забелязахте ли: Дейвид, което ще рече Давид, и Давидович?…

 

Кой откри, отгледа и финансира Давидович – Троцки? А Дейвид Камерън, съученика на Нат Ротшилд от частно училище?

 

Кои бяха удостоени с bail outизбавление от банкрут? Най-богатите частни банки и производствени корпорации. Само Барак Обама наля в неколцина автомобилни компании като “Chrysler” и “General Motors”, както и в няколко частни банки, повече от 700 милиарда долара държавни пари, събрани от американските данъкоплатци! В един от многото случаи, за да се оправи с кредит от Канада, на “Chryslerбяха подарени 7,5 милиарда долара![75]

 

Как постъпиха облагодетелстваните фирми? Банките раздадоха огромни премии на своите ръководители, и малкина редовите си служители. Промишлените гиганти постъпиха по същия начин. Но направиха и следваща крачка, която съвсем уверено може да бъде определена като предателскаоткриха свои заводи вКитай! Тоест, с парите на американците разкриха работни места за китайците!

 

Няма да се спирам на цялостната несъстоятелност на Дейвид-Камеръновото схващане за перманентното затягане на коланите. Ще цитирам британски коментатор – вярно, с „леви“ убеждения, чиято присъда все пак е справедлива:

 

Вечните икономии са напълно смислени, но ако сте богати.[76]

 

Съвсем вярно. Когато нещата опират до икономии в рамките на държаватаЖивотът, а не разни идеологии и теории, го доказаха. Което не е нищо друго, освен комунизъм в действие. Прилагане на класов подход в икономиката и финансите.

 

И през това сме преминали. Нещо повече – не сме преставали да битуваме при други условия. И сега, за да стане човек някакъв, трябва да членува в някое от крилцата на партията-квачка. Да бъде нечийда принадлежи на кръг от роднини, близки и доверени лица.

 

Толкова дълго пребиваваме в такава среда, че неизбежно свикнахме. Да му мислят западняците. На тях им предстои да добият идентични робски привички… Ако не желаят, да се надигат о̀време. Ние – след тях. Сетне ще е късно.

 

Законът не би бил от голяма полза в борбата срещу комунистите, тъй като те непрекъснато работят извън него. Те много добре съзнават, че могат да бъдат победени само със средствата, които използват срещу своите враговеСрещу тях трябва да се използват собствените им конспиративни методи. Необходимо е да се използват всички средства, които биха възпрепятствали дейността на международната конспирация, при това без никакво отлагане, защото по-късно вече няма да можете да използвате тези средства, дори да искате.[77]

 

Част от тази конспирация е повсеместното ограбване на човечеството. Значителен дял от данъците, които плащат не само американците, а всички народигоите, са противоконституционни. Бандитските практики на самозвания талмудскиелитса възможни, понеже населението не намира сили да се вслуша в гласовете на истината и да се обединява срещу злото и неправдите.

 

 

Юдейски комунизъм или свобода и бъдеще – изберете сами

 

 

От близо 70 години алчно червената фашизирана номенклатура на комунистическата партия и обслужващите я организации паразитира върху нашите глави. Иде ред на жителите на Запада. Годни ли сме да се включим, ако те се осъзнаят и подирят сметка от интернационалната левитска мафия?

 

Или още ще се хващате на уловките от сорта на „антисемитизъм“, хвърляни от истинските антисемити?[78] Все така ли ще позволявате да ви въвеждат в заблуждение? Та като се изкарват жертви“, вашите палачи да предизвикват умилението и съпричастността ви, наподобяващи Стокхолмски синдром.

 

Най-големите антиеврейски погроми и осквернявания са извършвани от евреи в Израел.[79] Самият „баща“ на политическия ционизъм – подчиненият на виенските Ротшилдови евреин Теодор Херцел, е бил отявлен антисемит.[80]

 

Година след като основал Световната ционистка организация той станал един от първите, които разкрили истината:

 

Богатите евреи контролират света. Съдбата на правителства и държави е положена в техните ръце. Те насъскват правителствата едно срещу друго. Когато богатите евреи свирят, нациите и управниците танцуват. По един или друг начин, те са много богати.[81]

 

По-късно, в своя „ДневникХерцел записал:

 

Сега намирам, че антисемитите са напълно прави

 

Впрочем антисемитите ще ни помогнат с това, че ще засилят преследването и потискането на евреите Антисемитите ще бъдат най-зависимите от нас наши приятели, а антисемитските страни наши съюзници.[82]

 

Разтълкувайте всичко това. Та пред очите ви да лъсне част от пейзажа на отколешната реална, действаща конспирация на един народ, който като обширна и здрава мрежа се е разпрострял върху цялото земно кълбо и който насочва мощта си, за да обсеби всяко случващо се събитие, стига да е в интерес на името Израел.[83]

 

Интернационалното финансово-промишлено Братство рекрутира някакви негодници – „най-зависимите от него негови приятели“. Принуждава ги да извършват издевателства над определи евреи. След което си присвоява правото да лепи етикети и даже да осъжда.

 

Най-елементарният му прийом е този – да жигосва с клеймото антисемитизъм“. Докато не се намери някой, който да го обърне и да ги подпечата с него.

 

Когато разполага с всички пари на света, иначе казано – с цялата власт, в това число и медийнатавъпросниятелите в състояние да убеди и слепите, че са видели, и глухите, как са чули

 

Мислете!

 

Днес броят на поробените страни е по-малък. Но онези, в които несвободата и тиранията тържествуват, не е незначително число. Обаче протагонистите на същите „огромни интереси“, вече даже не си правят труда да зачекват темата за свободата и човечността. Поне ей така, от кумова срама.

 

В реч принц Чарлз избягна човешките права в Шри Ланка.[84]

 

Апламенната ревностна британския министър-председателКамерън да угоди на Китай и Индия“ разочарова и даже гневи някои от неговите неилюминирани съпартийци. Те приемат това като „промяна на британската роля в света“.[85] Без да разбират, че самият свят не е същият. Световната революция е превзела по-големи територии от онези, които те изобщо са в състояние да предположат, камо ли да прогледнат, за да видят картината на мрачната действителност.

 

Докато на наивните европейци, залисани от равинската пропаганда, им дойде акълът, вече ще са изтлели. Чифутите са безмилостни. Не се спират преди нищо. Газят всички и всичко, което им се изпречи по пътя към тяхната крайна целединната световна комунистическа държава под властта на самозванияелитот някаквоДавидово коляно“.

 

Само преди дни излязоха доказателства, чеевреите са убили Ясер Арафат“. Официален палестински представител заяви: „Израел беше първият, основният и единственият заподозрян![86]

 

Какво друго логично обяснение може да има, след като години наред бившият израелски премиер генерал Ариел Шарон гръмогласно тръбеше, чее опитвал, но не е успял да убие Арафат. Израел много добре подготви своя опит през 1997 г. за отравянето на Халед Мешаа, политическия лидер на Хамас.[87]

 

Ясер Арафат съобщи, че се чувства зле, на 12 октомври 2004 г., когато беше подложен на продължителна израелска обсада. Кой друг, освен израелците, може да е виновен за смъртта му?

 

Те, интернационалното Братство на илюминатите, унищожават наред – САЩ, Европа, Африка, превземат Азия

 

А ние?

 

Двадесет и четири години след като ни подариха формална, а не същинска свобода, ние, лумпените – „лишените от имота“ – е крайно време да изхвърлим гнойта, която юдеокомунистите инжектираха в нашите гърла. Защото тя ни задушава. А Господ е създал човека така, че животът му без въздухбез кислород, е невъзможен.

 

Ето защо, искаме ли да оцелеем и да пребъдем в грядущето, сме длъжни да изхрачим комунизма и комунистите. В противен случай ще изчезнем – като индивиди и като нация.

 

Всичко друго води към неизбежното тясно пространство, в което заравят тленното

 

Времето е разлъчно. Сам Бог е разкрил част от Своята земна мисия:

 

Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч; защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка й, и снаха от свекърва й.[88]

 

Нали твърдите, че сте християни? Защо не слушате Господа? Той е обвинил престъпния еврейски елит:

 

Казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците; с това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците

 

И е издал Своята висша присъда:

 

Допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си [гроба и ада]! Змии,[89] рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането за в геената?…[90]

 

Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте! Ето, оставя се вам домът ви пуст. Защото, казвам ви: няма да Ме видите отсега нататък, докле не кажете: благословен Идещият в име Господне![91]

 

С правото и властта на МесияПратеник на Самия Върховен съдник – на Твореца, на Господ: „Истина, истина ви казвам: преди Авраам да е бил, Аз съм.[92]

 

А юдеите не само не са Го познали и приели, ами „взеха камъни, за да хвърлят върху Му“.[93]

 

Ако сте с Бога, хващайте мечовете. Но преди това се поклонете на Всевишния Господ наш и изречете: „Благословен Идещият в име Господне“!

 

Православният ни философ Стоян Михайловски е познавал нашето минало и затова е написал:

 

Духовно покори страните, които завладя със мечВърви към мощната Просвета! В световните борби върви. От длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови!

 

В противен случай сте в синагогата. А тя води единствено натам, накъдето Спасителят на човечеството е посочилкъм геената.

 

Навън е войнасблъсък на цивилизации. Водят се биткиявни и скрити. Няма как да ги избегнем. Вдигнали сме ръце и бялото знаме, но не ни прощават. Никой не ни ще и като военнопленници.

 

Тогава? Нямаме друг избор, освен сами да защитим нашето право да бъдем своята вяра, култура и традиции. За да имаме и богата трапеза. На този свят само глупостта идва даром. За останалото се воюва.

 

Комунизмът няма нищо общо с естеството. Той е богоборски и човеконенавистен, каквато е и неговата идеологическа подплатаюдаизмът.

 

Не помните ли откровенията на американския равин Хари Уетън? Той изрично подчертава:

 

Юдаизмът е комунизъм, интернационализъм, универсалното братство на човекаЕто, с тези духовни оръжия евреите ще завладеят света и човешката раса

 

Комунистическата душа е душата на юдаизма. Оттук следва, че както в Руската революция триумфът на комунизма беше триумф на юдаизма, точно така юдаизмът ще триумфира с триумфа на фашизма

 

Комунистите са марксисти, болшевики, интернационалисти, евреи, врагове на арийците[94] и на тяхната култура. Съветска Русия се управлява от евреи и варвари, които не са способни да създават култура. В такъв случай ето я първата стъпка в Програмата: евреите трябва да се спогодят с нацистка Германия, фашистка Италия и фашизма като цяло.[95]

 

Точно така стана – спогодиха се. А ужким бяха врагове. Враждуваха с православния руски народ, който беше поробен отевреи и варвари, които не са способни да създават култура“.

 

Освен това, забелязахте ли, че „Комунистите са марксисти, болшевики, интернационалисти, евреи, врагове на арийците  и на тяхната култура“? С други думи – те са наши зложелатели, неприятели, душмани.

 

 

Времето е разлъчно, вслушайте се в зова на кръвта си

 

 

Какво общо имаме ние с арийците? Те не са ли перси, персийци? Каква е връзката ни с тях?

 

Приписван на русите стар ръкопис свидетелства: „Многочислени, дори безбройни, те (българите) изпълниха цялата земя до Драч, тъй-като българите, и персите, и влъхвите са едно и също нещо, и всички те са на тази земя пришълци.[96]

 

Знаел го е още Георги Стойков Раковски, който възкликнал:

 

Ние сме арийци, и доказателство за това е нашето народностно име Болгари.“…

 

Българският народ излезе в древността до Черното море и до река Волга от великата Скандинавия (Памир ?), и зваха се тамо ГИМЕРИ и КИМЕРИ[97]

 

Не пропускайте факта за принадлежността на Раковски към масонството. За да напише това, значи е притежавал повече знания. Даже можем да предполагаме, че е имал достъп до тайно познание.

 

А Скандинавия? Това бил „Ег-Садъм – „Великия Садъм“, едно от названията на Скандинавия… Но също така и „остров ЧулманЧулмански островСкандинавският полуостров.

 

Наричали българите, които „се преселили на територията на Полша, Германия и Скандинавия, „вандали“ („бандали“)“…

 

Джам – се казвал синът на Джам-Абий, основал през 5600 г. пр.Р.Хр. Синджак-Българското царство в Синджак (Предкавказието).

 

За да се отличава от другите Джамовци, наричат го Аудан. До отиването му на Волга и в Синджак Джам Аудан бил иделски наместник на Скандинавия, където го запомнили с името Один (изкривеното „Аудан“).“[98]

 

Нима не сте чували за норвежкия бог Один? Той бил смятан за Allfather на всички богове и за владетел на ÁsgarðrAsgard – отделената с непреодолима ограда територия. Æsirземята на боговете![99] Съвременните лингвисти са на мнение, че думата “Æsir” означава „бог“.[100]

 

Според легендите „Один използвал своята мъдрост, за да се изкачи на върха на йерархията на всички живи същества“.[101]

 

Нашите древни извори разкриват как цели ХХХІІ века пр.Р.Хр., „с разрешението на [главния бог] Чулман, Атряч Укряч основал владението Садъм [Скандинавия]… Наричали Худци – „готи“, скандинавски българи, които владели скандинавските страни и служили на българските императори на Аскъп [Скития]“.[102]

 

За да е по-ясно:

 

Атряч Укрячвелик български герой (3150-3000 г. пр.Р.Хр.), син на самаро-българския (шумерския) принц Гюниш, внук на самаро-българския цар Балъш. През 3080 г. пр.Р.Хр. се оженил за дъщерята на синджак-българския цар Алмъш-Танъш. През 3133 г. пр.Р.Хр. основал град Атряч-Булгар (Троя) и българската държава Илат (Мала Азия, Балканите, островите по Средиземно море и други области на Европа, Азия и Африка). Други негови имена са Таргиз, Тарвил (Тариел), Гуруглъ, Телемерджан, Кимер, Укряч Таргиз, Укряч Кимер

 

Укрячбългаро-шумерски род, от който произлизала майката на българския герой Атряч УкрячУкряч Кимередно от имената на българския герой Атряч Укряч[103]

 

Раковски пише: „и зваха се тамо ГИМЕРИ и КИМЕРИ.“ А един от най-великите българи се наричал Кимер или Укряч Кимер!

 

Но нашите прадеди наистина са били пришълци в Скандинавия. Те тръгнали от тукот Балканите. Това станало преди толкова много хиляди години, че ми е неудобно да го споделя.[104] Може и да му дойде времето.

 

През хилядолетията за удобство ги наричали илири, траки, шумери (самари), хети, скити, финики (морски хора), филистимци (бал-истанци, палестинци), пастирски народ (овчари), кимери, вавилонци, асирийци, македони, готи, гети, сармати, алани, варязи, викинги, серби, руси, маджари

 

Преди повече от 3000 години част от тях се обособили в отделни народи, най-общо и за по-лесно наричани елински. Никога не е имало държава Елада, както не е съществувала и Византия. Това също е друг урок, който някога може да бъде преподаден.

 

Най-старият град в Европа беше открит вПазарджишко. Факт.[105]

 

Най-древните пирамиди са български – на един хвърлей от нас. Ще представя и това, когато му дойде времето.

 

Сърбите претендират да са преки потомци на древните хетидонякъде с основание. Та те са наша семка. Ако смекчим тона, наши първи братовчеди са.

 

Сред редица малки, сърбите предприели и два големи завоевателни походаот Дунав до Инд. Същевременно са прегазили цяла Европа до Испания и Британия. В Индия и Иран ги наричат арийци, в Близкия изток хети, а в Западна Европа келти. Хети е синоним на гети.[106]

 

На пръстите на едната ръка се броят истинските историци – по правило хора без съответната диплома, доказваща увреждането на ума в резултат на официалната образователна система, които са наясно с истинския произход на братята сърби. По-точно – на братовчедите ни. Те са отломка от онези българи, които през ранното Средновековие поели от далечния северСкандинавия, по обратния път към земите, поставили началото на човешката цивилизацияБалканите.

 

Малко доказателство ли е това, че още в началото на ХVІ век изключително уважаваният по онова време германски историк Франц Фридлиб, който пишел под псевдонима Франциск Иреник, посочил, че „българите най-напред се появили от Скандинавия, откъдето се преселили в крайбрежните земи на Померания“.[107]

 

А Померания се намира от двете страни на река Одер, близо до устието й в Балтийско море! Сетнешните германски историци няма да допуснат подобна „грешка“ и ще настояват, че ставало дума за гети, сиреч за… германци

 

Ето как цялата ни история, която е и летопис на цивилизацията на бялата раса, е ограбена и разпиляна по същия начин. Присвоена е от различни народи или е пришита към тяхното недействително минало.

 

Тракийско племе или племена са се преселили на територията, по-късно населена от алеманитегерманците. Част от тях били грамотни и владеели бащунската, една от тракийските (българските) азбуки. Когато след векове се завърнали, ги обявили за елини гърци. Съответно и азбуката им.

 

Ще речете, че няма как тракийците да са живели на север, сред онези русокоси и синеоки бледолики народи. Да проверим.

 

Етиопците изобразявали своите богове чернокожи и чипоноси;[108] траките дарявали своите [богове] със сини очи и червени коси[109]

 

Всеки народ е моделирал представата за боговете си от онова, което виждал. Траките показвали самите себе си или по-скоро онова, което харесвалисинеоките блондини.

 

Още едно доказателство. Британският археолог Чарлз Ленърд Уули, прославил се с откритията, които направил в древния град Ур в Месопотамия, обяснява как са изглеждали древните асирийци.

 

По склоновете на Загрос и из равнината на [река] Тигър живеешерусокоснарод, който напомняше на гутите (готите). Той… уседна на територията на по-сетнешна Асирия, съседна на земята на Акад.[110]

 

Да уточня: Загрос е втората по големина планинска система в Ирандревна Мидия или Персия. Загрос не ви ли напомня на Загра? Какво означава Ески Загра? Старата Загра или Старият Загрос – днес Стара Загора.

 

Това говори за спомена на шумеритеправилно самарите от древната им родина тук, на Балканите. Планинската верига Загрос им напомняла южните склонове на Стара планина, както я наричаме днес. Случайно ли е „Стара”? Османците нарекли града Ески ХисарСтарата крепост. Погрешно се смята, че Ески Загра е по-новото му название. Просто хората върнали незабравеното антично име.

 

Да спра до тук. Като не пропусна да напомня: Комунистическите историци, облечени в официална псевдо научна власт, които ни обиждат, наричайки себългари“, се срамуват от нашия древен произход. Обявяват нашите изворинай-старите на земятазафалшификати“ – руски или съветски?!

 

Колко елементарно! И идещо тъкмо от същества, които едва до преди 24 лета славеха като най-велико всичко съветско. Те не са в състояние да обяснят кой би имал мотивполза, да произведе такива обемисти творби. Та епосътЧулман Толгауби обемал десетина тома от по 300-350 страници в масовия книжен формат!

 

От какъв зор някой би положил неимоверни усилия, би впрегнал множество познавачи на древността и майстори на римуваното слово, за да пробутат такаваимитацияна история на изчезващ народ с нищожна като значение държавица?

 

Какво политическо значение е имала една османска провинция, която даже не е носела названието България? Или нововъзникналото българско княжество, даже след обединението си с провинция Източна Румелия? Ами царството ни, може би народнатарепублика на другарите?

 

Простете, но това е безумие, което само силно увреден с комунизъм мозък е в състояние да изфабрикува! Но те, болшевиките, мизерници по рождение, са и отгледани низши духом

 

Писал съм: Какво от това, че мнозина ще ме намразят? Нека се позова на античния български учен Аристотел – учителя на Аламир – сина на субага (владетеля) на Макидан (Македония) Балдиу, който ви е познат като Александър, при това Велики: “Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas” – „Платон ми е приятел, Сократ ми е приятел, но най-голям приятел ми е истината.

 

 

 *     *     *

 

Преди ден-два на страницата за мнения „Агора“ пореден дегенерат обяви автора и читателите му за „неудачници“. Негов умствен близнак пък ме обяви за „луд“ или „тъп“, понеже „поддържам този сайт без пари“. Няма как да докажа това, тъй като двата отзива бяха изтрити, но не от мен. Не е ли странно?

 

Те бяха витрина на масово разпространената морална нищета, която е завладяла нашенци. Мирогледът на тези болни, сбъркани същества е строго материалистичен. Успял е само онзи, който трупа богатства, за да задоволява своята алчност.

 

В действителност тъкмо те са истинските непрокопсаници. Такива като тях – рожби на сатаната – са предизвикали Господ да запита:

 

… Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?[111]

 

Единият от „умниците“ беше декларирал, че не е бил комунист и ченге. Не лъже нас, а себе си. Материализмът, при който всичко се измерва с неговия паричен еквивалент, е основна характерна черта на комунизма. А той е форма на юдаизма.

 

Да не беше комунист, щеше да е чувал и да изпълнява Божията заръка:

 

Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

 

Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло; ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината?

 

Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.

 

Затова казвам ви: не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото?[112]

 

Христос не ни учи да се стремим към бедност материална или духовна. Обратното.

 

В Неговата т. нар. проповед на планината изразът „низшите духомима съвсем друго значение.

 

Той ни преподава как да се сдобием с чувство за мярка, възпитава ни да приемем разбирането за достатъчност. Основното е любовта. А тя не се купува с пари.

 

Забелязвате ли как неусетно се върнахме към началото на тази публикация? А заедно пребродихме толкова друмища и изминахме дълъг път. В това е и смисълът, стига да бъда разбран, да има полза в светлия смисъл на тази дума.

 

В това е и разковничето за разбирането на такива Евангелски мъдрости, като даването на втората риза и даже връхната дреха на ближния, обръщането на другата буза и т.н. Любовта и чувството за мяркависши добродетели. Който ги притежава, е далновиден,  умен и умеещ.

 

Прав е папата, когато символично постановява корумпираните да бъдат хвърлени в морето с воденичен камък на шията. Но само, ако това е непрекъснат процес, който би довел до усъвършенстване на човека. Което ще рече – до по-малко егоизъм и алчност и до повече обич към ближния. Като еднократен акт е израз на безсилие.

 

За мен християнството е Учението на Господ Бог, а не на поповете – човеците. То не дава лесни отговори на трудните въпроси. Само Талмудът и производните му, сред които е комунизмът, го правят. Резултатите от прилагането на талмудизма са трагични. Стотици милиони погубени човешки същества!

 

Народите, като общност, са носители на добродетели. Ако тяхното количество намалее, те биват обречени на затриване.

 

Каква ни е наградата от нашето тъй дълго минало – от дълбоката древност до този век? Та ние даже не го познаваме. Или са ни втълпили само някои изопачени откъслеци от него. Как да извлечем поука от хилядолетното пребиваване на българите на тази земя?

 

Също така християнството не дава обяснение за това дали съществуват и други богове? Какво става с останалите, които вярват в различни богове? Ако приемем, че появата на юдаизма и исляма са ни що-годе ясни, каква е съдбата на изповядващите будизма например? Как са били сътворени расите? И още, и още…

 

Лично аз съм напълно убеден, че не сме сами във вселената. В нея се води битка между добро и зло. Тя отдавна е пренесена на земята, но я държат скрита, в тайна. Въпросът е какви са нашите шансове да се запазим и пребъдем не като индивиди, а като народ?

 

Човекът непрекъснато се развива и усъвършенства, напредва. Може да не го доживеем, но ще дойде ден, когато той ще съжителства с други живи същества. Които ще ни научат да се държим повече като богове, отколкото като сатани.

 

 

За мнозина от вас – няма да употребя квалификация – настоящите редове са проява на безумие. За други те ще са първата крачка към ново познание. За трети – опит за сравняване на вече известното им.

 

Всеки път започва с първата крачка. Дано съм помогнал макар и на малцина да я направят. В името на доброто и светлината.

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Три дни бях лишен от достъп до електронната си пощенска кутия. Без вина. Натрупа се кореспонденция. Моля за извинение, ако не отговоря навреме на някои от вас. Възможно е част от писмата изобщо да не са получени. Случвало се е е многократно. Ще се постарая да наваксам. Не използвам Gmail, понеже това означава сигурен достъп до всички ваши данни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За връзка с автора:

mejdu_redovete@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

                 От сърце благодаря на всички дарители.

                 Този път преди всичко на: М.С от София, Красимира Н. от Пловдив и Тихомир Т. от Стара Загора.

                  

                 Признавам, надявах се, че поне половината от регистрираните посетители са съмишленици. И биха подкрепили тази медия с 1 лев месечно. Уви…

                 За улеснение, в страницата за дарения вече прилагам и адрес за изпращане на пощенски записи.

                  

                 Сметката е така устроена, че не мога да известявам имената и броя на дарителите по банков път.

                  

                 Съдейки по сумите, за себе си съм сигурен, че повечето дарители са едни и същи хора, които искрено помагат за съществуването на тази медия. Няма как да издържа дълго по този начин. Никой от тези благородни сърца не е длъжен на останалите, нито на мен.

                  

                 Повтарям, че сметката е направена така, та да не се узнава нищо, в т.ч. броят, имената, адресите на дарителите и изпратените суми. Понякога научавам само броя на постъпленията от страната и чужбина и то само благодарение на ласкавото отношение на служителките.

                  

                 Истина ви казвам: за да продължи да действа тази медия, е необходима вашата щедрост. Не преувеличавам. И няма как това да става с доброволните пожертвования само на едни и същи предани читатели.

                  

                 Преди известно време в „Агора“ един анонимен подлец и клеветник ви посъветва: „Не хранете Ифандиев!

                  

                 Изглежда мнозинството послуша съвета му.

                  

                 Не желая никой „да ме храни“. Но не съм в състояние да работя по 12-14 часа дневно, без моят труд да намери поне елементарна материална оценка. Пък и обикновено безплатните неща не са качествени.

                  

                 В интерес на истината, с парите от вашите дарения успявам не само да поддържам сайта, който премина на по-висока такса, но и да си платя сметката за достъп в интернет. Може би още някои съвсем дребни неща. Толкова.

                  

                 Преди доста време един от вас, който не се крие – чудесният специалист по английски език, преводач и преподавател Петър Коритаров, ми изпрати прилична за моите разбирания сума – 50 лева. Когато предложих да я върна, защото ми се стори прекалена, той ми писа, че „това е най-изгодната сделка в живота му“. Защото срещу тези „нищожни пари“ получава „огромен обем информация“.

                  

                 Явно само шепа приятели на медията мислят така. Регистрираните посетители са повече от 1100. Гастрольорите са поне още толкова. Дори половината от редовните да са злонамерени, остават 550. Всеки от тях да внася по 1 лев месечно – 10 до 12 лева годишно, бих могъл да продължа.

                  

                 Не става… Но ще се боря, докато мога.

                  

                 Освен това очаквах съдействие – с ваши статии. Вярно, без хонорар.

                 Но нима на повечето останали места плащат за публикации?

                  

                 Явно няма необходимост от такъв тип публицистика. Истината вълнува малцина. Има по-важни неща…

                  

                 Не съдя никого. Изцяло приемам, че вината е в мен, защото не откликвам на злободневието.

                  

                 Признавам, че ми е късно да се променям.

                  

                 Въпреки всичко, съобщавам, че можете да изразите щедростта си като изпращате малки суми на един пощенски адрес и на две сметки с един и същ титуляр, обявени в рубриката „Дарения“ под главата на сайта или вдясно на основната страница, както и по пощата чрез запис на посочения адрес.

                  

                 Достатъчно е да натиснете този бутон (позиция) и цялата информация ще се покаже.

                  

                 Неудобно е, но поради преследванията няма друг начин.

                  

                 По-добре е повече хора, и по разбираеми причини имигрантите, да помагат с малки суми, отколкото обратното – малцина – с големи.

 

 

 

 

 

 

 

                  ДОСТЪП ДО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ДЕКОМУНИЗЦИЯ

 

 

Всеки, който прояви желание да разполага с копие от текста на Проектозакона за декомунизация, може да го прочете или придобие от online:

 

http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0

 

 

 

 

 

 

                  ГЛЕДАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ

 

Побързайте да гледате видеозаписите на предаването „Диагноза с Георги ИфандиевYouTube, защото вече ги изтриват. Ето връзка (link):

http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2&suggested_categories=25&page=3

 

и във VBOX7 от:

 

http://vbox7.com/tag:%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2

 

Записите са достъпни благодарение на усилията на Юри Комсалов от Скандинавия и на Марко П. от Карлово.

 

 

 

 

 

                 ТЕХНИЧЕСКИ УТОЧНЕНИЯ

 

Ако размерът на текста ви затруднява и използвате търсачката Google, отидете в менюто горе на страницата, спрете върху третата възможна позиция отляво надясно и щракнете (кликнете) върху нея – ViewИзглед. Щракнете (кликнете) веднъж, за да се отворят възможностите. След което слезте надолу до седмата възможна – ZoomУвеличение, и изберете процента, с който да увеличите размера на страницата, без да я повреждате. Препоръчвам 150 процента.

 

Ако щракнете (кликнете) върху която и да е илюстрация, тя се увеличава. За да я върнете в предишния й размер, натиснете върху „хиксчето“в горната лява част на илюстрацията.

 

Ако щракнете (кликнете) върху номер на бележка под линия, автоматично ще попаднете на нея. За да се върнете в текста, моля, щракнете (кликнете) отново върху същия номер, но на бележката под линия.

 

Вече спокойно можете да четете всички публикации. Достатъчно е да влезете в някоя страница, например в „Диагнозите ми“, и горе вдясно да намерите бутона „Назад“. Натискате го (щраквате, кликвате върху него) и всички публикации се показват.

 

Системите за форуми работят по следния начин:

 

Има категории и всяка от тях има един или повече форуми. Във всеки един форум се пускат теми (posts), които хората дискутират.

В нашия случай, няма нужда от излишно категоризиране. Ето я структурата за момента:

 

Форум: „За сайта“:

 

Описание: „Тук можете да споделите Вашата градивна критика относно сайта и да докладвате грешките, които сте открили в него.“

 

Форум: „За предаването“:

 

Описание: „Тук можете да обсъждате проблемите, посочени в предаването и в статиите. Какво е Вашето мнение? За или против? Защо?“

Форумната система, която ползваме, има екстрата да създава нова тема в момента, в който Вие пуснете статия. Активирано е. Също така има възможността за показване на профил на човек или пък за редактиране на собствения.

 

Как да създадете нова тема във форума?

 

Отидете в страница „Агора“. След което изберете в кой форум ще пишете – да речем избирате „За сайта“. Зарежда се нова страница в която ще видите бутон „Нова тема“. Оттам писането на тема е ясно.

 

Как да редактирате профила си през форума?

 

Отидете на страница „Контакти“. Има директна връзка „Редактиране на профила“.

 

 

                  Иван Занев, WEB-дизайнър

                  Единствено за отстраняване на технически проблеми:

      support@diagnosa.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] “Pope Francis: corrupt should be tied to a rock and thrown into the sea” by Nick Squires, Rome, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Monday, 11 November 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/10441960/Pope-Francis-corrupt-should-be-tied-to-a-rock-and-thrown-into-the-sea.html; “Pope Francis corruption fury: Tie them to a rock and throw them in the sea” by Heather Saul, “The Independent”, independent.co.uk, London, Tuesday, 12 November 2013 г., online: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-corruption-fury-tie-them-to-a-rock-and-throw-them-in-the-sea-8934298.html; “Tie corrupt to a rock and throw them into the sea” – Pope Francis” by Agencies, “Daily Monitor”, monitor.co.ug, Kampala, Uganda, Tuesday, November 12  2013 г., online: http://www.monitor.co.ug/News/World/-Tie-corrupt-to-a-rock-and-throw-them-into-the-sea-/-/688340/2070406/-/93154m/-/index.html

[2] Тук и сетне – в превода на английски от оригинала на арамейски – Пешита, направен от д-р Джордж Ламза в: Dr. George Mamishisho Lamsa and Daniel Jon Mahar – “The Deluxe Study Edition of The Modern New Testament from the Aramaic: With New Testament Origin, Comparative Bible Verses, & a Compact English-Aramaic Concordance”, Aramaic Bible Society, Martinez, GA, 2001 г., “Matthew”, Chapter 5, Verses 38-45. Д-р Ламза беше арамеец – асириец, роден в най-източната част на Отоманската империя между реките Тигър и Еврат, в днешната област Кюрдистан, днес разделена между Турция, Сирия и Ирак. Част от нея, но най-източната, е в Иран. Съдбата му е тежка. Но накрая се установява в САЩ, където превеждаше, изнасяше лекции и подготвяше свои последователи. Почина през 1975 г. в градчето Търлок, щата Калифорния.

[3] „От Матея свето Евангелие“, гл. 5, ст. 38-45.

[4] Вж. “World’s Catholic population steady; up in Africa and Asia, down in Europe and Americas”, Catholic World News, Catholic Culture.org., Boston, MA, 13 May 2013 г., online: http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=17853&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CatholicWorldNewsFeatureStories+%28Catholic+World+News+%28on+CatholicCulture.org%29%29

[5] Вж. “The List: The World’s Fastest-Growing Religions” by Qassem Zein/AFP, “Foreign Policy”, foreignpolicy.com, Washington, DC, May 14, 2007 г., online: http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/05/13/the_list_the_worlds_fastest_growing_religions

[6] „От Матея свето Евангелие“, гл. 11, ст. 11-15.

[7] Пак там, гл. 15, ст. 9.

[8] Вж. Библия – „Трета книга Царства“, гл. 17, ст. 1.

[9] Вж. Библия – „Четвърта книга Царства“, гл. 1, ст. 3.

[10] „От Матея свето Евангелие“, гл. 5, ст. 46-47.

[11] Пак там, гл. 5, ст. 17.

[12] Пак там, гл. 16, ст. 6.

[13] Пак там, гл. 5, ст. 18.

[14] „Евангелие от Матея“, гл. 27, ст. 46.

[15] „Евангелие от Марка“, гл. 15, ст. 34.

[16] Вж. Георги Ифандиев – „В навечерието на Пришествие (Рождество) Христово войната срещу християнството е в разгара си – Презареждане“, „Диагноза с Георги Ифандиев“, diagnosа.net, София, 23 декември 2012 г., online: http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2-5#_edn36

[17] „Евангелие от Матея”“, гл. 27, ст. 46.

[18] Dr. George Mamishisho Lamsa and Daniel Jon Mahar – “The Deluxe Study Edition of The Modern New Testament from the Aramaic: With New Testament Origin, Comparative Bible Verses, & a Compact English-Aramaic Concordance”, Aramaic Bible Society, Martinez, GA, 2001 г., “Matthew”, Chapter 27, Verse 46, online: http://www.lamsabible.com/Lamsa/1_Matthew/Matthew27.htm

[19] „Евангелие от Йоана“, гл. 1, ст. 29.

[20] Пак там, гл. 16, ст. 5.

[21] Вж. Dr. George M. Lamsa – “The Holy Bible: From the Ancient Eastern Text”, Harper Collins, New York, NY, 1957 г.

[22] „От Лука свето Евангелие“, гл. 23, ст. 46.

[23] От гръцкото ευαγγελιον – донасяне на добра новина. Думата е съчетание от εὖ – ев – „добър“, и ἄγγελος – ангелос – „пратеник“.

[24] „От Матея свето Евангелие“, гл. 7, ст. 15.

[25] Пак там, гл. 16, ст. 11 и 12.

[26] От Лука свето Евангелие“, гл. 17, ст. 1-2.

[27] „От Матея свето Евангелие“, гл. 10, ст. 26.

[28] Георги Ифандиев – „Истина или фантасмагории – книгата, с която тайните взеха да стават явни“, предговор към: Полковник Филип Дж. Корсо с Уилям Дж. Бърнс – „Денят след Розуел: Бивш служител на Съвета за национална сигурност и на Пентагона разкрива шокиращи правителствени тайни за дългоукриваното присъствие на НЛО“, Том І, ИК „Огледало“, София, 2009 г., стр. 4-9.

[29] „От Матея свето Евангелие“, гл. 13, ст. 17

[30] Вж. Jesse Marcel Jr., Linda Marcel and Stanton Friedman – “The Roswell Legacy: The Untold Story of the First Military Officer at the 1947 Crash Site”, Career Press, Inc., Pompton Plains, NJ, 2008 г.

[31] Вж. “Current Chronological List of Members of the Queen’s Privy Council for Canada”, Privy Council Office, Ottawa, Ontario, Canada, 2013 г., online: http://www.pco-bcp.gc.ca/index.asp?lang=eng&page=information&sub=council-conseil&doc=members-membres/chronolog-eng.htm

[32] Член на Съвета на посветените – неофициална титла, но даваща право да бъде продължение на името във вид на съкращение: Paul Theodore Hellyer, PC.

[33] Вж. “Anti-Semitism is on the rise, finds survey of European Jewish people” by Bruno Waterfield, Brussels, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Friday, 9 November 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/10436561/Anti-Semitism-is-on-the-rise-finds-survey-of-European-Jewish-people.html

[34] Арт Кац – „Холокост: Къде беше Бог?”, ЕТ „Утринна звезда”, София, година на издаване не е посочена, вероятно 2002-а, стр. 3.

[35] През 2006 г. Джордж Галоуей окончателно осъди за клевета лондонския всекидневник “The Daily Telegraph”. Беше му присъдена компенсация от 150 000 лири плюс разходите за водене на делото. (Вж. напр. “Telegraph loses Galloway libel appeal: Judges uphold award of £150,000 damages; MP still faces two possible inquiries” by Clare Dyer, legal editor, “The Guardian”, theguardian.com, London, Thursday, 26 January 2006 г., online: http://www.theguardian.com/media/2006/jan/26/thedailytelegraph.politicsandiraq)

[36] Като 95 на сто от самозваните „евреи“, родовите корени на Раанан Гисин са руски, тоест – българо-хазарски. Предците му са от първите заселници – още от кампанията, подета от Ротшилд и Хирш през последната четвърт на ХІ век.

[37] Хенри Форд.

[38] Вж. “Syrian Refugees: A snapshot of the crisis – in the Middle East and Europe”, Eropean University Institute, Florence, Italy, November 2013 г., online: http://syrianrefugees.eu/; “Over 60,000 Syrian refugees in Iraq: UN” by Agence France Presse, “Arab News”, arabnews.com, Jeddah, Saudi Arabia, Sunday, 9 December 2012 г., online: http://www.arabnews.com/over-60000-syrian-refugees-iraq-un

[39] Вж. “Registered Syrian Refugees”, Syria Regional Refugee Response, Information Sharing Portal hosted by UNHCR, Geneva, Switzerland, November 2013 г., online: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

[40] Вж. напр. “Syrian Refugees May Be Wearing Out Turks’ Welcome” by Sean Carberry, NPR, npr.org, Washington, D.C., March 11, 2012 г., online: http://www.npr.org/2012/03/11/148327930/syrian-refugees-may-be-wearing-out-turks-welcome

[41] Вж. “Rich refugees pay thousands to flee war-torn Syria in luxury” by Ruth Sherlock, and Carol Malouf in Beirut, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Friday, 15 November 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10450787/Rich-refugees-pay-thousands-to-flee-war-torn-Syria-in-luxury.html

[42] Ноам Чомски.

[43] “Immigration: Britain’s doors are wide open, and we can’t even talk about it” by Peter Oborne, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Wednesday, 13 November 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/10446890/Immigration-Britains-doors-are-wide-open-and-we-cant-even-talk-about-it.html

[44] Encyclopædia Britannica”, Encyclopædia Britannica, Inc., Chicago, IL, 1996 г., стр. 717.

[45] “Paul Sykes: ‘I want to set Britain free from the EU’”  by Philip Johnston, „The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Sunday, 17 November 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/ukip/10455937/Paul-Sykes-I-want-to-set-Britain-free-from-the-EU.html

[46] “Slandering Britain’s Roma isn’t courageous. It’s racist” by Gary Younge, “The Guardian”, theguardian.com, London, Sunday, 17 November 2013 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/17/slandering-roma-isnt-courageous-but-racist

[47] Пак там.

[48] “2014 is not 1914, but Europe is getting increasingly angry and nationalist” by Timothy Garton Ash, “The Guardian”, theguardian.com, London, Monday, 18 November 2013 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/18/europe-angry-nationalist-eu-elections

[49] Вж. „Rudko Kawczynski: Europe needs “Spring Revolution”, Human Rights Europe, humanrightseurope.org, Council of Europe, Strasbourg Cedexр Оиьхъе, March 30, 2011 г., online: http://www.humanrightseurope.org/2011/03/rudko-kawczynski-europe-needs-spring-revolution/

[50] Измамният лозунг, с който ционистите подлъгвали евреите да се преселват в Палестина, бил, че това е „земя без народ за народ без земя“.

[51] Вж. „Боксьорът, милионерът и бежанците – Ивендър Холифийлд и Янк Бари пред „Панорама“, „Панорама“, БНТ, bnt.bg, София, петък, 15 ноември 2013 г., видеозапис от online: http://bnt.bg/bg/news/view/111941/boksioryt_milioneryt_i_bejancite_ivendyr_holifijld_i_jank_bari_pred_ay_panorama

[52] „Мосад ще ни помага да засичаме терористи сред бежанците“, Информационна агенция БЛИЦ, blitz.bg, София, неделя, 17 ноември 2013 г., online: http://www.blitz.bg/news/article/234061

[53] Николай Грудев – „Сирийци: Не искаме богаташки пари, а да напуснем лагера“, в. „24 часа“, 24chasa.bg, София, понеделник, 11 ноември 2013 г., online: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2430828

[54] Пак там.

[55] „Ивендър Холифийлд нае цял хотел у нас, за да настани бежанци“, в. „Труд“, trud.bg, София, петък, 8 ноември 2013 г., online: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2427030

[56] „718 000 живеят с под 205 лева на месец: Животът поскъпнал двойно за 12 години“, в. „Репортер“, reporterbg.com, София, 27 юли 2012 г., online: http://reporterbg.com/index.php?id=46804

[57] „Безработните у нас се увеличили с над 18 хиляди“, „Мениджър.News”, manager.bg, София, четвъртък, 14 ноември 2013 г., online: http://www.manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-18-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8

[58] Вж. Даниел Николов –„Евростат: Младежката безработица в България е 28%“, в. „Стандарт News”, standartnews.com, София, 13 юли 2013 г., online: http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/evrostat_mladezhkata_bezrabotitsa_v_balgariya_e_28-196323.html

[59] Пак там.

[60] „Холифийлд и Янк Бари настаняват бежанци на хотел“, в. „Стандарт News”, standartnews.com, София, неделя, 10 ноември 2013 г., online: http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/holifiyld_i_yank_bari_nastanyavat_bezhantsi_na_hotel_-213248.html

[61] Пак там.

[62] Пак там.

[63] Пак там.

[64] Вж. „Израелски фирми инвестирали у нас 1 млрд. евро за 2 г.“, News.bg, news.ibox.bg, София, 10 март 2009 г., online: http://news.ibox.bg/news/id_1270711063

[65] Вж. Библия, „Първа книга Моисеева – Битие“, гл. 32, ст. 24-32.

[66] Пак там.

[67] Вижте и чуйте изложението на бившия канаски депутат и министър на отбраната Пол Хейлиър във второто видео.

[68] “Reagan’s ‘tear down this wall’ speech turns 20”, “USA Today.com”, USAToday.com, McLean, VA, 12 June 2007 г., online: http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2007-06-12-reagan-speech_N.htm

[69] Вж. “Francois Hollande in crisis as France engulfed by ‘exasperation and anger’” by Henry Samuel, Paris, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Thursday, 14 November 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/francois-hollande/10450534/Francois-Hollande-in-crisis-as-France-engulfed-by-exasperation-and-anger.html

[70] Вж. “Who are France’s Red Caps?” by Henry Samuel, Paris, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Thursday, 14 November 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/francois-hollande/10450559/Who-are-Frances-Red-Caps.html

[71] Григорий Климов – „Протоколы советских мудрецов“, Издательство и типография „Советская Кубань“, Краснодар, 1995 г., стр. 189.

[72] Единна, съставена от взаимосвързани, взаимодействащи помежду си части.

[73] “Network”, Written by Paddy Chayefsky (Sidney Aaron Chayefsky), Directed by Sidney Lumet, Starring Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall, Produced by Howard Gottfried, MGM, Los Angeles, CA, 1976 г., от  1:32:09 до 1:37:45 ч. Епизодът е достъпен от online: http://www.youtube.com/watch?v=6znSObrotU0

[74] Вж. “The moment David Cameron lost the 2015 general election: By extolling the virtues of permanent austerity, the prime minister has abandoned the middle ground he needs to win” by Martin Kettle, “The Guardian”, theguardian.com, London, Wednesday, 13 November 2013 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/13/david-cameron-permanent-austerity-lose-election-2015

[75] Вж. напр. “The Unpopular, Successful Auto Bailout” by Paul Waldman, “The American Prospect”, prospect.org, Washington, D.C., May 24, 2011 г., online: http://prospect.org/article/unpopular-successful-auto-bailout

[76] “Eternal austerity makes complete sense – if you’re rich: For David Cameron, cutting spending in a highly unequal society works because it doesn’t affect those who matter to him. This used to be called class politics” by Mark Blyth, “The Guardian”, theguardian.com, London, Friday, 15 November 2013 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/15/eternal-austerity-makes-sense-if-rich-david-cameron

[77] Проф. Чарлз Мозер – „Д-р Г.М.Димитров: Биография“, Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец“, София, 1992 г., стр. 225.

[78] Вж. напр. “Anti-Semitism is on the rise, finds survey of European Jewish people: Fear of anti-Semitic attacks or insults is at a higher level in France than other European countries, including Hungary, a poll of European Jews has found” by , “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Friday, 8 November 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/10436561/Anti-Semitism-is-on-the-rise-finds-survey-of-European-Jewish-people.html

[79] Вж. напр. “Petach Tikva: Swastikas sprayed in synagogue” by Raanan Ben-Zur, Ynetnews, ynetnews.com, “Yedioth Ahronoth”, Tel Aviv, 5 April 2006 г., online: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3246969,00.html

[80] Вж. “Herzl was an Anti-Semite in Disguise” by Dr. Ashraf Ezzat / Staff Writer, “Veterans Today”, veteranstoday.com, USA, 18 December 2010 г., online: http://www.veteranstoday.com/2010/12/18/herzl-was-an-anti-semite-in-disguise/

[81] Пак там. Същото в много други източници, например: Theodore Herzl in “Deutsche Zeitung”, 1896 г. в: “Quotes About Bankers, Banking, Money, and Usury In Chronological Order”, “Anti-Indoctrination”, USA, дата не е посочена, стр. 3, online: http://www.anti-indoctrination.com/Anti-Indoctrination/Finance_Quotes_3.html; “Amazing Quote By Zionism Founder Herzl”, rense.com, Santa Barbara, CA, 11 October 2010 г., online: http://rense.com/general92/zfoun.htm и др.

[82] Theodor Herzl – “The Complete Diaries of Theodor Herzl”, Volume I, Herzl Press and Thomas Yoseloff, New York, London, 1960 г., стр. 83, 84. Книгата е достъпна за четене и проверка от online: http://books.google.bg/books/about/The_Complete_Diaries_of_Theodor_Herzl.html?id=s3_iAAAAMAAJ&redir_esc=y

[83] Вж. David Drach, Chevalier, P. L. B. – “De l’Harmonie entre l’Eglise et la Synagogue”, Tome premier, Editeur Paul Mellier, Paris, 1844 г., стр. 79. Книгата е в архива на автора.

[84] Вж. “Prince Charles avoids Sri Lanka human rights row in speech: The Prince steered clear of criticising the country’s record on human rights in his first address to the Commonwealth summit”, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, Friday, 15 November 2013 г., online: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/prince-charles/10451177/Prince-Charles-avoids-Sri-Lanka-human-rights-row-in-speech.html

[85] Вж. “Cameron’s eagerness to please India and China shows how Britain’s place in the world has changed” by James Kirkup, “The Telegraph”, telegraph.co.uk, London, November 14th, 2013 г., online: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jameskirkup/100245815/camerons-eagerness-to-please-india-and-china-shows-how-britains-place-in-the-world-has-changed/

[86] “Israel killed Yasser Arafat, claims Palestinian official” by Harriet Sherwood in Jerusalem and agencies in Ramallah, “The Guardian”, theguardian.com, London, Friday, 8 November 2013 г., online: http://www.theguardian.com/world/2013/nov/08/israel-killed-arafat-claims-palestinian-official-polonium

[87] “Yasser Arafat: a farce in Ramallah” by Clayton Swisher, “The Guardian”, theguardian.com, London, Friday, 8 November 2013 г., online: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/08/yasser-arafat-farce-ramallah-ducked-questions

[88] „От Матея свето Евангелие“, гл. 10 , ст. 34-35.

[89] Както, надявам се, знаете, змията е символ на еврейството.

[90] Геена – ад, пъкъл.

[91] „От Матея свето Евангелие“, гл. 23, ст. 30-33, 37-39.

[92] „От Иоана свето Евангелие“, гл. 8, ст. 58.

[93] Пак там, ст. 59.

[94] Вж. Rev. Moses Margoliouth – “The History of the Jews in Great Britain”, 3 volumes, Vol. II, R. Bentley, London, 1851 г., стр. 161.

[95] Harry Waton – “A Program for the Jews. An Answer to All Anti-Semites. A Program for Humanity”, Published by Committee for the Preservation of the Jews, Astoria Press, N. Y. C., New York, NY, 1939 г., стр. 100, 143-144. Книгата е в архива на автора. Целият й текст е достъпен от online: http://www.gwb.com.au/2000/myers/book.htm

[96] Петър Добрев – „История на българската държавност“, ИКК „Славика – РМ“, София, 1995 г., стр. 53.

[97] Георги Стойков Раковски – „Съчинения в четири тома”, Том ІV – Езикознание. Етнография. Фолклор, Издателство „Български писател”, София, 1988 г., стр. 261-262, 265.

[98] Вж. Кубан Боян – „Чулман Толгау”, с предговор и коментари от Фаргат Габдул-Хамитович Нурутдинов, превод и редакция на Пламен Анакиев, ИК „Огледало”, София, 2009 г., стр. 601, 646, 619, 592, 596.

[99] Вж. John Lindow – “Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs”, Oxford University Press, Oxford, New York, 2002 г., 72, 162, 247 и т.н.

[100] Пак там, стр. 50, 52, 92, 121 и сл.

[101] Пак там, стр. 250.

[102] Вж. Кубан Боян – „Чулман Толгау”, вече цит. съч., 643.

[103] Пак там, стр. 639, 640.

[104] Вж. напр. „Археолози пред крими загадка край Суворово“, от екип на Dnes.bg, “Dnes.bg”, София, вторник, 28 юни 2011 г., online: http://www.dnes.bg/stranata/2011/06/28/arheolozi-pred-krimi-zagadka-krai-suvorovo.122481

[105] Вж. Мариана Георгиева, Пазарджик  – „Най-древният град в Европа”, Новини, Българска национална телевизия, София, вторник, 27 октомври 2009 г., 12 часа, публикувано в bnt.bg в 11:47 часа, online: http://bnt.bg/bg/news/view/16664/naj_drevnijat_grad_v_evropa

[106] Др Јован И. Деретић – „Античка Србија”, Југо-ПИРС, Темерин, 2000 г., стр. 6.

[107] Вж. Franciscus Irenicus – “Germaniae exegesis”, Volumina I, Ioannis Kobergii (Verlag Koberger), Norimbergae (Nürnberg), Typis Thomae Anshelmi, Hagenoae (Hagenau), 1518 г., стр. 32. Издирването на цитата ми отне цели две години и ми струваше невероятни усилия.

[108] За разлика от другите чернокожи, етиопците са с тесни и най-често вирнати носове.

[109] Will Durant – “The Story of Civilization”, Volume two: The Life of Greece, Simon and Schuster, New York, NY, 1939 г., Electronically Enhanced Text by World Library, Inc., 1994 г., стр. 193.

[110] C. Leonard Woolley – “The Sumerians”, Barnes & Noble, New York, NY, 1929 г., reprint 1995 г., стр. 5.

[111] „От Матея свето Евангелие“, гл. 16, ст. 26.

[112] Пак там.

 

Анкета:

Редно ли е 27 лета след промените все така да ни ръководят и поучават комунисти, ченгета, московски възпитаници, номенклатурни рожби учили на Запад, и нагаждачи?

View Results

Loading ... Loading ...